[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='oikeusturva' gav 102 träffar


[Föregående]

 
61. Järvinen, Timo A. (toim.) : Muukalaiset, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muukalaiset : juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa / Järvinen, Timo A. (toim.) ; Kortelainen, Antti (toim.), 123 p.. - Helsinki : EDITA, 1997.

ISBN 951-37-2123-X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The articles are:. 1. Matti Wuori : Köyliönjärven jäältä ulkomaalaiskeskukseen. 2. Paavo Nikula : Ulkomaalaisoikeus ja eduskunta. 3. Lars D. Eriksson : Maahanmuuttajat ja oikeuden rajat. 4. Martin Scheinin : kansalaisoikeudet, ihmisoikeudet ja oikeustiede. 5. Ari Hirvonen : Muukalainen lain ja etiikan välissä. 6. K. J. Lång : Syrjintä ja ihmisoikeudet vankeinhoidossa havaitun perusteella. 7. Antti Seppälä : Suomalainen hallintojärjestelmä ulkomaalaisasioissa. 8. Risto Veijalainen : Maahanmuutto ja pakolaisuus kansainvälistyvässä Suomessa. 9. Tapio Kuosma : Ulkomaalaiset ja oikeusturva. 10. Markku Fredman : Tapauksia muukalaisoikeuden alalta. 11. Tarja Halonen : Suomen ulkopolitiikka ja ulkomaalaiskysymys. 12. Martti Koskenniemi : Muukalaisuus ja kansainvälinen järjestelmä. 13. Heikki Maijanen : Ääriliikkeet - kaikuja maailmalta. 14. Esa Aallas : Salailtua ulkomaalaispolitiikka : YYA-pimeästa hämärän EU:n rajamaille. 15. Juhani Kortteinen : Alkuperään katsomatta - lakimies rasismin äärellä.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EES = EEA = ETA
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rasism = racism = rasismi
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
62. Björklund, Ilkka-Christian (puh. joht.) : Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen : maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan mietintö = Behärskad invandring och effektiv integration : betänkande av kommissionen för invandrar- och flyktingpolitik / Björklund, Ilkka-Christian (puh. joht.) - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande 1997 ; 5), 321 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1997. - ISSN 0356-9470

ISBN 951-734-213-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* migration = migration = siirtolaisuus
* EU = EU = EU
* FN = UN = YK
* IOM = IOM = IOM
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
63. Tomuschat, Christian : Asylrecht in der Schieflage , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Asylrecht in der Schieflage : Anmerkung zu den drei Asylrechtsurteilen des BVerfG / Tomuschat, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift [=EuGRZ] : 23:15-17., p. 381-385. - Kehl am Rhein : Engel, 1996. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR; Refugee convention;

 
64. Kopetzki, Christian : III. Persönliche Freiheit, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

III. Persönliche Freiheit : Das Recht auf persönliche Freiheit - PersFrG, Art. 5 EMRK / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Grund- und Menschenrechte in Österreich : Bd. 3 : 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Wesen und Werte / Machacek, R. ; Pahr, W. P.; Stadler, G. (Hrsg.) für die Österreichische Juristenkommission, p. 261-440. - Kehl am Rhein : Engel, 1997.

ISBN 3-88357-125-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria

NOTE (GENERAL): ECHR-5;

 
65. Kopetzki, Christian : III. Persönliche Freiheit, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

III. Persönliche Freiheit : Das Recht auf persönliche Freiheit - PersFrG, Art. 5 EMRK / Kopetzki, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Grund- und Menschenrechte in Österreich : Bd. 3 : 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Wesen und Werte / Machacek, R.; Pahr, W. P.; Stadler, G. (Hrsg.), p. 261-440. - Kehl am Rhein : Engel, 1997.

ISBN 3-88357-125-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria

NOTE (GENERAL): ECHR-5;

 
66. Eriksson, Lars D. : Utvecklingstendenser inom rättsskyddet - det amerikanska exemplet, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Utvecklingstendenser inom rättsskyddet - det amerikanska exemplet / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Aarne Nuorvala 1912 - 18/4 - 1982 / Holopainen, T. ... [et al.] - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja : C-sarja ; no. 18), p. 36-50. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1982. - ISSN 0356-7222

ISBN 951-855-049-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Finland

 
67. Tuori, Kaarlo : Sosiaalioikeus - itsenäinen oikeudenala?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sosiaalioikeus - itsenäinen oikeudenala? / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (2)., p. 171-181. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
68. Klami, Hannu Tapani : Teos vai keksintö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Teos vai keksintö : tietokoneohjelmien tekijän- ja patenttioikeudellisesta suojasta oikeusvertailun kannalta = Work or invention? A comparative legal study on the copyr ight and patnet protection of computer programs (summary) / Klami, Hannu Tapani ; Neejärvi, Jukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (4-5)., p. 585-606. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* harmonisering = harmonization = yhdenmukaistaminen
* EG = EC = EY
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA

 
69. Turunen, Riitta : Bioetiikan ala ja metodit, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bioetiikan ala ja metodit : juristin näkökulma = The scope and methods of bioethics : a lawyer's view / Turunen, Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 769-773. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* bioetik = bioethics = bioetiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* abort = abortion = abortti
* kvinnor = women = naiset
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
70. Hallberg, Pekka : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeusturva (PL 21§), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeusturva (PL 21§) / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 651-666. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ICCPR-2;

 
71. Tuori, Kaarlo : IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV. PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN : Perusoikeudet hallinnossa / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 721-730. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
72. Lassen, Rikke : Barns rettssikkerhet etter den nye barnevernloven, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Barns rettssikkerhet etter den nye barnevernloven / Lassen, Rikke

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : no. 2., p. 147-155. - Oslo : Scandinavian U. P., 1998. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

 
73. Helminen, Klaus : Polisrätt, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Polisrätt / Helminen, Klaus ; Kuusimäki, Matti ; Salminen, Markku, xiv, 412 p. . - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 2000.

ISBN 952-14-0251-2

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Polisens uppgifter och organisation. 2. Polisens befogenheter. 3. Polisens verksamhetsormer. 4. Användning av maktmedel. 5. Rättsskyddet i polisrätten.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU = EU = EU
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
74. Tuomioja, Erkki : Pakolaisuus on kaikisssa vaiheissaan ihmisoikeuskysymys!, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pakolaisuus on kaikisssa vaiheissaan ihmisoikeuskysymys! / Tuomioja, Erkki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Monitor - maahanmuuttoasioiden ammattilehti : 2000 : 3., p. 3-78. - Helsinki : Työministeriö, 2000.

LANGUAGE: 1237-0029

ABSTRACT: SISÄLTÖ:. 1. Martin Scheinin : "Vaarallista piittaamattomuutta turvapaikanhakijan oikeusturvasta". 2. Annikki Vanamo-Alho : Tilapäinen suojelu. 3. Marjo Vepsä : Sata Burman pakolaista. 4. Jussi Lammi : "Poliisi selviää sille kuuluvista ulkomaalaisasioista viranomaisista parhaiten". 5. Anna-Maija Pakkanen-Vesa : Vapauden kaipuussa vankilaan. 6. Azern Kurtic : Pitkä matka totuuteen. 7. Anna-Maija Pakkanen-Vesa : Maahanmuuttajat jo tullessaan yhä heikommassa psyykkisessä kunnossa. 8. Mervi Virtanen : Syrjintälainsäädäntö etenee Euroopan Unionissa. 9. Risto Laaksonen : Suomi pitkällä matkalla : ehdotus hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaiseksi toimintaohjelmaksi. 10. Pentti Raittila : Mediatutkimuksen kertomaa : etniset vähemmistöt kohteina, harvoin toimivina subjekteina. 11. Marja-Leena Kuosa : Media leimaa : venäläis-etniset ryhmät. 12. Marika Sandell : Lilius-palkittu : Amran Mohammed Ahmed on kotoutunut Suomeen 13. Marika Sandell : UNHCR juhlii 50-vuotista toimintaansa.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasism = racism = rasismi
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU = EU = EU
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Monitor

 
75. An-Na'im, Abdullah Ahmed (ed.) : Universal rights, local remedies, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Universal rights, local remedies : implementing human rights in the legal systems of Africa / An-Na'im, Abdullah Ahmed (ed.), vii, 153 p.. - London : Interights, 1999.

ISBN 1-869940-07-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* globalisering = globalization = globalisaatio
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* OAU = OAU = OAU
* IMF = IMF = IMF
* Internet = Internet = Internet
* tortyr = torture = kidutus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen

NOTE (MEETINGS): Papers and proceedings of a conference in Dakar, Senegal, [19971211-19971213], [C] on the protection of human rights under the constitutions of Africa, organised by Interights, AFRONET and RADDHO.

NOTE (GENERAL): CAT; ICESCR; CEDAW;

URL http://www.interights.org/pubs/urlr.asp

 
76. Rädler, Peter : Verfahrensmodelle zum Schutz vor Rassendiskriminierung, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Verfahrensmodelle zum Schutz vor Rassendiskriminierung : Rechtsvergleichende Untersuchung zum Verfassungsauftrag in Art. 3 Abs.. 3 GG = Procedural models for the elimination of racial discrimination : a comparative study with regard to the constitutional directive in article 3 (3) Grundgesetz (English summary) / Rädler, Peter - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 134), xv, 454 p.. - Berlin : Springer, 1999. - ISSN 0172-4770

ISBN 3-540-64294-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee

NOTE (GENERAL): CERD;

URL http://www.virtual-institute.de/en/hp/ebeitr134.cfm

 
77. Kumpuvuori, Jukka : Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet Suomessa / Kumpuvuori, Jukka ; Högbacka, Marika, viii, 167 p.. - Åbo Akademi : Ihmisoikeusinstituutti, 2003.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* EU = EU = EU
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* sysselsättning = employment = työllisyys
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: IMR/VIB

SHELF CODE: IMR/reports

 
78. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus : Suomen viides raportti = International covenant on civil and political rights : the fifth periodic report by Finland /, 84 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 2003.

LANGUAGE: FIn, ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* EU = EU = EU
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* barn = children = lapset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsombudsman = minority ombudsman = vähemmistövaltuutettu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* ryssar = Russians = venäjänkieliset
* tatarer = Tatars = tataarit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ECHRP-6; CERD; European charter for regional or minority languages; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
79. Owen, Margaret : A world of widows,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A world of widows / Owen, Margaret - London : Zed Books

ISBN 1-85649-420-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Becoming a widow. 3. Poverty, Work and Income Support. 4. Inheritance. 5. Sex and Sexuality. 6. Widowhood and AIDS. 7. Remarriage. 8. Child Widows and Children of Widows. 9. Older Widows. 10. Refugee Widows. 11. Rights, Equality and Legal Protection. 12. Organising for Change.

INDEX WORDS:
* änkor = widows = lesket
* sexualitet = sexuality = seksuaalisuus
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* kvinnliga flyktingar = refugee women = naispakolaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* fattigdom = poverty = köyhyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

URL http://zedbooks.co.uk/

 
80. McInerney, Siobhan : Legal protection against discrimination based on racial and ethnic origin under European Union law - necessary but not sufficient?, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal protection against discrimination based on racial and ethnic origin under European Union law - necessary but not sufficient? / McInerney, Siobhan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of discrimination and the law : vol. 6; no. 1., p. 3-43. - Oxon : A B Academic publ., 2003. - ISSN 1358-2291

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* offer = victims = uhrit
* affirmative action = affirmative action = affirmative action
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): SEA; ICCPR; CERD; TEU; ToA; EU charter of fundamental rights; Art. 141-EC-treaty;

 
81. Hay, Olga : Fashion victims, dress to conform to the norm or else?, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fashion victims, dress to conform to the norm or else? : comparative analysis of legal protection against employers' appearance codes inthe United Kingdom and the United States / Hay, Olga ; Middlemiss, Sam

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of discrimination and the law : vol. 6; no. 1., p. 69-102. - Oxon : A B Academic publ., 2003. - ISSN 1358-2291

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* transsexuella = transsexuals = transseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA

 
82. Justesen, Pia : Equality for ethnic minorities - international and Danish perspectives, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Equality for ethnic minorities - international and Danish perspectives / Justesen, Pia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on minority and group rights : vol. 10; no. 1., p. 1-43. - Leiden : Martinus Nijhoff publ. , 2003. - ISSN 1385-4879

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* invandring = immigration = maahanmuutto
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* speciella åtgärder = special measures = erityistoimenpiteet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* EU = EU = EU
* rasism = racism = rasismi
* tolkning = interpretation = tulkinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR-26;

 
83. Rosas, Allan : Paikallisjunalla vaan ei TGV:llä - EU:n immateriaalioikeuden kehitys, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Paikallisjunalla vaan ei TGV:llä - EU:n immateriaalioikeuden kehitys / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä [In memoriam Kari Joutsamo 28.11.1946-17.1.2001] / toimituskunta Leena Kartio ... [et al.]; toim. Petri Helander, Juhla Lavapuro, Tuomas Mylly - (Turun Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunnan julkaisuja : A. juhlajulkaisut ; no. 11), p. 797-820. - Turku : Turun Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. - ISSN 0784-1752

ISBN 951-29-2275-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* WTO = WTO = WTO
* EU = EU = EU
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

NOTE (GENERAL): Treaty of Nice;

 
84. Celén, Susanna : Political rights for national minority groups through reserved seats in national parliaments, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Political rights for national minority groups through reserved seats in national parliaments : a case study of Croatia, Romania and Slovenia / Celén, Susanna, 70 p.. - Padua : Padua Univ., 2003.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* val = elections = vaalit
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* affirmative action = affirmative action = affirmative action
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* HCNM = HCNM = HCNM
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (THESIS): (EMA thesis) European Master's degree in human rights and democratisation, Åbo Akademi University, [2003]

NOTE (GENERAL): UDHR-7; ICCPR-26; Copenhagen document; Charter of Paris; CERD; ICCPR-OP; Framework convention for the protection of national minorities;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
85. Saraviita, Ilkka : Suomalainen perusoikeusjärjestelmä, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomalainen perusoikeusjärjestelmä / Saraviita, Ilkka, xxxiv, 500 p.. - Helsinki : Talentum, 2005.

ISBN 952-14-0948-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. JOHDANTO. 2. PERUSOIKEUSKÄSITE. 3. PERUSOIKEUSKEHlTYS SUOMESSA. 4. PERUSOIKEUSTEORIA. 5. PERUSOlKEUSSÄÄNNÖSTEN NOUDATIAMISEN VALVONTA. 6. YKSIITÄISET PERUSOIKEUSSÄÄNNÖKSET. 7. LOPPUSANAT.

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* demokrati = democracy = demokratia
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* barn = children = lapset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnor = women = naiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* romer = Roma = romanit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

URL http://kirjakauppa.talentum.com/display.asp?show=b&sku=140948

 
86. Bien, Florian : Innerstaatlicher Rechtsschutz gegen überlange Verfahrensdauer / eine kritische Untersuchung der präventiven und kompensatorischen Rechtsbehelfe im deutschen und französischen Recht im Lichte der Kudla-Rechtsprechung des EGMR, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Innerstaatlicher Rechtsschutz gegen überlange Verfahrensdauer / eine kritische Untersuchung der präventiven und kompensatorischen Rechtsbehelfe im deutschen und französischen Recht im Lichte der Kudla-Rechtsprechung des EGMR / Bien, Florian ; Guillaumont, Olivier

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : 31. Jg. Heft 16-18., p. 451-465. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 2004. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / France

 
87. Suksi, Markku : Ålands konstitution, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands konstitution : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland / Suksi, Markku, xvii, 566 p.. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2005.

ISBN 951-765-249-6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:. 1. INLEDNING. 2. INDIVIDEN I DEN ÅLÄNDSKA RÄTTSORDNINGEN. 3. DELTAGANDE 4. FÖRFARANDET. 5. INNEHÅLL. 6.ÅLAND I EU OCH I DET INTERNATIONELLA SAMFUNDET. 7. FÖRVERKLIGANDE GENOM LANDSKAPSREGERINGEN. 8. ÖVRIGA LANDSKAPSMYNDIGHETER OCH KOMMUNER SAMT DE ÅLÄNDSKA TJÄNSTEMÄNNENS STÄLLNING. 9. KONTROLL. 10.TEORETISKA SYNPUNKTER: NORMHIERARKI, RÄTTSKÄLLOR OCH NORMPRÖVNING. 11. AVSLUTNING.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NF = LN = KL
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsskipning = jurisdiction = lainkäyttö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Åland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;. BILAGA: Ålands konstitution : separat bilaga med författningstexter, 50 p.

 
88. Hay, Olga : Fashion victims, dress to confirm to the norm or else?, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fashion victims, dress to confirm to the norm or else? : comparative analysis of legal protection against employers' appearance codes in the United Kingdom and the United States / Hay, Olga ; Middlemiss, Sam

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of discrimination and the law : vol. 6., p. 69-102. - Oxon : A b Academic publ., 2003. - ISSN 1358-2291

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offer = victims = uhrit
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-10-11;

 
89. Kumpuvuori, Jukka : Perusoikeuksien rajoittamisesta kehitysvammapalvelujen toteuttamisessa, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Perusoikeuksien rajoittamisesta kehitysvammapalvelujen toteuttamisessa / Kumpuvuori, Jukka, 81 p.. - Åbo : Ihmisoikeusinstituutti/Åbo Akademi, 2006.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Nykytila. 1.1. Lainsäädäntö. 1.2. Käytäntö. 2. Perusoikeusnäkökulma aiheeseen. 2.1. Perusoikeuksista. 2.2. Perusoikeuksien rajoittamisesta. 2.3. Perusoikeuksien yleiset rajoitusperusteet. 2.4. Henkilön suostumuksen merkityksestä perusoikeuksien rajoittamisessa. 2.5. Aiheen kannalta keskeiset perusoikeudet ja erityiset rajoitusperusteet. 3. Nykytilan arviointia perusoikeusnäkökulmasta. 4. Lainsäädännön kehittämistarve ja toteuttamisvaihtoehtoja.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: IMR

 
90. Helminen, Klaus : Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännöstöjen uudistamistarpeet, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Turvallisuusviranomaisten toimivaltuussäännöstöjen uudistamistarpeet / Helminen, Klaus - (Sisäasiainministeriön julkaisuja ; No. 32), 262 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2006. - ISSN 1236-2840

ISBN 952-491-017-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* polis = police = poliisi
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* övervakning = supervision = valvonta
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* jurisdiktion = jurisdiction = toimivalta
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR

URL http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/91C23DFC4E459764C225719C0031D299/$file/322006.pdf (full text)

[Följande]


24.11.1999