[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='asevoimat' gav 189 träffar


[Föregående]

 
31. Diamint, Rut : La seguridad estrategica regional y las medidas de confianza mutua pensadas desde Argentina, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La seguridad estrategica regional y las medidas de confianza mutua pensadas desde Argentina / Diamint, Rut

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Estudios internacionales : 4; 7., p. 29-46. - Guatemala : IRIPAZ, 1993.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / South America : 6414 / 6400

 
32. Leonard, James ... [et al.] : National threat perceptions in the Middle East, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

National threat perceptions in the Middle East / Leonard, James ... [et al.] - (Research papers ; no. 37), vi, 109 p.. - New York : United Nations. UNIDIR, 1995. - ISSN 1014-4013

ISBN 92-9045-107-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* islam = Islam = islaminusko
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Egypt / Jordan / Syria / Palestine / Saudi Arabia / North Africa

 
33. Spyropoulos, Philippos C. : Constitutional law in Hellas, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law in Hellas / Spyropoulos, Philippos C., 172 p.. - Hague : Kluwer, 1995.

ISBN 90-411-0074-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

NOTE (GENERAL): ECHR; Genocide convention; CERD; ICESCR; CEDAW; CAT; CRC; ESC; ECPT;

 
34. Khan, Adilur Rahman : National security laws in South Asia and violation of human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

National security laws in South Asia and violation of human rights / Khan, Adilur Rahman ; Mahmood, Zaved Hasan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Law & Society Trust review : vol. 6 : issue no. 99., p. 1-18. - Colombo, Sri Lanka : Law & Society Trust, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / India / Sri Lanka / Bangladesh / Pakistan

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
35. Danielsen, Astrid (ed.) : Examination of state reports, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Examination of state reports : 12th session October 1992 : Gambia - Zimbabwe - Senegal : vol. 3 / Danielsen, Astrid (ed.) ; Harrington, Julia (ed.), var. pag.. - Banjul : African Commission on Human and Peoples' Rights, 1995.

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: . Appendix I : Initial report of the Gambia. Appendix II : The first and second state report of Senegal. Appendix III : Periodic report of Zimbabwe.

INDEX WORDS:
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* fängslade personer = detained persons = vangitut henkilöt
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* val = elections = vaalit
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* OAU = OAU = OAU
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rapporter = state reports = raportit
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): UDHR; CRCR; Geneva conventions; Genocide convention; ECHR; ICESCR; CEDAW; CAT; ACHPR; African charter on rights of the child; ICCPR; AMR

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: African Commission ..., Uppställd på African Commission

URL http://www.umn.edu/humanrts/africa/achpr12f.html

 
36. Danielsen, Astrid (ed.) : Examination of state reports, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Examination of state reports : 13th session April 1993 : Nigeria - Togo : vol. 4 / Danielsen, Astrid (ed.) ; Harrington, Julia (ed.) ; Danish Centre for Human Rights, var. pag.. - Banjul : African Commission on Human and Peoples' Rights, 1995.

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: . Appendix I : Periodic report of Nigeria. Appendix II : Periodic report of Togo.

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* demokrati = democracy = demokratia
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rapporter = state reports = raportit
* tortyr = torture = kidutus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* kvinnor = women = naiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR-62;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: African Commission ..., Uppställd på African Commission

URL http://www.umn.edu/humanrts/achpr/sess13-complete.htm

 
37. Part IV : Conclusions, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part IV : Conclusions /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The "new peacekeeping" and European security : German and Canadian interests and issues / Ehrhart, H-G.; Haglund, D. (eds.) - (Demokratie, Sicherheit, Frieden ; Bd. 93), p. 247-284. - Baden-Baden : Nomos , 1995.

ISBN 3-7890-3787-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Gerald Wright : The "new" peacekeeping : the Canadian experience in the Former Yugoslavia. 2. Hans-Georg Ehrhart : Germany and the peacekeeping challenge.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Former Yugoslavia / Bosnia-Herzegovina

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
38. O'Flaherty, Michael : Human rights and the UN practice before the treaty bodies, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the UN practice before the treaty bodies / O'Flaherty, Michael, xiv, 286 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1996.

ISBN 0-421-57690-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* barn = children = lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* folkmord = genocide = kansanmurha
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* invandring = immigration = maahanmuutto
* NGo = NGO = NGO
* rapporter = state reports = raportit
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* pornografi = pornography = pornografia
* prostitution = prostitution = prostituutio
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): CAT; ICESCR; CEDAW; CERD;CRC; Genocide convention; ICCPR;

 
39. Grief, Nicholas : Constitutional law and international law, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Constitutional law and international law / Grief, Nicholas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: United Kingdom law in the mid-1990s : part 1 / Bridge, J. W. ... [et al.] - (United Kingdom comparative law series ; vol. 15) , p. 76-104. - London : British Institute of International and Comparative Law , 1994.

ISBN 0-904-281-05-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* EU = EU = EU
* FN = UN = YK
* ECJ = ECJ = ECJ
* EPC = EPC = EPC
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

NOTE (GENERAL): SEA; ICCPR; ICCPR-OP;

 
40. Wintemute, Robert : Sexual orientation and human rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sexual orientation and human rights : the United States constitution, the European convention and the Canadian charter / Wintemute, Robert, xxxiv, 292 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825972-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* graviditet = pregnancy = raskaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* invandring = immigration = maahanmuutto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* pedofiler = pedophiles = pedofiilit
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ECHR; ICCPR;

 
41. Kempees, Peter : A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994 : volume I-III / Kempees, Peter, xlix, 1420 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 0-7923-3281-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barnavård = child care = lastenhoito
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* barn = children = lapset
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rasism = racism = rasismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* tortyr = torture = kidutus
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR and its protocols (full text); Vienna convention on the law of treaties; CRC; Geneva conventions;

 
42. de Nooy, Gert (ed.) : Cooperative security, the OSCE and its code of conduct, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cooperative security, the OSCE and its code of conduct / de Nooy, Gert (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 24), 158 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0316-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introducing the code, by Victor-Yves Ghebali. 2. Negotiating the code : a Polish view, by Adam Kobieracki. 3. Negotiating the code : a German view, by Peter von Butler. 4. Negotiating the code : a British view, by Crispin Hain-Cole. 5. The code and international law, by Peter Kooijmans. 6. The code, humanitarian law and human rights, by David Raic. 7. The code, early warning and conflict prevention, by Michael Lucas. 8. The code and civil-military relations : the Polish case, by Jeffrey Simon. 9. The code and civil-military relations : the Russian case, by Stephen Blank. 10. The code and civil-military relations : the German case, by Ulrich Hundt. 11. Implementing the code : the way ahead, by Heinz Vetschera. 12. Summary of main consclusions, by Gert de Nooy.

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* NATO = NATO = NATO
* EU = EU = EU
* ICJ = ICJ = ICJ
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

NOTE (GENERAL): Charter of Paris; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ECHR-15; AMR-27; ICCPR-4; UN charter; Helsinki final act;

 
43. Bertrand, Maurice (ed.) : A new charter for a worldwide organisation?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A new charter for a worldwide organisation? / Bertrand, Maurice (ed.) ; Warner, Daniel (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 22), xv, 288 p.. - Hague : Kluwer Law, 1997.

ISBN 90-411-0286-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The necessity of conceiving a new charter for the global institutions, by Maurice Bertrand. 2. Schematic representations of the current and proposed systems, by Maurice Bertrand. 3. Working paper on the establishment of a "Charter-objective" : project for a new world organization, by Maurice Bertrand. 4. Summary of the discussions held during the colloquium. 5. United Nations reform proposals since the end of the cold war : an overview, by Victor-Yves Ghebali. 6. Commentary on Maurice Bertrand's proposal, by Saul Mendlovitz. 7. A charter for a new world organization : comments on Mr. Maurice Bertrand's proposal, by Yozo Yokota. 8. Inter-state and intra-state norms of conduct for a new world organization charter : apreliminary framework, by Victor-Yves Ghebali. 9. The political demand for change, by Susan George. 10. Reflections on a paper, by Maurice Bertrand, by A. J. R. Groom. 11. Comments on Maurice Bertrand's working papers, by Richard H. Stanley. 12. Comments on UN reform, by Charles William Maynes. 13. Collective security, regional security by Dominique David. 14. A new worldwide organisation, by Jan Woroniecki. 15. International organisation, economics and development, by Christian Comeliau. 16. Commentary on the proposed charter for a new world organisation, by Mohamed Bennouna.

INDEX WORDS:
* slaveri = slavery = orjuus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* barn = children = lapset
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* feminism = feminism = naisasialiike
* GATT = GATT = GATT
* folkmord = genocide = kansanmurha
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* ICJ = ICJ = ICJ
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NGO = NGO = NGO
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* perestrojka = perestroika = perestroika
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* fattigdom = poverty = köyhyys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* religion = religion = uskonto
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* kollektivt självförsvar = self-defence = kollektiivinen itsepuolustus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): UN charter; TEU;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0286-8

 
44. Cowen Karp, Regina : Central and Eastern Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Central and Eastern Europe : the challenge of transition / Cowen Karp, Regina, xiv, 322 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1993.

ISBN 0-19-829169-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* muslimer = Muslims = muslimit
* EG = EC = EY
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ryssar = Russians = venäläiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* romer = Roma = romanit
* NF = LN = KL
* val = elections = vaalit
* NATO = NATO = NATO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* WTO = WTO = WTO

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / CIS states / Afghanistan / Albania / China / Austria / Azerbaijan / Hungary / Estonia / Latvia / Lithuania / Belarus / Russian Federation / Belgium / Bulgaria / Cambodia / Canada / Croatia / Czech Republic / Eastern Europe / Ethiopia / Germany / Greece / Albania / Turkey / Poland / Romania / Iraq / Italy / Macedonia / Moldova / Montenegro / Pakistan / Serbia / Slovak Republic / Slovenia / Tajikstan / Turkmenistan / USSR / United Kingdom

NOTE (GENERAL): UN charter; Charter of Paris;

 
45. Colombia's killer networks, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Colombia's killer networks : the military-paramilitary partnership and the United States / - (Human Rights Watch : Americas), x, 170 p.. - New York : Human Rights Watch, 1996.

ISBN 1-56432-203-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* massaker = massacre = verilöyly
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia / USA

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: HRW

 
46. Okoth, P. Godfrey : The military and democracy, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The military and democracy : the case of Uganda since 1962 / Okoth, P. Godfrey

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East African journal of peace & human rights : vol. 2; no. 2., p. 175-188. - Kampala : Mekere University. Human Rights and Peace Center, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria / Ghana

 
47. Fisher, Louis : The Korean war, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Korean war : on what legal basis did Truman act / Fisher, Louis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : vol. 89; no. 1., p. 21-39. - Washington, D. C. : American Society of International Law, 1995. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ICJ = ICJ = ICJ
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): UN charter;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
48. de Hoogh, André : Obligations Erga Omnes and international crimes, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Obligations Erga Omnes and international crimes : a theoretical inquiry into the implementation and enforcement of the international responsibility of states / de Hoogh, André, xxiii, 465 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0232-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* brott mot freden = crimes against peace = rikos rauhaa vastaan
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* ICJ = ICJ = ICJ
* intervention = intervention = interventio
* tolkning = interpretation = tulkinta
* folkmord = genocide = kansanmurha
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* intervention = intervention = interventio
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* kollektivt självförsvar = self-defence = kollektiivinen itsepuolustus

NOTE (GENERAL): UDHR; Genocide convention; UN charter;

 
49. by Niamh Ann Casey : The right to organise and to bargain collectively, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The right to organise and to bargain collectively : protection within the European social charter : study on the basis of the case law of the Committee of Independent Experts / by Niamh Ann Casey - (Human rights : social charter monographs ; no. 5), 105 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1996.

ISBN 92-871-3158-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus

NOTE (GENERAL): ESC; Additional protocol to the ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
50. Farer, Tom : The rise of the Inter-American human rights regime, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The rise of the Inter-American human rights regime : no longer a unicorn, not yet an ox / Farer, Tom

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : vol. 19; no. 3., p. 510-546. - Baltimore, MD : Johns Hopkins Univ., 1997. - ISSN 1024-0217

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terror = terror = terrori
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Argentina / Guatemala / Panama / Nicaragua

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR;

 
51. Boyle, Kevin (ed.) : Freedom of religion and belief, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of religion and belief : a world report / Boyle, Kevin (ed.) ; Sheen, Juliet (ed.), xxxii, 475 p.. - London : Routledge, 1997.

ISBN 0-415-15978-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* abort = abortion = abortti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* hädelse = blasphemy = herjaus
* censur = censorship = sensuuri
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* ateism = atheism = ateismi
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* kyrka och stat = church and state = kirkko ja valtio
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* fascism = fascism = fasismi
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* romer = Roma = romanit
* hinduism = Hinduism = hinduismi
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* muslimer = Muslims = muslimit
* indianer = Indians = intiaanit
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* ICJ = ICJ = ICJ
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* judar = Jews = juutalaiset
* frihetsteologi = liberation theology = vapautuksen teologia
* kurder = Kurds = kurdit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* nationalism = nationalism = nationalismi
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rasism = racism = rasismi
* tamiler = Tamils = tamilit
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Egypt / Malawi / Mauritania / Morocco / Nigeria / Senegal / South Africa / SUdan / Tunisia / Zimbabwe / Americas / Argentina / Brazil / Canada / Chile / Costa Rica / Cuba / Guatemala / Mexico / Peru / Trinidad and Tobago / USA / Australia / China / India / Indonesia / Japan / Malaysia / Pakistan / Philippines / Singapore / Sri Lanka / Viet Nam / Europe / ALbania / Armenia / Azerbaijan / Bulgaria / Cyprus / France / Germany / United Kingdom / Northern Ireland / Greece / Hungary / Ireland / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Spain / Turkey / Ukraine / Yugoslavia / Middle East / Iran / Iraq / Israel / Palestine / Saudi Arabia

NOTE (GENERAL): UDHR-18; ICCPR-18; ECHR; ACHPR; AMR; ICESCR; CEDAW; CERD; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; ICCPR-OP;

 
52. Distinguishing between transitions, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Distinguishing between transitions : how circumstances shape the available options /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. I : general considerations / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 55-120. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-47-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Transitions from authoritarian rule : tentative conclusions about uncertain democracies, by Guillermo O'Donnell and Philippe C. Schmitter. 2. The third wave : democratization in the late twentieth century, by Samuel P. Huntington. 3. To prosecute or to pardon? Human rights decisions in the Latin American Southern cone, by David Pion-Berlin. 4. Justice after transitions : on the choices successor elites make in dealing with the past, by Luc Huyse. 5. The end of decommunization, by Stephen Holmes.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* tortyr = torture = kidutus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* amnesti = amnesty = armahdus
* terror = terror = terrori
* fångar = prisoners = vangit
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America / Greece / Brazil / Chile / ARgentina / Uruguay / Guatemala / Belgium / France / Netherlands / Czechoslovakia / Hungary / Poland

NOTE (GENERAL): ECHR-7(1); ICCPR-15(1);

 
53. Argentina, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Argentina /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. II : country studies / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 323-382. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-48-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* OAS = OAS = OAS
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* amnesti = amnesty = armahdus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
54. Commissions of inquiry, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Commissions of inquiry /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. III : laws, rulings and reports / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 1-258. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-49-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* försoning = reconciliation = sovinto
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* förtryck = repression = sortotoimet
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* barn = children = lapset
* journalister = journalists = lehtimiehet
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* jurister = lawyers = lakimiehet
* terror = terror = terrori
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* integritet = integrity = koskemattomuus
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* terrorism = terrorism = terrorismi
* demokratisering = democratization = demokratisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Chad / Chile / El Salvador / Germany / Guatemala / India / Sierra Leone / Uganda

 
55. Marston, Geoffrey (ed.) : United Kingdom materials on international law 1996, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

United Kingdom materials on international law 1996 / Marston, Geoffrey (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1996 : no. 67 / Brownlie, I.; Crawford, J. (eds.), p. 683-858. - Oxford : Oxford U. P., 1997.

ISBN 0-19-825883-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättfärdighet = equity = oikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* asyl = asylum = turvapaikka
* emigration = emigration = maastamuutto
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* ICJ = ICJ = ICJ
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* utlämning = extradition = luovuttaminen

 
56. de Nooy, Gert (ed.) : The Clausewitzian dictum and the future of Western military strategy, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Clausewitzian dictum and the future of Western military strategy / de Nooy, Gert (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 31), vi, 178 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-4110-0455-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction : The Clausewitzian Dictum and the future of Western military strategy, by gert de Nooy. 2. What is wrong with Clausewitz?, by Martin van Creveld. 3. Clausewitz, van Creveld and the lack of a balanced theory of war, by Jan Geert Siccama. 4. Security for the people, security by the people : the paradox of security in modern societies, by Zeev Maoz. 5. Post-modern societies and future support for military missions, by Jan van der Meulen. 6. State, security and armed forces at the turn of the millennium, by Koen Koch. 7. Friction rules (states win) : the power politics of institutional cooperation, by Jaap de Wilde. 8. Strategy in a post-Clausewitzian setting, by Jan Willem Honig. 9. Personnel in a neo-Clausewitzian setting, by Kees Homan. 10. Technology in a neo-Clausewitzian setting, by Robert J. Bunker. 11. Workshop proceedings : topical highlights and tentative conclusions, by gert de Nooy and Rienk Terpstra.

INDEX WORDS:
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* folkmord = genocide = kansanmurha
* NATO = NATO = NATO
* FN = UN = YK
* WTO = WTO = WTO
* OECD = OECD = OECD
* EU = EU = EU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* CFSP = CFSP = YUTP
* WEU = WEU = WEU

NOTE (GENERAL): An agenda peace;

 
57. Talmon, Stefan : Recognition of governments in international law, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Recognition of governments in international law : with particular reference to governments in exile / Talmon, Stefan - (Oxford monographs in international law), lxxii, 393 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-826573-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* Permanent Court of Arbitration = Permanent Court of Arbitration = Pysyvä välitystuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* demokrati = democracy = demokratia
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* landsflykt = exile = maanpako
* OAS = OAS = OAS
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Belgium / Canada / Czechoslovakia / Egypt / Eire / France / Germany / Greece / Hong Kong / Italy / Japan / Netherlands / New Zealand / Norway / palestine / Philippines / Poland / Singapore / South Africa / Sweden / Switzerland / United Kingdom / USA / Zambia / Russian Federation

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ACHPR; OAU charter; ICCPR; Vienna Convention on the law of treaties; CEDAW; TEU;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826573-5

 
58. Fredman, Sandra : Women and the law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women and the law / Fredman, Sandra - (Oxford monographs on labour law), xxxv, 429 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-876323-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. One: Myths and Messages. Two: Theoretical Perspectives. Three: Past and Present: Legal Developments. Four: Past and Present: Women's Work. Five: Women Today. Six: Pregnancy and Parenthood. Seven: The State of Pay. Eight: Structural Disadvantage. Nine: Enduring Disadvantage. Ten: The Role of Law.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* abort = abortion = abortti
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* autonomi = autonomy = autonomia
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barnavård = child care = lastenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* graviditet = pregnancy = raskaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* rätt till pension = right to pension = oikeus eläkkeeseen
* fattigdom = poverty = köyhyys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* rasism = racism = rasismi
* våldtäkt = rape = raiskaus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Australia / Canada / Sweden / USA / Germany

NOTE (GENERAL): EEC-treaty; TEU; Berne convention; Social charter;

 
59. Kuper, Jenny : International law concerning child civilians in armed conflict, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law concerning child civilians in armed conflict / Kuper, Jenny, xxxiv, 283 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1997.

ISBN 0-19-826485-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Introduction. 2. International Human Rights Treaty Law and Related Instruments Relevant to Child Civilians in Armed Conflict. 3. Treaty Law of Armed Conflict and Related Instruments: The Protection of Civilians and Use of Chemical Weapons. 4. Treaty Law of Armed Conflict and Related Instruments Specifically Regarding Child Civilians. 5. Customary Law. 6. Monitoring, Implementation, and Enforcement of International Law Concerning Child Civilians. 7. The Law in Practice: Three Conflicts. 8. Conclusion

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* barn = children = lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* kvinnor = women = naiset
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* EU = EU = EU
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* ICRC = ICRC = ICRC
* kurder = Kurds = kurdit
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* ICJ = ICJ = ICJ
* islam = Islam = islaminusko
* landminor = landmines = maamiinat
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* tortyr = torture = kidutus
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* NGO = NGO = NGO
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; CRC; AMR; ACHPR; ADRD; Arab charter on human rights; ECHR; CEDAW; Declaration on the rights of the child; Declaration of Amsterdam; ESC; Hague convention; ICESCR; UDHR;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826486-0

 
60. Comments and additional information to the periodic reports for United Nations treaty bodies by Finland on, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Comments and additional information to the periodic reports for United Nations treaty bodies by Finland on : the implementation of the convention on the rights of the child (1st periodic report, September 1995); the convention on the elimination of all forms of racial discrimination (11th and 12th periodic reports, February 1996); the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (2nd periodic report, April 1996); the covenant on economic, social and cultural rights (3rd periodic report, November 1996) /, var. pag.. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto ry = Finnish League for Human Rights = Förbundet för mänskliga rättigheter rf., 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tortyr = torture = kidutus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* invandring = immigration = maahanmuutto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* återförening = reunification = yhdistäminen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* romer = Roma = Romanit
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rasism = racism = rasismi
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* skuggrapporter = shadow reports = varjoraportit

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC-7-8; CERD; CAT; ICESCR; ESC;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Ihmisoikeusliitto ...

[Följande]


24.11.1999