[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('conference on security') results in 56 hits


[Previous]

 
31. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : inför uppföljningsmötet i Belgrad 1977 / ; Utrikesdepartementet - (UD informerar ; No. 3), 16 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1977. - ISSN 0347-5298

ISBN 9174969916

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) är en viktig händelse i efter krigstidens historia.Genom slutdokumentet från Konferensen, som undertecknades i Helsingfors den i augusti 1975, skapades en gemensamt överenskommen grundval för den fortsatta utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan de 35 deltagarstaterna.Publikationen ger en bild av det aktuella läget ocm redovisar många frågor som kan komma att behandlas vid detta första uppföljningsmötet, i Belgrad 1977.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
32. Konferenssen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferenssen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : uppföljningsmötet i Madrid 1980-1983 : avslutande document (T) / ; Utrikesdepartementet, 20 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1983.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Dokumentet utgör en betydande påbyggnad på slutakten från 1975.Utöverdet viktiga beslutet attmed början i januari 1984 i Stockholm sammankalla en konferens om "förtroende- och säkerhetsskaoande åtgärder och nedrustning i Europa", innehåller det en rad nya eller de föhållande till slutakten utvidgade bestämmelsen om mänskliga rättigheter och kontakter, om handel, om spridning av information över gränserna samt om kultur- och utbildningsutbygde.

INDEX WORDS:
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
33. Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Wien , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Wien : konferensen om säkerhet och samarbete i Europa / ; Utrikesdepartementet - (Utrikesministeriets publikationer ; No. 6), 117 p.. - Helsingfors : utrikesministeriet, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 9514730895

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
34. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 1973-1975, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa 1973-1975 : slutdokument (T) / ; Utrikesdepartementet, 70 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1976.

ISBN 9138031469

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, som undertecknades i Helsingfors den1 augusti 1975, åtar sig de deltagande staterna att offentliggöra text och göra det känt vidast möjligt. slutdokumentet innehåller beslut om konferensens uppföljning.

INDEX WORDS:
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Eliasson, Nils : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa : (ESK : inför Stockholmskonferensen 1984) / Eliasson, Nils - (UD informerar ; No. 1), 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konferensen om föroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa inleds i ett läge då de centrala nedrustnings fick andelningarna mellan supermakterna avbrutits.Stockholms-Konferensen kan inte utgöra någon ersättering för dessa förhandlingar men konferensen inleder en ny process inom de avspannungssträvanden som ESF har till uppgift att främja.Den skall under till största fas förhandla om förtroende- och säkerhets skapande åtgärder som skall minska krigsriskerna i Europa.Publ. ger en överblick från Helsingfors-dokumentet, Belgrad-mötet, Madrid-mötet och svenska förslag vid Madrid-mötet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
36. Sahlin, Mikael : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : uppföljningsmötet i Madrid : förändringar och resultat / Sahlin, Mikael - (UD informerar ; No. 1), 25 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1983. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Madrid-Mötet, som var en uppföljning av mötet i Helsingfors, har såkunda genomförsts under mycket bessvärliga ytter politiska förhållander. Publikationen är en kotfattad sammanfattning av Madrid-mötet som backgrund till den fotsatta ESF-processen, varav Stockholms-Konferensen är en del.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
37. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : dokument från Stockholmskonferensen 1984-1986 / ; Utrikesministeriet, 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1987.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
38. Kallin, Arne : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : Stockholmskonferensen - förlopp och resultat / Kallin, Arne - (UD informerar ; No. 6), 28 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1986. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
39. Löfgren, Folke : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) : mellan Madrid och Wien / Löfgren, Folke - (UD informerar ; No. 5), 24 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1986. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
40. Ekholm, Gustav : Stocholmskonferensens åttonde session,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stocholmskonferensens åttonde session / Ekholm, Gustav ; Kallin, Anne - (UD informerar), 18 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D) - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
41. Kallin, Arne : Stockholmskonferensens sjunde session, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stockholmskonferensens sjunde session / Kallin, Arne ; Johansson, Bertil - (UD informerar), 15 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1985. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
42. Ekholm, Gustav : Stockholmskonferensens andra session, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stockholmskonferensens andra session / Ekholm, Gustav ; Åkerhidur, Jan - (UD informerar), 11 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
43. Bloed, Arie : Jamming of foreign radio broadcasts, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Jamming of foreign radio broadcasts / Bloed, Arie ; Wouters d'Oplinter, Pascale C. A. E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* störning = jamming = häirintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
44. Sickmann, Rob C.R. : The boycott of the 1980 Moscow olympic games and detente, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The boycott of the 1980 Moscow olympic games and detente / Sickmann, Rob C.R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 181-201. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): Olympic Charter ; UN Charter

 
45. Hazewinkel, Harm : The Madrid meeting 1980-1983 , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Madrid meeting 1980-1983 : an eye-witness account / Hazewinkel, Harm

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

NOTE (GENERAL): Charta-77

 
46. Bloed, Arie : Detente and the concluding document of Madrid, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Detente and the concluding document of Madrid / Bloed, Arie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays on human rights in the Helsinki process / Bloed, A.; van Dijk, P. (eds.), p. 1-8. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 321115

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
47. Eliasson, Nils : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa / Eliasson, Nils - (UD informerar ; No. 5), 41 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1990. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
48. Veiter, Theodor : Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet des internationalen Volksgruppenrechts und des Schutzes etnischer Minderheiten., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Neueste Entwicklungen auf dem Gebiet des internationalen Volksgruppenrechts und des Schutzes etnischer Minderheiten. / Veiter, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 414-437. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
49. Schissler, Jakob : Die Menschenrechte als Faktor der internationalen Politik , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Menschenrechte als Faktor der internationalen Politik : die US-amerikanische "Strategie" / Schissler, Jakob ; Schatzker, Chaim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Menschenrechte : eine Herausforderungder Erziehung. - p. 13-33 - (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. ; No. 181) - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1981.

ISBN 3 921352 85 1

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Materialen der in Hamburg veranstelteten Internationalen Fachtagung, (19800908),(C).

 
50. Stockholm, Peter : Die Menschenrechte im Helsinkiprozess - Fortschritte und ungelöste Probleme in Ost und West., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Menschenrechte im Helsinkiprozess - Fortschritte und ungelöste Probleme in Ost und West. / Stockholm, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 9-14 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / East Germany : 8225 / 8124

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
51. Pfluger, Friedbert : Die Menschenrechtspolitik der USA : Amerikanische Aussenpolitik zwischen Idealismus und Realismus 1972-1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Menschenrechtspolitik der USA : Amerikanische Aussenpolitik zwischen Idealismus und Realismus 1972-1982 / Pfluger, Friedbert, 405 p.. - Munchen : R. Oldenbourg Verlag, 1983.

ISBN 3 486 51901 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAS = OAS = OAS
* FN = UN = YK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

 
52. Maresca, John J. : To Helsinki ; the conference on security and co-operation in Europe 1973-1975, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

To Helsinki ; the conference on security and co-operation in Europe 1973-1975 / Maresca, John J., 292 p.. - Durham : Duke University U.P., 1985.

ISBN 0 8223 0652 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* samarbete = co-operation = yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
53. Rotfeld, Adam Daniel (ed.) : From Helsinki to Madrid: conference on security and co-operation in Europe documents 1973-1983 = Od Helsinek do Madrytu dokumenty Konferecji Bezpieczenstwa i Wspolpracy w Europie 1973-1983,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From Helsinki to Madrid: conference on security and co-operation in Europe documents 1973-1983 = Od Helsinek do Madrytu dokumenty Konferecji Bezpieczenstwa i Wspolpracy w Europie 1973-1983 / Rotfeld, Adam Daniel (ed.), 346 p.. : Polish Institute of International Affairs

ISBN 83 209 0354 8

LANGUAGE: ENG, POL

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
54. Glazier, Joshua : Helsinki final act, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsinki final act : United States participation in the Bern and Vienna meetings / Glazier, Joshua / Panner, Morris; O'Farrel, William J. (eds.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 1., p. 279-289. - Cambridge : Harward Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi
* implementering = implementation = toteuttaminen
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
55. Barfood, Nils : Human rights in Eastern and Western Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Eastern and Western Europe : status at the conclusion of the Vienna Follow-up meeting / Barfood, Nils ; Holtermann, Henrik - (Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 16), 101 p.. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 0903-9961

ISBN 87 89040 14 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samarbete = co-operation = yhteistyö
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Western Europe : 8100 / 8200

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
56. Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Madrid , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Avslutande dokument från uppföljningsmötet i Madrid : konferensen om säkerhet och samarbete i Europa : Finlands anförande inför den avslutande sessionen vid uppföljningsmötet den 8 september 1983 / - (Utrikesministeriets publikationer) , 54 p.. - Helsingfors : Utrikesministeriet, 1983. - ISSN 0358-1489

ISBN 951 46 7361 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* säkerhetskonferens = conference on security = turvallisuuskonferenssi

NOTE (MEETINGS): Conference, Madrid, (19830908), (c).


24.11.1999