[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='copyright' results in 96 hits


[Previous]

 
31. Reed, Chris (ed.) : Computer law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Computer law / Reed, Chris (ed.). - 3. ed.., xxx, 396 p.. - London : Blackstone Press, 1996.

ISBN 1-85431-448-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* databrott = computer crime = tietokonerikos
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / United Kingdom

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): European convention on data protection;

 
32. Robertson, Aidan : Intellectual property, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Intellectual property / Robertson, Aidan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law : 1996 : vol. 16 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 559-570. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-876499-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

 
33. Kong, Qingjiang : Protection of intellectual property rights in China, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Protection of intellectual property rights in China : the persepctive of a Chinese lawyer / Kong, Qingjiang

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches und Völkerrecht [=ZaöRV] : 58/1., p. 182-204. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1998 . - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

GEOGRAPHICAL TERMS: China

NOTE (GENERAL): International copyright treaty; Berne convention;

URL http://www.zaoerv.de/58_1998/58_1998_1_b_181_204.pdf

 
34. Helfer, Laurence R. : Adjudicating copyright claims under the TRIPs agreement, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Adjudicating copyright claims under the TRIPs agreement : the case for a European human rights analogy / Helfer, Laurence R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard international law : vol. 39; no. 2., p. 357-441. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1998. - ISSN 0017-8063

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* ICJ = ICJ = ICJ

NOTE (GENERAL): ECHR; Berne convention;

 
35. Rajala, Katariina (toim.) : Tutkimuksen tekijänoikeudet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tutkimuksen tekijänoikeudet / Rajala, Katariina (toim.), 211 p.. - Helsinki : WSLT, 1998.

ISBN 951-670-020-9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sisällys:. 1. Tekijänoikeuden yleiset opit, Katariina Rajala. 2. Tutkimussopimuksiin liittyvät tekijänoikeudet, Pekka Tarkela. 3. Sitaattioikeuden laajuus, Jorma Waldén. 4. Opinnäytetöiden tekijänoikeuskysymykset, Kristiina Harenko. 5. EU:n lainsäädäntö ja tutkimuksen tekijänoikeudet, Pekka Tarkela. 6. Tutkimuksen tekijänoikeudet tietoverkossa, Jyrki Ojala. 7. Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka, Rainer Oesch.

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* forskning = research = tutkimus
* EU = EU = EU
* IT = IT = IT

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
36. Saarnilehto, Ari (toim.) : Tutkimussopimus, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tutkimussopimus / Saarnilehto, Ari (toim.) ; Edelman, Tom (toim.), 148 p.. - Helsinki : WSLT, 1998.

ISBN 951-670-019-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sisällys:. 1. Tutkimussopimusten perusteista, Tom Edelman. 2. Sopimusoikeutta tutkijoille, Ari Saarnilehto. 3. Tutkimussopimus käytännön näkökulmasta, Seppo Loimio. 4. Tutkimussopimuksessa sovittavat asiat, Markku Lampola. 5. Valtion tutkimuslaitoksiin liittyviä erityiskyskymyksiä, Varpu Lindroos. 6. Tutkimussopimukset Yhdysvalloissa, Arnold Karanko. 7. EU:n tutkimus- ja kehityshankkeiden sopimukset, Varpu Lindroos. 8. Tutkimussopimuksen osapuolet ja korkeakoulun vastuu, Juha Pöyhönen.

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* EU = EU = EU
* forskning = research = tutkimus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
37. Saarnilehto, Ari (toim.) : Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet / Saarnilehto, Ari (toim.), 184 p.. - Helsinki : WSLT, 1998.

ISBN 951-670-018-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sisällys:. 1.Immateriaalioikeudet tutkijan kannalta, Tom Edelman, Tuomas Mylly, Katariina Rajala. 2. Tutkijan vastuu, Pirjo H. Mäkelä. 3. Tutkimusjohtajan vastuu, Eero Vuorio. 4. Tutkimusjohtajan vastuu, Keijo Virtanen. 5. Vilppi tieteellisessä tutkimustoiminnassa, Salla Lötjönen, Sakari Karjalainen. 6. Tutkimusetiikka ja tieteellisen tutkimuksen moniarvoisuus, Juha Pöyhönen.

INDEX WORDS:
* forskning = research = tutkimus
* EU = EU = EU
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): European patent convention; Patent cooperation treaty;

 
38. Reindl, Andreas P. : Choosing law in cyberspace, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Choosing law in cyberspace : copyright conflicts on global networks / Reindl, Andreas P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : vol. 19; no. 3., p. 799-872. - Ann Arbor, MI : Univ. of Michigan Law School, 1998. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA

 
39. E-plikt att säkra det elektroniska kulturarvet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

E-plikt att säkra det elektroniska kulturarvet / ; Utbildningsdepartementet - (Statens offentliga utredningar [=SOU] ; 111), 252 p.. - Stockholm : Fritzes, 1998. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-211003-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* EU = EU = EU
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* upphovsrätt = copyright = tietosuoja
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Norway / France / United Kingdom / Australia / Canada / USA

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
40. Perusoikeudet ja prosessi, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeudet ja prosessi : esimerkkinä hallitusmuodon 8 § ja anonyymin internetviestin suoja : osa 2 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : no. 26; 3., p. 312-317. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1997. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* IT = IT = IT
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

 
41. Klami, Hannu Tapani : Teos vai keksintö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Teos vai keksintö : tietokoneohjelmien tekijän- ja patenttioikeudellisesta suojasta oikeusvertailun kannalta = Work or invention? A comparative legal study on the copyr ight and patnet protection of computer programs (summary) / Klami, Hannu Tapani ; Neejärvi, Jukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (4-5)., p. 585-606. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* harmonisering = harmonization = yhdenmukaistaminen
* EG = EC = EY
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA

 
42. Tanner, Murray Scot : The politics of lawmaking in China, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The politics of lawmaking in China / Tanner, Murray Scot, vi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1999.

ISBN 0-19-829339-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. PART I : Theoretical considerations. PART II : Lawmaking institutions. PART III : Case studies in lawmaking. PART IV : Conclusions.

INDEX WORDS:
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* demokrati = democracy = demokratia
* val = elections = vaalit
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: China

 
43. Strandell, Malin : Internationella förpliktelser för EU.s medlemsstater gällande deras nationella upphovsrättsliga skydd för datorprogram, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Internationella förpliktelser för EU.s medlemsstater gällande deras nationella upphovsrättsliga skydd för datorprogram / Strandell, Malin, 110 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis in public international law)

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Rättsvetenskapliga institutionen/Assistentrummet

 
44. Seidman, Ann (ed.) : Making development work, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Making development work : legislative reform for institutional transformation and good governance / Seidman, Ann (ed.) ; Seidman, Robert B. (ed.) ; Wälde, Thomas W. (ed.), xxvi, 308 p.. - Hague : Kluwer, 1999.

ISBN 90-411-9701-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Preface, by Ibrahim F. I. Shihata. 2. Building sound national legal frameworks for development and social change, by Ann Seidman, Robert B. Seidman and Thomas Wälde. 3. International economic organizations and the modern law and development movement, by Amanda J. Perry. 4. Legal system reform and private sector development in developing countries, by Douglas Webb. 5. An Asian perspective on legal modernization, by Barry Metzger. 6. Reforming legal systems in developing and transional countries, by Cheryl W. Gray. 7. Legislative reform in transition economies : Western transplants : a short-cut to social market economy status?, by Thomas W. Wälde and James L. Gunderson. 8. Regulatory reform in the energy industry of post-Soviet countries : Western transplants - the third way?, by Thomas W. Wälde and Christian von Hirschhausen. 9. Concept for legal counseling in transformation states, by Rolf Knieper and Mark Boguslavski. 10. Pragmatic approach to legislative theory for developing countries, by Brian Z. Tamanaha. 11. Legislative methodology : some lessons from the truth-in-lending act 1968, by Edward L. Rubin. 12. The applicability of law and economics to law and development : the case of financial law, by Joel P. Trachtman. 13. Some cultural and legal issues of the property law refrom in Poland, by Bogumila Puchalska. 14. Using reason and experience to draft coountry-specific laws, by Ann Seidman and Robert B. Seidman. 15. The way forward, by Ann Seidman, Robert B. Seidman and Thomas Wälde.

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* EU = EU = EU
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* IMF = IMF = IMF
* islam = Islam = islaminusko
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* övervakning av mänskliga rättigheter = human rights monitoring = ihmisoikeuksien valvonta
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* fattigdom = poverty = köyhyys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* UNDP = UNDP = UNDP
* utsatta grupper = riskialttiit ryhmät = riskialttiit ryhmät
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* globalisering = globalization = globalisaatio

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Albania / Asia / Austria / Australia / Azerbaijan / Belize / Brazil / Bulgaria / Cambodia / Canada / Chile / China / Colombia / Czech Republic / Netherlands / Eastern Europe / Estonia / France / Georgia / Germany / Greece / Guinea-Bissau / India / Indonesia / Italy / Japan / Korea / Kazakhstan / Latin-America / Madagascar / malaysia / Morocco / Mozambique / New Zealand / Papaua New Guinea / Portugal / Romania / Russian Federation / Slovak Republic / South Africa / Sri Lanka / Taiwan / Thailand / Turkey / Turkmenistan / United Kingdom / USA / Uzbekistan

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-9701-X

 
45. Symonides, Janusz (ed.) : Human rights, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : concept and standards / Symonides, Janusz (ed.), xvi, 373 p.. - Aldershot : Ashgate, 2000.

ISBN 0-7546-2025-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I : THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS:. 1. International human rights in an historical perspective, by Thomas Buergenthal. 2. The philosophical foundations of human rights, by Jerome J. Shestack. PART II : CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS:. 3. Civil and political rights, by Manfred Nowak. 4. Economic and social rights, by Asbjorn Eide. 5. Cultural rights, by Janusz Symonides. 6. Women's rights, by Katarina Tomasevski. 7. The rights of the child, by Yuri Kolosov. 8. The rights of persons belonging to minorities, by Hurst Hannum. 9. Protection of the world's indigenous peoples and human rights, by Erica-Irene A. Daes. 10. Migrant workers' rights, by Faruk Sen and Sedef Koroay. PART IV: HUMANITARIAN LAW: 11. Humanitarian law and human rights, by Hector Gros Espiell.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* AIDS = AIDS = AIDS
* apartheid = apartheid = rotusorto
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ICJ = ICJ = ICJ
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* skilsmässa = divorce = avioero
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* HCNM = HCNM = HCNM
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* inuiter = Inuits = inuiitit
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OSSE = OSCE = ETYJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* slaveri = slavery = orjuus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* WHO = WHO = WHO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): Convention on the protection of acrhaeological heritage; ICCPR; Declaration on the principles of cultural co-operation; CEDAW; CDE; Convention on discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111); ICESCR; Refugee convention; Genocide convention; ACHPR; AMR; ECHR; UDHR; Limburg prinicples; Convention on the legal status of migrant workers; Framework convention for the protection of national minorities; CERD; French declaration of man and of the citizen; Migrant workers convention; CRC; Schengen convention; ESC; CAT; Vienna declaration and programme of action; Vienna convention on the law of treaties;

 
46. O'Donovan, Katherine (ed.) : Human rights and legal history, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and legal history : essays in honour of Brian Simpson / O'Donovan, Katherine (ed.) ; Rubin, Gerry R. (ed.), viii, 321 p.. - Oxford : Oxford U.P., 2000.

ISBN 0-19-826496-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. International Law, the Individual, and A. W. Brian Simpson's Contribution to the Defence of Human Rights, by Nuala Mole. 2. A Common Law of Human Rights? Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights, by Christopher McCrudden. 3. Enfants Trouves, Anonymous Mothers, and Children's Identity Rights, by Katherine O'Donovan. 4. In the Highest Degree Ominous: Hitler's Threatened Invasion and the British War Zone Courts, by G. R. Rubin. 5. Tears of the Law; Colonial Resistance and Legal Determination, by Peter Fitzpatrick. 6. The ratio decidendi of the Case of the Prodigal Son, by William Twining . 7. Three Very Remarkable Nineteenth-Century Lawyers: Lyndhurst, Denman, and Campbell, by Gareth Jones. 8. The Fate of the Civil Jury in Late-Victorian England: Malicious Prosecution as a Test Case, by Joshua Getzler. 9. The Seventh Amendment Right to Jury Trial: Late-Eighteenth- Century Practice Reconsidered, by James Oldham. 10. The Author's Surrogate: the Genesis of British Copyright, by W. R. Cornish. 11. Due Process and Wager of Law: Judicial Conservatism in the Tudor Common Pleas, by J. H. Baker 12. Brian Simpson in the United States, by R. H. Helmholz.

INDEX WORDS:
* övergivna barn = abandoned children = hylätyt lapset
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* adoption = adoption = adoptio
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barn = children = lapset
* globalisering = globalization = globalisaatio
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tortyr = torture = kidutus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* EG = EC = EY
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* pornografi = pornography = pornografia
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

NOTE (GENERAL): UDHR; CRC; UN charter; ECHR; CAT; CERD; ICCPR; Human rights act;

 
47. Story, Alan : Owing Diana, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Owing Diana : from people's princess to private property / Story, Alan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Web journal of current legal issues : 1998; issue 5., 23 p.. - London : University of Newcastle upon Tyne; Blackstone Ltd, 1998. - ISSN 1360-1326

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Summary This article assesses the claims of the Diana, Princess of Wales Memorial Fund, to intellectual property rights, specifically copyright, trade mark and rights of publicity, in the name and image of the deceased Princess. Tribunals and the courts should not recognise such claims, the article argues, as they conflict with basic intellectual property doctrine and coherent policy objectives. Nor does basic succession law support many of the Fund's ostensible claims. Using a social relations approach to property, the article suggests that the "the public", rather than the Fund or Diana's Estate, have a superior claim to intellectual property rights in Diana because of how her value was created. Diana's meaning and value should remain a common asset; their commodification would represent another step in the propertisation of the public domain. One consequence, among others, of such commodification would be to put part of Britain's culture behind a user-pay turnstile and to limit access to a cultural icon. The analysis is introduced by an assessment of what is behind the merchandising strategy of the "Diana" brand and by a brief look at the history of treating famous persons as intellectual property.

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
48. Röben, Volker : International Internet governance, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

International Internet governance / Röben, Volker

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) 1999 : vol. 42, p. 400-437. - Berlin : Duncker & Humblot, 2000. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-10216

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Internet = Internet = Internet
* WTO = WTO = WTO
* OECD = OECD = OECD
* EU = EU = EU
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

 
49. Vermeer, Monica B. : A new era in Russian copyright law, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

A new era in Russian copyright law : protecting computer software in the post-Soviet Russian Federation / Vermeer, Monica B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Transnational law & contemporary problems : symposium : economic, legal and political dilemmas of privatization in Russia : vol. 5; no. 1 (Spring 1995)., p. 147-176. - Iowa : University of Iowa College of Law, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

 
50. Burca, Grainne de (ed.) : The EU and the WTO, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The EU and the WTO : legal and constitutional issues / Burca, Grainne de (ed.) ; Scott, Joanne (ed.), viii, 332 p.. - Oxford : Hart publ., 2001.

ISBN 1-84113-199-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: 1. The Impact of the WTO on EU Decision-making, by Gráinne de Búrca and Joanne Scott. 2. The EU and the WTO: Constitutionalism in a New Key, by Neil Walker. 3. The WTO and the EU: Some Constitutional Comparisons, by Peter Holmes. 4. European and International Constitutional Law: Time for Promoting ‘Cosmopolitan Democracy’ in the WTO, by Ernst-Ulrich Petersmann. 5. Fundamental Right or Political Whim? WTO Law and the European Court of Justice, by Steve Peers. 6. Collision, Co-existence or Co-operation? Prospects for the Relationship between WTO Law and European Union Law, by Armin von Bogdandy and Tilman Makatsch. 7. Neutrality or Discrimination? The WTO, the EU and External Trade, by Marise Cremona. 8. The WTO and EU Distributive Policy: the Case of Regional Promotion and Assistance, by Thomas Cottier and Christophe Germann. 9. Constitutional Concepts for Free Trade in Services, by Piet Eeckhout. 10. Trade in Culture: International Legal Regimes and EU Constitutional Values, by Bruno de Witte. 11. Is there any Such Thing as Free or Fair Trade? A Constitutional Analysis of the Impact of International Trade on the European Social Model, by Miguel Poiares Maduro. 12. The WTO Impact on Internal Regulations: A Case Study of the Canada–EC Asbestos Dispute, by Rob Howse and Elisabeth Tuerk

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* WTO = WTO = WTO
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): Lomé convention; Chicago convention; EC treaty;

URL http://www.hart.oxi.net/bookdetails.asp?id=235&bnd=0

 
51. Vedder, Anton (ed.) : Ethics and the internet, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethics and the internet / Vedder, Anton (ed.), x, 211 p.. - Antwerpen : Intersentia, 2001.

ISBN 90-5095-176-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* etik = ethics = etiikka
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* IT = IT = IT
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus

URL http://www.intersentia.be/at/home_e.htm

 
52. Bottomley, Stephen (ed.) : Commercial law and human rights law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Commercial law and human rights law / Bottomley, Stephen (ed.) ; Kinley, David , xiv, 341 p.. - Aldershot : Ashgate, 2002.

ISBN 0-7546-2136-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Comment on papers presented at the commercial law and human rights conference, by Sir Anthony Mason. 2. Human rights as legally binding or merely relevant, by B David Kinley. 3. Corporations and human rights, by Stephen Bottomley. 4. The business case for human rights – the amnesty international perspective, by Rory Sullivan and Des Hogan. 5. Human rights and global business, by Robert McCorquodale. 6. Human rights and transnational litigation – interesting points of intersection, by Andrew Bell. 7. Corporate governance and sexual harassment, by Christine Parker and Leon Wolff. 8. The human rights act 1998 and commercial law, by James Strachan. 9. Intellectual property and human rights, by Sam Ricketson. 10. The rights to food, health and intellectual property in the era of "biogopolies", by Peter Drahos. 11. Equality, freedom and democracy – tax law and the Canadian charter of rights and freedoms, by Claire Young; 12. Administrative law, commerce and human rights, by John McMillan. 13. Labour law and human rights, by Phillipa Weeks. 14. Native title in commercial practice – a question of human rights or risk management?, by Bryan Horrigan.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* könsdiskriminering = sex discrimination = sukupuolisyrjintä
* bioteknologi = biotechnology = bioteknologia
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* immaterialrätt = intellectual property = immateriaalioikeus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* NGO = NGO = NGO
* OECD = OECD = OECD
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Asia / Australia / Canada / New Zealand / United Kingdom / USA / India / Namibia / Nigeria / South Africa / Viet Nam

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ACHPR; ECHR; CEDAW; CERD; ICCPR; CRC;

 
53. Kamperman Sanders, A. : Fair use and the information infrastructure, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fair use and the information infrastructure / Kamperman Sanders, A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 5; no. 1 ; vol. 5; no. 1., p. 1-6. - Maastricht : MAKLU , 1997. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* databaser = databases = tietokannat

 
54. Bodard, Katia : Crime on internet , 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Crime on internet : a challenge to criminal law in Europe / Bodard, Katia ; de Hert, Paul ; de Schutter, Bart

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 5; no. 3., p. 222-261. - Maastricht : MAKLU, 1998. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

 
55. Schemmann, Katja : Intellectual property rights of indigenous peoples, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Intellectual property rights of indigenous peoples / Schemmann, Katja

REFERENCE TO GENERIC UNIT: European master's degree in human rights and democratisation : awarded theses of the academic year 1999/2000, p. 341-418. - Venice : Marsilio, 2001.

ISBN 88-317-7880-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* moral = morality = moraali

NOTE (GENERAL): ICESCR-15; UDHR; ICCPR-27; Mataatua declaration on the cultural and intellectual property rights of indigenous peoples; Convention on biological diversity; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); CERD; Declaration on the rights of indigenous peoples; UDHR;

 
56. Heere, W. P. (ed.) : Contemporary international law issues, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contemporary international law issues : new forms, new applications / Heere, W. P. (ed.), xiii, 447 p.. - Hague : T.M.C. Asser Instituut, 1998. - ISSN 0272-5037

ISBN Oy90-6704-103-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I: INTERNATIONAL CRIMINAL LAW:. 1. Toward transnational norms of criminal procedure : emerging issues of defendants' rights. 2. Toward a permanent international criminal court : the last stumbling blocks. 3. Transnational crimes : national and international jurisdiction. II. PEACE AND SECURITY :. 1. The promise of and obstacles to effective peace-keeping by the CIS, NATO, OSCE, WEU and UN. 2. The ICJ advisory opinion onthe legality of nuclear weapons. 3. The ban on chemical weapons and related arms control issues. 4. Luncheon. III: INTERNATIONAL NORMS OF HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW: 1. Evolving norms of human rights and humanitarian law. 2. Gender-based crimes in humanitarian law. 3. The enforcement of human rights and humanitarian law by civil suits in municipal courts : the civil dimension of universal jurisdiction. IV: INTERNATIONAL ARBITRATION:. 1. Party autonomy and the application of mandatory public law in arbitration. 2. The role and obligations of the party-appointed arbitrator. 3. Emergecny measures by institution-appointed arbitrators -effectiveness and enforceability. V: THE INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON THE EUROPEAN UNION: 1. Efficiency and democracy in decisionmaking. 2. Foreign policy for the European Union : views from beyond the EU. 3. The Economic and Monetary Union. 4. Luncheon. VI: TRADE, SANCTIONS, AID:. 1. Can unilateral sanctions be effective in a global society?. 2. Continued trade or back to aid : the future of the EU-APC Lomé convention. 3. Toward a comprehensive approach to international economic law. VII : INTERNATIONAL LAW AND THE INFORMATION HIGHWAY:. 1. The effect of new electronic technologies on the sources of international law. 2. Private international law aspects of cyberspace. VIII : INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION : INSTITUTIONS AND PROCEDURES:. 1. New procedures of international dispute resolution. 2. New institutional forms of dispute settlement : the World Trade Organization Appellate Body, the International Tribunal for the Law of the Sea and the United Nations Compensation Commission. IX: PROTECTION oF THE CHILDREN:. 1. The Hague convention on parents' responsibilities and measures for the protection of children. 2. The United Nations convention on the rights of the child and its reception in national legislation.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* narkotika = drugs = huumeet
* EMU = EMU = EMU
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OSSE = OSCE = ETYJ
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* WEU = WEU = WEU
* terrorism = terrorism = terrorismi
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kvinnor = women = naiset
* sexuellt våld = sexual violence = seksuaalinen väkivalta
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* WTO = WTO = WTO
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* NATO = NATO = NATO

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the fourth Hague joint conference held in the Hague, The NEtherlands, [19970702-19970705], [C]

NOTE (GENERAL): CRC; CWC; UN charter; ECHR; AMR; ICCPR;

URL http://www.asser.nl/publicat/miscella.htm

 
57. Amadei, Xavier : Standards of liability for internet service prpoviders, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Standards of liability for internet service prpoviders : a comparative study of France and the United States with a specific focus on copyright, defamation and illicit content / Amadei, Xavier

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Cornell international law journal : Nov. 2001-Feb. 2002 ; vol. 35; no. 1., p. 189-230. - Ithaca, NY : Cornell Law School, 2002. - ISSN 0010-8812

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* Internet = Internet = Internet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: France / USA

 
58. Korhonen, Rauno : Perusreksiterit ja henkilötietojen suoja, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perusreksiterit ja henkilötietojen suoja : informaatio-oikeudellinen tutkimus yksityisyyden suojasta yhteiskunnan perusrekisteritietojen käsittelyssä / Korhonen, Rauno - (Acta universitatis lapponiensis ; 51), lx, 414 p.. - Rovaniemi : Lapin Ylipisto, 2003. - ISSN 0788-7604

ISBN 951-634-850-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. Informaatiosta ja informaatio-oikeudesta. II. Julkisuusperiaatteesta ja oikeudesta tietoon. III: Yhteiskunnan perusrekisterit ja perustietojärjestelmät. IV: Sähköinen asiointi ja sähköinen identiteetti.

INDEX WORDS:
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* EU = EU = EU
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättsinformatik = legal informatics = oikeusinformatiikka
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Sweden

NOTE (THESIS): Dr.iur (thesis), University of Lapland, (2003), [T]

 
59. Mundy, Martha (ed.) : Law and anthropology, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law and anthropology / Mundy, Martha (ed.) - (The international library of essays in law and legal theory ; second series), xxvi, 703 p.. - Dartmouth : Ashgate, 2002.

ISBN 0-7546-2082-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: PART I : LAW AND ANTHROPOLOGY : 1. Peter Fitzpatrick (1984) Law and Societies. 2. Annelise Riles (1994) Representing In-Between: Law, Anthropology and the Rhetoric of Interdisciplinarity. PART II : THEORETICAL PERSPECTIVES OF LEGAL ANTHROPOLOGY IN THE 1990s: 3. Brian Z. Tamanaha (1993) The Folly of the "Social Scientific" Concept of Legal Pluralism. 4. Pierre Bourdieu (1987) The Force of Law: Towards a Sociology of the Juridical Field. 5. Laura Nader (1997) Controlling Processes: Tracing the Dynamic Components of Power. 6. Barbara Yngvesson (1989) Inventing Law in Local Settings: Rethinking Popular Legal Culture. PART III : PERSON AND IDENTITY: The Political Subject of State and Nation. 7. Jane F. Collier, Bill Maurer and Liliana Suárez-Navaz (1995) Sanctioned Identities: Legal Constructions of Modern Personhood. 8. Katherine Verdery (1998): Transnationalism, Nationalism, Citizenship and Property: Eastern Europe Since 1989. 9. Mindie Lazarus-Black (1994) Alternative Readings: The Status of the Status of Children Act in Antigua and Barbuda. 10. Brinkley Messick (1998) Written Identities: Legal Subjects in an Islamic State. 11. Erin P. Moore (1993) Gender, Power and Legal Pluralism: Rajasthan, India. 12. Sally Engle Merry (1997) Global Human Rights and Local Social Movements in a Legally Plural World. 13. Austin Sarat (1997) : Vengeance, Victims and the Identities of Law. 14. Richard A. Wilson (2000): Reconciliation and Revenge in Post-Apartheid South Africa: Rethinking Legal Pluralism and Human Rights. PART IV : PROPERTY : THE CONSTITUTION OF OWNERS AND OBJECTS OWNED: 15. C.M. Hann (1993) From Production to Property: Decollectivization and the Family-Land Relationship in Contemporary Hungary. 16. James Holston (1991) : The Misrule of Law: Land and Usurpation in Brazil. 17. Ronen Shamir (1996): Suspended in Space: Bedouins under the Law of Israel. 18. James F. Weiner (1999) : Culture in a Sealed Envelope: The Concealment of Australian Aboriginal Heritage and Tradition in the Hindmarsh Island Bridge Affair. 19. Marina Roseman (1998): Singers of the Landscape: Song, History and Property Rights in the Malaysian Rain Forest. 20. Michael F. Brown (1998) : Can Culture be Copyrighted?. 21. Georgina Born (1996) : (Im)materiality and Sociality: The Dynamics of Intellectual Property in a Computer Software Research Culture. 22. Marilyn Strathern (1996): Potential Property: Intellectual Rights and Property in Persons. 23. Alain Pottage (1998): The Inscription of Life in Law: Genes, Patents and Bio-politics PART V : STATE LAW UNDER COLONIAL RULE : 24. Nicholas B. Dirks (1986): From Little King to Landlord: Property, Law and the Gift under the Madras Permanent Settlement. 25. Richard Saumarez Smith (1985) : Rule-by-Records and Rule-by-Reports: Complementary Aspects of the British Imperial Rule of Law. 26. Sally Falk Moore (1992) : Treating Law as Knowledge: Telling Colonial Officers What to Say to Africans about Running "Their Own" Native Courts.

INDEX WORDS:
* juridisk pluralism = juridical pluralism = oikeudellinen pluralismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnor = women = naiset
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* offer = victims = uhrit
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* antropologi = anthropology = antropologia
* globalisering = globalization = globalisaatio

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Hungary / Brazil / Israel / Iceland / Australia / Malaysia / United Kingdom

NOTE (GENERAL): DEDAW;

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202082%204

 
60. Grad, Rachael : Indigenous rights and intellectual property law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Indigenous rights and intellectual property law : a comparison of the United states and Australia / Grad, Rachael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Duke journal of comparative & international law : vol. 13; no. 1., p. 203-222. - Durham : Duke University School of Law, 2003.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

URL http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?13+Duke+J.+Comp.+&+Int'l+L.+203
URL (full text)

[Next]


24.11.1999