[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('crimes against humanity') results in 890 hits


[Previous]

 
31. Scheinin, Martin (ed.) : Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä / Scheinin, Martin (ed.) ; Tarvainen, Kirsi , 8, 150 p.. - Helsinki : Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry; Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* soldater = soldiers = sotilaat
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / Romania / Uruguay / USA

NOTE (GENERAL): Contents: 1.Gunnar Rosen: Geneven yleissopimukset ja oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä 2.Jukka Lindstedt: Suomi, toinen maailmansota ja oikeus kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja sotilaallisista käskyistä 3.Hans Göran Franck: Kysymyksiä yksilön vastuusta Vietnamin sodassa 4.Meindert J.F.Stelling: Ilmoittaminen kieltäytymisestä täyttää ydinaseiden käyttöön liittyviä käskyjä 5. Edison Arrarte: Kieltäytyminen osallistumasta kidutukseen 6.Victor Stanculescu: Armeijan kieltäytyminen ampumasta omia kansalaisia - Romanian tapahtumat joulukuussa 1989 7.Matjev Shaposnikov: Kieltäytyminen ampumasta lakkolaisia 8. Doron Vilner: Kieltäytyminen palvelemasta miehitetyillä alueilla 9.Iain Cameron: Tapaus Arrowsmith 10.Martin Stengel: Kieltäytyminen ehdottomasta sotilasvalasta 11.Jussi Hautamäki: Sodan oikeussääntöjen opettaminen Suomen puolustusvoimissa 12.Francis A.Boyle: Nurnbergin periaatteiden käyttö syytetyn puolustuksessa 13. Martin Scheinin: Omatunto ja kieltäytyminen 14.Allan Rosas: Humanitaarinen oikeus nyt ja tulevaisuudessa

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
32. Bacque, James : Other losses, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Other losses : an investigation into the mass deaths of German prisoners at the hands of the French and Americans after World War II / Bacque, James, 21, 248 p.. - Toronto : Stoddard, 1989.

ISBN 0 7737 2269 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* fångar = prisoners = vangit
* massaker = massacre = verilöyly

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / France / Germany : 6357 / 8223

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions;

 
33. Orlow, Dietrich : Comments on Weisberg's "Avoiding Central Realities and Richards' "Terror and the law", 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Comments on Weisberg's "Avoiding Central Realities and Richards' "Terror and the law" / Orlow, Dietrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 5(2)., p. 185-190. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1983. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* terror = terror = terrori

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

 
34. Richards, David A. J. : Terror and the law, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Terror and the law / Richards, David A. J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 5(2)., p. 171-185. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1983. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* terror = terror = terrori

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

 
35. Hannikainen, Lauri : Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, Lauri ; Hanski, Raija ; Rosas, Allan, ix, 179 p. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självständighet = independence = itsenäisyys
* intervention = intervention = interventio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* tortyr = torture = kidutus
* judar = Jews = juutalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fångläger = prison camps = vankileirit
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention; CAT; ECHR; Hague conventions; ICCPR; ICESCR; ESC

 
36. Hannikainen, Lauri : Implementing of international humanitarian law in Finnish law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementing of international humanitarian law in Finnish law / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 114-145. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICCPR; ECHR; Paris Peace Treaty; CAT;

 
37. Jackson, Robert H. : Quasi-states: sovereignty, international relations, and the third world, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Quasi-states: sovereignty, international relations, and the third world / Jackson, Robert H. - (Cambridge studies in international relations ; No. 12), x, 225 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1990.

ISBN 0521 35310 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* finlandisering = finlandization = suomettuminen
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; UN charter;

URL http://www.cup.org/ObjectBuilder/ObjectBuilder.iwx?ProcessName=ProductPage&Merchant_Id=1&product_id=0-521-44783-6&origin=search&searchField=ALL&searchString=jackson,%20robert

 
38. Brody, Reed : Commentary on the draft UN "Declaration on the protection of all persons from enforced or voluntary disappearances", 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Commentary on the draft UN "Declaration on the protection of all persons from enforced or voluntary disappearances" / Brody, Reed

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 8., p. 381-394. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1990. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): CAT; AMR; ICCPR

 
39. Green, Leslie : The intersection of human rights and international criminal law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The intersection of human rights and international criminal law / Green, Leslie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law : vol. II (1991) / Pellonpää, M. (ed.) - (FYBIL ; No. 2), p. 153-196. - Helsinki : Ius Gentium r.y., 1991. - ISSN 0788-4397

ISBN 951 95 253 43

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* terrorister = terrorists = terroristit

NOTE (GENERAL): Genocide convention; apartheid convention

 
40. Wiederin, Ewald : Nationalsozialistische Wiederbetätigung, Wahlrecht und Grenzen verfassungskonformer Auslegung, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nationalsozialistische Wiederbetätigung, Wahlrecht und Grenzen verfassungskonformer Auslegung / Wiederin, Ewald

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 14(7)., p. 137-147. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1987. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Central America / Americas

 
41. G. J. Z. : Whitewashing the nazis, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Whitewashing the nazis / G. J. Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 511-. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* fångar = prisoners = vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
42. Cassese, Antonio : Human rights in a changing world (T), 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a changing world (T) / Cassese, Antonio. - rev.., 245 p.. - Cambridge : Polity Press, 1990.

ISBN 0 7456 0723 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorister = terrorists = terroristit
* apartheid = apartheid = rotusorto
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ICCPR-OP; ICESCR; ICCPR; ECHR; Geneva conventions; ECPT; ESC; ACHPR; AMR; ADRD, Genocide convention

 
43. The powers and the persecuted, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The powers and the persecuted : the refugee problem and the Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR), 1938-1947 / - (Lund studies in international history ; No. 26), 260 p.. - Lund : Lund U.P., 1991. - ISSN 0076-1494

ISBN 91 7866 155 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* förföljelse = persecution = vaino
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA / Eastern Europe

NOTE (GENERAL): Refugee convention and the protocol

 
44. Meschenrectsschutz in Europa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Meschenrectsschutz in Europa /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung : Festschrift fur Karl Josef Partsch zum 75. Geburtstag / Jekewitz, J. (ed.) - Berlin : Duncker & Humblot, 1989.

ISBN 3 428 06672 3

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: The articles are: . 1.Entschädigung fur Verletzungen von Grundrechten / von Jochen Abr.Frowein. p. 317-326. 2.Vier Glossen zur Einheitlichen Europäischen Akte / von Hans Peter Ipsen p. 327-342. 3.Die Menschenrechte im klassischen europäischen Völkerrächt.Uber Fruhe An- sätze zur Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes / von Horst Risse p. 343-356. 4.Die deutschen Bundesländer und die Europäischen Gemeinschaften nach der Ein- heitlichen Europäischen Akte / von Walter Rudolf p. 357-378.

INDEX WORDS:
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* judar = Jews = juutalaiset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* EG = EC = EY
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-50; UDHR

 
45. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1981-1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1981-1982 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 14., p. 375-435. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1983. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ESC-11

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
46. Barnhoorn, L.A.N.M. : Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands judicial decisions involving questions of public international law, 1980-1981 / Barnhoorn, L.A.N.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 8., p. 321-415. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
47. United Nations action in the field of human rights., 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations action in the field of human rights. /, xiv, 212 p.. - New York : United Nations, 1974.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.74.XIV.2

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* förföljelse = persecution = vaino
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* FN = UN = YK
* asyl = asylum = turvapaikka
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Twenty-fifth anniversary of the Universal declaration of human rights, 1948-1973UDHR; UN charter; ICCPR; ICESCR-OP; CERD; Convention on the elimination of all forms of religious intolerance;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
48. United Nations Action in the field of human rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations Action in the field of human rights. / ; United Nations, xviii, 359 p.. - Geneva : Centre for Human Rights, 1988.

ISBN 92 1 154067 4

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.88.XIV.2

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): On the front page : 40th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. CEDAW; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: UN library / The Institute

 
49. Lambert, Joseph J. : Terrorism and hostages in international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Terrorism and hostages in international law : a commentary on the hostages convention 1979 / Lambert, Joseph J., xxxv, 418 p.. - Cambridge : Grotius publ., 1990.

ISBN 0 949009 46 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* asyl = asylum = turvapaikka
* flygkapning = hijacking = lentokonekaappaus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): International convention against the taking of hostages; UDHR; ICCPR; Geneva conventions; Refugee convention;Additional protocols to the Geneva conventions; UN charter; Genocide convention; Hague conventions; Vienna convention on the law of treaties;

 
50. Bass, Gary Jonathan : Stay the hand of vengeance, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stay the hand of vengeance : the politics of war crimes tribunals / Bass, Gary Jonathan - (Princeton studies in international history and politics), 402 p.. - Princeton, NJ : Princeton U.P., 2000.

ISBN 0-691-04922-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* NATO = NATO = NATO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* IMF = IMF = IMF
* judeförintelsen = holocaust = juutalaisvaino
* ICJ = ICJ = ICJ
* terrorism = terrorism = terrorismi
* NGO = NGO = NGO
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot

NOTE (GENERAL): Dayton peace agreement; Genocide convention; IMT charter; Nuremburg charter;

 
51. Encyclopedia of public international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Encyclopedia of public international law : 8 : human rights and the individual in international law : international economic relations /, 551 p.. - Amsterdam : North-Holland publ. comp., 1985.

ISBN 0 444 87911 0

INDEX WORDS:
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* NGO = NGO = NGO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): Charter of economic rights and duties; ECHR; AMR; ACHPR; UDHR;ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
52. Broms, Bengt : The United Nations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations / Broms, Bengt - (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia ; No. 257), xii, 912 p.. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1990. - ISSN 0066-2011

ISBN 951 41 0631 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; Genocide convention; CERD; Declaration on the rights of the child;

 
53. Frankel, Marvin E. : Out of the shadows of night , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Out of the shadows of night : the struggle for international human rights / Frankel, Marvin E. ; Saideman, Ellen, 257 p.. - New York : Delacorte Press, 1989.

ISBN 0 385 29820 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAS
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* avrättningar = executions = teloitukset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 6357 / 8150

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; CERD; Genocide convention

 
54. Carey, John : UN protection of civil and political rights, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

UN protection of civil and political rights / Carey, John. - 2nd. pr.., 12,205 p.. - New York : Syracuse U.P., 1971.

ISBN 0 8156 2146 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* ratificering = ratification = ratifiointi
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ADRD; UDHR; CDE; CERD; Genocide convention; ICCPR; ICESCR; ECHR; Declaration of the child; Nuremberg charter; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
55. Cohen, Sheldon M. : Arms and judgment, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Arms and judgment : law, morality and the conduct of war in the twentieth century / Cohen, Sheldon M., 13, 226 p.. - Boulder : Westview Press, 1989.

ISBN 0 8133 0702 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* PLO = PLO = PLO

NOTE (GENERAL): UN charter; Hague conventions; Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
56. Human rights documents, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights documents / - (International documents: Polish bibliography ; No.1), 200 p.. - Ossolinskich : Polish Academy of Sciences; Institute of State and Law; Human Rights Scientific Documentation and Information Centre, 1989.

ISBN 83 04 02934 0

LANGUAGE: POL, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICESCR; ICCPR; ICCPR-OP; Genocide convention

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
57. Green, Leslie : Canadian law, war crimes and crimes against humanity, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Canadian law, war crimes and crimes against humanity / Green, Leslie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1988 : no. 59. - p. 217-236 - Oxford : Clarendon Press, 1989.

ISBN 0 19 825408 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms

 
58. Weiss, Friedl : The limits for the prosecution of crimes against international law, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The limits for the prosecution of crimes against international law / Weiss, Friedl

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1982 ; no. 53, p.163-196. - Oxford : Clarendon Press, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha

NOTE (GENERAL): UN charter; Nuremberg charter; Genocide convention;

 
59. Dinstein, Yoram : War, aggression and self-defence, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War, aggression and self-defence / Dinstein, Yoram, 30, 292 p.. - Cambridge : Grotius, 1988.

ISBN 0 949 009 15 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
60. Clark, Roger S. : Crimes against humanity, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Crimes against humanity / Clark, Roger S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nuremberg trial and international law / Ginsburg, G.; Kudriatsev, V. N. (eds.). - p. 172-212 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

NOTE (GENERAL): Genocide convention; UN charter;

[Next]


24.11.1999