[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='co-operation' results in 59 hits


[Previous]

 
31. Patokallio, Pasi (ed.) : Yhteistyö humanitaarisella ja muilla aloilla ja ETYK, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhteistyö humanitaarisella ja muilla aloilla ja ETYK / Patokallio, Pasi (ed.) - (Ulkopoliittisen instituutin monistesarja ; No.41), 36 p.. - Helsinki : Utrikespolitiska institutet = Ulkopoliittinen instituutti, 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Raportti ulkopoliittisen instituutin iltapäiväseminaarista Helsingissä 19731101 käy läpi ETYK:in kolmannen korin kysymyksiä.Tässä korissa käsitellään yhteistyötä ja vuorovaikutuksen lisäämisen edellytyksiä ns. humanitaarisilla ja muilla aloilla.Nämä kysymykset ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. Kyseessähän on kahden eri yhteiskuntajärjestelmän maiden sopeuttaminen yhteistyöhön kylmän sodan perinnettä ajatellen hyvin arkaluontoisilla aloilla.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
32. Ferraris, Luigi Vittorio (ed.) : Report on a negotiation , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on a negotiation : Helsinki-Geneva-Helsinki 1972-1975 (T) / Ferraris, Luigi Vittorio (ed.) - (Collection de relations internationales ; No. 7), 439 p.. - Alphen Aan Den Rijn : Sijthoff & Noordhoff (O), 1979.

ISBN 90 286 0779 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The scope of this volume is that of tlling the story of the long regotiation known by the name of "Conference on Security and Co-operation in Europe" consecrated in the final act signed in Helsinki 1975.The book wants to reconstitute the history of the conferernce.The third basket is cocentrated on the most. the underlying facts and contending positions with respect to the Final Recommendations are examined. the authors of this book have lived the conference from the inside.The Helsinki preliminaries, the first phase of the CSCE, and the second phase of the CSCE at Geneva are examined.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
33. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : inför uppföljningsmötet i Belgrad 1977 / ; Utrikesdepartementet - (UD informerar ; No. 3), 16 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1977. - ISSN 0347-5298

ISBN 9174969916

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) är en viktig händelse i efter krigstidens historia.Genom slutdokumentet från Konferensen, som undertecknades i Helsingfors den i augusti 1975, skapades en gemensamt överenskommen grundval för den fortsatta utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan de 35 deltagarstaterna.Publikationen ger en bild av det aktuella läget ocm redovisar många frågor som kan komma att behandlas vid detta första uppföljningsmötet, i Belgrad 1977.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
34. Konferenssen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferenssen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : uppföljningsmötet i Madrid 1980-1983 : avslutande document (T) / ; Utrikesdepartementet, 20 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1983.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Dokumentet utgör en betydande påbyggnad på slutakten från 1975.Utöverdet viktiga beslutet attmed början i januari 1984 i Stockholm sammankalla en konferens om "förtroende- och säkerhetsskaoande åtgärder och nedrustning i Europa", innehåller det en rad nya eller de föhållande till slutakten utvidgade bestämmelsen om mänskliga rättigheter och kontakter, om handel, om spridning av information över gränserna samt om kultur- och utbildningsutbygde.

INDEX WORDS:
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
35. Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Wien , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Wien : konferensen om säkerhet och samarbete i Europa / ; Utrikesdepartementet - (Utrikesministeriets publikationer ; No. 6), 117 p.. - Helsingfors : utrikesministeriet, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 9514730895

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
36. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 1973-1975, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 1973-1975 : slutdokument (T) / ; Utrikesdepartementet, 70 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1976.

ISBN 9138031469

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, som undertecknades i Helsingfors den1 augusti 1975, åtar sig de deltagande staterna att offentliggöra text och göra det känt vidast möjligt. slutdokumentet innehåller beslut om konferensens uppföljning.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Eliasson, Nils : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa : (ESK : inför Stockholmskonferensen 1984) / Eliasson, Nils - (UD informerar ; No. 1), 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konferensen om föroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa inleds i ett läge då de centrala nedrustnings fick andelningarna mellan supermakterna avbrutits.Stockholms-Konferensen kan inte utgöra någon ersättering för dessa förhandlingar men konferensen inleder en ny process inom de avspannungssträvanden som ESF har till uppgift att främja.Den skall under till största fas förhandla om förtroende- och säkerhets skapande åtgärder som skall minska krigsriskerna i Europa.Publ. ger en överblick från Helsingfors-dokumentet, Belgrad-mötet, Madrid-mötet och svenska förslag vid Madrid-mötet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
38. Sahlin, Mikael : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : uppföljningsmötet i Madrid : förändringar och resultat / Sahlin, Mikael - (UD informerar ; No. 1), 25 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1983. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Madrid-Mötet, som var en uppföljning av mötet i Helsingfors, har såkunda genomförsts under mycket bessvärliga ytter politiska förhållander. Publikationen är en kotfattad sammanfattning av Madrid-mötet som backgrund till den fotsatta ESF-processen, varav Stockholms-Konferensen är en del.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
39. Conference on security and co-operation in Europe , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Conference on security and co-operation in Europe : tenth anniversary meeting verbation record 30 July - 1 August 1985 / ; Ministry for Foreign Affairs, var. pag.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This publication contains the original text of statements made in English by ministers for Foreign Affairs in Europe.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
40. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : dokument från Stockholmskonferensen 1984-1986 / ; Utrikesministeriet, 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1987.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
41. Kallin, Arne : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : Stockholmskonferensen - förlopp och resultat / Kallin, Arne - (UD informerar ; No. 6), 28 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1986. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
42. Löfgren, Folke : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : mellan Madrid och Wien / Löfgren, Folke - (UD informerar ; No. 5), 24 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1986. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
43. Ekholm, Gustav : Stocholmskonferensens åttonde session,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stocholmskonferensens åttonde session / Ekholm, Gustav ; Kallin, Anne - (UD informerar), 18 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D) - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
44. Kallin, Arne : Stockholmskonferensens sjunde session, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stockholmskonferensens sjunde session / Kallin, Arne ; Johansson, Bertil - (UD informerar), 15 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1985. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
45. Ekholm, Gustav : Stockholmskonferensens andra session, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stockholmskonferensens andra session / Ekholm, Gustav ; Åkerhidur, Jan - (UD informerar), 11 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
46. Gerrits, Andre : Helsinki, Madrid and the working conditions for western journalists in Eastern Europe, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsinki, Madrid and the working conditions for western journalists in Eastern Europe / Gerrits, Andre ; Prakken, Joanka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 127-161. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* skäliga arbetsvillkor = just working conditions = tyydyttävät työehdot
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* journalister = journalists = lehtimiehet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

NOTE (GENERAL): ICCPR-19(2)

 
47. Hazewinkel, Harm : The Madrid meeting 1980-1983 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Madrid meeting 1980-1983 : an eye-witness account / Hazewinkel, Harm

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (GENERAL): Charta-77

 
48. Bloed, Arie : Detente and the concluding document of Madrid, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Detente and the concluding document of Madrid / Bloed, Arie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 1-8. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
49. Eliasson, Nils : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa / Eliasson, Nils - (UD informerar ; No. 5), 41 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1990. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
50. Pfluger, Friedbert : Die Menschenrechtspolitik der USA : Amerikanische Aussenpolitik zwischen Idealismus und Realismus 1972-1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Menschenrechtspolitik der USA : Amerikanische Aussenpolitik zwischen Idealismus und Realismus 1972-1982 / Pfluger, Friedbert, 405 p.. - Munchen : R. Oldenbourg Verlag, 1983.

ISBN 3 486 51901 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAS = OAS = OAS
* FN = UN = YK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

 
51. Maresca, John J. : To Helsinki ; the conference on security and co-operation in Europe 1973-1975, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

To Helsinki ; the conference on security and co-operation in Europe 1973-1975 / Maresca, John J., 292 p.. - Durham : Duke University U.P., 1985.

ISBN 0 8223 0652 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
52. Rotfeld, Adam Daniel (ed.) : From Helsinki to Madrid: conference on security and co-operation in Europe documents 1973-1983 = Od Helsinek do Madrytu dokumenty Konferecji Bezpieczenstwa i Wspolpracy w Europie 1973-1983,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From Helsinki to Madrid: conference on security and co-operation in Europe documents 1973-1983 = Od Helsinek do Madrytu dokumenty Konferecji Bezpieczenstwa i Wspolpracy w Europie 1973-1983 / Rotfeld, Adam Daniel (ed.), 346 p.. : Polish Institute of International Affairs

ISBN 83 209 0354 8

LANGUAGE: ENG, POL

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
53. Glazier, Joshua : Helsinki final act, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsinki final act : United States participation in the Bern and Vienna meetings / Glazier, Joshua / Panner, Morris; O'Farrel, William J. (eds.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 1., p. 279-289. - Cambridge : Harward Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* implementering = implementation = toteuttaminen
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
54. Kartashkin, Vladimir : The socialist countries and human rights., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The socialist countries and human rights. / Kartashkin, Vladimir

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 631-650 - Westport, Connecticut : Greenwood Press; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23396 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialism = socialism = sosialismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kommunism = communism = kommunismi
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* FN = UN = YK
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): UN charter;CERD

 
55. Barfood, Nils : Human rights in Eastern and Western Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Eastern and Western Europe : status at the conclusion of the Vienna Follow-up meeting / Barfood, Nils ; Holtermann, Henrik - (Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 16), 101 p.. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 0903-9961

ISBN 87 89040 14 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
56. Drzemczewski, Andrew Z. : Council of Europe co-operation and assistance programmes for countries of Central and Eastern Europe in the field of human rights , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Council of Europe co-operation and assistance programmes for countries of Central and Eastern Europe in the field of human rights / Drzemczewski, Andrew Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12 (8-9)., p. 335-344. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Eastern Europe : 8000 / 8100

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
57. Brammer, Silke : Die Tätigkeit der International Law Commission in den Jahren 1984-1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die Tätigkeit der International Law Commission in den Jahren 1984-1986. / Brammer, Silke

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 315-342. - Berlin : Duncker & Humblot, 1987.

ISBN 3 428 064828

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
58. Utvecklinssamarbetet på rättsområdet - Östeuropa, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Utvecklinssamarbetet på rättsområdet - Östeuropa : delbetänkande av Kommittén för utvecklingssamarbete på rättsområdet / ; Justitiedepartementet - (Statens offentliga utredningar [=SOU] ; 86), 93 p.. - Stockholm : Fritzes, 1998. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20956-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = co-operation = yhteistyö
* EU = EU = EU
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* ekonomiskt bistånd = economic assistance = taloudellinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
59. Saari, Sinikukka : Human rights cooperation between Russia and European intergovernmental organisations, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights cooperation between Russia and European intergovernmental organisations : a one-way transference of norms or a mutual process of adaptation? / Saari, Sinikukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East European human rights review : vol. 13; no. 1., p. 25-76. - Den Bosch : BookWorld, 2007. - ISSN 1382-7987

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* IGO = IGO = IGO
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation


24.11.1999