[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('equal treatment') results in 367 hits


[Previous]

 
31. Kvinnors frivilliga vapentjänst = Naisten vapaaehtoinen asepalvelu , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnors frivilliga vapentjänst = Naisten vapaaehtoinen asepalvelu : Betänkande av kommissionen Kvinnorna och det militära försvaret = Naiset ja sotilaallinen maanpuolustus-toimikunnan mietintö / ; Puolustusministeriö = Försvarsministeriet - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 9) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1993. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5037 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toimikunta ehdottaa että naisille avataan mahdollisuus hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuakseen maanpuolustukseen puolustusvoimien reserviin sijoitettuina tai sotilasammatissa. Kaikki koulutus ja kaikki tehtävät olisivat avoinna myös naisille.

INDEX WORDS:
* militär = military = sotaväki
* kvinnor = women = naiset
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Switzerland / United Kingdom / Belgium / Canada / USA / Germany

LIBRARY LOCATION: Main library

 
32. Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö / ; Social- och hälsovårdministeriet = Sosiaali- ja terveysministeriö - (Komittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 35) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 6745 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain työsyrjintää koskevia säännöksiä esitetään täydennettäväksi siten, että kiellettyä syrjintää olisi myös työtekijän työolosuhteiden tai palvelusuhteen ehtojen heikentäminen sen johdosta, että työntekijä on vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuksiinsa tai syrjintäkieltoihin. Työnantajat velvoitettaisiin toimimaan niin, ettei kukaan työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* familj = family = perhe
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
33. Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö = Betänkande av familjekommissionen / ; Oikeusministeriö = Justitieministeriet - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 12) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5275 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toimikunnan lähtökohtana on ollut eri perhemuotojen neutraali kohtelu. Toimikunta on ymmärtänyt tämän niin, että mitään perhemuotoa ei aseteta perusteettomasti toisista poikkeavaan asemaan.

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot
* familj = family = perhe
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* skilsmässa = divorce = avioero : 0356-9470

LIBRARY LOCATION: Main library

 
34. Hepple, Bob (ed.) : Discrimination, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Discrimination : the limits of law / Hepple, Bob (ed.) ; Szyszak, Erika M. (ed.) - (Studies in labour and social law), xi, 481 p.. - London : Mansell, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* invandring = immigration = maahanmuutto
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* feminism = feminism = naisasialiike
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Northern Ireland / Malaysia / USA

NOTE (GENERAL): Social charter; ICCPR; UDHR;

 
35. Institutional problems and free movements of persons, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Institutional problems and free movements of persons /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Free movements of persons in Europe / Schermers, H.G. (et. al.), p. 335-520. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-1479-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Institutional problems and free movement of persons; The legal and political framework for cooperation. by J.W. de Zwaan. 2. Free movement of persons and the division of powers between the community and its member states - Why do it the intergovernmental way?. by C.W.A. Timmermans. 3. Free movement of persons - Democratic control. by J.P. van Iersel. 4. Democratic controls without frontiers? The European Parliament and free movement of persons. by M.M. van den Brink and R.M.S. Vierhout. 5. Three questions about free movement of persons and democracy in Europe. by C.A. Groenendijk. 6. Freedom of movement and equal treatment for students in Europe: An emerging principle. by W. van Gerven and P. van den Bossche. 7. Free movement of students, retired persons and other European citizens - A difficult legislative process. by H.C. Taschner. 8. The free movement of proffesionals in the European Community. by F. Capelli. 9. Free movement of legal persons. by I.G.F. Cath. 10. Free movement of workers and freedom to provide services considerations on the employees of the provider of services with specific references to France. by A. Desmazieres de Séchelles. 11. Free movement of non-EC nationals; A review of the case-law of the Court of Justice. by W. Alexander. 12. Free movement and integration of non-EC nationals and the logic of the internal market. by T. Hoogenboom.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* ECJ = ECJ = ECJ
* demokrati = democracy = demokratia
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EG = EC = EY
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; EEC-treaty;

 
36. Usher, John A. : Plender and Usher's cases and materials and the law of the European Communities, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Plender and Usher's cases and materials and the law of the European Communities / Usher, John A.. - 3rd ed.., xxxviii, 521 p.. - London : Butterworths, 1993.

ISBN 0-406-01624-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EU = EU = EU
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
37. Doehring, Karl : Non-discrimination and equal treatment under the European human rights convention and the West German constitution with particular reference to discrimination against aliens, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Non-discrimination and equal treatment under the European human rights convention and the West German constitution with particular reference to discrimination against aliens / Doehring, Karl

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : 18., p. 305-325., 1970.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / West Germany : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
38. Alen, André (ed.) : Treaties on Belgian constitutional law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Treaties on Belgian constitutional law / Alen, André (ed.) ; Peeters, Patrick (ed.), xxxiii, 288 p.. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publications., 1992.

ISBN 90-6544-633-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rasism = racism = rasismi
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP; CERD;

 
39. Hoogenboom, Thomas : Integration in to society and free movement of non-EC nationals, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Integration in to society and free movement of non-EC nationals / Hoogenboom, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law (EJIL) = Journal europeén de droit international : v. 3(1)., p. 36-52. - München : C.H. Beck, 1992. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Introduction: Discrimination against aliens, particularly those who are not nationals of one of the Member States, is a source of concern in the European Community. This concern has repeatedly been expressed by the Council, the Commission and the European Parliament.2 What is more, this topical and highly sensitive issue is one of extreme political and legal complexity. While there is a growing awareness that integrated measures are needed at Community level, the traditional view is that the treatment of aliens remains an area which belongs to state sovereignty. This view is apparently difficult to reconcile with the requirements of the internal market. This is evidenced by a debate about the powers of the Community and the possible transfer of the authority of the Member States to the Community.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* romer = Roma = romanit
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): Schengen convention; Art. 3-48-66 (EEC); ESC; ECHR;

URL http://www.ejil.org/

 
40. Nielsen, Ruth : The social dimension of the European Community, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The social dimension of the European Community / Nielsen, Ruth ; Szyszczak, Erika - (Series G : business law series ; no. 19), 298 p.. - Copenhagen : Copenhagen Business School, 1993.

ISBN 87-16-13216-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): EEC-treaty; TEU; Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
41. International labour conventions and recommendations 1919-1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International labour conventions and recommendations 1919-1991 : volume I - volume II /, xlv, 1481 p.. - Geneva : ILO, 1992.

ISBN 92-2-107756-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ratificering = ratification = ratifiointi
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: ILO

 
42. Part 9: social policy , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 9: social policy /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Legal issues of the Maastricht treaty / O'Keeffe, D.; Twomey, P.M. (eds.), p. 295-340. - London : Chancery, 1994.

ISBN 0-471-94199-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Twin-track social Europe - the inside track, by Jo Shaw. 2. Social policy: a happy ending or a reworking of the fairy tale?, by Erika Szyszczak. 3. Legal issues concerning the barber protocol, by Tamara K.Hervey

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* ECJ = ECJ = ECJ
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): TEU; Art. 117 (EC); Social charter; ECHR; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
43. Drzewicki, Krzysztof (ed.) : Social rights as human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, Krzysztof (ed.) ; Krause, Catarina (ed.) ; Rosas, Allan (ed.), 319 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* ratificering = ratification = ratifiointi
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / Poland / Finland

NOTE (MEETINGS): This book emanates from the second Finnish-Polish Human Rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; ESC; Geneva conventions; ECHR; ILO constitution; Charter-77; Social charter; CDE; CEDAW; ECHRP-1

 
44. Millett, Timothy : Sex equality, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Sex equality : the influence of Community in Great Britain / Millett, Timothy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1986 : vol. 6 / Jacobs, F. G.; Brisby, L. (eds.), p. 219-246. - Oxford : Clarendon Press, 1987.

ISBN 0-19-825605-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): EEC-119

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
45. Wyrzykowski, Miroslaw : Social rights in the jurisprudence of the Commissioner for citizens' rights in Poland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Social rights in the jurisprudence of the Commissioner for citizens' rights in Poland / Wyrzykowski, Miroslaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, K.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 251-274. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland

NOTE (MEETINGS): Second Finnish-Polish human rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR

 
46. Schoukens, P. S. J. M. (ed.) : Social protection of the self-employed in the European Union, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Social protection of the self-employed in the European Union / Schoukens, P. S. J. M. (ed.) - (Kluwer sovac series on social security), ix, 64 p.. - Deventer : Kluwer, 1994.

ISBN 90-6544-8268

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents and Contributors:. Foreword. Introduction. 1: Entrepreneurship in the New Europe: Source for Economic Growth And Job Creation An Abstract; J.G. Vianen. 1. The State of the Art. 2. Motives. 3. Economic growth and job creation. 4. Conclusion. 2: Legal Comparison of the Social Security Protection of The Self-Employed in the Member States of the European Community; D. Pieters, P. Schoukens. 1. Working definitions of the notions of social security and self-employment. 2. How to structure the social protection of the self-employed: incorporation into an existing universal scheme, a general scheme for the self-employed or the existence of categorial schemes for groups of self employed. 3. Remarks as to the personal scope of application of the distinct social security schemes for the self-employed. 4. The administrative organization of social security schemes for the self-employed. 5. Financing the social security of the self-employed. 6. Social security benefits for the self-employed. 7. Conclusion. 3: The European Community (European Union) and the Social Security of the Self-Employed; D. Pieters, P. Schoukens. 1. Introduction. 2. Legal grounds of the EC's social security instruments. 3.Directives on equal treatment for men and women in general. 4.Declarations of principle. 5. Prospects. 4: The Self-employed and the Coordination of Social Security in Europe; R. Cornelissen. 1. Introduction. 2. Freedom of movement for employed and self-employed persons. 3. Legal foundation of the extension of Regulation No. 1408/71 to self-employed persons. 4. Objectives of coordination. 5. Exceptions and special procedures for self-employed persons. Message of the Belgian Presidency on the Social Protection of the self-employed in the European Community; Mr. André Bourgeois, Minister for Small and Medium-sized Enterprises and Agriculture.

INDEX WORDS:
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter, Protocol on social policy; TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
47. European Women in paid employment 1984, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Women in paid employment 1984 /, 118 p.. - Brussels : Commission of the European Communities, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* kvinnor = women = naiset

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
48. Ewing, K. D. : Civil liberties in Scotland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Civil liberties in Scotland : cases & materials / Ewing, K. D. ; Finnie, W.. - 2nd ed.., xvi, 440 p.. - Edinburgh : W. Green & Son LTD., 1988.

ISBN 0-414-00842-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* fångar = prisoners = vangit
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
49. Paukku, Veli-Pekka : Euroopan yhteisön markkinavapaudet - EY - oikeudellisia perusoikeuksia, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan yhteisön markkinavapaudet - EY - oikeudellisia perusoikeuksia / Paukku, Veli-Pekka - Rovaniemi : Lapin Yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta, 1994.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ECJ = ECJ = ECJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (THESIS): Thesis (licentiate), University of Lapland, [1994]

NOTE (GENERAL): TEU; EEC-treaty; ECHR;

 
50. Collins, Evelyn : Women's rights in employment and related areas, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Women's rights in employment and related areas / Collins, Evelyn ; Meehan, Elizabeth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Individual rights and the law in Britain / McCrudden, C.; Chambers, G. (eds.), p. 363-408. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-825741-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* abort = abortion = abortti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* EG = EC = EY
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ECJ = ECJ = ECJ
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* graviditet = pregnancy = raskaus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* ILO = ILO = ILO
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

 
51. Burrows, Noreen : Maternity rights in Europe - an embryonic legal regime, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Maternity rights in Europe - an embryonic legal regime / Burrows, Noreen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1991; vol. 11 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 273-294. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825779-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* ECJ = ECJ = ECJ
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): EEC-119; Social charter

 
52. Lee, Luke T. : The declaration of principles of international law on compensation to refugees, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The declaration of principles of international law on compensation to refugees : its significance and implications / Lee, Luke T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of refugee studies : vol. 6; no. 1., p. 65-70. - Oxford : Oxford U. P., 1993. - ISSN 0951-6328

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu

NOTE (GENERAL): Genocide convention

 
53. European social charter, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : 11th report (II) (1987-88) and addendum to the 10th report (I) / ; Governmental Committee, 96 p.. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1992.

ISBN 92-871-2030-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* ILO = ILO = ILO
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Cyprus / Germany / France / Ireland / Italy / Spain / Netherlands Antilles

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR/CoE

 
54. IV. Selected beneficiaries and situations, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

IV. Selected beneficiaries and situations /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Economic, social and cultural rights : a textbook / Eide, A.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 273-354. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-3277-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Women, by Tomasevski, Katarina. 2. Children, by Hammarberg, Thomas. 3. Minorities and indegnous peoples, by Bloch, Anne-Christine. 4. Immigrants and migrant workers, by Niessen, Jan. 5. Armed conflicts, by Rosas, Allan and Sandvik, Monika.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* EU = EU = EU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* NGO = NGO = NGO
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* graviditet = pregnancy = raskaus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* implementering = implementation = toteuttaminen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): CRC; CERD; CEDAW; UN charter; ICCPR-26; AMR-24; Convention on workers with family responsibilities; ECHR; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169); Declaration on the right of minorities; Migrant workers convention; European migrant workers convention; ESC; Lomé conventions; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

 
55. Hillgruber, Christian : The European convention on human rights and the protection of national minorities, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights and the protection of national minorities / Hillgruber, Christian ; Jestaedt, Matthias, 123 p.. - Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1994.

ISBN 3-8046-8808-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* respekt för privatliv = respect for private life = yksityiselämän kunnioittaminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* val = elections = vaalit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
56. Plender, Richard : Decisions of the Court of Justice of the Eurpean Communities during 1993, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions of the Court of Justice of the Eurpean Communities during 1993 / Plender, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1993 : no. 64, p. 543-577. - Oxford : Oxford U. P., 1994.

ISBN 0-19-825447-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

 
57. Rasmussen, Hjaelte : European Community case law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European Community case law : summaries of leading EC court cases / Rasmussen, Hjaelte - (Business law series. Serie G ; no. 20), 560 p.. - Copenhagen : Copenhagen Business School, 1993.

ISBN 87-16-13221-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EES = EEA = ETA
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
58. Pappas, Spyros A. (ed.) : Current trends and developments in the case-law of the Court of Justice of the European Communities , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Current trends and developments in the case-law of the Court of Justice of the European Communities : volume I / Pappas, Spyros A. (ed.), xii, 242 p.. - Maastricht : European Institute of Public Information, 1994.

ISBN 90-6779-079-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction, by Pappas, Spyros A. 2. Recent case-law of the court concerning the European Parliament, by Thill, Marc. 3. The new instrument of commercial policy : the judgment in Fediol, by Apostolidis, Nicolaos. 4. Recent developments in the case-law of the Court of Justice of the European Communities regarding the principle of equal treatment of men and women, by Huglo, Jean-Guy. 5. The liability of the state for breaching its obligations under Community law : the Francovich judgment of 19 November 1991, by Huglo, Jean-Guy. 6. Proceedings relating to the Europen public service, by van Raepenbusch, Sean. 7. 1989 case-law in the filed of intellectual property - prospects for 1990, by Vogel, Wanda. 8. The free movement of lawyers and the relevant case-law of the Court of Justice of the European Community, by Bonichot, Jean-Claude. 9. The National Court and interim measures ordered pursuant to Community law, by Mongin, Bernard. 10. Judicial review by the Court of Justice to protect the financial interests of the European Communities, by Cubero, Pascual. 11. Appeals before the Court of Justice : an initial assessment, by Mongin, Bernard.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

 
59. General principles of law and human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

General principles of law and human rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Institutional dynamics of European integration : essays in honour of Henry G. Schermers : volume II / Curtin, D.; Heukels, T. (eds.), p. 485-572. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994.

ISBN 0-7923-3160-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The procedural guarantees in the recent case-law of the European Court of Justice, by Schwarze, Jürgen. 2. Rights of defence in competition cases, by Lauwaars, Richard H. 3. Is there a general principle of abuse of righrs in European Community law? by Neville Brown, L. 4. The significance of the non-discrimination principle for the common agricultural policy : between competition and intervention, by Barents, René. 5. The protection of human rights under the Maastricht treaty, by Gaja, Giorgio. 6. European Community law and the European convention on human rights, by Jacobs, Francis G.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu

NOTE (GENERAL): ECHR; EC-treaty; EEC-treaty; TEU; ILO; ICCPR; ESC

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
60. Part one, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part one /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The use of international conventions to protect the rights of migrants and ethnic minorities / Cator, E.; Niessen, J. (eds.), p. 9-107. - Strasbourg : Churches' Commission for Migrants in Europe. International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism; Commission of th European Communities, 1994.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The United Nations international convention on the elimination of all forms of racial discrimination, by Aleidus Woltjer. 2. Combatting racial discrimination : the European convention on the protection of human rights and fundamental freedoms, by Hans Christian Krüger and Wolfgang Strasser. 3. The European Union and the starting line proposal, by Chris Boothman and Jan Niessen. 4. The international covenant on civil and political rights and minorities, by Rachel Brett. 5. The CSCE and minorities, by Konrad J. Huber. 6. The rights of minorities under the European convention on human rights and the European charter on regional and minority languages, by Donna Gomien. 7. Equality of treatment and the international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families, by Shirley Hune. 8. Equality of treatment : the European social charter and the European convention on the legal status of migrant workers. 9. The European convention on reduction of cases of multiple nationality and the second amending protocol, by Giovanni Kojanec.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rapporter = state reports = raportit
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* val = elections = vaalit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (MEETINGS): Papers presented at the seminar in Strasbourg, [19931108-19931109], [C]

NOTE (GENERAL): CERD-4; ECHR-8-14; ICCPR-26; European charter on regional and minority languages; European migrant workers convention; European convention on reduction of cases of multiple nationality and the second amending protocol; ICESCR

[Next]


24.11.1999