[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('gender discrimination') gav 274 träffar


[Föregående]

 
31. Prechal, Sacha : Gender discrimination law of the European Community, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Gender discrimination law of the European Community / Prechal, Sacha ; Burrows, Noreen, viii, 351 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1990.

ISBN 1 85521 058 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* skilsmässa = divorce = avioero
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-6-7(1,2)-8

 
32. Pannick, David : Homosexuals, transsexuals and the sex discrimination act, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Homosexuals, transsexuals and the sex discrimination act / Pannick, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 279-302. - London : Sweet & Maxwell, 1983. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA : 8250 / 6357

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
33. Ducat, Craig R. : Constitutional interpretation, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional interpretation / Ducat, Craig R.. - 5th ed.., xxxiv, 1503 p.. - St. Paul, Minn. : West Publ.Co., 1992.

ISBN 0 314 93366 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* abort = abortion = abortti
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
34. Ellis, Evelyn : Sex discrimination in pension schemes, 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sex discrimination in pension schemes : has community law changed the rules / Ellis, Evelyn ; Morrell, Philip

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Industrial law journal : No. 11(1)., p. 16-28. - London : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä

 
35. Rasnic, Carol D. : Germany's legal protection for women workers vis-a-vis illegal employment discrimination in the United States, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Germany's legal protection for women workers vis-a-vis illegal employment discrimination in the United States : A comparative perspective in the light of Johnson controls / Rasnic, Carol D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 13(2)., p. 415-446. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Germany : 6357

 
36. Koopmans, Thijmen : Equal protection, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Equal protection : the social dimension of European Community law / Koopmans, Thijmen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(1)., p. 1-10. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1989. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
37. Harvey, T.K. : Justification for indirect sex discrimination in employment, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Justification for indirect sex discrimination in employment : European Community and United Kingdom law compared / Harvey, T.K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and Comparative law quarterly : No. 40., p. 807-826. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Art. 119 (EEC)

 
38. Thomson, Joseph M. : Sex discrimination, equal pay and Article 119 of the treaty of Rome, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sex discrimination, equal pay and Article 119 of the treaty of Rome / Thomson, Joseph M. ; Wooldridge, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The law quarterly review : No. 93., p. 499-506. - London : Sweet & Maxwell, 1977.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): Treaty of Rome Article 119

LIBRARY LOCATION: ÅAB

SHELF CODE: Privaträtt

 
39. Szyszak, Erika : Reality, dreams or nightmares?, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Reality, dreams or nightmares? / Szyszak, Erika

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 284-307. - Berlin : Duncker & Humblot, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): Art. 49-100-117-169-177 (EEC)

 
40. Weiner, Merle H. : Fundamental misconceptions about fundamental rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental misconceptions about fundamental rights : The changing nature of women's rights in the EEC and their application in the United Kingdom / Weiner, Merle H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard international law journal : No. 31., p. 565-610. - Cambridge : Cambridge University, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* kvinnor = women = naiset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
41. Naiset ja miehet valtionhallinnossa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naiset ja miehet valtionhallinnossa : suunnittelu, valmistelu ja tulosohjaus = Kvinnor och män i statsförvaltning : planering, beredning och resultatstyrning / ; Sosiaali- ja terveysministeriö = Social- och hälsovårdsministeriet - (Komiteanmietintö : Kommittébetänkande ; No. 47), 139 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1991. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5798 x

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Denmark / Sweden : 8222 / 8240 / 8220 / 8246

NOTE (GENERAL): Swedish summary

 
42. Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen / ; Tasa-arvolain uudistamistoimikunta - ( Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; No. 35), 105 + 25 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 6745 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EG = EC = EY
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
43. Alston, Philip (ed.) : Children, rights and the law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children, rights and the law / Alston, Philip (ed.) ; Parker, Sephen ; Seymour, John, xii, 268 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0 19 825776 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* adoption = adoption = adoptio
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* feminism = feminism = naisasialiike
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): CRC

 
44. Rasmussen, Hjalte : The European Community Constitution, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Community Constitution : summaries of leading EC Court cases / Rasmussen, Hjalte - (Studies from the Institute of European Market Law ; No. 2 ), 283 p.. - Copenhagen : Nytt Nordisk Forlag; Handelshojskolens Forlag, 1989.

ISBN 87 17 03543 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnarbete = child labour = lapsityö
* direktiv = directives = direktiivit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

 
45. Turunen, Riitta (ed.) : Naisnäkökulmia oikeuteen,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisnäkökulmia oikeuteen / Turunen, Riitta (ed.), 248 p.. - Helsinki : Gaudeammes

ISBN 951-662-550-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* våldtäkt = rape = raiskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* reklam = advertising = mainonta
* FN = UN = YK
* lapset = kvinnor = women
* naiset = =

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
46. Ayres, Ian : Fair driving, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fair driving : gender and race discrimination in retail car megotiations / Ayres, Ian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard law review : v. 104., p. 817-872. - Cambridge, MA : The Harward Law Review Association, 1990. - ISSN 0017-8117

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
47. Schultz, Vicki : Telling stories about women and work, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Telling stories about women and work : judicial interpretations of sex segregations in the workplace in title VII cases raising the lack of interest argument / Schultz, Vicki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard law review : v. 103(8)., p. 1749-1843. - Cambridge, MA : The Harvard Law Review Association, 1990. - ISSN 0017-811X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
48. Jackson, B.S. (ed.) : Legal visions of the new Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Legal visions of the new Europe : essays celebrating the centemary of the Faculty of Law, University of Liverpool. / Jackson, B.S. (ed.) ; McGoldrick, D. (ed.) - London : Graham & Trotman, 1993.

ISBN 1-85333-904-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. PART 1: HISTORICAL PERSPECTIVES. 1. Legal visions of the New Europe': Ius Gentium, Ius Commune, European Law, by Bernard S. Jackson. 2. From the "Personal Union" between England and Scotland in 1603 to the European Communities Act 1972 and Beyond - Enduring Legal Problems from an Historical Viewpoint, by Ian Campbell PART II: INSTITUTIONAL PERSPECTIVES. 1. La Cour Européenne des Droits de L'homme: un bouleversement de la culture juridique francaise, by Antoine Garapon. 2. Une Europe Unifiée?: Problémes Actuels, by Joe Verhoeven. 3. The Development of the Conference on Sequrity and Cooperation in Europe - From Process to Institution, by Dominic McGoldrick. PART III: SOCIAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES. 1. Social Citizenship and Young People in Europe, by Neville S. Harris. 2. Homosexual Rights and Wrongs under the European Convention on Human Rights: A Question of Privacy or Equality?, by Susan Millns. 3. The European Convention on Human Rights and the Armed Forces, by Peter Rowe. 4. New Protectionism and the European Communities - A question of Constitutionality, by Damian Chalmers. 5. Les E'tudes d'incidences sur l'envirronnement: un changement de paradigme?, by Francois Ost. 6. Consumer Safety in Europe - In Search of the Proper Standard, by Geraint Howells. 7. Defective Services: A New Dimension for Medical Malpractice?, by Michael A. Jones. 8. Europeanization of law and Lawyers v. national Provincialism in legal Education, by Rainer Bakker.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* HCNM = HCNM = HCNM
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* EU = EU = EU
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

NOTE (THESIS): Social charter;

NOTE (GENERAL): Charter of Paris; ECHR; TEU;

 
49. Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden : Betänkande av löneskillnadsutredningen / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 7 ) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13272-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* EES = EEA = ETA
* familj = family = perhe
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR

LIBRARY LOCATION: Main library

 
50. Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö / ; Social- och hälsovårdministeriet = Sosiaali- ja terveysministeriö - (Komittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 35) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 6745 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain työsyrjintää koskevia säännöksiä esitetään täydennettäväksi siten, että kiellettyä syrjintää olisi myös työtekijän työolosuhteiden tai palvelusuhteen ehtojen heikentäminen sen johdosta, että työntekijä on vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuksiinsa tai syrjintäkieltoihin. Työnantajat velvoitettaisiin toimimaan niin, ettei kukaan työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* familj = family = perhe
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
51. Naisten oikeuksien yleissopimus, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisten oikeuksien yleissopimus / - (Ulkoministeriön julkaisuja 25/92) - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-47-6575-3

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Yleissopimuksen suomennos, sopimuspuolet ja hallituksen kannanotto = Fördragstexten översatt till finska, lista över fördragsparterna och regeringens ställningstagande till konventionen

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* naiset = =

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, CEDAW

 
52. Hepple, Bob (ed.) : Discrimination, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Discrimination : the limits of law / Hepple, Bob (ed.) ; Szyszak, Erika M. (ed.) - (Studies in labour and social law), xi, 481 p.. - London : Mansell, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* invandring = immigration = maahanmuutto
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* feminism = feminism = naisasialiike
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Northern Ireland / Malaysia / USA

NOTE (GENERAL): Social charter; ICCPR; UDHR;

 
53. Hervey, T.K. : Justification for indirect sex discrimination in employment, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Justification for indirect sex discrimination in employment : European Community and United Kingdom law compared / Hervey, T.K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : 40(4)., p. 807-825. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / United Kingdom / Western Europe : 8000 / 8251 / 8200

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
54. Current survey, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current survey /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : v. 17(3)., p. 245-284. - London : Sweet & Maxwell, 1992. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Europe's hesitant steps: the Maastricht treaty, by Nicholas Emilion. 2. United Kingdom, by Erika Szyszczak. 3. Council of Europe, by John Andrews and Ann Sherlock.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6; EEC-treaty; Social charter; TEU;

 
55. Cook, Rebecca J. : Women's international human rights law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Women's international human rights law : the way forward / Cook, Rebecca J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : 15(2)., p. 230-261. - Cincinnati : The John Hopkins UP, 1993. - ISSN 0275 0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CEDAW

 
56. Juss, Satovinder S. : Immigration, nationality and citizenship, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immigration, nationality and citizenship / Juss, Satovinder S. ; with a foreword by Sedley, Stephen - (Citizenship and the law series), xxi, 200 p.. - London : Mansell, 1993.

ISBN 0-7201-2149-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Europe

NOTE (GENERAL): TEU; ECHR; ICCPR; Migrant workers convention;

 
57. Mac Donald, Tois G. : Promoting social equality through the legislative override, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Promoting social equality through the legislative override / Mac Donald, Tois G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): National Journal of constitutional law (=NJCL) = Revue nationale de droit constitutionnel : vol. 4(1)., p. 1-27. - Scarborough, Ontario : Carswell, 1993. - ISSN 1181-9340

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms

 
58. Ammoun, Charles D. : Study of discrimination in education, 1957
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Study of discrimination in education / Ammoun, Charles D., viii, 182 p.. - New York : United Nations, 1957.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E/CN.4/Sub.2/181/Rev.1

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rasism = racism = rasismi
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

 
59. Woman's right to health, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Woman's right to health : the application of article 12 of the Women's antidiscrimination convention in the Netherlands /, 52 p.. - Hague : The Ministry of Health. Welfare and Sport. Social Policy Department, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
60. Vogel, Ursula (ed.) : The frontiers of citizenship, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The frontiers of citizenship / Vogel, Ursula (ed.) ; Moran, Michael (ed.), xxi, 210 p.. - London : Macmillan, 1991.

ISBN 0-333-52598-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Citizenship as obligation in the United States: Title II of the family support act of 1988. by Desmond S. King. 2. The frontiers of social citizenship: The case of health care entitlements. by Michael Moran. 3. Is citizenship gender-specific?. by Ursula Vogel. 4. Patriotism and the idea of citizenship in post-war British politics. by Paul Rich. 5. Citizenship and migrant workers in Western Europe. by Zig Layton-Henry. 6. European citizenship and social policies. by Elizabeth Meehan. 7. Citizenship beyond borders. by Albert Weale. 8. Conclusion: Paths to citizenship. by Geraint Parry.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Western Europe / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

[Följande]


24.11.1999