[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='FN' results in 1735 hits


[Previous]

 
31. Opsahl, Torkel : FN:s Komite for menneskerettighetene , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s Komite for menneskerettighetene : aktuelle utviklingstrekk / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 54-72. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

NOTE (GENERAL): ICCPR, UDHR, UDHR-19

 
32. Törnudd, Klaus : De nordiska länderna och Förenta Nationernas system för mänskliga rättigheter, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

De nordiska länderna och Förenta Nationernas system för mänskliga rättigheter / Törnudd, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Mänskliga rättigheter i Norden / Pelkonen, H.; Rosas, A. (eds.) - (Meddelanden från stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut ; No. 82), p. 25-33. - Åbo : Publications of the research institute of the Åbo Akademi foundation, 1983. - ISSN 0356-7109

ISBN 951 648 895 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Andra nordiska seminariet rörande forskning, undervisning och information om de mänskliga rättigheterna, Åbo, (19820607),(C)

 
33. Tomasevski, Katarina : Measuring compliance with human rights obligations, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Measuring compliance with human rights obligations / Tomasevski, Katarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies ; Publications from the Danish Centre for Human Rights), p. 109-123. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

 
34. Andreassen, Bård-Anders : Development assistance and human rights monitoring , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development assistance and human rights monitoring : proposal for international co-operation / Andreassen, Bård-Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights), p.91-96. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
35. Alfredsson, Gudmundur : The right to development, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The right to development : perspectives from human rights law / Alfredsson, Gudmundur

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12), p. 83-90. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): Declaration on the right to development (DRD); UDHR; ICESCR; ICCPR

 
36. Dias, Clarence J. : Influencing the policies of the World Bank and the International Monetarey Fund., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Influencing the policies of the World Bank and the International Monetarey Fund. / Dias, Clarence J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12(2)), p. 53-67. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ. , 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* hunger = famine = nälkiintyminen
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119),(C)

 
37. Berthelsen, Vagn : Human rights and development aid from a non-governmental organisazion's point of wiew., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Human rights and development aid from a non-governmental organisazion's point of wiew. / Berthelsen, Vagn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No 12 (2)), p. 47-52. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ. , 1989.

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119),(C)

 
38. Kourula, Pirkko : FINNIDA's wiew on the relationship between development aid and human rights., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

FINNIDA's wiew on the relationship between development aid and human rights. / Kourula, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L.A.; Gulmann, C. (eds.). - p. 35-39 - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12 (2)) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR;

 
39. Rehof, Lars Adam : Development assistance from the point of wiew of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development assistance from the point of wiew of human rights / Rehof, Lars Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. human rights. ; No. 12 (2)), p. 7-24. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; CAT;

 
40. Nikamaa-Berg, Sirkku : De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter. / Nikamaa-Berg, Sirkku, 143 p.. - Åbo : Statsvetenskapliga institutionen, 1987.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Följande redogör först för mänskliga rättigheter i olika samhällssystem, varefter hon redogör för FN:s arbete för de mänskliga räyyigheterna, varefter hon redogör för de nordiska ländernas röstningsbeteende i FN i frågor angående mänskliga rättigheter.

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* röstande = voting = äänestäminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Åbo Akademi, Institutionen för statskunskap, (1987)

 
41. Alston, Philip : First session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

First session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights / Alston, Philip ; Simma, Bruno

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 747-756. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* ECOSOC = ECOSOC = ECOSOC
* ILO = ILO = ILO
* FAO = FAO = FAO
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR ; ICESCR;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
42. Barsh, Russell Lawrence : Revision of ILO convention no. 107, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Revision of ILO convention no. 107 / Barsh, Russell Lawrence

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 756-762. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* integration = integration = yhdentyminen
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ras = race = rotu
* FN = UN = YK
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107);

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
43. Zoller, Elisabeth : The "corporate will" of the United Nations and the rights of the minority, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The "corporate will" of the United Nations and the rights of the minority / Zoller, Elisabeth

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 610-634. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* FN = UN = YK
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
44. Lee, Luke T. : The UN group of governmental experts on international co-operation to avert new flows of refugees , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The UN group of governmental experts on international co-operation to avert new flows of refugees : part II / Lee, Luke T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 442-444. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* religion = religion = uskonto
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
45. Quigley, John : Perestroika and international law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perestroika and international law / Quigley, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 788-797. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* krig = war = sota
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* FN = UN = YK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
46. Pomerance, Michla : Self-determination in law and practice , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Self-determination in law and practice : the new doctrine in the United Nations / Pomerance, Michla, 154 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2594 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): UN Charter; Declaration on colonialism; Geneva conventions ; New UN law of self-determination.

 
47. Kleinwächter, Wolfgang : The birth of Article 19 ; a UN twin concept, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The birth of Article 19 ; a UN twin concept / Kleinwächter, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights, communication and culture / Norden-Streng, K.Kleinwächter, W. (eds.). - p. 35-60 - (Department of Journalism and Mass Communication, Publications, Series B ; No. 28) - Tampere : University of Tampere, 1989. - ISSN 0358-4151

ISBN 951 44 2471 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* FN = UN = YK

NOTE (MEETINGS): Report of the Leipzig-Tampere seminar on confidence-building in the non-military field, Tampere, (19881130), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR-19; UN Charter

 
48. Heintze, Hans-Joachim : International co-operation in the field of human rights as a matter of confidence-building and strenghtening of international security, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International co-operation in the field of human rights as a matter of confidence-building and strenghtening of international security / Heintze, Hans-Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights, communication and culture / Norden-Streng, K.; Kleinwächter W. (eds.).. - p. 3-22 - (Department of Journalism and Mass Communication, Publications, Series B. ; No. 28) - Tampere : University of Tampere, 1989. - ISSN 0358-4151

ISBN 951 44 2471 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Report of the second Leipzig-Tampere seminar on confidence-building in the non-military field, Tampere, (19881130), (C)

NOTE (GENERAL): UN-charter; UDHR; ICCPR-41

 
49. Junod, Sylvie-Stoyanka : La diffusion de droit international humanitaire., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La diffusion de droit international humanitaire. / Junod, Sylvie-Stoyanka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 359-368. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* FN = UN = YK
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions ; UDHR ; Geneva diplomaticconference

 
50. Veuthey, Michel : Pour une politique humanitaire, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Pour une politique humanitaire / Veuthey, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge = Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles / Swinarski, C. (ed.), p. 989-1010. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
51. Plattner, Denise : Le statut du delegue du CICR sous l'angle du principe de l'inviolabilite de sa personne, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le statut du delegue du CICR sous l'angle du principe de l'inviolabilite de sa personne / Plattner, Denise

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 761-770. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* FN = UN = YK
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
52. von Heidenstam, Catherine : Nord-Syddialogen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nord-Syddialogen / von Heidenstam, Catherine - (UD informerar ; No. 2), 24p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1982. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* NIEO = NIEO = UKTJ

 
53. Abram, Morris B. (ed.) : Thirty years of human rights at the United Nations , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Thirty years of human rights at the United Nations : the record and the prospects / Abram, Morris B. (ed.), 46 p.. - New York : Columbia University (D), 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

NOTE (MEETINGS): A commenorative symposium on the occasion of the thirteenth anniversary of the universal declaration of human rights, (19781210), (C)

NOTE (GENERAL): UDHR

 
54. Report of the world conference for action against apartheid, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report of the world conference for action against apartheid : Lagos, 22-26 August 1977 : vol. I : report including Lagos Declaration for action against apartheid /, 35 p.. - New York : United Nations, 1977.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.77.XIV.2

ABSTRACT: The report of this conference against apartheid held in Lagos, 22-26 August 1977 deals with the following issues ; organization and opening of the world conference, Namibia, and the Lagos declaration for action against apartheid.

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

NOTE (MEETINGS): Conference for action against apartheid, Lagos, (19770822), (C)

 
55. Örn, Torsten : Förenta Nationernas fredsbevarande operationer, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förenta Nationernas fredsbevarande operationer / Örn, Torsten - (UD informerar ; No.3), 26 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1985. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK

 
56. Södra Afrika, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Södra Afrika / - (UD info), 31 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1986.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Sweden : 5458 / 8246

 
57. Wängbrig, Manne : Nedrustning och utveckling, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nedrustning och utveckling / Wängbrig, Manne - (UD informerar ; No. 5), 16 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1987. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

 
58. Engfeldt, Lars-Göran : Sverige och Förenta Nationerna, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige och Förenta Nationerna / Engfeldt, Lars-Göran - (UD informerar ; No. 6 ), 43 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1985. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
59. Zahle, Henrik : Regering, forvaltning og dom, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Regering, forvaltning og dom / Zahle, Henrik - (Dansk forfatningsret ; No. 2), 415 p.. - Köbenhavn : Christian Ejlers (D), 1989.

ISBN 87 7241 674 2

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* administration = förvaltning = hallinto
* FN = UN = YK
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
60. Frostell, Katarina : Nordisk lagstiftning om undantagsförhållanden i ljuset av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Nordisk lagstiftning om undantagsförhållanden i ljuset av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter / Frostell, Katarina - Åbo : Rättvetenskapliga institutionen, 1988.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Avhandlingens syfte är att genom kontrastering av internationella och nationella normer belysa hur undantagsförhållandena regleras i Norden samt hur de eventuellt m.h.t. folkrättsliga regler borde regleras.Avhandligens syfte kommer att konkretiseras genom speciellt följande frågeställningar : 1.Vilka funktioner har de centrala statsorganer under undantagsförhållanden samt under införandet av desamma ? 2.I vilken utsträckning kan medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inskränkas under undantagsförhållanden ?

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i offentlig rätt (master's thesis), Åbo Akademi, 1988

NOTE (GENERAL): ICCPR;

[Next]


24.11.1999