[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('racial discrimination') gav 436 träffar


[Föregående]

 
31. Ersböll, Eva : Den danske lovgivning om racediskrimination., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den danske lovgivning om racediskrimination. / Ersböll, Eva

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - p. 19-32 - Stockholm; Regeringskansliets offsetcentral, 1989.

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (MEETINGS): Rasism och rättsmedel, Uppsala, (19880328), (c).

NOTE (GENERAL): CERD;

 
32. Myntti, Kristian : Rasism, rasdiskriminering och finsk rätt., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rasism, rasdiskriminering och finsk rätt. / Myntti, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - p. 33-56 - Stockholm; Regeringskansliets offsetcentral, 1989.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8220

NOTE (MEETINGS): Rasism och rättsmedel, Uppsala, (19880328), (c).

NOTE (GENERAL): CERD;

 
33. Amundsen, Baard : Forholdet mellom FN-Konvensjonen og norsk rett., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Forholdet mellom FN-Konvensjonen og norsk rett. / Amundsen, Baard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - p. 57-68 - Stockholm; Regeringskansliets offsetcentral, 1989.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Rasism och rättsmedel, Uppsala, (19880328), (c).

NOTE (GENERAL): CERD;

 
34. Kling, Eva Helena : Svensk lagstiftning i förhållande till rasdiskrimineringskonventionen., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Svensk lagstiftning i förhållande till rasdiskrimineringskonventionen. / Kling, Eva Helena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - p. 69-92 - Stockholm; Regeringskansliets offsetcentral, 1989.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Rasism och rättsmedel, Uppsala, (19880328), (c).

NOTE (GENERAL): CERD

 
35. Edlund, Sabina : Jämförelse av den nordiska lagstiftningen rörande rasdiskriminering., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Jämförelse av den nordiska lagstiftningen rörande rasdiskriminering. / Edlund, Sabina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rasism och rättsmedel i Norden : rapport från ett seminarium i Uppsala våren 1988. - p. 93-100 - Stockholm; Regeringskansliets offsetcentral, 1989.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Rasism och rättsmedel, Uppsala, (19880328), (c).

NOTE (GENERAL): CERD;

 
36. Lerner, Natan : Group rights and discrimination in international law., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Group rights and discrimination in international law. / Lerner, Natan - ( International studies in human rights. ; No. 15), xii, 181 p.. - Dortrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 792 308530

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rasism = racism = rasismi
* folkmord = genocide = kansanmurha
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* slaveri = slavery = orjuus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto
* ILO = ILO = ILO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): CERD; Apartheid convention; Genocide convention;

 
37. Ginsburgs, George (ed.) : The Nuremberg trial and international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Nuremberg trial and international law / Ginsburgs, George (ed.) ; Kudriavtsev, V.N. - (Law in Eastern Europe ; No. 42), 16, 288 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0 798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* slaveri = slavery = orjuus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tortyr = torture = kidutus
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions; ICCPR; UDHR;

 
38. Gowlland-Debbas, Vera : Collective responses to illegal acts in international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collective responses to illegal acts in international law : United Nations action in the question of Southern Rhodesia / Gowlland-Debbas, Vera - (Legal aspects of international organization ; No. 11), 753 p.. - New York; Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0811 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Rhodesia / United Kingdom / France / Turkey / Egypt / Israel / Namibia / Southern Africa / Zimbabwe / North Africa

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
39. Kortteinen, Juhani : Ilmaisuvapaus ja kiihotus kansanryhmän syrjintään eräiden Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ilmaisuvapaus ja kiihotus kansanryhmän syrjintään eräiden Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten valossa = Freedom of expression and incitement to racial discrimination in the light of certain international conventions binding on Finland / Kortteinen, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No.2., p. 94-107. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet& Oikeus- ja yhteiskuntatieteelinen yhdistys, 1991. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR-19; ECHR;

 
40. Lustgarten, Lawrence : The grounds of discrimination under the Race relations Act 1976 in the United Kingdom, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The grounds of discrimination under the Race relations Act 1976 in the United Kingdom / Lustgarten, Lawrence

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 28., p. 221-240. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1979. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8150

 
41. Zimmerli, Christopher H. : Human rights and the rule of law in Southern Rhodesia, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the rule of law in Southern Rhodesia / Zimmerli, Christopher H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 20., p. 239-. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1971. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern Africa : 5467

NOTE (GENERAL): ICCPR; CERD;

 
42. O'Callaghan, M.G. : Race and social structure, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Race and social structure / O'Callaghan, M.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 11., p. 48-54. - Geneva : International Commission of Jurists, 1973.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

NOTE (GENERAL): CERD

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Kapp, Robert H. : Compensating prior discrimination, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Compensating prior discrimination : the Bakke case / Kapp, Robert H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 20., p. 46-49. - Geneva : International Commission of Jurists, 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

NOTE (GENERAL): CERD

LIBRARY LOCATION: IMR

 
44. Bayer, Peter Brander : Patterson and civil rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Patterson and civil rights : what rough beast slouches towards Betlehem to be born / Bayer, Peter Brander

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : vol. 21; no 2., p. 401-468. - New York : Columbia University School of Law, 1990. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
45. Burton, Steven J. : Racial discrimination in contract performance, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Racial discrimination in contract performance : Patterson and a state law alternative / Burton, Steven J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 25(2)., p. 431-474. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
46. Bond, Julian : Where we've been, where we're going, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Where we've been, where we're going : a vision of racial justice in the 1990's / Bond, Julian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 25(2)., p. 273-286. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / South Africa : 6357 / 5458

 
47. Suggs, Robert E. : Rethinking minority business strategies, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rethinking minority business strategies / Suggs, Robert E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 25(1)., p. 101-. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
48. Matsuda, Mari J. : Looking to the bottom, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Looking to the bottom : critical legal studies and reparations / Matsuda, Mari J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 22(1)., p. 323-399. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
49. Delgado, Richard : The ethereal scholar, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The ethereal scholar : does critical legal studies have what minorities want / Delgado, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 22(1)., p. 301-322. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
50. Law, Sylvia A. : "Girls can't be plumbers" -affirmative action for women in construction, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Girls can't be plumbers" -affirmative action for women in construction : beyond goals and quotas / Law, Sylvia A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 24(1)., p. 45-78. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
51. Scales-Trent, Judy : Black women and the constitution, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Black women and the constitution : finding our place, asserting our rights / Scales-Trent, Judy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 24(1)., p. 9-44. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
52. Burnham, Margaret A. : Human rights issues for the 90s in the United States, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights issues for the 90s in the United States / Burnham, Margaret A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International review of contemporary law : No. 1., p. 21-30. - Brussels : International Association of Democratic Lawyers, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
53. Fernandez, Joseph M. : Bringing hate crime into focus, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bringing hate crime into focus : the hate crime Statistics Act of 1990, Pub. L. No. 101-275 / Fernandez, Joseph M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 26(1)., p. 261-292. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* våld = violence = väkivalta
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
54. Human rights in the Soviet Union, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the Soviet Union : report on behalf of the Political Affairs Committee, adopted on 16 May 1983 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(1)., p. 110-. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* förtryck = repression = sortotoimet
* EG = EC = EY
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* judar = Jews = juutalaiset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
55. Programme of action for the second decade to combat racism and racial discrimination, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Programme of action for the second decade to combat racism and racial discrimination : global consultation on racism and racial discrimination held at 6 Geneva from 3 to 6 October 1988 : a summary / - (Human rights fact sheet ; No. 5), 19 p.. - Geneva : Centre for human rights, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rasism = racism = rasismi

NOTE (GENERAL): CERD

 
56. The Committee on the elimination of racial discrimination, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Committee on the elimination of racial discrimination / - (Human rights fact sheet ; No. 12), 31 p.. - Geneva : Centre for human rights, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

NOTE (GENERAL): CERD

URL http://193.135.156.15/html/menu6/2/FS12.htm

 
57. Dzidzienyo, Anani : The position of blacks in Brazilian and Cuban society, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The position of blacks in Brazilian and Cuban society / Dzidzienyo, Anani ; Casal, Loudes - (MRG report ; No. 7), 28 p.. - London : Minority Rights Group, 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Brazil : 6127

 
58. Mahalic, Drew : The limitation provisions of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The limitation provisions of the international convention on the elimination of all forms of racial discrimination / Mahalic, Drew ; Mahalic, Joan Ganibee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 9., p. 74-101. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1987. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (GENERAL): CERD

 
59. Olson, Peter : The US human rights program in South Africa, 1986-1989, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The US human rights program in South Africa, 1986-1989 / Olson, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 13(1)., p. 24-65. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1991. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / USA : 5458 / 6357

 
60. Stultz, Newell M. : Evolution of the United Nations anti-apartheid regime, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Evolution of the United Nations anti-apartheid regime / Stultz, Newell M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 13(1)., p. 1-23. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1991 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

[Följande]


24.11.1999