[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='ockupation' gav 108 träffar


 
1. Jakovljevic, Bosko : New international status of civil defence , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New international status of civil defence : as an instrument for strengthening : the protection of human rights / Jakovljevic, Bosko - (Ten eat lex gladium ; No. 5), 142 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2567 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* ockupation = occupation = miehitys

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
2. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol 2, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol 2 / Levie, Howard S., 1099. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20815 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ockupation = occupation = miehitys
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ICRC = ICRC = ICRC
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
3. Jägerskiöld, Stig; Wulff, Torgil : Handbok i folkrätt under neutralitet och krig, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbok i folkrätt under neutralitet och krig / Jägerskiöld, Stig; Wulff, Torgil, 191 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1971.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ockupation = occupation = miehitys
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krig = war = sota

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions;

 
4. Rudman, Mara : The space between two worlds, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The space between two worlds : human rights work in the occupied territories / Rudman, Mara

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Harward Human Rights Yearbook : no. 1 / Panner, Morris; O'Farrel, William J. (eds.), p. 299-209. - Cambridge : Harward Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ockupation = occupation = miehitys
* PLO = PLO = PLO
* judar = Jews = juutalaiset
* religion = religion = uskonto
* våld = violence = väkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
5. Gillow case: judgment of 24th November 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Gillow case: judgment of 24th November 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 109), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20860 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ockupation = occupation = miehitys
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-14-50;ECHRP-1-1; ECHRP-4-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Playfair, Emma : Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank / Playfair, Emma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 35., p. 31-44. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ockupation = occupation = miehitys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva convenions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Barbedo de Magalhaes : East Timor, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

East Timor : Indonesian occupation and genocide / Barbedo de Magalhaes ; Antonio, 73 p.. - Porto : Oporto University, 1992.

ISBN 972-8025-01-72

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ockupation = occupation = miehitys
* massaker = massacre = verilöyly
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / East Timor / Portugal / Australia : 7526 / 7523 / 8242 / 9012

 
8. Steiner, Henry : Diverse partness, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Diverse partness : non-governmental organizations in the human rights movement : the report of a retreat of human rights activists / Steiner, Henry, vii, 90 p.. - Cambridge, MA : Harvard Law School; Human Rights Internet, 1991.

ISBN 1 87 9875 004

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* förtryck = repression = sortotoimet
* ockupation = occupation = miehitys
* NGO = NGO = NGO

 
9. Hanski, Raija : The second world war, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The second world war / Hanski, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 41-101. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* ockupation = occupation = miehitys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fångläger = prison camps = vankileirit
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Sweden / Germany : 8222

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Paris Treaty of peace

 
10. Taylor, John G. : Indonesia's forgotten war, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indonesia's forgotten war : the hidden history of East Timor / Taylor, John G. , xiii, 230 p.. - London : Zed Books ltd., 1991.

ISBN 1 85649 014 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självständighet = independence = itsenäisyys
* ockupation = occupation = miehitys
* massaker = massacre = verilöyly
* tortyr = torture = kidutus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: East Timor / Indonesia : 7523 / 7526

 
11. Folkstyrelsen under krig och krigsfara, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkstyrelsen under krig och krigsfara : delbetänkande / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 28), 75 p. . - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09333 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* krig = war = sota
* ockupation = occupation = miehitys
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
12. International humanitarian law in armed conflict with reference to the swedish total defence system, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International humanitarian law in armed conflict with reference to the swedish total defence system /, 187 p.. - Stockholm : Swedish Ministry of defence, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ockupation = occupation = miehitys
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Additional Protocols to theGeneva conventions;

 
13. El-Hindi, Jomal L. : The West Bank aquifer and conventions regarding laws of belligerent occupation, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The West Bank aquifer and conventions regarding laws of belligerent occupation / El-Hindi, Jomal L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(4)., p. 1400-1423. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* ockupation = occupation = miehitys
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) occupied territories : 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions

 
14. Yamaguchi, Fukuo : Suspension of diplomatic relations between occupied Japan and neutral states, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suspension of diplomatic relations between occupied Japan and neutral states / Yamaguchi, Fukuo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 42., p. 100-120. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1982 .

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ockupation = occupation = miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Japan / East Asia : 7139 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Malanczuk, P. : Das Golan-Gesetz im Lichte des Annexionsverbots und der occupatio bellica, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Das Golan-Gesetz im Lichte des Annexionsverbots und der occupatio bellica / Malanczuk, P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 42., p. 261-294. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1982 .

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* ockupation = occupation = miehitys
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Middle East : 7329 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Iraq secret detention of Kuwaitis and third-country nationals, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Iraq secret detention of Kuwaitis and third-country nationals /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* ockupation = occupation = miehitys
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait / Middle East : 7328 / 7332 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
17. Reschke, Brigitte : Tibet, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tibet : Verstösse gegen die IV. Genfer Konvention in einem besetzten Land / Reschke, Brigitte

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 3(3-4)., p. 177-180. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ockupation = occupation = miehitys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Tibet / East Asia : 7151 / 7100

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
18. Fischer, Horst : Okkupation "ohne Schranken" , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Okkupation "ohne Schranken" : der Farah-Bericht deckt die Schrecken der irakischen Besatzung auf / Fischer, Horst

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 4(3)., p. 127-131. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1991.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* ockupation = occupation = miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait / Middle East : 7328 / 7332 / 7300

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
19. Heintze, Hans-Joachim : Fakten zur irakischen Invasion und Annexion Kuwaits, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fakten zur irakischen Invasion und Annexion Kuwaits / Heintze, Hans-Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 3(3-4)., p. 128-131. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* FN = UN = YK
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* ockupation = occupation = miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait / Middle East : 7328 / 7332 / 7300

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
20. Fischer, Horst : Die Anwendbarkeit des IV. Genfer Abkommens in Kuwait und dem Irak nach dem 2. August 1990, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Anwendbarkeit des IV. Genfer Abkommens in Kuwait und dem Irak nach dem 2. August 1990 / Fischer, Horst

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 3(3-4)., p. 131-133. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* FN = UN = YK
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* ockupation = occupation = miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait / Middle East : 7328 / 7332 / 7300

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
21. Tibet, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tibet : Verstösse gegen die IV. Genfer Konvention in einem besetzten Land /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 3(3-4)., p. 177-180. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ockupation = occupation = miehitys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Tibet / East Asia : 7151 / 7100

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
22. Haunton, Marion : Peacekeeping, occupation and cultural property, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Peacekeeping, occupation and cultural property / Haunton, Marion

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 6(4)., p. 199-203. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* ockupation = occupation = miehitys
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Hague conventions

 
23. Best, Geoffrey : Humanity in warfare, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Humanity in warfare : the modern history of the international law of armed conflicts / Best, Geoffrey, xi, 408 p.. - London : Methuen, 1980.

ISBN 0-416-34810-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* ockupation = occupation = miehitys
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
24. Roberts, Adam : Prolonged military occcupation, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Prolonged military occcupation : the Israeli-occupied territories since 1967 / Roberts, Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 84(1)., p. 44-103. - New York : The American Society of International Law, 1990. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* ockupation = occupation = miehitys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Middle East : 7329 / 7300

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
25. Meron, Theodor : Applicability of multilateral conventions to occupied territories, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Applicability of multilateral conventions to occupied territories / Meron, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 72., p. 542-557. - New York : American Society of International Law, 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* ockupation = occupation = miehitys

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
26. Clagett, Brice M. : May Israel as a belligerant occupant lawfully exploit previously unexploited oil resources of the Gulf to Suez?, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

May Israel as a belligerant occupant lawfully exploit previously unexploited oil resources of the Gulf to Suez? / Clagett, Brice M. ; Johnson, O. Thomas, Jr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 72., p. 558-585. - New York : American Society of International Law, 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* ockupation = occupation = miehitys
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Egypt / Middle East / North Africa : 7329 / 5325 / 7300 / 5300

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
27. Human rights issues, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights issues : the Republic of Latvia /, 106 p.. - S.L. : Standing Commission on Human Rights, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ockupation = occupation = miehitys
* folkmord = genocide = kansanmurha
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* judar = Jews = juutalaiset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Walzer, Michael : Just and unjust wars, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Just and unjust wars : a moral argument with historical illustrations / Walzer, Michael, xxiv, 361 p.. - S.l. : Basic books, 1977.

ISBN 0-465-03705-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* etik = ethics = etiikka
* moral = morality = moraali
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ockupation = occupation = miehitys
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* intervention = intervention = interventio
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
29. McDougal, Myres Smith : The international law of war, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The international law of war : transnational coercion and world public order / McDougal, Myres Smith ; Feliciano, Florentino - (The New Haven studies in international law and world public order ; vol. 9), xc, 872 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0738-2812

ISBN 0-7923-2584-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* brott mot freden = crimes against peace = rikos rauhaa vastaan
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ockupation = occupation = miehitys
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / Czechoslovakia / Finland / Greenland

NOTE (GENERAL): Declaration of St.Petersburg; ECHR; Geneva conventions; Hague conventions;

 
30. Castrén, Erik : Suomen kansainvälinen oikeus, 1959
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen kansainvälinen oikeus / Castrén, Erik - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja ; no. 96), xi, 464 p.. - Porvoo : Werner Söderström Osakeyhtiö, 1959.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ockupation = occupation = miehitys
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ratificering = ratification = ratifiointi
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions

[Följande]


24.11.1999