[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='joukkotiedotusvälineet' gav 640 träffar


[Föregående]

 
31. Kenya, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kenya : taking liberties : an Africa Watch report / ; Africa Watch, 13, 432 p. . - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 036 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* självcensur = self-censorship = itsesensuuri
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / USA / East Africa : 5234 / 6357

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Restricted subjects, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Restricted subjects : freedom of expression in the United Kingdom /, 65 p.. - New York : Human Rights Watch; The Fund for Free Expression, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251 / 8239

NOTE (GENERAL): ECHR-10

LIBRARY LOCATION: IMR

 
33. Malinverni, Giorgio : Freedom of information in the European convention on human rights and in the international covenant on civil and political rights, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of information in the European convention on human rights and in the international covenant on civil and political rights / Malinverni, Giorgio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(4)., p. 443-460. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* censur = censorship = sensuuri
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
34. Wiklund, Gunilla (ed.) : Rädslan för brott, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rädslan för brott / Wiklund, Gunilla (ed.) - (BRÅ-rapport 1991 ; No. 2), 109 p.. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 1991.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Contents. 1. Tiby, Eva: Kvinna och rädd? 2. Vogel, Joachim: Otrygghet: ett välfärdsproblem. 3. Nordlund, Jan-Erik: Nyhetsvärdering och TV-våld. 4. Öhman, Arne: Brott och rädsla: om rädslans psykologi. 5. Sjöberg, Lennart: Vad påverkar våra upplevelser av risker? 6. Sarnecki, Jerzy: Rädslan för narkotika.Kan mitt barn bli knarkare? 7. Olweus, Dan: Rädd för att bli mobbad: räddad från att bli mobbad.

INDEX WORDS:
* narkotikamissbruk = drug abuse = huumausaineiden väärinkäyttö
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* mobbning = mobbing = kiusaaminen
* offer = victims = uhrit
* våld = violence = väkivalta
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
35. (report presented by) Bullinger, Martin : Freedom of expression and information, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of expression and information : an essential dement of democracy / (report presented by) Bullinger, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 339-414. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* demokrati = democracy = demokratia

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

NOTE (MEETINGS): Sixth International Colloquy about the European Convention on Human Rights, Sevilla, (19851113), (C)

NOTE (GENERAL): Also published in German Yearbook of Inteernational Law (GYIL), vol. 28 (1985), (updated version)

 
36. Bullinger, Martin : Freedom of expression and information, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of expression and information / Bullinger, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 339-441. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Sixth International Colloquy about the European Convention on Human Rights, Sevilla, (19851113), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
37. Destroying ethnic identity, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Destroying ethnic identity : the persecution of Gypsies in Romania : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, p. 125. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 037 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* slaveri = slavery = orjuus
* romer = Roma = romanit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Parliamentary democracy, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Parliamentary democracy /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 9(4)., p. 365-498. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Second Strasbourg Conference, (19870928), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
39. Drzemczewski, Andrew Z. : The work of the Council of Europe's Directorate of human rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The work of the Council of Europe's Directorate of human rights / Drzemczewski, Andrew Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11(1-2)., p. 89-117. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
40. World public information campaign for human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World public information campaign for human rights / - (Human rights fact sheet ; No. 8), 17 p.. - Geneva : Centre for human rights, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* NGO = NGO = NGO

 
41. Needless deaths in the Gulf War, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Needless deaths in the Gulf War : civilian casualties the air campaign and violations of the laws of war : a Middle East Watch report / ; Human Rights Watch, xvi, 402 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 029 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Iraq / Israel : 6357 / 7328

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
42. Holstad, Sigvard : Sekretess i allmän verksamhet, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sekretess i allmän verksamhet : en vägledning till de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen / Holstad, Sigvard, 236 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1990.

ISBN 91 38 90827 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
43. Banton, Michael (ed.) : Teaching about prejudice, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching about prejudice / Banton, Michael (ed.) - (MRG report ; No. 59), 23 p.. - London : Minority Rights Group, 1985.

ISBN 0 946690 35 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rasism = racism = rasismi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
44. Arvidson, Bertil : Europarådet 40 år, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europarådet 40 år / Arvidson, Bertil - (UD informerar ; No. 3), 48 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1989. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Förteckning över vilka Europaråds-konventioner till vilka Sverige avslutit sigECHR;

 
45. Kowalewski, David : Vigilante Counterinsurgency and human rights in the Phillippines, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vigilante Counterinsurgency and human rights in the Phillippines : a statistical analysis / Kowalewski, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(2)., p. 246-264. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Philippines : 7542

 
46. Pritchard, Kathleen : Human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights : a decent respect for public opinion / Pritchard, Kathleen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 13(1)., p. 123-142. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1991. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
47. Lent, John A. : Mass media and socialist governments in the Commonwealth Caribbean, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mass media and socialist governments in the Commonwealth Caribbean / Lent, John A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 4., p. 371-390. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1982. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* journalister = journalists = lehtimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Caribbean countries / Latin America : 6100

 
48. Iran, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Iran : Submission to the UN Commission on Human Rights / - (Censorship News: issue ; No. 12), 7 p.. - London : Article 19: The International Centre Against Censorship, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnor = women = naiset
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Iran

NOTE (GENERAL): ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
49. Freedom of information and expression in Panama, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of information and expression in Panama /, 13 p.. - London : Article 19, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* invasion = invasion = invaasio
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Panama / Central America / USA / Latin America

NOTE (GENERAL): ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
50. Freedom of expression and information in the United Kingdom, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of expression and information in the United Kingdom /, ii, 32 p.. - London : Article 19, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* journalister = journalists = lehtimiehet
* terrorism = terrorism = terrorismi
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-10

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. Modeen, Tore : Freedom of expression in radio and TV (Finland), 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of expression in radio and TV (Finland) / Modeen, Tore - (Meddelanden från statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.Serie B. ; No. 36), 18 p.. - Åbo : Åbo Akademi; Rättsvetenskapliga institutionen, 1974.

ISBN 951 648 114 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
52. Truth from below, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Truth from below : the emergent press in Africa : October 1991 /, 91 p.. - London : Article 19: the International Centre on Censorship, 1991.

ISBN 1 87079851 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självcensur = self-censorship = itsesensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Cameroon / Ghana / Kenya / Central Africa / Namibia / Nigeria / Senegal / Togo / Uganda / Zimbabwe / East Africa / Southern Africa / West Africa : 5000

NOTE (GENERAL): ACHPR; UDHR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
53. Gunewardena, Victor : Man, media and development, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Man, media and development : the press in Sri Lanka / Gunewardena, Victor

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(3)., p. 89-100. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka / South Asia : 7447 / 7400

NOTE (MEETINGS): South Asia Colloquium on human rights and development, Sri Lanka Foundation Institute, Colombo, (198001), (C)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
54. Eide, Asbjörn : International protection of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International protection of human rights / Eide, Asbjörn, 48 p.:ill.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* OAS = OAS = OAS
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ECHR; AMR; ACHPR; ICESCR; CERD; ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR/CoE

 
55. 1.Europäische Medienordnung im Lichte des Fernsehübereinkommens des Europarats und der EG-Fernsehrichtlinie 1989 von Bernd Möwes. , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Europäische Medienordnung im Lichte des Fernsehübereinkommens des Europarats und der EG-Fernsehrichtlinie 1989 von Bernd Möwes. 2.Das türkische Verfassungsgericht und die Grundzüge seiner Rechtsprechung von Christian Rumpf /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 17(6-7)., p. 121-129. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* masskommunikation = mass communication = joukkotiedotusvälineet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Turkey : 8000 / 8248

 
56. Brugger, Winfried : Freiheit der Meinung und Organisation der Meinungsfreiheit, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freiheit der Meinung und Organisation der Meinungsfreiheit : eine liberale Konzeption der geistigen Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2GG / Brugger, Winfried

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 14(10)., p. 225-. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1987. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

 
57. Brugger, Winfried : Freiheit der Meinung und Organisation der Meinungsfreiheit: eine liberale Konzeption der geistigen Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2GG, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freiheit der Meinung und Organisation der Meinungsfreiheit: eine liberale Konzeption der geistigen Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2GG / Brugger, Winfried

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 14 (9)., p. 189-202. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1987. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

 
58. Binder, Bruno : Die Rundfunkfreiheit in Österreich, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Rundfunkfreiheit in Österreich / Binder, Bruno

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 13 (6)., p. 209-213. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1986. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

NOTE (GENERAL): ECHR-10

 
59. Länder i fickformat 301-315 (Sudan, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Kap Verde, Senegal, Gambia, Mauretanien, Västra Sahara, Mali, Niger, Libyen, Tchad, Egypten, Tunisien, Algeriet, Marocko), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Länder i fickformat 301-315 (Sudan, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Kap Verde, Senegal, Gambia, Mauretanien, Västra Sahara, Mali, Niger, Libyen, Tchad, Egypten, Tunisien, Algeriet, Marocko) /, var. pag.. - Stockholm : Utrikespolitiska Institutet = The Swedish Institute of International Affairs, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* religion = religion = uskonto
* islam = islam = islaminusko

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / Nigeria / Benin / Togo / Ghana / Burkina Faso / Cote d'Ivoire / Guinea / Liberia / Sierra Leone / Guinea-Bissau / Cape Verde / Senegal / Gambia / Mauritania / Western Sahara / Mali / Niger / Libya / Chad / Egypt / Tunisia / Algeria / Morocco / Central Africa / East Africa / North Africa / West Africa

 
60. Ad hoc Committee of experts on regional or minority languages in Europe (CAHLR), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ad hoc Committee of experts on regional or minority languages in Europe (CAHLR) : draft European charter for regional or minority languages / - ( CAHLR: addendum ; No. 1), 23 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala språk = regional languages = alueelliset kielet
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rapporter = state reports = raportit
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Text agreed by the CAHLR at its 6th meeting, subject to formal adoption at its 7th meeting, Strasbourg (19911216-19911218), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

[Följande]


24.11.1999