[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='krigsförbrytelser' gav 1153 träffar


[Föregående]

 
31. Harff, Barbara : Genocide and human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Genocide and human rights : international legal and political issues (book three) / Harff, Barbara - (Monograph series in world affairs. ; No. 20 (3)), xi, 90 p.. - Denver, Colorado : University of Denver, 1984.

ISBN 0 87940 074 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (GENERAL): Nuremberg Charter;Genocide convention

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
32. Rosas, Allan (ed.) : Human rights in a changing East-West perspective., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a changing East-West perspective. / Rosas, Allan (ed.) ; Helgesen, Jan - (TAPRI studies in International Relations.), viii, 375 p.. - London : Pinter publ., 1990.

ISBN 0 86187 131 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Eastern Europe / USA : 8200 / 8100

NOTE (MEETINGS): Papers from a workshop held in Turku / Åbo, org. by TAPRI, (19871200), (C).Rewieved in "Mennesker & rettigheter", 1992:1, p. 100-103 by Pål Kolstö

NOTE (GENERAL): AMR; ICCPR-2OP; ESC; ECHR; Geneva conventions; Refugee convention; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD)

 
33. Boven, Theodor C., van : Survey of the positive international law of human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Survey of the positive international law of human rights. / Boven, Theodor C., van

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev.and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 87-110 - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* arbetare = workers = työläiset
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; AMR; ECHR; ESC; ADRD; CERD; CEDAW; UN charter; CDE; Geneva conventions.

 
34. Dinstein, Yoram (ed.) : International law at a time of perplexity , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Yoram (ed.) ; Tabory, Mala Cassoc, xxxiii, 1056 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG, FRE, SPA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* FN = UN = YK
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ILO = ILO = ILO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ACHPR; AMR; ECHR; CERD; ICCPR; Geneva conventions; Hague conventions; Genocide convention; CAT;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
35. Dinstein, Yoram : The distinction between unlawful combatants and war criminals., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The distinction between unlawful combatants and war criminals. / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p.103-116. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* statuter = statutes = säännökset
* soldater = soldiers = sotilaat
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions

 
36. Greenwood, Christopher : Self-defence and the Conduct of International armed conflict., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Self-defence and the Conduct of International armed conflict. / Greenwood, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 273-288. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* aggression = aggression = aggressio
* vapen = weapons = aseet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / Argentina / Portugal / South America / Latin America / North Africa : 5325 / 6414

NOTE (GENERAL): UN charter

 
37. Shaw, M.N. : Genocide and International Law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Genocide and International Law. / Shaw, M.N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 797-820. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Genocide convention; ICCPR; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief.

 
38. Dienstag, Abbe L. : Fedorenko v.United States, 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fedorenko v.United States : war crimes, the defence of duress and American nationality law / Dienstag, Abbe L. - (Columbia Law Review.) : No. 82(1)., p. 120-183. - New York : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

 
39. Falk, Richard : Revitalizing international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revitalizing international law / Falk, Richard - (Publications of the Center of International Studies), 19, 241 p.. - Ames : IOWA state U.P., 1989.

ISBN 0 8138 1532 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* NIEO = NIEO = UKTJ
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* finlandisering = finlandization = suomettuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Geneva conventions; Hague conventions;

 
40. de Zayas, Alfred M. : The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945 / de Zayas, Alfred M., 19, 364 p.. : University of Nebraska Press, 1989.

ISBN 0 8032 9908 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / USSR / Poland : 8225 / 8150

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
41. Ginsburgs, George (ed.) : The Nuremberg trial and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Nuremberg trial and international law / Ginsburgs, George (ed.) ; Kudriavtsev, V.N. - (Law in Eastern Europe ; No. 42), 16, 288 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0 798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* slaveri = slavery = orjuus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tortyr = torture = kidutus
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions; ICCPR; UDHR;

 
42. Gilbert, Geoffrey : Aspects of extradition law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aspects of extradition law / Gilbert, Geoffrey - (International studies in human rights ; No. 17), 10, 282 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991 .

ISBN 0 7923 1162 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR-6; ACHPR;

 
43. Scheinin, Martin (ed.) : Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä / Scheinin, Martin (ed.) ; Tarvainen, Kirsi , 8, 150 p.. - Helsinki : Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry; Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* soldater = soldiers = sotilaat
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / Romania / Uruguay / USA

NOTE (GENERAL): Contents: 1.Gunnar Rosen: Geneven yleissopimukset ja oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä 2.Jukka Lindstedt: Suomi, toinen maailmansota ja oikeus kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja sotilaallisista käskyistä 3.Hans Göran Franck: Kysymyksiä yksilön vastuusta Vietnamin sodassa 4.Meindert J.F.Stelling: Ilmoittaminen kieltäytymisestä täyttää ydinaseiden käyttöön liittyviä käskyjä 5. Edison Arrarte: Kieltäytyminen osallistumasta kidutukseen 6.Victor Stanculescu: Armeijan kieltäytyminen ampumasta omia kansalaisia - Romanian tapahtumat joulukuussa 1989 7.Matjev Shaposnikov: Kieltäytyminen ampumasta lakkolaisia 8. Doron Vilner: Kieltäytyminen palvelemasta miehitetyillä alueilla 9.Iain Cameron: Tapaus Arrowsmith 10.Martin Stengel: Kieltäytyminen ehdottomasta sotilasvalasta 11.Jussi Hautamäki: Sodan oikeussääntöjen opettaminen Suomen puolustusvoimissa 12.Francis A.Boyle: Nurnbergin periaatteiden käyttö syytetyn puolustuksessa 13. Martin Scheinin: Omatunto ja kieltäytyminen 14.Allan Rosas: Humanitaarinen oikeus nyt ja tulevaisuudessa

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
44. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
45. Khazanov, A. M. : The current ethnic situation in the USSR, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The current ethnic situation in the USSR : perennial problems in the period of "restructuring" / Khazanov, A. M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nationalities papers : vol. 16; no. 2., p. 147-224. - Chelsea, Michigan : Association for the Study of the Nationalities of the USSR and Eastern Europe, 1988. - ISSN 0090-5992

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are.1.A.M.Khazanov: The Current Ethnic Situation in the USSR: Perennial Problems in the Period of "Restructuring".2.M.Kirch and A.Kirch: The National Process in Estonia Today.3.Andrej Chojnowski: The Controversy over Former Uniate Property in Interwar Poland.4.Avraham Greenbaum: Trends in Judaism in the Soviet Union.5.Stephen Fischer-Galati: Jew and Peasant in Interwar Romania.6.Andrew Ezergailis: War Crimes Evidence from Soviet Latvia.Dessutom bl.a.Bibliographic Article.Book Reviews.

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* perestrojka = perestroika = perestroika
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Baltic Republics / USSR / Poland / Eastern Europe / Estonia / Latvia / Lithuania

 
46. Hesse, Carla (ed.) : Human rights in political transitions, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in political transitions : Gettysburg to Bosnia / Hesse, Carla (ed.) ; Post, Robert (ed.), 244 p.. - New York : Zone Books, 1999.

ISBN 1-890951-00-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART ONE: PUNISHMENT : 1. Rethinking Truth, Justice, and Guilt after Bosnia and Rwanda, by Aryeh Neier. 2. Beyond Nuremberg: Individual Responsibility for War Crimes, by David Cohen. 3. Human Rights in the Haitian Transition to Democracy, by Kenneth Roth. PART TWO: RECONCILIATION 1. Forgiving and Forgetting: Lincoln and the Politics of National Recovery, by Robert Meister. 2. Bringing the Messiah Through the Law, by Ruti Teitel. 3. The Need for Moral Reconstruction in the wake of past human rights violations : an interview with José Zalaquett, by Naomi Roth-Arriaza. PART THREE : CREATING A CULTURE OF LAW: 1. Making public memory, publicly, by Mark J. Osiel. 2. Human rights as social ideals, by Owen Fiss. 3. The difficulty of imaging other persons, by Elaine Scarry. AFTERWORDS : HUMAN RIGHTS IN TRANSITION : 1. Human rights, by Michael Ignatieff. 2. Terms of reconciliation, by Michel Feher. 3. Millennial visions : human rights at Century's end, by Ruti Teitel.

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
47. Castaneda, Jorge : Legal effects of United Nations resolutions (T), 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legal effects of United Nations resolutions (T) / Castaneda, Jorge, 243 p.. - New York : Columbia U.P., 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* apartheid = apartheid = rotusorto
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ILO = ILO = ILO
* OAS = OAS = OAS
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (GENERAL): UN charter

LIBRARY LOCATION: At the main library

 
48. The United Nations as a political institution, 1967
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations as a political institution /, 247 p.. - London : Oxford U.P., 1967.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Atlantic charter; UN charter; UDHR

LIBRARY LOCATION: At the department for political science

 
49. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1984-1985, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1984-1985 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 17., p. 127-. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3481 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* PLO = PLO = PLO
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* vapenexport = arms export = asevienti
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / Chile / South Africa / Israel : 8238 / 6424

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8(1)-26; ICCPR-14(5)

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
50. The Gulf War from the point of view of international law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Gulf War from the point of view of international law /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 17., p. 75-105., 1986. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3481 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* FN = UN = YK
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait : 7328 / 7332

NOTE (GENERAL): UN charter-2-51

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
51. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1985-1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1985-1986 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 18., p. 249-316. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987. - ISSN 0167-6768

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* EG = EC = EY
* NGO = NGO = NGO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-2-6; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
52. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1981-1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1981-1982 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 14., p. 375-435. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1983. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ESC-11

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
53. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 8., p. 321-415. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
54. Stephens, Beth : Khader v.United States , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Khader v.United States : the United nations Commission on Human Rights : persuant to resolution 1503, February 13, 1992 / Stephens, Beth ; Green, Jennifer ; Morin, José Luis, ii, 19 p.. - New York : Center for Constitutional Rights, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Iraq : 6357 / 7328

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

 
55. War crimes in Bosnia-Hercegovina, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War crimes in Bosnia-Hercegovina /, viii, 359 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 083 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* EG = EC = EY
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* journalister = journalists = lehtimiehet
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

TIME PERIOD: 1992

GEOGRAPHICAL TERMS: Croatia / Serbia

NOTE (GENERAL): Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
56. The work of the International Law Commission., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The work of the International Law Commission. /. - 4th ed.., x, 402 p.. - New York : United Nations, 1988.

ISBN 921 1333 03 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset

LIBRARY LOCATION: UN library

 
57. United Nations action in the field of human rights., 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations action in the field of human rights. /, xiv, 212 p.. - New York : United Nations, 1974.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.74.XIV.2

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* förföljelse = persecution = vaino
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* asyl = asylum = turvapaikka
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Twenty-fifth anniversary of the Universal declaration of human rights, 1948-1973UDHR; UN charter; ICCPR; ICESCR-OP; CERD; Convention on the elimination of all forms of religious intolerance;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
58. Grewe, Wilhelm G. : Rückblick auf Nürnberg., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rückblick auf Nürnberg. / Grewe, Wilhelm G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Staat und Völkerrechtsordnung : Festschrift für Karl Doehring / Hailbronner, K. ; Ress, G. ; Stein, T. (eds.).. - p. 229-250 - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 98) - Heidelberg : Springer, 1989.

ISBN 3 540 50312

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

 
59. United Nations Action in the field of human rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations Action in the field of human rights. / ; United Nations, xviii, 359 p.. - Geneva : Centre for Human Rights, 1988.

ISBN 92 1 154067 4

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.88.XIV.2

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): On the front page : 40th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. CEDAW; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: UN library / The Institute

 
60. McCoubrey, Hilaire : International humanitarian law , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International humanitarian law : the regulation of armed conflicts / McCoubrey, Hilaire, viii, 227 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1990.

ISBN 1 85521 0401

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional Protocols to the Geneva conventions;

[Följande]


24.11.1999