[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('freedom of movement') results in 764 hits


[Previous]

 
31. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : East Germany : a report prepared for the Helsinki review conference : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 4, 41 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938 579 80 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: East Germany : 8124

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Violations of the Helsinki accords , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 4, 41 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 79 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

NOTE (GENERAL): Charter 77;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
33. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Yugoslavia : a report prep. for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 4, 51 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 77 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia : 8153

LIBRARY LOCATION: IMR

 
34. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : USSR : a report prep. for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 12, 343 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 76 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tortyr = torture = kidutus
* missbruk av psykiatri = abuse of psychiatry = psykiatrian väärinkäyttö
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* muslimer = Muslims = muslimit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Baltic Republics / Georgia / Armenia / Ukraine / Estonia / Latvia / Lithuania : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Violations of the Helsinki accords, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Bulgaria : a report prepared for the Helsinki review conference / ; Helsinki Watch, 33 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 78 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria : 8115

LIBRARY LOCATION: IMR

 
36. Violations of the Helsinki accords , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violations of the Helsinki accords : Romania : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 47 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1986.

ISBN 0 938579 83 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* migration = migration = siirtolaisuus
* förtryck = repression = sortotoimet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Mole, Nuala : Freedom of movement in a Wider Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of movement in a Wider Europe : a comparison of international instruments / Mole, Nuala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 199-210. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ESC;

 
38. Blischenko, Igor : The need to reconsider, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The need to reconsider : some key elements of international human rights law : oral statement / Blischenko, Igor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 307-312. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

 
39. Chile, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chile : human rights and the plebisuite : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 255 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1988.

ISBN 0 938 57964 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* tortyr = torture = kidutus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* landsflykt = exile = maanpako
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / USA / Latin America : 6424 / 6357

LIBRARY LOCATION: IMR

 
40. Human rights in Northern Ireland, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Northern Ireland : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 192 p.. - Warsaw : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 020 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* avrättningar = executions = teloitukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland : 8239

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
41. Wyatt, Derrick : The substantive law of the EEC, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The substantive law of the EEC / Wyatt, Derrick ; Dashwood, Alan, xliii, 549 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1987.

ISBN 0 421 34880 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
42. Evans, A.C. : Development of European community law regarding the trade union and related rights of migrant workers, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Development of European community law regarding the trade union and related rights of migrant workers / Evans, A.C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 28., p. 354-366. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1979. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* EG = EC = EY
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
43. Zimmerli, Christopher H. : Human rights and the rule of law in Southern Rhodesia, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the rule of law in Southern Rhodesia / Zimmerli, Christopher H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 20., p. 239-. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1971. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern Africa : 5467

NOTE (GENERAL): ICCPR; CERD;

 
44. Playfair, Emma : Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank / Playfair, Emma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 35., p. 31-44. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* ockupation = occupation = miehitys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva convenions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
45. Schrader, Heinrich : Freedom of movement from the GDR, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of movement from the GDR / Schrader, Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 19., p. 44-46. - Geneva : International Commission of Jurists, 1977.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / East Germany : 8124 / 8225

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. UN-CERD-Committee : Senegalese citizenship as an obstacle to the exercise of the legal profession in France / no violation of the Racial Discrimination Convention, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Senegalese citizenship as an obstacle to the exercise of the legal profession in France / no violation of the Racial Discrimination Convention / UN-CERD-Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12 (8-9)., p. 300-302. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Senegal : 8223 / 5554

 
47. Free movement of workers within the Community and limitation of the right to stay for the purposes of seeking employment / Antonissen case, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Free movement of workers within the Community and limitation of the right to stay for the purposes of seeking employment / Antonissen case / ; Court of Justice of the European Communities

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(3)., p. 110-111. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

 
48. Schwarze, Jürgen : European administrative law (T), 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European administrative law (T) / Schwarze, Jürgen. - repr.., cv, 1547 p.. - London; Luxembourg : Sweet and Maxwell; Office for Official Publications of the European Communities, 1995.

ISBN 92-826-3460-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Germany / Italy / United Kingdom / Belgium / Denmark / Greece / ireland / Luxembourg / Netherlands / Portugal / Spain

NOTE (GENERAL): EEC-treaty;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
49. Puumalainen, Mikko : Ihmisten vapaa liikkuvuus ja rajatarkastusten poistaminen, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisten vapaa liikkuvuus ja rajatarkastusten poistaminen : kiristyykö kontrolli Euroopassa? = Liberty of movement and the abolition of boarder controls : a stricter control in Europe? / Puumalainen, Mikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 314-321. - Helsinki : Suomen Demokraattisten Lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu, 1991. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Artikkeli perustuu kirjoittajan Päijät-Hämeen kesäyliopiston ja Suomen Demokraattisten lakimiesten kesäseminaarissa pitämään alustukseen, Lahti, (19911108), (c)

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
50. Melander, Göran : 1.The two refugees definitions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1.The two refugees definitions : 2. Protection of refugees in Europe / Melander, Göran ; Nobel, Peter - (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian law: Report ; No. 4), 41 p.. - Lund : Raoul Wallenberg Institute, 1987. - ISSN 0283-085X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Refugee convention;

 
51. Kuosma, Tapio : Uusi ulkomaalaislaki, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uusi ulkomaalaislaki / Kuosma, Tapio, 108 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1991.

ISBN 951 640 552 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (GENERAL): Bilagor: Ulkomaalaislaki (378 / 1991); Utlänningslag (378 / 1991);Refugee convention

LIBRARY LOCATION: Public law-library

 
52. Perusoikeuskomitean mietintö , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeuskomitean mietintö = Betänkande av kommittén för grundläggande fri- och rättigheter / ; Perusoikeuskomitea ; puh.joht. K. J. Lång - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 3), 451 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5264 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): With a Swedish conclusion pp. 21-30

 
53. Treaty on political union, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Treaty on political union : final draft by the Dutch Presidency as modified by the Maastricht Summit / - (Europe Documents ; No. 1750 / 1751 ; 13 December 1991), 29 p.. - Luxembourg : European Community, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
54. Korhonen, Mari : Sosiaalinen ulottuvuus Euroopan Yhteisössä, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sosiaalinen ulottuvuus Euroopan Yhteisössä : periaatteet ja tavoitteet / Korhonen, Mari - (Eurooppa-Instituutin julkaisuja ; No. 1), 79 p.. - Turku : Eurooppa-Instituutti, 1990. - ISSN 0788-2637

ISBN 952 9561 00 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
55. Rosenmayr, Stefan : Das Recht auf persönliche Freiheit und Freizügigkeit bei der Einreise von Ausländern, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Das Recht auf persönliche Freiheit und Freizügigkeit bei der Einreise von Ausländern / Rosenmayr, Stefan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 15(7)., p. 153-158. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1988. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
56. Sundberg-Weitman, Brita : Discrimination on grounds of nationality, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Discrimination on grounds of nationality : free movement of workers and freedom of establishment under the EEC treaty / Sundberg-Weitman, Brita, 247 p.. - Amsterdam : North-Holland publ., 1977.

ISBN 0 7204 0477 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
57. European law and the individual, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European law and the individual /, xi, 211 p.. - Amsterdam : North-Holland publ., 1976.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR

 
58. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 203-215. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UDHR-13

 
59. Sarkin-Hughes, Jeremy : Changes to the security laws in South Africa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Changes to the security laws in South Africa / Sarkin-Hughes, Jeremy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 47., p. 61-68. - Geneva : International Commission of Jurists, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Aussant, Jill (ed.) : Libre circulation des personnes, des services et des capitaux, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux : transports / Aussant, Jill (ed.). - 2e éd. - (Commentaire megret : le droit de la CEE ; No. 3), 408 p.. - Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 1990.

ISBN 2 8004 1009 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

[Next]


24.11.1999