[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='KL' gav 81 träffar


[Föregående]

 
61. Rosenne, Shabtai : Codification revisited after 50 years, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Codification revisited after 50 years / Rosenne, Shabtai

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Max Planck yearbook of United Nations law : vol. 2 : 1998 / Frowein, J. A.; Wolfrum, R. (eds.); Philipp, C. (ass.ed.), p. 1-22. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-9665-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* NF = LN = KL
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (GENERAL): Hague convention (I); UN charter; Convention on the reduction of statelessness; Vienna convention on diplomatic relations; Convention on the law of the sea; New York convention on the prevention and punishment of crimes agiants internationally protected persons, included diplomatic agents; Vienna convention on succession of states in respect of treaties; Vienna convention on succession of states in respect of state property, archives and debts; Vienna convention on the law of treaties; ILC Draft code of crimes against the peace and security of mankind; Reservations to the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide; Helsinki final act;

URL http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunyb/rosenne_2.pdf

 
62. Aro, Miia : Voimankäytön oikeuttaminen ja sotilaallisten järjestelmien muutokset Suomessa ja Euroopassa, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Voimankäytön oikeuttaminen ja sotilaallisten järjestelmien muutokset Suomessa ja Euroopassa / Aro, Miia ; Petman, Jarna - (Erik Castrén instituutti : research reports ; 3), 270 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 1999. - ISSN 1456-842X

ISBN 951-45-9020-1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kyseessä on kattavin Suomessa laadittu tutkimus voimankäyttöä kansainvälisissä suhteissa koskevista oikeusnormeista. Siinä käsitellään niin YK:n peruskirjan kuin alueellisten järjestöjen asevoiman käyttöä koskevia säännöksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen yhteisön asevoiman käyttöä mm. Persianlahden konfliktissa vuonna 1991 ja entisen Jugoslavian alueen konflikteissa aina vuoteen 1999 saakka. Tutkimuksessa vastataan mm. kysymykseen NATO-valtioiden Kosovon kriisin yhteydessä vuonna 1999 suorittamien pommitusten laillisuudesta. Tutkimus on tehty tilaustutkimuksena ulkoasiainministeriölle

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* NF = LN = KL
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* WEU = WEU = WEU
* NATO = NATO = NATO

GEOGRAPHICAL TERMS: Rhodesia / South Africa / Former Yugoslavia / Haiti / Iraq / Bosnia-Herzegovina / Somalia / Rwanda / Zaire / Albania / Kurdistan / Sierra Leone / Burundi / Zaire / Albania / Afghanistan / Russian Federation

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
63. Heintze, Hans-Joachim : The international law dimension of the German minorities policy, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The international law dimension of the German minorities policy / Heintze, Hans-Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 68; no. 2., p. 117-130. - Hague : Kluwer Law, 1999. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE/OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* EU = EU = EU
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* NF = LN = KL
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / Germany / Denmark / Romania / USSR / Slovaki Republic / Czech Republic / Hungary / Kazakhstan / Ukraine

NOTE (GENERAL): Good neighbourhood treaty; Copenhagen document; Charter of Paris;

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/237823

 
64. van Genugten, Willem J.M. (ed.) : United Nations sanctions, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations sanctions : effectiveness and effects, especially in the field of human rights : a multi-disciplinary approach / van Genugten, Willem J.M. (ed.) ; de Groot, Gerard A. (ed.), xiv, 161 p.. - Antwerpen : Intersentia, 1999.

ISBN 90-5095-066-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Frans A. M. Alting Geusau : Recent and problematic . the imposition of sanctions by the UN Security Council. 2. Roger Normand : Human rights assessment of sanctions : the case of Iraq, 1990-1997. 3. Petar Butchkov, Nadejda Kovatcheva and Rossitza Raytcheva : The economic and political effects of the 'Yugo-sanctions' on neighbouring Bulgaria. 4. Kunja Medhi : Economic sanctions : a negation of human rights. 5. Hadewych Hazelet : Assessing the suffering from 'succesful' sanctions : an ethical approach. 6. Peter A. G. van Bergeijk : Economic sacntions : why do they succeed; why do they fail? 7. Fred Grünfeld : The effectiveness of United Nations economic sanctions. 8. Willem van Genugten, Gerard de Groot and Saskia Lavrijssen : Guidelines on the future of sanctions; an evaluation.

INDEX WORDS:
* NF = LN = KL
* terrorism = terrorism = terrorismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* ICJ = ICJ = ICJ
* NATO = NATO = NATO
* OAS = OAS = OAS
* WTO = WTO = WTO
* FN = UN = YK
* WEU = WEU = WEU
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / China / Lybia / Iraq / Former Yugoslavia / Rhodesia / South Africa

NOTE (GENERAL): UN charter; ICESCR;

URL http://www.intersentia.be/at/home_e.htm

 
65. Gardam, Judith (ed.) : Humanitarian law, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Humanitarian law / Gardam, Judith (ed.) - (The library of essays in international law), xix, 570 p.. - Aldershot : Ashgate, 1999.

ISBN 1-84014-400-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : HISTORICAL DEVELOPMENT OF INTERNATIONAI HTTMANTTARTAN LAW : 1. Theodor Meron (1992), 'Shakespeare's Henry the Fifth and the Law of War', American Journal of International Law, 86, pp. 1-45. 2. Christopher Greenwood (1983), "The Relationship Between lus ad Bellum ant lus in Bello', Review of International Studies, 9, pp. 221-34. 3. Anon (1920-21), 'The League of Nations and the Laws of War', British Yearbook of international Law, I, pp. 109-24. PART II INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE UNITEE NATIONS ERA : 4. Josef L. Kunz (1951), 'The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent Necessity for their Revision', American Journal of International Law, 45, pp. 37-61. 5. H. Lauterpacht (1952), "The Problem of the Revision of the Law of War', British Yearbook of International Law, 29, pp. 360-82. 6. Theodor Meron (1987), The Geneva Conventions as Customary Law', American Journal of International Law, 81, pp. 348-70. 7. Georges Abi-Saab (1972), 'Wars of National Liberation and the Laws of War', Annales d'Etudes Internationales, 3, pp. 93-117. 8. Hans Blix (1978), 'Area Bombardment: Rules and Reasons', British Yearbook of International Law, 49, pp. 31-69. 9. George H. Aldrich (1991), 'Prospects for United States Ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions', American Journal of International Law, 85, pp. 1-20. 10. Antonio Cassese (1981), "The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts', International and Comparative Law Quarterly, 30, pp. 416-39. PART III : ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW : 11. Frits Kalshoven (1991), 'State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces', International and Comparative Law Quarterly, 40, pp. 827-58. 12. Theodor Meron (1995), International Criminalization of Internal Atrocities', American Journal of International Law, 89, pp. 554-77. 13. James C. O'Brien (1993), 'The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia', American Journal of International Law, 87, pp. 639-59. 14. Christopher Greenwood (1996), International Humanitarian Law and the T adic Case', European Journal of International Law, 7, pp. 265-83. 15. Christine Chinkin (1994), 'Rape and Sexual Abuse of Women in International Law', European Journal of International Law, 5, pp. 326-41. PART IV THEORETICAL PERSPECTIVES : 16. Chris afJochnick and Roger Normand (1994), 'The Legitimation of Violence: A Critical History of the Laws of War', Harvard international Law Journal, 35, pp. 49-95. 17. Judith Gardam (1997), 'Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence?', International and Comparative Law Quarterly, 46, pp. 55-80. PART V : FUTURE DIRECTIONS FOR INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW : 18. Louise Doswald-Beck and Sylvain Vit& (1993), 'Origin and Nature of Human Rights Law and Humanitarian Law', International Review of the Red Cross, 293, pp. 95-119. 19. Geraldine Van Bueren (1994), The International Legal Protection of Children in Armed Conflicts', International and Comparative Law Quarterly, 43, pp. 809-26. 20. Betsy Baker (1993), 'Legal Protections for the Environment in Times of Armed Conflict', Virginia Journal of International Law, 33, pp. 351-83. 21. M.-Christfane Bourloyannfs-Vrailas (1995), The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel', International and Comparative Law Quarterly, 44, pp. 560-90.

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NF = LN = KL
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICRC = ICRC = ICRC
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* personligt straffansvar = individual criminal responsibility = yksilöllinen rikosvastuu

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
66. Crawford, James : State practice and international law in relation to secession, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

State practice and international law in relation to secession / Crawford, James

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1998 : no. 69 / Brownlie, I. ... [et al. ], p. 85-118. - Oxford : Clarendon Press, 1999.

ISBN 0-19-826800-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* NF = LN = KL

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
67. Spiliopoulou Åkermark, Sia : Human rights of minority women, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights of minority women : a manual of international law / Spiliopoulou Åkermark, Sia, 207 p.. - Mariehamn : The Åland Islands Peace Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Human Rights, 2000.

ISBN 952-5265-07-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Women, gender, minorities. 2. The use and abuse of women as beaers of minority cultures. 3. Human rights of women. 4. Human rights of minorities. 5. Non-discrimination : the basic guarantee. 6. Empowerment - the right to participate in public and economic life and at home. 7. Education and langugae. 8. Violence against women. 9. Right to health and reproductive rights. 10. Channels for international action - a complement to national systems of protection.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* NF = LN = KL
* rapporter = state reports = raportit
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

NOTE (GENERAL): CEDAW; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Beijing platform for action; ICCPR-2-3-26-27; ICESCR-2-3; CEDAW-OP;

 
68. Bassin, Benjamim : Reform of the economic and social and social aspects of the UN system, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Reform of the economic and social and social aspects of the UN system / Bassin, Benjamim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law [FYBIL] : 1998 : vol. IX / Koskenniemi, M. (editor-in-chief), p. 55-60. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 2000. - ISSN 0786-6453

ISBN 90-411-1434-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NF = LN = KL
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* ILO = ILO = ILO
* globalisering = globalization = globalisaatio
* OECD = OECD = OECD

NOTE (MEETINGS): Selected proceedings from the "Symposium on global governance, United Nations and the role of international law", Helsinki, [19980827-19980829], [C]

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
69. Nanda, Ved P. : Revisiting self-determination as an international law concept, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Revisiting self-determination as an international law concept : a major challenge in the post-cold war era / Nanda, Ved P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): ILSA journal of international and comparative law : vol. 3; no. 2., 8 p.. - Fort Lauderdale : Nova Southeastern University. Shephard Broad Law Center, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* NF = LN = KL
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OSSE = OSCE = ETYJ

NOTE (GENERAL): ICESCR; UN charter;

URL Tillgång via Westlaw

 
70. Whitman, Jim (ed. by) : Peacekeeping and the UN agencies, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Peacekeeping and the UN agencies / Whitman, Jim (ed. by) - (Cass series on peacekeeping ; no. 4), 143 p.. - London : Frank Cass, 1999.

ISBN 0-7146-4451-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Clash and harmony in promoting peace - overview, by Leon Gordenker. 2. Peacekeeping and refugee relief, by Kathleen Newland, Deborah Waller Meyers. 3. The World Health Organization and peacekeeping, by Yves Beigbeder. 4. Civilian-military interactions and ongoing UN reforms - DHA's past and OCHA's remaining challenges, by Thomas G. Weiss. 5. Complex emergencies, peackeeping and the world food programme, by Raymond F. Hopkins. 6. The United Nations Development programme - the development of peace?by Dennis Dijkzeul. 7. The UN specialized agencies, peacekeeping and the enactment of values, by Jim Whitman.

INDEX WORDS:
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* EU = EU = EU
* AIDS = AIDS = AIDS
* kurder = Kurds = kurdit
* ICJ = ICJ = ICJ
* ICRC = ICRC = ICRC
* IMF = IMF = IMF
* NF = LN = KL
* NGO = NGO = NGO
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OECD = OECD = OECD
* OSSE = OSCE = ETYJ
* fredsframtvingande åtgärder = peace enforcement = rauhaan pakottaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO
* ILO = ILO = ILO

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea / Liberia / Rwanda / Sri Lanka / Afghanistan / Angola

NOTE (GENERAL): Refugee convention;

URL http://www.cassbooks.com/

 
71. Alcock, Antony : A history of the protection of regional cultural minorities in Europe, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A history of the protection of regional cultural minorities in Europe : from the edict of Nantes to the present day / Alcock, Antony, xi, 279 p.. - London : Macmillan Press LTD, 2000.

ISBN 0-333-65261-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Protection of minorities in Europe before the first world war. 2. Into the night - minorities between the wars. 3. The second world war - and after, 1939-47. 4. Heads (mostly) inthe sand, 1948-72. 5. Renaissance in the West, 1972-99. 6. Eastern Europe. 7. No lessons learned.

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* NATO = NATO = NATO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* HCNM = HCNM = HCNM
* EU = EU = EU
* NF = LN = KL
* OSSE = OSCE = ETYJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* svält = famine = nälkiintyminen
* romer = Roma = romanit
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* judar = Jews = juutalaiset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* minoritetsskolor = minority schools = vähemmistökoulut
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Spain / Italy / Slovakia / Romania / Serbia / Former Yugoslavia / United Kingdom / Albania / Armenia / USSR / Austria / Azerbaijan / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Corsica / Crimea / Croatia / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Ireland / Finland / Georgia / Germany / Gibraltar / Hungary / Iraq / Italy / Macedonia / Moldova / Montenegro / Northern Ireland / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden / Turkey / Ukraine / Latvia / Luxembourg / Lithuania / Estonia / Albania

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands Scotland Kosovo

NOTE (GENERAL): ECHR; European charter for regional and minority languages; Framework convention for theprotection of national minorities; Hague recommendation;

 
72. Grewe, Wilhelm : The Epochs of International Law , 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Epochs of International Law / Grewe, Wilhelm, xxii, 780 p.. - Berlin : Walter de Gruyter, 2000.

ISBN 3-11-015339-4

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: Ius gentium : the structure of the law of the nations during the Middle age. PART II : Ius inter gentes : the law of nations in the Spanish age 1494-1648. PART III : Droit public de l'Europe : the international legal order during the French age 1648-1815. PART IV : "International law" : the international legal order of the British age 1815-1919. PART V: International law and the League of Nations : the international legal order of the inter-war period 1919-1944. PART 6 : Law enforcement : the outlawry of war, and sanctions. PART 7 : Epilogue

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* tolkning = interpretation = tulkinta
* ICJ = ICJ = ICJ
* NF = LN = KL
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* OAU = OAU = OAU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* WTO = WTO = WTO
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

NOTE (GENERAL): UN charter; Vienna convention on the law of treaties; Charter of economic rights and duties of states; OAS charter; Covenant of the League of Nations; Dayton peace agreement; Friendly relations declaration; ECHR; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR;

URL http://www.degruyter.com/

 
73. Simma, Bruno (ed.) : The charter of the United Nations , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The charter of the United Nations : a commentary / Simma, Bruno (ed.) ; in collab. with Hermann Mosler ... [et al.]. - 2. ed.., lxiv, 1405 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2002.

ISBN 0-19-924449-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Volume I: The Interpretation of the Cha rter. CHAPTER I : Purposes and Definitions. CHAPTER II: Membership. CHAPTER III : Organs. CHAPTER IV : The General Assembly. CHAPTER V : The Security Council. CHAPTER VI : Pacific Settlement of Disputes. CHAPTER VII : Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression. CHAPTER VIII : Regional Arrangements. Volume II :. CHAPTER IX : International Economic and Social Co-operation. CHAPTER X : The Economic and Social Council. CHAPTER XI : Declaration regarding Non-Self-Governing Territories. CHAPTER XII : International Trusteeship System: CHAPTER XIII : The Trusteeship Council. CHAPTER XIV : The International Court of Justice. CHAPTER XV : The Secretariat. CHAPTER XVI : Miscellaneous Provisions. CHAPTER XVII : Transitional Security Arrangements. CHAPTER XVIII : Amendments. CHAPTER XIX : Ratification and Signature Rules of Procedure of the General Assembly. Table of Cases Index

INDEX WORDS:
* aggression = aggression = aggressio
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* barn = children = lapset
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* sysselsättning = employment = työllisyys
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* IMF = IMF = IMF
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* islam = Islam = islaminusko
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* narkotika = drugs = huumeet
* NGO = nGO = NGO
* NATO = NATO = NATO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* prostitution = prostitution = prostituutio
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ICRC = ICRC = ICRC
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* slaveri = slavery = orjuus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* barnhandel = child trafficking = lapsikauppa
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* veto = veto = veto
* WHO = WHO = WHO
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* NF = LN = KL
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* IMF = IMF = IMF
* ILO = iLO = ILO

NOTE (GENERAL): UN charter; Covenant of League of Nations; CAT; CERD; ICESCR; CEDAW; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Inst.ref.

 
74. Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, 1920
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund : svenska regeringens inlagor till Förbundsrådet och till den Internationella Juristkommissionen , jämte bihang innehållande juristkommissionens och den brittiske representantens i rådets utlåtanden samt rådets på grund därav fattade beslut (Juli-September 1920) /. - 3 vol.. - (Diplomatiska aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet) - Stockholm : Norstedt & Söner, 1920.

LANGUAGE: SWE, FRE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* FN = LN = KL

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: Också på ÅAB/Alandica-samlingen

 
75. Danielson-Kalmari, J. R. : La question des iles d'Aland de 1914 a 1920, 1921
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La question des iles d'Aland de 1914 a 1920 = Ahvenanmaan asia vuosina 1914-1920 / Danielson-Kalmari, J. R., 200 p.. - Helsinki : Imprimerie du gouvernement, 1921.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* NF = LN = KL
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
76. Colijn, H. A. : La decision de la societe des nations concernant les Iles d'Aland, 1923
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La decision de la societe des nations concernant les Iles d'Aland / Colijn, H. A., xvii, 185 p.. - [S.l.], 1923.

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* autonomi = autonomy = autonomia
* NF = LN = KL
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
77. Remsperger, Philipp : Die Rechtslage der Alandinseln, 1933
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Die Rechtslage der Alandinseln / Remsperger, Philipp - (Frankfurter Abhandlungen zum modernen Völkerrecht ; Hft 40), 75 p.. - Leipzig : Robert Noske, 1933.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* NF = LN = KL

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
78. Modeen, Tore : The international protection of the national identity of the Åland Islands (repr.),
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of the national identity of the Åland Islands (repr.) / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Scandinavian studies in law : 1973, p. 177-210.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NF = LN = KL
* ICJ = ICJ = ICJ
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB Alandica-samlingen

 
79. Suksi, Markku : Ålands konstitution, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands konstitution : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till självstyrelselag för Åland / Suksi, Markku, xvii, 566 p.. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2005.

ISBN 951-765-249-6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:. 1. INLEDNING. 2. INDIVIDEN I DEN ÅLÄNDSKA RÄTTSORDNINGEN. 3. DELTAGANDE 4. FÖRFARANDET. 5. INNEHÅLL. 6.ÅLAND I EU OCH I DET INTERNATIONELLA SAMFUNDET. 7. FÖRVERKLIGANDE GENOM LANDSKAPSREGERINGEN. 8. ÖVRIGA LANDSKAPSMYNDIGHETER OCH KOMMUNER SAMT DE ÅLÄNDSKA TJÄNSTEMÄNNENS STÄLLNING. 9. KONTROLL. 10.TEORETISKA SYNPUNKTER: NORMHIERARKI, RÄTTSKÄLLOR OCH NORMPRÖVNING. 11. AVSLUTNING.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NF = LN = KL
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsskipning = jurisdiction = lainkäyttö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Åland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;. BILAGA: Ålands konstitution : separat bilaga med författningstexter, 50 p.

 
80. Eriksson, Susanne : Fredens öar, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fredens öar : Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering / Eriksson, Susanne ; Johansson, Lars Ingmar ; Sundback, Barbro, 127 p.. - Mariehamn, Åland : Ålands fredsinstitut, 2006.

ISBN 952-5265-16-1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Contents:. 1. Susanne Eriksson:. Åland - demilitariserat och neutraliserat område. 2. Lars Ingmar Johansson:. Ålands självstyrelse - bakgrund och dagsläge. 3. Barbro Sundback:. En succéhistoria.

INDEX WORDS:
* Ålandsfrågan = Åland question = Ahvenanmaan kysymys
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* NF = LN = KL
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

URL http://www.peace.aland.fi/publications/fredensoar.pdf

 
81. Neff, Stephen C. : War and the law of nations, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War and the law of nations : a general history / Neff, Stephen C., xii, 443 p. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

ISBN 0-521-66205-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Part I. War as Law Enforcement (to 1600). 1. Ares and Athena. 2. Loving enemies and hating sin. Part II. New Forces Stirring (1600–1815). 3. War in due form. 4. Dissension in the ranks. Part III. War as State Policy (1815–1919). 5.Collisions of naked interest. 6. Tame and half-hearted war: intervention, reprisal and necessity. 7. Civil strife. Part IV. Just Wars Reborn (1919– ). 8. Regulating war. 9. A farewell to war?. 10. New fields of battle.

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krig = war = sota
* krigföring = warfare = sodankäynti
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* NF = LN = KL
* terrorism = terrorism = terrorismi
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus

NOTE (GENERAL): Hague conventions, Geneva conventions

URL http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521662055


24.11.1999