[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('deprivation of liberty') results in 266 hits


[Previous]

 
31. Stögmuller case : judgment of 10th November 1969., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Stögmuller case : judgment of 10th November 1969. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 9), 47 p.. - Köln : Carl Heymann, 1969.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* ekonomi = economy = talous
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Matznetter case : judgment of 10th November 1969., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Matznetter case : judgment of 10th November 1969. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 10), 50 p.. - Köln : Carl Heymann, 1969.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* ekonomi = economy = talous
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-5,-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
33. Schiesser case : judgment of 4th December 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Schiesser case : judgment of 4th December 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 34), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18758 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
34. Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp cases : judgment of 24th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 33), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18747 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 25), 141 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18459 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* IRA = IRA = IRA
* terrorism = terrorism = terrorismi
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-1-3-5(1,2,3,4)-6-14-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
36. Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50)., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 47), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19121 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 46), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19054 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Guzzardi case : judgment of 6th November 1980., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Guzzardi case : judgment of 6th November 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 39), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18917 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-3-5(1)-6-8-9-25-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
39. Van Droogenbroeck: judgment of 25th April 1983 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Van Droogenbroeck: judgment of 25th April 1983 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 63), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19553 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
40. Artico case : judgment of 13th May 1980., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Artico case : judgment of 13th May 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 37), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18809 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
41. Bezicheri case : judgment of 25th October 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bezicheri case : judgment of 25th October 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 164), 19 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21781 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fångar = prisoners = vangit
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(2)-5(4)-6-9-10-11-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
42. Chappell case : judgment of 30th March 1988; Borogan case : judgment of 30th May 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chappell case : judgment of 30th March 1988; Borogan case : judgment of 30th May 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 152), 41 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21568 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* polis = police = poliisi
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* kränkningar = violations = loukkaukset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Ireland : 8251 / 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-8

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Lamy case : judgment of 30th March 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lamy case : judgment of 30th March 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 151), 28 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21567 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5(2,3,4)-6(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
44. Van Droogenbroeck case: 1. decisions of 23th November 1981; 2. judgment of 24th June 1982; 3. decision of 24th June 1982., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Van Droogenbroeck case: 1. decisions of 23th November 1981; 2. judgment of 24th June 1982; 3. decision of 24th June 1982. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 50), 35 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19290 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-4-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
45. Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 115), 46 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20947 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-14

 
46. Weeks case: 1. decision of 26th May 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 2nd March 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Weeks case: 1. decision of 26th May 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 2nd March 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 114), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20937 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* kompetens = competence = pätevyys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
47. Bozano case : judgment of 18th December 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bozano case : judgment of 18th December 1986 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 111), 39 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20870 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* missbruk av tjänsteställning = abuse of authority = virkavallan väärinkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,4)-18-26-50; ECHRP-4-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
48. Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 77), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20203 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* armé = army = armeija
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5; ECHR-6; ECHR-13, ECHR-14; ECHR-18;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
49. Sanchez-Reisse case: judgment of 21th October 1986., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sanchez-Reisse case: judgment of 21th October 1986. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 107), 34 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20798 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-5(4)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
50. Pauwels case : judgment of 26th May 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pauwels case : judgment of 26th May 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 135), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21312 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. Salabiaku case : judgment of 7th October 1988 ; Woukam Moudefo case : judgment of 11th October 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Salabiaku case : judgment of 7th October 1988 ; Woukam Moudefo case : judgment of 11th October 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 141), 29 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21381 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* narkotika = drugs = huumeet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-48;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
52. Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 144), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21474 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* föräldrar = parents = vanhemmat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-5-27;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
53. Weeks case : judgment of 5th October 1988 (Article 50) ; case of Brogan and others : 1. decision of 23 March 1988 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 29th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Weeks case : judgment of 5th October 1988 (Article 50) ; case of Brogan and others : 1. decision of 23 March 1988 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 29th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 145), 69 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21475 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,2,3,4,5)-13-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
54. Ciulla case : 1. decision of 23rd March 1988 2. judgment of 22nd February., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ciulla case : 1. decision of 23rd March 1988 2. judgment of 22nd February. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 148), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21554 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,5)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
55. Case of van der Sluijs, Zuidenveld and Klappe., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of van der Sluijs, Zuidenveld and Klappe. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 78), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20204 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* armé = army = armeija
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-25(1)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
56. Digest of Strasbourg, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 1 (Article 1-5) / ; Council of Europe, xvii, 669 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 19403 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-1-2-3-4-5;

 
57. Luberti case: judgment of 23th February 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Luberti case: judgment of 23th February 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 75), 32 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20004 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1,4)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
58. Case of Duinhof and Duif: judgment of 22th May 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Duinhof and Duif: judgment of 22th May 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 79), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20205 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* armé = army = armeija
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Skoogström case: judgment of 2nd October 1984; McGoff case: judgment of 26th October 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Skoogström case: judgment of 2nd October 1984; McGoff case: judgment of 26th October 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 83), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20251 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-5-25-48-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Romania: aftermath to the June violence in Buckarest, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Romania: aftermath to the June violence in Buckarest : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 25 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* armé = army = armeija
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* fångar = prisoners = vangit
* polis = police = poliisi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999