[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('independent and impartial tribunal') results in 231 hits


[Previous]

 
31. Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 154), 42 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21592 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 159), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21684 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-13-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
33. Langborger case : 1. decision of 27th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 22th June 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Langborger case : 1. decision of 27th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 22th June 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 155), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21633 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-11-13-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
34. Barford case : judgment of 22nd February 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Barford case : judgment of 22nd February 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 149), 23 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21546 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* journalister = journalists = lehtimiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-10

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Adolf case: judgment of 26th March 1982., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Adolf case: judgment of 26th March 1982. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 49), 23 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19244 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
36. Case of Lechner and Hess: judgment of 23th April 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Lechner and Hess: judgment of 23th April 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 118), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20956 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Case of Ettl and others; case of Erkner and Hofaner; Poiss case; judgments of 23th of April 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ettl and others; case of Erkner and Hofaner; Poiss case; judgments of 23th of April 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 117), 125 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20955 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 115), 46 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20947 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-14

 
39. Unterpertinger case: judgment of 24th November., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unterpertinger case: judgment of 24th November. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 110), 31 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20849 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
40. Baraona case : judgment of 8th July 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Baraona case : judgment of 8th July 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 122), 31 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21086 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
41. Lutz case ; Englert Case ; Nölkenbockhoff case ; 1. decision of 29 November 1986 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgments of 25 August 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lutz case ; Englert Case ; Nölkenbockhoff case ; 1. decision of 29 November 1986 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgments of 25 August 1987. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 123), 91 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21120 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(2);ECHR-6(2)-26ECHR-6(2)-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
42. Agosi case: judgment of 24th October 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Agosi case: judgment of 24th October 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 108), 42 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20846 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Belilos case : 1. decision of 21st May 1987 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 29th April 1988, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Belilos case : 1. decision of 21st May 1987 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 29th April 1988 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 132), 45 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21298 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* tolkning = interpretation = tulkinta
* reservationer = reservations = varaumat
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* reservationer = reservations = varaumat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50-64

LIBRARY LOCATION: IMR

 
44. Pauwels case : judgment of 26th May 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pauwels case : judgment of 26th May 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 135), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21312 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
45. Benthem case : 1. decision of 22th May 1984 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 23th October 1985., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Benthem case : 1. decision of 22th May 1984 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 23th October 1985. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 97), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20535 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. Schenk case : 1. decision of 25th February 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 12th July 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Schenk case : 1. decision of 25th February 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 12th July 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 140), 44 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21350 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* information = information = tiedotus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
47. Salabiaku case : judgment of 7th October 1988 ; Woukam Moudefo case : judgment of 11th October 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Salabiaku case : judgment of 7th October 1988 ; Woukam Moudefo case : judgment of 11th October 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 141), 29 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21381 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* narkotika = drugs = huumeet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-48;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
48. Case of van Marle and others: judgment of 26th June 1986., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of van Marle and others: judgment of 26th June 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 101), 36 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20736 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
49. Martins Moreira case : judgment of 26th October 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Martins Moreira case : judgment of 26th October 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 143), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21395 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
50. Guincho case: judgment of 10 July 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Guincho case: judgment of 10 July 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 81), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20241 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. Case of Barbera, Messeque and Jabardo : 1. decision of 23rd September 1987 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 6th December 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Barbera, Messeque and Jabardo : 1. decision of 23rd September 1987 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 6th December 1988. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 146), 51 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21483 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* terrorism = terrorism = terrorismi
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-6-26-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
52. Axen case: 1. decision of 29th June 1982; 2. judgment of 8th December 1983., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Axen case: 1. decision of 29th June 1982; 2. judgment of 8th December 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 72), 15 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19885 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
53. Colak case : judgment of 6th December 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Colak case : judgment of 6th December 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 147), 23 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21565 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
54. H. against Belium (application No. 8950 / 80) : report of the Commission (adopted on 8th October 1985)., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

H. against Belium (application No. 8950 / 80) : report of the Commission (adopted on 8th October 1985). /, 44 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): European Commission of Human Rights.ECHR-6

 
55. Martha Nölkenboeckhoff against Federal Republic of Germany (application No. 10300 / 83) : report of the Commission (adopted on 9th October 1985)., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Martha Nölkenboeckhoff against Federal Republic of Germany (application No. 10300 / 83) : report of the Commission (adopted on 9th October 1985). /, 30 p. . - Strasbourg : Council of Europe, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomi = economy = talous
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): European Commission of Human Rights.ECHR-6

 
56. Deumeland case: 1. decision of 27th February 1985(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 29th May 1986., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Deumeland case: 1. decision of 27th February 1985(relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 29th May 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 100), 60 p.. - Köln : Carl Heymann, 1986.

ISBN 3 452 20712 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
57. Digest of Strasbourg, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 2 (Article 6) / ; Council of Europe, xviii, 922 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19404 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
58. Sutter case: 1. decision of 29th June 1982 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 22th February 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sutter case: 1. decision of 29th June 1982 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 22th February 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 74), 18 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20003 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Case of Campbell and Fell: judgment of 28th June 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Campbell and Fell: judgment of 28th June 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 80 ), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20194 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fångar = prisoners = vangit
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-13-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Case of Pretto and others: 1. decision of 29th June 1982; 2. judgment of 8th December 1982., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Pretto and others: 1. decision of 29th June 1982; 2. judgment of 8th December 1982. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 71), 19 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19884 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999