[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('freedom of opinion') gav 32 träffar


[Föregående]

 
31. In search of confluence, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

In search of confluence : addressing discrimination and inequality in Sudan / - (The Equal Rights Trust country reports series 4), xv, 277 pp.. - London : Equal Rights Trust, 2014.

ISBN 978-0-9573458-0-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Patterns of discrimination and inequality. 3. The legal and policy framework related to equality. 4. Conclusions and recommendations.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnor = women = naiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan

 
32. Anttila, Outi (toim.) : Yhdenvertaisuuslaki kommentein, 2019
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Anttila, Outi (toim.) ; Ojanen, Tuomas (toim.), xviii, 514 p. - Helsinki : Alma Talent, 2019.

ISBN 978-952-14-3568-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I YLEINEN OSA. 1. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina. 2. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuuslain tausta. II YHDENVERTAISUUSLAIN SÄÄNNÖKSET. 1 § Lain tarkoitus (Juha Lavapuro). 2 § Soveltamisala (Juha Lavapuro). 3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön (Juha Lavapuro). 4 § Määritelmät (Juha Lavapuro). 5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila). 6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Marjo Ylhäinen). 8 § Syrjinnän kielto (Outi Anttila ja Liisa Nieminen) 9 § Positiivinen erityiskohtelu (Liisa Nieminen ja Tuomas Ojanen). 10 § Välitön syrjintä (Outi Anttila). 11 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (Outi Anttila). 12 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 13 § Välillinen syrjintä (Outi Anttila). 14 § Häirintä (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen9. 15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen). 16 § Vastatoimien kielto (Marjo Ylhäinen). 17 § Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (Marjo Ylhäinen). 18 § Valvontaviranomaiset (Juhani Kortteinen). 19 § Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 20 § Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 21 § Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (Hanna Kiiskinen). 22 § Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta (Marjo Ylhäinen). 23 § Hyvitys (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 24 § Hyvityksen määrä (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 25 § Syrjivät ehdot (Hanna Kiiskinen). 26 § Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus (Hanna Kiiskinen). 27 § Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen (Outi Anttila). 28 § Todistustaakka (Outi Anttila). 29 § Voimaantulo (Juhani Kortteinen). III ERITYINEN OSA. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä (Outi Anttila ja Marjo Ylhäinen). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vaikutus yhdenvertaisuuslain soveltamisessa (Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen).

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* arbete = labour = työ
* diskriminering inom undervisningen = discrimination in education = syrjintä opetuksessa
* åldersrasism = age discrimination = ikäsyrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* språk = language = kieli
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* familj = family = perhe
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* hälsa = health = terveys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* flerfaldig diskriminering = multiple discrimination = monitahoinen syrjintä
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* gottgörelse = reparation = hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999