[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='extradition' results in 612 hits


[Previous]

 
31. A: Case of owners' services ltd v.Italy: judgment of 28 June 1991. B: Case of F.C.B. v.Italy: judgment of 28 August 1991. C: Case of Moreira de Azevedo v.Portugal: judgment of 28 August 1991 (Article 50), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A: Case of owners' services ltd v.Italy: judgment of 28 June 1991. B: Case of F.C.B. v.Italy: judgment of 28 August 1991. C: Case of Moreira de Azevedo v.Portugal: judgment of 28 August 1991 (Article 50) / - (Publications of the European Court of Human Rights Series A: Judgments and Decisions ; No. 208), 34 p.. - Köln : C.Heymanns Verlag, 1991.

ISBN 3 452 22238 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / Portugal : 8233 / 8242

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Kortteinen, Juhani (ed.) : Diplomatiaa, sovittelua ja kansainvälistä lainkäyttöä, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Diplomatiaa, sovittelua ja kansainvälistä lainkäyttöä : oppilaiden kirja professori Bengt Bromsin tättäessä kuusikymmentä vuotta 16.10.1989 / Kortteinen, Juhani (ed.), xviii, 370 p.. - Helsinki : Ius Gentum r.y., 1989. - ISSN 0787-0221

ISBN 951 952 53 00

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* terrorister = terrorists = terroristit
* asyl = asylum = turvapaikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UN charter; ECHR

LIBRARY LOCATION: At the Main Library / ÅAB

 
33. Tupamäki, Matti : Extradition of terrorists and the conventions of the Council of Europe, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Extradition of terrorists and the conventions of the Council of Europe / Tupamäki, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Diplomatia, sovittelua ja kansainvälistä lainkäyttöä : oppilaiden kirja professori Bengt Bromsin täyttäessä kuusikymmentä vuotta 16.10.1989 = Diplomacy, conciliation and international adjudication: essays on international law in honour of Bengt Broms at his 60th birthday 16.10.1989 / Kortteinen, J. (ed.), p. 324-358. - Helsinki : Ius Gentum r.y., 1989. - ISSN 0787-0221

ISBN 951 952 53 00

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* terrorism = terrorism = terrorismi
* reservationer = reservations = varaumat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-8; European Convention on extradition

LIBRARY LOCATION: At the Main Library / ÅAB

 
34. Green, Leslie : The intersection of human rights and international criminal law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The intersection of human rights and international criminal law / Green, Leslie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law : vol. II (1991) / Pellonpää, M. (ed.) - (FYBIL ; No. 2), p. 153-196. - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* terrorister = terrorists = terroristit

NOTE (GENERAL): Genocide convention; apartheid convention

 
35. Hannikainen, Lauri : How to interpret and what to do the treaty on aircraft seizures with the Soviet Union, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

How to interpret and what to do the treaty on aircraft seizures with the Soviet Union / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law : vol. II (1991) / Pellonpää, M. (ed.) - (FYBIL ; No. 2), p. 538-558. - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR : 8222 / 8150

NOTE (GENERAL): European convention on extradition; Geneva conventions; CAT; Refugee convention; ECHR

 
36. Lassen, Nina : Article 3, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 3 / Lassen, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 73-85. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* integritet = integrity = koskemattomuus
* abort = abortion = abortti

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; CRC; ECHR-2

 
37. Schiff, D.N. : Astrid Proll's case, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Astrid Proll's case / Schiff, D.N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 353-371. - London : Sweet & Maxwell, 1979. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / United Kingdom : 8225 / 8251

NOTE (GENERAL): European convention on extradition

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
38. Wesley-Smith, Peter : Extraterritoriality and Hong Kong, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Extraterritoriality and Hong Kong / Wesley-Smith, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 150-157. - London : Sweet & Maxwell, 1980. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Hong Kong

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
39. Sörensen, Max (ed.) : Manual of public international law, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Manual of public international law / Sörensen, Max (ed.), lxv, 930 p.. - London : MacMillan, 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* terrorism = terrorism = terrorismi
* reservationer = reservations = varaumat
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* slaveri = slavery = orjuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European convention on extradition; Geneva conventions; Hague conventions;Refugee convention; Slavery-convention

 
40. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1984-1985, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1984-1985 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 17., p. 247-310. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3481 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
41. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1984-1985, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1984-1985 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 17., p. 127-. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3481 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* PLO = PLO = PLO
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* vapenexport = arms export = asevienti
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / Chile / South Africa / Israel : 8238 / 6424

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8(1)-26; ICCPR-14(5)

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
42. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1985-1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1985-1986 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 18., p. 353-423. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3638 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8(1); ESC

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
43. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1985-1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1985-1986 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 18., p. 249-316. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987. - ISSN 0167-6768

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* EG = EC = EY
* NGO = NGO = NGO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-2-6; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
44. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1986-1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1986-1987 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 19., p. 427-511. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988. - ISSN 0167-6768

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
45. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1987-1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1987-1988 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 20., p. 283-374. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 0586 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* reservationer = reservations = varaumat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-8

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
46. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1988-1989, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1988-1989 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 21., p. 361-463. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 1180 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of discrimination in education; ICCPR-26; ECHR-14; ECHRP-1-2

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
47. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1989-1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1989-1990 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 22., p. 375-464. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 1721 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
48. Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1983-1984, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1983-1984 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 16., p. 461-. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3310 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ICCPR-27

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
49. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1982-1983, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1982-1983 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 15., p. 423-487. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1984. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3115 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
50. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1979-1980, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1979-1980 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 299-358. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2961 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
51. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 8., p. 321-415. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
52. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1983-1984, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1983-1984 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 16., p. 319-426. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3310 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* asyl = asylum = turvapaikka
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ICCPR-4; ICCPR-2OP;

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
53. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1982-1983, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1982-1983 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 15., p. 267-. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1984. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 3115 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* PLO = PLO = PLO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / Afghanistan / South Africa : 8238

NOTE (GENERAL): ICCPR-23; ICCPR-2OP; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
54. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1981-1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1981-1982 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 14., p. 245-338. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1983. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247-2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* ratificering = ratification = ratifiointi
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; European convention on the suppression of terrorism

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
55. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1979-1980, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1979-1980 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 165-261. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90-286-2961-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands : 6113 / 8238

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
56. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 193-257. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* PLO = PLO = PLO
* direktiv = directives = direktiivit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands / Egypt / Israel / Turkey / North Africa : 6113 / 8238

NOTE (GENERAL): Refugee convention; CERD

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
57. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1989-1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1989-1990 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 22., p. 237-331. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 1721 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* slaveri = slavery = orjuus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
58. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1988-1989, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1988-1989 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 21., p. 203-316. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 1180 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* ratificering = ratification = ratifiointi
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* ILO = ILO = ILO
* prostitution = prostitution = prostituutio
* rapporter = state reports = raportit
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / Argentina / South Africa / Kuwait : 8238 / 6414

NOTE (GENERAL): CERD; CAT; ICCPR; ECHRP-7; ECHR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
59. Siekmann, R.C.R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1986-1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1986-1987 / Siekmann, R.C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 19., p. 279-392. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988. - ISSN 0167-6768

ISBN 0 7923 0104 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* FN = UN = YK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands / Australia : 8238 / 9012

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1; ICCPR; ICESCR; ECHR-10; CAT; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
60. Moore, Jennifer : Simple justice, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Simple justice : humanitarian law as a defence against deportation / Moore, Jennifer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights journal : No. 4 ., p. 11-46. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1990. - ISSN 1057-5057

LANGUAGE: ENg

INDEX WORDS:
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / USA / Latin America / Central America : 6231 / 6357

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Protocol relating to the status of refugees; AMR

[Next]


24.11.1999