[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('national security') gav 88 träffar


 
1. Apunen, Osmo : Suomen turvallisuuspoliittiset sopimukset, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Suomen turvallisuuspoliittiset sopimukset / Apunen, Osmo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamme kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p.127-152. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sopimusvelvoitteet ja -oikeudet, jotka ohjaavat Suomen poliittisia ratkaisuja turvallisuutensa valvomiseksi, koskevat pidättymistä voimakeinojen käytöstä; velvollisuutta ja oikeutta voimakeinojen käyttämiseen sekä velvollisuutta rauhantilaa luijittavaan poliittiseen toimintaan.Tämän lisäksi O.Apunen käsittelee myös asevalvonta.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Rosas, Allan : Finländsk säkerhetspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Finländsk säkerhetspolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen, p.27-45. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 9 1 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln behandlas hörnstenarna i det finländska säkerhetspolitiska grundmönstret: VSB-pakten, den nordiska gemenskapen, FN-politiken samt KSSE- processen.Vidare återges den historiska bakgrunden.Förutom den utrikespolitiska dimensionen av säkerhetspolitiken berörs även kort försvarspolitiken.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Huuhka, Kosti (ed.) : Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Huuhka, Kosti (ed.) - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1), 224 p.; ill., kart.. - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on tarkoitettu käytettäväksi maamme koululaitoksessa sekä erilaisissa opetustilaisuuksissa turvallisuuspolitiikan käsikirjana.Kirjaan on koottu perustiedot niistä turvallisuuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä, joita käsitellään erityisesti peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulujen aiheeseen liittyvillä oppitunneilla.Artikkeleiden kirjoittajien valinnassa on pyritty siihen, että lukija saa erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset keskeisimmistä rauhan- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä aiheista.Liitteinä löytyvät YK:n peruskirjaa, yya-sopimusta, yya-sopimuksen pöytäkirjaa, rauhansopimusta Suomen kanssa, Yhteistyösopimusta Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä, Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja neutralisoimista koskevaa sopimusta, sopimusta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Ahvenanmaan saarista, sekä tärkeimpiä turvallisuuspolitiikkaa koskevia säädöksiä.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Iceland / Norway / Sweden / Denmark : 8222

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
4. Stoltenberg, Thorvald : Norsk utriks- og sikkerhetspolitikk, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Norsk utriks- og sikkerhetspolitikk / Stoltenberg, Thorvald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 65-85. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: I dette Norges bidrag om dess utrikes- och säkerhetspolitik behandlar Thorvald Stoltenberg målsättningarna i den norska utrikes- och säkerhetspoltiken, förhållandet till Sovjetunionen och Norden, avspänning och nedrustning, kärnvapenfri zon, Norden FN-systemet, Afrika och mänskliga rättigheter samt Europa och den europeiska gemenskapen.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
5. Andersson, Sten : Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik / Andersson, Sten

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 87-102. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I Sveriges bidrag om socialdemokraternas utrikes- och säkerhetspolitik, behandlar Sten Andersson Sveriges neutralitetspolitik, Sveriges syn på FN-systemet, mänskliga rättigheter, Sydafrika, ESK-processen, bistånds- och handelspolitiken samt försvaret.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Bernstein, Herbert : West Germany, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

West Germany : free press and national security : reflections on the Spiegel case / Bernstein, Herbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 547-561. - Baltimor, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
7. Mendis, Vermon : National security concepts of states, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National security concepts of states : Sri Lanka / Mendis, Vermon ; UNIDIR - ( UNIDIR ; no. 36), x, 205 p.. - New York : United Nations, 1992.

ISBN 92-9045-063-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka : 7447

 
8. Pettiti, Louis-Edmond : Defense sociale et convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Defense sociale et convention europeenne des droits de l'homme / Pettiti, Louis-Edmond

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 457-470. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-5;-6

 
9. de Deus Pinheiro Farinha, Joao : L'article 15 de la convention, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'article 15 de la convention / de Deus Pinheiro Farinha, Joao

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 521-529. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krig = war = sota
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-15;-19

 
10. Kiss, Alexandre Charles : Permissible limitations on rights., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Permissible limitations on rights. / Kiss, Alexandre Charles

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 290-310. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* demokrati = democracy = demokratia
* moral = morality = moraali
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; AMR;UN charter

 
11. Schmitz, Kiel : Richterliches Prüfungsrecht und nationale Sicherheit , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Richterliches Prüfungsrecht und nationale Sicherheit : zum Stand des Rechts der königlichen Prärogative im vereinigten Königreich / Schmitz, Kiel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 18(23-24)., p. 509-519. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Western Europe : 8251 / 8200

 
12. Tamulaitis, Gintaras : National security and defence policy of the Lithuanian state, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

National security and defence policy of the Lithuanian state / Tamulaitis, Gintaras - (Research papers ; no. 26), vi, 66 p.. - New York : United Nations. UNIDIR, 1994. - ISSN 1014-4013

ISBN 92-7045-091-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* självständighet = independence = itsenäisyys
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: Lithuania / Belarus / Poland / Latvia / Russian Federation / Estonia

 
13. Maluwa, Tiyanzana : The concept of asylum and the protection of refugees in Botswana , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The concept of asylum and the protection of refugees in Botswana : some legal and political aspects / Maluwa, Tiyanzana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 2; no. 4., p. 587-610. - Oxford : Oxford U. P., 1990. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; OAU refugee convention; Declaration on territorial asylum

 
14. Bailey, S. H. : Civil liberties, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Civil liberties : cases and materials / Bailey, S. H. ; Harris, D. J. ; Jones, B. L., xliv, 873 p.. - London : Butterworths, 1995.

ISBN 0-406-04590-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* abort = abortion = abortti
* asyl = asylum = turvapaikka
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* katoliker = Catholics = katoliset
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* ECJ = ECJ = ECJ
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* judar = Jews = juutalaiset
* rätt att avstå från att yttra sig = right to remain silent = oikeus pysyä vaiti
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ECHR;

 
15. Khan, Adilur Rahman : National security laws in South Asia and violation of human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

National security laws in South Asia and violation of human rights / Khan, Adilur Rahman ; Mahmood, Zaved Hasan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Law & Society Trust review : vol. 6 : issue no. 99., p. 1-18. - Colombo, Sri Lanka : Law & Society Trust, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / India / Sri Lanka / Bangladesh / Pakistan

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
16. foreword by Thomas Hammarberg : Shackling the defenders, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Shackling the defenders : legal restrictions on independent human rights advocacy worldwide / foreword by Thomas Hammarberg, v, 131 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1994.

ISBN 0-934143-69-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* NGO = NGO = NGO
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Azerbaijan / Bahrain / China / Cuba / Egypt / Haiti / India / Indonesia / Iran / Jordan / Kenya / Kuwait / Malawi / Malaysia / Mexico / Northern Ireland / Peru / Romania / Russian Federation / Saudi Arabia / Singapore / Sri Lanka / Syria / Tunisia / Turkey / Uzbekistan / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ICCPR-22; CRC-44-45; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
17. Hill, Christopher (ed.) : Two worlds of international relations, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Two worlds of international relations : academics, practitioners and the trade in ideas / Hill, Christopher (ed.) ; Beshoff, Pamela (ed.), xiii, 233 p.. - London : Routledge, 1994.

ISBN 0-415-11323-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* nya världsordningen = new world order = uusi maailmanjärjestys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
18. Zalaquett, José : Overview : Confronting human rights violations committed by former governments, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Overview : Confronting human rights violations committed by former governments : principles applicable and political constraints / Zalaquett, José

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. I : general considerations / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 1-54. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-47-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Other articles are:. 1. Justice after transitions, by Jamal Benomar. 2. Project on justice in times of transition : report of the project's inaugural meeting, by Mary Albon.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* demokrati = democracy = demokratia
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* amnesti = amnesty = armahdus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* försoning = reconciliation = sovinto
* ILO = ILO = ILO
* åtal = prosecution = syyte
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* kollektiv skuld = collective guilt = kollektiivinen syyllisyys
* folkmord = genocide = kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Central Europe / Africa / Benin / Niger / Togo

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; ICCPR-14-15; Charter 77; Czech charter of fundamental rights; CAT;

 
19. Distinguishing between transitions, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Distinguishing between transitions : how circumstances shape the available options /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. I : general considerations / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 55-120. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-47-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Transitions from authoritarian rule : tentative conclusions about uncertain democracies, by Guillermo O'Donnell and Philippe C. Schmitter. 2. The third wave : democratization in the late twentieth century, by Samuel P. Huntington. 3. To prosecute or to pardon? Human rights decisions in the Latin American Southern cone, by David Pion-Berlin. 4. Justice after transitions : on the choices successor elites make in dealing with the past, by Luc Huyse. 5. The end of decommunization, by Stephen Holmes.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* tortyr = torture = kidutus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* amnesti = amnesty = armahdus
* terror = terror = terrori
* fångar = prisoners = vangit
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America / Greece / Brazil / Chile / ARgentina / Uruguay / Guatemala / Belgium / France / Netherlands / Czechoslovakia / Hungary / Poland

NOTE (GENERAL): ECHR-7(1); ICCPR-15(1);

 
20. Public access to the files of the Former Secret Police, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Public access to the files of the Former Secret Police /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. III : laws, rulings and reports / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 259-290. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-49-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: East Germany / Germany

 
21. Harris, David (ed.) : The Inter-American system of human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Inter-American system of human rights / Harris, David (ed.) ; Livingstone, Stephen (ed.), xxv, 588 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-826552-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Regional protection of human rights : the Inter-American achievement, by David Harris. 2. The rise of the Inter-American human rights regime : no longer a unicorn, not yet an Ox, by Tom Farer. 3. The Inter-American Commission on Human Rights : its organisation and examination of petitions and communications, by Christina Cerna. 4. The role of country reports in the Inter-American system of human rights, by Cecilia Medina. 5. The operation of the Inter-American Court of Human Rights, by Antonio AUgusto Cancado Trindade. 6. Reparations in the Inter-American system, by Dinah Shelton. 7. The interaction between the political actors of the OAS, the Commission and the Court, by Veronia Gomez. 8. The civil and political rights protected in the Inter-American human rights system, by Scott Davidson. 9. The protection of economic, social and cultural rights under the Inter-American system of human rights, by Matthew Craven. 10. The protection of indigenous rights in the Inter-American system, by Hurst Hannum. 11. Responses to Amnesties by the Inter-American system for the protection of human rights, by Ellen Lutz. 12. states of emergency in the Inter-American human rights system, by Joan Fitzpatrick. 13. The Inter-American human rights system at the dawn of the new century : recommendations for improvement of its mechanism of protection, by Antonio Augusto Cancado Trindade. 14. Procedural shortcomings in the defense of human rights : an inequality of arms, by José Miguel Vivanco and Lisa L. Bhansali.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* barn = children = lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* fångar = prisoners = vangit
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* våldtäkt = rape = raiskaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* tortyr = torture = kidutus
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* indianer = Indians = intiaanit
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Uruguay / Peru / Panama / Nicaragua / El Salvador / Haiti / Colombia / Chile / Argentina / Brazil

NOTE (GENERAL): OAS charter; ADRD; AMR; ECHR; ICCPR; Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; Inter-American convention on forced disappearances; Convention of Belem do Para: Inter -American convention to prevent and punish torture; ICESCR; Protocol of San Salvador; American draft declaration on the rights and duties of man; CRC;

 
22. State before freedom, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State before freedom : media repression in Turkey /, iv, 105 p.. - London : ARTICLE 19, 1998.

ISBN 1-870798-79-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kurder = Kurds = kurdit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* islam = Islam = islaminusko
* EG = EC = EY
* OSSE = OSCE = ETYJ
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* självcensur = self-censorship = itsesensuuri
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EU = EU = EU

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; AMR;

 
23. Peers, Steve : National security and European law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

National security and European law / Peers, Steve

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law : 1996 : vol. 16 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 363-404. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-876499-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* GATT = GATT = GATT
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* CFSP = CFSP = YUTP
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino

NOTE (GENERAL): Schengen convention; ECHR; Art.-8-11-15-36-48-56-223-224 (EC-treaty); TEU; ECHR-3-6-13; External frontiers convention;

 
24. Brems, Eva : The margin of appreciation doctrine in the case-law of the European Court of Human Rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The margin of appreciation doctrine in the case-law of the European Court of Human Rights / Brems, Eva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches und Völkerrecht [=ZaöRV] : 56/1-2., p. 240-314. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1996 . - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* barn = children = lapset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-8-11-12-15; ECHRP-1-1; ECHRP-1-2;

 
25. Forsström, Pentti : Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) sotilaallinen integraatio, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) sotilaallinen integraatio / Forsström, Pentti - (Julkaisusarja 1 ; no. 10), 225 p.. - Helsinki : Maanpuolustuskorkeakoulu. Strategian laitos, 1998. - ISSN 1236-4959

ISBN 951-25-0952-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* EU = EU = EU
* FN = UN = YK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* WEU = WEU = WEU

GEOGRAPHICAL TERMS: CIS states / Russian Federation

NOTE (GENERAL): English summary: Military integration in the Commonwealth of Independent States (CIS)

 
26. Svensson-McCarthy, Anna-Lena : The international law of human rights and states of exception, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The international law of human rights and states of exception : with special reference to the travaux preparatoires and case-law of the international monitoring organs / Svensson-McCarthy, Anna-Lena - (International studies in human rights ; vol. 54), xxiii, 780 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1998 .

ISBN 90-411-1021-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Public emergencies yesterday and today. 2. A basic legal framework for considering limitations on human rights. 3. The principle of a democratic society. 4. The notions of national security and public order. 5. The notion of public emeregency at the universal level. 6. The notion of public emergency in the Americas. 7. The notion of public emergency in Europe. 8. The international labour conventions and the notion of public emergency. 9. The non-derogable obligations under the international covenant on civil and political rights. 10. The non-derogable obligations under the American convention on human rights. 11. The non-derogable obligations under the European convention on human rights. 12. The condition of strict necessity. 13. The condition of consistency with other international legal obligations. 14. The prohibition of discrimination. 15. The condition of international notification.

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* abort = abortion = abortti
* barn = children = lapset
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* ESK/KSSE/OSSE = CSCE/OSCE = ETYK/ETYJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* jämlikhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* folkmord = genocide = kansanmurha
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* rätt till namn = right to name = oikeus nimeen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* rasism = racism = rasismi
* reservationer = reservations = varaumat
* slaveri = slavery = orjuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa

NOTE (GENERAL): ACHPR; Arab charter on human rights; ICCPR; ECHR; Canadian charter of rights and freedoms; Covenant of League of Nations; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; UDHR; CDE; CEDAW; REfugee convention; Convention relating to the status of stateless persons; CRC; Copenhagen meeting; AMR; Declaration on the protection of all persons from being subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; ICESCR; ESC; Inter-American convention on the forced disappearance of persons; UN Charter; CDE; ECPT;

 
27. Birckenbach, Hanne-Margret : Preventive diplomacy through fact-finding, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Preventive diplomacy through fact-finding : how international organisations review the conflict over citizenship in Estonia and Latvia / Birckenbach, Hanne-Margret - (Kieler Schriften zur Friedenswissenschaft ; 6), 421 p.. - Hamburg : LIT, 1997.

ISBN 3-8258-2864-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The reports on Estonia/Latvia are:. 1. Asbjörn Eide : Human rights aspects of the citizenship issues in Estonia and Latvia. 2. Allegations of discriminatory practices against minorities in Estonia, by Ibrahima Fall. 3. Raimo pekkanen and Hans Danelius : Report on human rights in the Republic of Estonia. 4. Mr Bratinka : Report on the application of the Republic of Estonia for membeship of the Council of Europe. 5. Rudolf Binding : Opinion on the application of the Republic of Estonia for membership of the Council of Europe. 6. Mr Bratinka : Information report on the honouring of commitments entered into by new member states - Estonia. 7. Rudolf Binding : Honouring of obligations and commitments by member states of the Council of Europe - Estonia. 8. Christian Tomuschat, Klaus Törnudd et al. : Report of the CSCE ODIHR mission on the study of Estonian legislation. 9. Max van der Stoel : The CSCE High Commissioner on National Minorities (letters). 10. helen Krag and Nikolai Vakhtin : Report on the political situation in the Republic of Estonia concerning the status of ethnic groups. 11. G. Nagler, H. Romander, P. Puide and K. Johanson : Human rights in Estonia. 12. Ibrahim Fall : Summary of the report on a fact-finding mission to Latvia. 13. Brian Burkdekin et al. : Final report of the high-level mission for the formulation of a national programme for the protection and promotion of human rights in Latvia. 14. Jan de meyer and Christos Rozakis : Report on human rights in the Republic of Latvia. 15. Max van der Stoel : The CSCE High Commissioner on National minorities (letters). 16. Bill Bowring : Report of a mission tom the Republic of Latvia. 17. Christopher Panico on behalf of Helsinki watch : Violations by the Latvian Department of Citizenship and Immigration.

INDEX WORDS:
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ryssar = Russians = venäläiset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; UDHR; Copenhagen document; Charter of Paris; CAT; ECHRP-6;

 
28. Zimbabwe, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Zimbabwe : media monopoly and popular protest /, iii, 32 p.. - London : ARTICLE 19, 1998.

ISBN 1-870798-59-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* censur = censorship = sensuuri
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

NOTE (GENERAL): ICCPR-17-19;

 
29. Toivonen, Aaro : Ruhtinaan uudet vaatteet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ruhtinaan uudet vaatteet : tutkielma turvallisuuden käsitteestä / Toivonen, Aaro, 98 p.. - Helsinki : Kansalaisten turvallisuusneuvosto [=KATU], 1998. - ISSN 0789-919X

ISBN 952-9694-26-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* NGO = NGO = NGO

 
30. Nicholson, Frances (ed.) : Refugee rights and realities, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Refugee rights and realities : evolving international concepts and regimes / Nicholson, Frances (ed.) ; Twomey, Patrick (ed.), xxix, 391 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1999.

ISBN 0-521-63282-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART 1. THE EVOLVING REFUGEE DEFINITION:. 1. The refugee definition as law : issues of interpretation, by Daniel J. Steinbock. 2. The Geneva refugee definition and the 'theory of the three scales', by Jean-Yves Carlier. 3. Who is a refugee? The convention definition : universal or obsolete?, by Jerzy Sztucki. 4. Beyond the Geneva convention : constructing a de facto right of asylum from international human rights instruments, by Richard Plender QC and Nuala Mole. 5. Rethinking the refugee concept, by Patricia Tuitt. 6. Taking the 'political' out of asylum : the legal containment of refugees'political activism, by Prakash Shah. 7. Refugee definitions in the countries of the Commonwealth of Independent states, by Claire Messina. PART 2 : THE DEVELOPING ROLE OF THE UNHCR:. 8. The role of UNHCR in the development of international refugee law, by Volker Türk. 9. UNHCR as leader in humanitarian assistance : a triumph of politics over law, by S. Alex Cunliffe and Michael Pugh. 10. In-country protection : out of bounds for UNHCR?. by Erin D. Mooney. 11. Refugge identity and protection's fading prospect, by Guy S. Goodwin-Gill. PART 3 : STATE RESPONSES AND INDIVIDUAL RIGHTS:. 12. The refugee state and state protection, by Daniel Warner. 13. Non-admission policies and the right to protection : refugees' choice versus states' exclusion?, by Jens Vedsted-Hansen. 14. Early warning and prevention : the United Nations and Rwanda, by Howard Adelman. PART 4 : THE EUROPEAN REGIME:. 15. The impetus to harmonise : asylum policy in the European Union, by Elspeth Guild. 16. A new asylum regime in Europe, by Daniele Joly. 17. Is there a need for a European policy?, by Cornelis D. de Jong.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* asyl = asylum = turvapaikka
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* delade bördor = burden-sharing = taakan jakaminen
* barn = children = lapset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tatarer = Tatars = tataarit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* ICRC = ICRC = ICRC
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* judar = Jews = juutalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* förföljelse = persecution = vaino
* ras = race = rotu
* rasism = racism = rasismi
* flyktingläger = refugee camps = pakolaisleirit
* förtryck = repression = sortotoimet
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WHO = WHO = WHO
* tillfälligt skydd = temporary protection = tilapäinen suojelu
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* landsflykt = exile = maanpako
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): CAT; Convention on the crossing of external borders; ECHR; Dayton peace agreement; ECPT; ESC; Refugee convention;

[Följande]


24.11.1999