[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('environmental protection') results in 841 hits


[Previous]

 
31. Harrell, Andrew : The politics of Amazonian deforestation, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The politics of Amazonian deforestation / Harrell, Andrew

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : No. 23 (1)., p. 197-215. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America : 6400

 
32. Ipsen, Knut : Völkerrecht, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Völkerrecht : ein Studienbuch / Ipsen, Knut - (Juristische Kurz-Lehrbücher), lxi, 1132 p.. - München : Beck, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): UN charter, ECHR; AMR; ACHPR

 
33. Roth, Stephen J. : The CSCE "charter of Paris for a new Europe", 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The CSCE "charter of Paris for a new Europe" : a new chapter in the Helsinki process / Roth, Stephen J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11 (3-4)., p. 373-389. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Charter of Paris - including the full text of the Charter of Paris

 
34. Weber, Stefan : Environmental information and the European Convention on Human Rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Environmental information and the European Convention on Human Rights / Weber, Stefan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(5)., p. 177-185. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* EG = EC = EY
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-2-6-8;

 
35. Human rights in the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 10(1-2)., p. 257-296. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1989. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Conference, Vienna, (19890115), (C)

 
36. Eide, Asbjörn : Realization of social and economic rights and the minimum threshold approach, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Realization of social and economic rights and the minimum threshold approach / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 10(1-2)., p. 35-51. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1989. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR

 
37. Schwarze, Jürgen : European administrative law (T), 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European administrative law (T) / Schwarze, Jürgen. - repr.., cv, 1547 p.. - London; Luxembourg : Sweet and Maxwell; Office for Official Publications of the European Communities, 1995.

ISBN 92-826-3460-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Germany / Italy / United Kingdom / Belgium / Denmark / Greece / ireland / Luxembourg / Netherlands / Portugal / Spain

NOTE (GENERAL): EEC-treaty;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
38. Shelton, Dinah : The right to environment, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to environment / Shelton, Dinah

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The future of human rights: protection in a changing world: fifty years since the four freedoms address: essays in honour of Torkel Opsahl. - p. 197-212 - Oslo : Norwegian U.P., 1991.

ISBN 82 00 21340 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAS = OAS = OAS
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; AMR; Stockholm declaration on the human environment; Geneva conventions; Bern convention on the conservation of European Wildlife and Natural Habitats

 
39. Carlsson, Marianne (ed.) : Att välja väg, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Att välja väg : Finlands roll i Europa / Carlsson, Marianne (ed.), 337 p.. - Helsingfors : Söderström, 1991.

ISBN 951 52 1352 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:.Våra utgångspunkter; I : Suveränitet, neutralitet och integration.1. von Wright, Georg Henrik: Europa - hönan som lägger guldägget?2. Rosas, Allan: Neutralitet, folkrätt, integration.3.Törnudd, Klaus: Suveränitet, neutralitet, säkerhet.4.Jansson, Jan-Magnus: Vad är neutralitetspolitik?5. Mickwitz, Gösta: Ekonomisk politik i en transnationell värld.6.Sevon, Leif: Finlands alternativ i integrationen.II Vår näromgivning i förändring.7.Paul, P.-E.: Ryssland - vår ständige granne.8.Häggman, Larserik: Reformator med förhinder.9.Huldén, Anders: Fjärde riket träder fram. 10.Stenius, Yrsa: Sverige - Finland, myt och realitet.11.Dufholm, Lars: Baltikum i geopolitikens bann.12. von Bonsdorff, Göran: Östersjöregionens framtid. 13.Ries, Tomas: Säkerhetspolitik i förvandling.14.Johansson, Mårten: Regionalt och heterogent i Europa.III Europa - fästning eller öppet hus? 15.Sahlgren, Klaus A.: Ekonomisk och social mångfald. 16.Fagernäs, Leif: Sovjethandeln och dess framtid.17. Långbacka, Ralf: EG eller Europa - det är inte frågan!18.Paul, P.-E.: Europeiska strukturer i omvandling.19.Dufholm, Lars: Vilket slags Europa - för Finland?. 20.Mazzarella, Merete: Är EG för stort för individen?21.Paro, Rafael: Yttre och inre faror i framtidens Europa.IV "En linje dragen i vatten".22.Huldén, Anders: Säkerhetspolitiska alternativ i 250 år.23.Stenström, Bo: Koivistos linje.24. Eriksson, Lars D.: Från konsensus till konsensus?25.Stenström, Bo: Inrikes utrikespolitik.26.Sevon, Leif: EES och EG påverkar maktstrukturen.27.Högnäs, Tor: Tillbakablickar och framtidsvisioner.V Konsekvenser för medborgarna. 28. Hästö, Stig H.: Näringslivet i integrationen.29.Skuthälla, Gustav: EG och landsbygden - en personlig betraktelse.30.Winter-Väyrynen, Gun: När krämarna bestämmer.31.Mattlin, Håkan: Harmoniserad utbildning?32.Carlsson, Marianne: Kvinnor på undantag.33.Rundt, Dennis: Hur långt bär regionens röst?34.Österholm, Henrik: Miljö och integration.VI Finland i framtidens Europa.35.Rosas, Allan: Bro eller utpost?36.Törnudd, Klaus: Finland i världssamfundet.37.Ingberg, Mikael: Anpassningen till EGs inre marknad.38.Wennström, Finn-Göran: Finlands försvar i förändringarnas Europa.39.Jansson, Jan-Magnus: Neutralitetspolitik och oavhängighet.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* integration = integration = yhdentyminen
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries : 8222 / 8002

 
40. Holma, Kyösti : Oikeusturvan perusteista ympäristöhankkeissa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusturvan perusteista ympäristöhankkeissa = Über die Grundlagen des Rechtsschutzes in Umweltsprojekten / Holma, Kyösti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 1-2., p. 9-24. - Helsinki : Suomen asianajajaliiton Äänenkannattaja- Organ för Finlands Advokatförbund, 1991. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Kirjoitus perustuu Lapin korkeakoulussa pidettyyn virkaanastujaisesitelmään, (19910914),

 
41. Eriksson, Lars D. : Enironmental rights as a constitutional problem, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Enironmental rights as a constitutional problem / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish constitution in transition / Sakslin, M. (ed.), p. 104-113. - Helsinki : The Finnish Society of Constitutional Law, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Finnish contributions to the Third World Congress of the International Association of Constitutional Law, Warsaw, (19910902), (c)

 
42. Kuokkanen, Tuomas (ed.) : Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta = Essays in international environmental law / Kuokkanen, Tuomas (ed.) ; Parkkari, Juhani K. - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, C ; No. 24), 244 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1991. - ISSN 0357-0335

ISBN 951 95253 1 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
43. Molitor, Michael R. (ed.) : International environmental law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International environmental law : primary materials / Molitor, Michael R. (ed.), xii. - Deventer : Kluwer, 1991.

ISBN 90 65445 27 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* OAU = OAU = OAU
* FN = UN = YK

 
44. World congress on human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World congress on human rights : final report / ; conv. by Centre for Promotion of Human Rights, 86 p.. - New Delhi : HURITER, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* barn = children = lapset

NOTE (MEETINGS): Congress, New Delhi, (19901210), (c)

 
45. Treaty on political union, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Treaty on political union : final draft by the Dutch Presidency as modified by the Maastricht Summit / - (Europe Documents ; No. 1750 / 1751 ; 13 December 1991), 29 p.. - Luxembourg : European Community, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
46. Treaty on European Union, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Treaty on European Union : text in full of the "Treaty on European Union" / - (Europe Documents ; No. 1759 / 60 ; 7 February 1992), 57 p.. - Luxembourg : European Community, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beskattning = taxation = verotus
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
47. Suomela-Chowdhury, Pirjo : Kehitysyhteistyö globaalina resurssienhallintana, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kehitysyhteistyö globaalina resurssienhallintana : analyysi Finnidan ympäristövaikutusten arviointiohjeistosta / Suomela-Chowdhury, Pirjo - ( Julkaisu ; No. 46), 134 p.. - Tampere : Tampereen Yliopisto: Rauhan ja kehitystutkimuksen yksikkö, 1991. - ISSN 0789-8479

ISBN 951 44 3011 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: environment and development

 
48. Gründling, Lothar : Our responsibility to future generations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Our responsibility to future generations / Gründling, Lothar

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 84., p. 207-212. - New York : The American Society of International Law, 1990. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
49. Weiss, Edith B. : Our rights and obligations to future generations for the environment, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Our rights and obligations to future generations for the environment / Weiss, Edith B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 84., p. 198-206. - New York : The American Society of International Law, 1990. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; CEDAW; Genocide convention; UDHR

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
50. McCaffrey, Stephen C. : The Forty-second session of the International Law Commission, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Forty-second session of the International Law Commission / McCaffrey, Stephen C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 84., p. 930-943. - New York : The American Society of International Law, 1990. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
51. Lehto, Marja : Restrictions on military activities in the Baltic Sea, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Restrictions on military activities in the Baltic Sea : a basis for a regional regime / Lehto, Marja

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law : vol. II (1991) / Pellonpää, M. (ed.) - (FYBIL ; No. 2), p. 38-65. - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* havsrätten = maritime law = merioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Sweden / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea

 
52. Fitzmaurice, Malgosia : New developments in the legal regime of the Baltic Sea, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

New developments in the legal regime of the Baltic Sea / Fitzmaurice, Malgosia . - p. 1-37 - (FYBIL ; No. 2) - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* fiske = fishing = kalastus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Latvia / Estonia / Lithuania / Finland / USSR

NOTE (GENERAL): Gdansk convention

 
53. Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja : Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi / - (Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; No. 5), 120 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 951 473085 2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
54. Hailbronner, Kay : Der nationale Alleingang im Gemeinschaftsrecht am Beispiel der Abgasstandards für PKW, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Der nationale Alleingang im Gemeinschaftsrecht am Beispiel der Abgasstandards für PKW / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 16(5-6)., p. 101-122. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1989. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EG = EC = EY

 
55. Taxell, Christopher (ed.) : EG eller ej, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG eller ej : fakta och fiktion om EG / Taxell, Christopher (ed.), 71 p.. - Åbo : Åbo Akademi: Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, 1992.

ISBN 951 650 053 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents. 1. Taxell, Christoffer: Industrin, ekonomin och Europa. 2. Rosas, Allan: Den enskilda medborgaren och den europeiska gemenskapen. 3. Andersson, Jan Otto: EG / EU och Finlands ekonomi. 4. Långkvist, Kurt: Beslutsprocessen inom den europeiska gemenskapen. 5. Lundberg, Erik: Den sociala dimensionen av den europeiska unionen. 6. Kjellman, Anders: EG:s monetära integration och dess effekter på det finländska bankväsendet.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EG = EC = EY

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
56. ETA, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

ETA : Euroopan talousalue ja Suomi / - (UM taustat), 34 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992. - ISSN 0788-8872

ISBN 951 47 6229 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
57. Numminen, Asko : Suomi ja kansainvälinen ympäristöyhteistyö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomi ja kansainvälinen ympäristöyhteistyö / Numminen, Asko - (UM taustat ; No. 3), 41 p.. - Helsinki : Ulkoasianministeriö, 1992.

ISBN 951 47 6250 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland : 8002 / 8222

 
58. Tomasevski, Katarina : A critique of the UNDP political freedom , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

A critique of the UNDP political freedom : index 1991 / Tomasevski, Katarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 3-24. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): CERD; ICESCR

 
59. Stern, Jessica : The ultimate terrorists, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The ultimate terrorists / Stern, Jessica, 214 p.. - Cambridge, MA : Harvard U. P., 1999.

ISBN 0-674-00394-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Terrorism today. 2. Définitions. 3. Trojan Horses of the Body. 4. Getting and Using thé Weapons. 5. Who Are the Terrorists?. 6. The Threat of Loose Nukes. 7. Thé State as Terrorist. 8. What is to Be Done?

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internet = internet = internet
* kurder = Kurds = kurdit
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction (WMD) = joukkotuhoaseet

NOTE (GENERAL): ECHR; BWC USED FOR Biological weapons convention; CWC USED FOR Chemical weapons convention;

 
60. A social portrait of Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A social portrait of Europe /, 142 p.. - Brussels : ECSC-EEC-EAGC, 1991.

ISBN 92 826 1747 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

[Next]


24.11.1999