[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hälsovård' results in 459 hits


[Previous]

 
31. Prison conditions in Indonesia, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Indonesia : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 3, 76 p. . - New York : Asia watch Committee, 1990.

ISBN 0 929692 67 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rapporter = state reports = raportit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kvinnor = women = naiset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia : 7526

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Bonded labour in Nepal, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bonded labour in Nepal : under Kamaiya system / ; INSEC, 112 p.. - Kathmandu, Nepal : Informal Sector Service Centre, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jordreform = land reform = maareformi
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* slaveri = slavery = orjuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

 
33. Hidden victims, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hidden victims : women in post-communist Poland / - (News from Helsinki Watch ; No. 4 (5)), 10 p.. - New York : Helsinki Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito

 
34. Reyes, Herman : The role of the doctor in ICRC visits to prisoners, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The role of the doctor in ICRC visits to prisoners / Reyes, Herman

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International REVIEW of the Red Cross : No. 31., p. 469-487. - Geneva : ICRC, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovård = health care = terveydenhoito

 
35. Jacobs, Lesley A. : Rights and deprivation, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and deprivation / Jacobs, Lesley A., x, 230 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-8-27767-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* feminism = feminism = naisasialiike
* hemlösa = homeless persons = kodittomat
* pornografi = pornography = pornografia
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* barn = children = lapset

 
36. Percy-Smith, Janie : Understanding local needs, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Understanding local needs / Percy-Smith, Janie ; Sandersson, Ian, 244 p.. - London : Institute for Public Policy Research (=IPPR), 1992.

ISBN 1-872452-59-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* barn = children = lapset

 
37. Coote, Anna (ed.) : The welfare of citizens, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The welfare of citizens : developing new social rights / Coote, Anna (ed.) - London : Institute for Public Policy Research (=IPPR), 1992.

ISBN 1-85489-038-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

 
38. Eide, Asbjörn (ed.) : Economic, social and cultural rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, Asbjörn (ed.) ; Krause, Catarina (ed.) ; Rosas, Allan (ed.), 506 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* solidaritetsrättigheter = solidarity rights = solidaarisuusoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; UDHR; ECHR; ACHPR; Declaration on the rights of minorities; CRC; Migrant workers convention; CEDAW; CERD; ESC; AMR-OP; ECHRP-1; UN-charter; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); Convention on workers with family responsibilities;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
39. Section IV (b), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section IV (b) : the right to health /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the twenty-first century : a global challenge / Mahoney, K. E.; Mahoney, P. (eds.), p. 479-516. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-1810-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction, by Smith, Lynn. 2. Implications of a right to health, by Leary, Virginia. 3. Privatization and human rights in health care : notes from the American experience, by Wikler, Daniel. 4. Health costs of social degradation and female self-mutilation in North America, by Howard, Rhonda.

INDEX WORDS:
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): ICESCR; AMR; CERD

 
40. Invandrare och minoriteter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 1., p. 2-37. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1993. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Robert Miles : Rasismen som historiskt fenomen. 2. Birgitta Löwander : Massmedierapportering om etniska relationer. 3. Ingvar Carlsson intervjuas av David Schwarz : Jag vill ha en generös invandrarpolitik. 4. Harald Runblom : Norsk invandringsforskning. 5. Birgitta Ländin : Forskning i invandrarnas tjänst?. 6. Sten Höglund : Sjukfrånvaro. 7. Hedvig Ekerwald : Humor, moral och kulturskillnader. 8. Tahire Kochtürk : Immigration, kost och hälsa.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasism = racism = rasismi
* nationalism = nationalism = nationalismi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Norway

 
41. Estievenart, Georges (ed.) : Policies and strategies to combat drugs in Europe, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Policies and strategies to combat drugs in Europe : the treaty on European Union : framework for a new European strategy to combat drugs / Estievenart, Georges (ed.), xii, 431 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3336-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* narkotikamissbruk = drug abuse = huumausaineiden väärinkäyttö
* hälsovård = health care = terveydenhoito

NOTE (GENERAL): TEU

 
42. Report on the sistuation of human rights in Mexico, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on the sistuation of human rights in Mexico / ; Inter-American Commission on Human Rights - (OEA/Ser.L/V/II.100 ; Doc. 7 rev. 1), vii, 167 p. . - Washington, D. C. : Organization of American States. General Secretariat, 1998.

ISBN 0-8270-3894-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* dödspatruller = death squads = kuolemanpartiot
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* tortyr = torture = kidutus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* val = elections = vaalit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* journalister = journalists = lehtimiehet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* kvinnor = women = naiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

NOTE (GENERAL): AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: OAS

 
43. Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area /, 175 p.. - Hague : OSCE. High Commissioner on National Minorities, 2000.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Discrimination and racial violence. 3. Education. 4. Living conditions. 5. Political participation. 6. Recommendations.

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* NGO = NGO = NGO
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* HCNM = HCNM = HCNM

GEOGRAPHICAL TERMS: Czech Republic / Slovak Republic / Croatia / Macedonia / Hungary / Bulgaria / Romania / Spain

NOTE (GENERAL): Copenhagen document; ICCPR-20; CERD; ICESCR; CRC; ECHRP-1-2; CEDAW-7; Declaration on the rights of minorities;

 
44. Prison conditions in Spain, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Spain / - (Human Rights Watch : Helsinki watch), 33 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* kvinnor = women = naiset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* AIDS = AIDS = AIDS

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: HRW

 
45. Dorkenoo, Efua : Cutting the rose, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cutting the rose : female genital mutilation : the practice and its prevention / Dorkenoo, Efua, xi, 196 p.. - London : Minority Rights Group [=MRG], 1995.

ISBN 1-873194-95-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* kvinnor = women = naiset
* tortyr = torture = kidutus
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* graviditet = pregnancy = raskaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

 
46. Pentikäinen, Merja : The applicability of the human rights model to address concerns and the status of women, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The applicability of the human rights model to address concerns and the status of women / Pentikäinen, Merja - (Research reports ; 1999:1), 164 p.. - Helsinki : The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, 1999. - ISSN 1456842X

ISBN 951-45-8829-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* barn = children = lapset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCe = ETYJ
* tortyr = torture = kidutus
* EU = EU = EU
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICESCR; ICCPR; CRC; CAT; Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; Geneva conventions;

 
47. Homelessness, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Homelessness : report prepared by the Study Group on Homelessness : 1991/92 co-ordinated research programme in the social field / ; Steering Committee on Social Policy (CDPS), 135 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

ISBN 92-871-2322-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hemlösa = homeless persons = kodittomat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
48. Bates, Jeanne-Marie : The invisible woman, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The invisible woman / Bates, Jeanne-Marie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Women's rights law reporter : vol. 15; nos. 2 & 3., p. 123-142. - Newark (NJ) : Women's Rights Law Reporter, Rutgers, 1994. - ISSN 0085-8269

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

 
49. Figueira, Michaela : AIDS, the Namibian constitution and human rights - an overview, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

AIDS, the Namibian constitution and human rights - an overview / Figueira, Michaela

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 9 (1)., p. 30-38. - Cape Town : Juta & Co., 1993. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Southern Africa

 
50. Leech, Bruce E. : The right of the HIV-positive patient to medical care, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The right of the HIV-positive patient to medical care : an analysis of the costs of providing medical treatment / Leech, Bruce E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 9 (1)., p. 39-70. - Cape Town : Juta & Co., 1993. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Cameron

 
51. Chetty, Mahendra : Human rights, access to health care and AIDS, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights, access to health care and AIDS / Chetty, Mahendra

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 9 (1)., p. 71-76. - Cape Town : Juta & Co., 1993. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

 
52. Orentlicher, David : Destructuring disability, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Destructuring disability : rationing of health care and unfair discrimination against the sick / Orentlicher, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights - civil liberties law review : vol. 31; no. 1., p. 49-88. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1996. - ISSN 0017-8039

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
53. Scheinin, Martin : Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä II, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä II / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : 25., p. 18-26. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1996. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
54. Fatal silence, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fatal silence : freedom of expression and the right to health in Burma /, v, 128 p.. - London : ARTICLE 19, 1996.

ISBN 1-870798-13-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* AIDS = AIDS = AIDS
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK
* WHO = WHO = WHO
* ICRC = ICRC = ICRC
* NGO = NGO = NGO
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Burma

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; CAT; CEDAW; Refugee convention;

 
55. Brett, Rachel : Children, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children : the invisible soldiers : report on the participation of children in armed conflicts and internal disturbances and tensions for the United Nations study on the impact of armed conflict on children / Brett, Rachel ; McCallin, Margaret ; O'Shea, Rhona - (Child Soldiers Research Project), 103 p.. - Geneva : United Nations; International Catholic Child Bureau, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* NGO = NGO = NGO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Southern Africa / Bhutan / Burma / Myanmar / Burundi / Colombia / El Salvador / Ethiopia / Guatemala / Honduras / Lebanon / Liberia / Mozambique / Nicaragua / West Bank (Occupied Territories) / Paraguay / Peru / Philippines / Russian Federation / Chechnya / South Africa / Sri Lanka / Turkey / Uganda / United Kingdom / Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): CRC; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
56. Rwelamira, M. R. (ed.) : Confronting past injustices, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Confronting past injustices : approaches to amnesty, punishment, reparation and restitution in South Africa and Germany / Rwelamira, M. R. (ed.) ; Werle, G. (ed.) - (Human rights and constitutional law series of the Community Law Centre), xxvi, 138 p.. - Durban : Butterworts, 1996.

ISBN 0-409-05114-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Punishing past human rights violations : considerations in the South African context, by Medard R. Rwelamira. 2. Criminal justice and state criminality : the current German position, by Gerhard Werle. 3. The legal limitations of amnesty, by Klaus Marxen. 4. Consequences of past human rights violations : the significance of the Stasi files for dealing with the East german past, by Hans-Jörg Geiger. 5. The rehabilitation of the victims of political persecution in the German Democratic Republic within the provisions of the first and second laws on reparation for SED injustice, by Klaus T. Wimmer. 6. Possibilities and limitations of reparations for the victims of human rights violations in South Africa, by Lovell Fernandez. 7. Legislation and judicial practice in Germany : landmarks and central issues in the property question, by Gerhard Fieberg. 8. Giving back the country : South Africa's restitution of land rights act, 1994 in context, by Daniel Visser and Theunis Roux. 9. The restitution of land after apartheid : the constitutional and legislative framework, by John Murphy.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* apartheid = apartheid = rotusorto
* jordägare = land owners = maanomistajat

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT; Convention on the prevention and punishment of the crime of apartheid; Genocide convention; Geneva conventions; ECHR; AMR;

 
57. Meisel, Alan : The right to die, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to die : volume 1-2 / Meisel, Alan. - 2nd. ed.., xxxix, 1298 p.. - New York : John Wiley & Sons, 1995.

ISBN 0-471-04672-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* abort = abortion = abortti
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha
* barn = children = lapset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / United Kingdom

 
58. 7. National monitoring mechanisms : the role of ombudswork, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

7. National monitoring mechanisms : the role of ombudswork /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Monitoring children's rights / Verhellen, E. (ed.), p. 541-592. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 90-411-0161-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Developing the role of an ombudsman, by Marianne Borgen. 2. Commission de protection des droits de la jeunesse : mécanisme national de surveillance des drois, by Céline Giroux. 3. The general delegate for children's rights and youth assistance evaluation of an innovating action in the French Community of Belgium, by Claude Lelievre. 4. A child against the state : tasks of the children's ombudsman, by Helena Molander. 5. Monitoring children's rights : a specific task for "child & family", by Lieven Vandenberghe and Ankie Vandekerckhove.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* skilsmässa = divorce = avioero
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* adoption = adoption = adoptio

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Finland

NOTE (GENERAL): CRC-12;

 
59. 14. Children in armed conflict, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

14. Children in armed conflict /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Monitoring children's rights / Verhellen, E. (ed.), p. 883-900. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 90-411-0161-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Children victims of war in the Republic of Croatia, by Darija Remeta. 2. Declaration of Amsterdam : a summary, by E. A. Peeters, P. Idenburg and E. Willemse. 3. Protection of children and their health during times of war, by Jane Green Schaller.

INDEX WORDS:
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Croatia / Serbia / Slovenia

NOTE (GENERAL): CRC (full text)

 
60. Israel, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Israel : Israel's closure of the West Bank and Gaza Strip / - (Human Rights Watch : Middle East ; vol. 8; no. 3 (E)), 59 p.. - New York : Human Rights Watch, 1996. - ISSN 1080-6199

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* fångar = prisoners = vangit
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* PLO = PLO = PLO
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions (IV);

[Next]


24.11.1999