[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='harkintamarginaali' results in 219 hits


[Previous]

 
31. Matikkala, Jussi : Näkökohtia lääkärin salassapitovelvollisuudesta, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia lääkärin salassapitovelvollisuudesta = On the secrecy obligation of the doctor / Matikkala, Jussi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 880-902. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-8;

 
32. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeusuudistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeusuudistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset = The constitutional rights reform and international human rights conventions / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 94 (5-6)., p. 788-815 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1996. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

 
33. Edge, Peter W. : The European Court of Human Rights and religious rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Court of Human Rights and religious rights / Edge, Peter W.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 47; part 3., p. 680-687. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1998. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-9;

 
34. Merrills, J. G. : Decisions on the European convention on human rights during 1995, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1995 / Merrills, J. G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1995 : no. 66 / Brownlie, I. ... [et al.], p. 513-560. - Oxford : Clarendon Press, 1996.

ISBN 0-19-825882-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe elämän kunnioittaminen
* respekt för privatliv = respect for private life = yksityiselämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
35. The content of rights in the "new" Europe, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The content of rights in the "new" Europe /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minority rights in the "new" Europe / Cumper, P.; Wheatley, S. (eds.), p. 129-198. - Hague : Martinus Nijhoff, 1999.

ISBN 90-411-1124-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The Northern Ireland constitution act 1973 : lessons for minority rights, by Brigid Hadfield. 2. Preferential treatment and the right to equal consideration, by John Edwards. 3. The right of religious minorities : the legal regulation of new religious movements, by Peter Cumper. 4. The international status of cultural rights for national minorities, by Wolf Mannens.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* katoliker = Catholics = katoliset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration on the rights of minorities; Declaration on race and racial prejudice; ICESCR-1-15; ICCPR-1-27; Vienna declaration and programme of action; Framework convention for protection of national minorities; Helsinki final act; ECHR-9;

 
36. Scheinin, Martin : International human rights in national law, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights in national law / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: An introduction to the international protection of human rights : a textbook : Part VII : Implementation of human rights / Hanski, R.; Suksi, M. (eds.). - 2. rev. ed.., p. 417-428. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1999.

ISBN 952-12-0247-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* OSSE = OSCE = ETYJ
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* ombudsman för mänskliga rättigheter = human rights ombudsman = ihmisoikeusvaltuutettu

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; ECHR;

 
37. Ellis, Evelyn (ed.) : The principle of proportionality in the laws of Europe, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The principle of proportionality in the laws of Europe / Ellis, Evelyn (ed.), xxvi, 187 p.. - Oxford : Portland Oregon, 1999.

ISBN 1-84113-007-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters:. 1. Recent developments in the principle of proportionality in European Community law, by Francis G. Jacobs. 2. Proportionality and the European convention on human rights, by Jeremy McBride. 3. The effect of proportionality on the actions of member states of the European Community : national viewpoints from continental Europe, by Walter van Gerven. 4. Proportionality in European Community law : searching for the appropriate standard of scrutinity, by Takis Tridimas. 5. Unreasonableness and proportionality in UK law, by Paul Craig. 6. The influence of the European principle of proportionality upon UK law, by The Rt. Hon. Lord Hoffmann. 7. Proportionality and the human rights act 1998, by David Feldman. 8. Proportionality and the supremacy of parliament in the UK, by Nicholas Green. 9. The concept of proportionality in European Community sex discrimination law, by Evelyn Ellis.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EU = EU = EU
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* reservationer = reservations = varaumat

NOTE (GENERAL): ECHR; TOA; EEC-treaty; TEU;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
38. Singh, Rabinder : Is there a role for the "margin of appreciation" in national law after the human rights act?, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Is there a role for the "margin of appreciation" in national law after the human rights act? / Singh, Rabinder ; Hunt, Murray ; Demetriou, Marie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights law review : issue 1., p. 15-22. - London : Sweet & Maxwell, 1999. - ISSN 1361-1526

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR-8;

 
39. Supperstone, Michael : Judicial review after the human rights act, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial review after the human rights act / Supperstone, Michael ; Coppel, Jason

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights law review : issue 3., p. 301-329. - London : Sweet & Maxwell, 1999. - ISSN 1361-1526

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* tolkning = interpretation = tulkinta

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHRP-1;

 
40. Coliver, Sandra ... [et al.] : Secrecy and liberty, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Secrecy and liberty : national security, freedom of expression and access to information / Coliver, Sandra ... [et al.] - (International studies in human rights ; vol. 58), xiv, 575 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1999.

ISBN 90-411-1191-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. THE JOHANNESBURG PRINICPLES AND COMMENTARY:. 1. The Johannesburg principles on national security, freedom of expression and access to information. 2. Commentary, by Sandra Coliver. II: INTERNATIONAL AND REGIONAL LAW AND PARCTICE:. 3. The international covenant on civil and political rights : freedom of expression and state security, by Elizabeth Evart. 4. The European convention on human rights and other Council of Europe instruments, by Paul Mahoney and Lawrence Early. 5. The European Union : national security restrictions, human rights and information inthe public interest, by ANdrew Nicol. 6. The AFrica charter and freedom of expression in AFrica, by Claude E. Welch. 7. The Inter-American system of human rights protection : freedom of expression, "national security doctrines" and the transition to elected governments, by Viviana Krsticevic, José Miguel Vivanco, Juan E. Méndez and Drew Porter. III. COUNTRY LAW AND PRACTICE. 8. Albania, by Louise Krabbe. 9. Chile, by Cecilia Medina and Felipe Gonzalez. 10. China, by Sofia Woodman and Yu Ping. 11. Egypt, by Nagad Al-Boray. 12. France, by Roger Errera. 13. Germany, by Ulrich Karpen. 14. Hong Kong, by Yash Ghai and Jennifer Van Dale. 15. India, by K. S. Venkateswaran. 16. Israel, by Ruth Gavison. 17. Japan, by Lawrence Beer. 18. Norway, by Nils Petter Gl editsch. 19. South Africa, by Gilbert Marcus. 20. South Korea, by Kyo Ho Youm. 21. Turkey, by Kerim Yildiz. 22. United Kingdom, by Laurence Lustgarten. 23. United States, by Paul Hoffman and Kate Martin. 24. Yugoslavia, Federal Republic of, by Branislav Milinkovic.

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* censur = censorship = sensuuri
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Commission on Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* kurder = Kurds = kurdit
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* religion = religion = uskonto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorism = terrorismi = terrorismi
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Chile / China / Egypt / France / Germany / Hong Kong / India / Israel / Japan / Norway / South Africa / South Korea / Turkey / United Kingdom / USA / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; ACHPR; AMR; Declaration on freedom of expression and information; European convention on transfrontier television; ESC; Geneva conventions; ICESCR; TEU; EC-treaty; UN charter; CRC; Draft declaration on the rights and responsibilities of individuals, groups and organs of society and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms; UDHR;

 
41. Kokott, Juliane : The burden of proof in comparative and international human rights law, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The burden of proof in comparative and international human rights law : civil and common law approaches with spceial reference to the American and German legal systems / Kokott, Juliane - (Studies and materials on the settlement of international disputes ; vol. 3), xxii, 291 p.. - Hague : Kluwer Law, 1998.

ISBN 90-411-0570-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. CHAPTER 1 : Comparative law analysis : the American and the German systems. I. The two kinds of burden of proof. II. Different standards of proof. III. Interrelationship between the effectiveness of human rights and rules on proof. IV. Shortcuts to proof. V. The presumption of constitutionality. CHAPTER 2 : The burden of proof in American constitutional law. I. Freedom of speech and the press and the burden of proof. II. Equal protection. III. A related subject : the weight of the burden of persuasion. IV. Conclusions to chapter 2. CHAPTER 3 : The burden of proof in international human rights law. I. The two kinds of burden of proof. II. The prohibition of non-liquet under international law. III. The voluntary character of international jurisdiction and non-liquet. IV. The categories of plaintiff and defendant. V. Adversarial or investgatory character of international proceedings. VI. Free evaluation of evidence and the measure of proof. VII. The burden of persuasion in international human rights law. VIII. Conclusions to chapter 2.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* tolkning = interpretation = tulkinta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* pornografi = pornography = pornografia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Germany

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
42. Betten, Lammy (ed.) : The human rights act 1998 - what it means, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The human rights act 1998 - what it means : the incorporation of the European convention on human rights into the legal order of the United Kingdom / Betten, Lammy (ed.), x, 322 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1999.

ISBN 90-411-1085-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction, by Lammy Betten. 2. What does it all mean? Interpreting the human rights act 1998, by Michael Beloff. 3. The human rights bill : progress through parliament, by Ben Bradshav. 4. Principles of judicial review as developed by the European Court of Human Rights : their relevance in a national context, by Paul Mahoney. 5. Status of the ECHR in the member states, by Fredrik Sundberg. 6. How private is my private life, by Jane Wright. 7. Convention rights and the environment, by Nicholas Grief. 8. The protection of rights of property in land under the human rights act, by Jean Howell. 9. The applicability of the human rights act to private corporations, by Michael Addo.

INDEX WORDS:
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* inkorporering = incorporation = voimaansaattaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val = elections = vaalit
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ICJ = ICJ = ICJ
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* respekt för privatliv = respect for private life = perhe-elämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ras = race = rotu
* utsätta sig för åtal = self-incrimination = saattaa itsensä syytteen vaaraan
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

NOTE (GENERAL): ECHR (in full text); Vienna convention on the law of treaties;

 
43. Scheinin, Martin : II. YLEINEN OSA : Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

II. YLEINEN OSA : Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 187-204. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* OSSE = CSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR-15; ICCPR-4;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB

 
44. The doctrine of the margin of appreciation under the European convention on human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The doctrine of the margin of appreciation under the European convention on human rights : the legitimacy intheory and application in practice /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal [=HRLJ] : vol. 19; no. 1., p. 1-35. - Kehl am Rhein : N. P. Engel, 1998. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: SECTION I : PERCEIVED PRINCIPLES AND PREMISES:. Paul Mahoney: Marvellous richness of diversity or invidious cultural relativism? SECTION II: ANALYSIS OF THE CASE-LAW UNDER DIFFERENT ARTICLES OF THE CONVENTION:. 1. Johan Callewaert : Is there a margin of appreciation in the application on articles 2,3 and 4 of the convention? 2. Clare Ovey : The margin of appreciation and article 8 of the convention. 3. Soren C. Prebensen : The margin of appreciation and articles 9, 10 and 11 of the convention. 4. Yves Winisdoerffer : margin of appreciation and article 1 of protocol no. 1. 5. Jeoren Schokkenbroek : The prohibition of discrimination in article 14 of the convention and the margin of appreciation. 6. Michael O'Boyle : The margin of appreciation and derogation under article 15 : ritual incantation or principle? SECTION III : GENERAl REPORT:. Jeroen Schokkenbroek : The basis, nature and application of the margin-of-appreciation doctrine in the case-law of the European Court of Human Rights.

INDEX WORDS:
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* hädelse = blasphemy = herjaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

NOTE (GENERAL): ECHR-2-3-4-8-9-10-14-15; ECHRP-1-1;

 
45. ESSAYS, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

ESSAYS /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Legal visions of the 21st century : essays in honour of judge Christopher Weeramantry / Anghie, A. ; Sturgess, G. (eds.), p. 577-700. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-1116-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: V: The International Court of Justice:. 1. International law and the reform of of the International Court of Justice, by Sir Geoffrey Palmer. 2. Pleadings and the pursuit of international law : nuclear tests II (New Zealand v. France), by Philippe Sands. 3. Obligations of third states in the face of illegality - ruminations inspired by the Weeramantry dissent in the case concerning East Timor, by Roger S. Clark. 4. Advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons : a narrative of affirmative appreciation and judge Weeramantry's Groatian quest, by Saul Mendlovitz and Merav Datan. 5. A small country applicant - the immense task of proceedings before the International Court of Justice, by Barry Connell.

INDEX WORDS:
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* WTO = WTO = WTO
* reservationer = reservations = varaumat
* kärnvapenprov = nuclear test = ydinkoe
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* statssuveränitet = state sovereignty = valtion suvereniteetti
* WHO = WHO = WHO
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide

NOTE (GENERAL): Framework convention on climate change; Vienna convention for the protection of the ozone layer; Montreal protocol; UN charter; Convention for the protection of the natural resources and environment of the South Pacific Region; Stockholm declaration; NPT treaty;

 
46. Arambulo, Kitty : Strengthening the supervision of the international covenant on economic, social and cultural rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Strengthening the supervision of the international covenant on economic, social and cultural rights : theoretical and procedural aspects / Arambulo, Kitty - (Series school of human rights research ; vol. 3), xvii, 449 p.. - Antwerpen : Intersentia, 1999.

ISBN 90-5095-058-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. General introduction. 2. The development of the protection of economic, social and cultural rights in the United Nations. 3. The arguments against economic, social and cultural rights and an individual complaint procedure for the ICESCR. 4. The arguments in support of economic, social and cultural rights and an individual complaint procedure for the ICESCR. 5. Improving supervision of the ICESCR : an optional protocol

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* FN = UN = YK
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* ICJ = ICJ = ICJ
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* WHO = WHO = WHO
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis
* OAS = OAS = OAS
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ILO = ILO = ILO
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* NIEO = NIEO = UKTJ
* NGO = NGO = NGO
* inspektion på platsen = on-site inspection = paikan päällä tapahtuva tarkastus
* rapporter = state reports = raportit
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statens förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rapporter = state reports = raportit
* statssuveränitet = state sovereignty = valtioiden velvollisuudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): ICESCR; 1994 version of the draft optional protocol to the ICESCR; 1997 version of the draft optional protocol to the ICESCR; Utrecht drafts of an optional protocol to the ICESCR; Optional protocol to the ICESCR as proposed in the present study; AMR; ACHPR; CAT; CEDAW; CEDAW-OP; CERD; CRC; ECHR; ESC; ESC-additional protocol; ICCPR; ICCPR-OP; Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action;

 
47. Hutchinson, Michael R. : The margin of appreciation doctrine in the European Court of Human Rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The margin of appreciation doctrine in the European Court of Human Rights / Hutchinson, Michael R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and contemporary law quarterly : vol. 48; part 3., p. 639-650. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1999. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* statssuveränitet = state sovereignty = valtion suvereniteetti

 
48. Henrard, Kristin : Devising an adequate system of minority protection , 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Devising an adequate system of minority protection : individual human rights, minority rights and the right to self-determination / Henrard, Kristin - ( International studies in human rights ; vol. 62), xiii, 363 p.. - Hague : Kluwer Law, 2000.

ISBN 90-411-1359-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INTRODUCTION : History, two basic principles and other essential characteristics of minority protection : the framework. 1. Discussion of the concept of minority. 2. The contribution of individual human rights to minority protection. 3. The contribution of the current minority rights to an adequate system of minority protection. 4. The right to self-determination and an adequate system of minority protection. 5. CONCLUSION : The interrelation between individual human rights, minority rights and the right to self-determination.

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* etniskt folkmord = ethnocide = etninen kansanmurha
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* romer = Roma = romanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ras = race = rotu
* rasism = racism = rasismi
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* samer = Sami = saamelaiset
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* HCNM = HCNM = HCNM
* ICJ = ICJ = ICJ
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tortyr = torture = kidutus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* OSSE = OSCE = ETYJ
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus

NOTE (GENERAL): ECHR; Genocide convention; ICESCR; UDHR; Declaration on the rights of minorities; ICCPR-27; UN charter; European charter on regional or minority languages; Proposed European convention for the protection of minorities; Declar ation on race and racial prejudice; Framework convention for the protection of national minorities;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1359-2

 
49. Alston, Philip (ed.) : The future of UN human rights treaty monitoring, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The future of UN human rights treaty monitoring / Alston, Philip (ed.) ; Crawford, James (ed.), xxxv, 563 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2000.

ISBN 0-521-64195-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. The UN human rights treaty system: A system in crisis? by JAMES CRAWFORD. A. The UN human rights monitoring system in action: 2. Individual claims in a world of massive violations: What role for the Human Rights Committee? by HENRY J. STEINER. 3. Decision-taking in the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, by MICHAEL BANTON. 4. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women at the crossroads, by MARA R. BUSTELO. 5. The reporting process under the convention on the rights of the child, by Gerison Lansdown. 6. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Catalyst for change in a system needing reform, by SCOTT LECKIE. 7. Country-oriented procedures under the Convention against torture : towards a new dynamism, by ROLAND BANK. 8. UN human rights reporting procedures : an NGO perspective, by Andrew Clapham. B. National influences and responses : 9. Making human rights treaty- obligations a reality: Working with new actors and partners, by ANNE GALLAGHER. 10. Domestic implementation of international human rights treaties: Nordic and Baltic experiences, by MARTIN SCHEININ. 11. The domestic impact of international human rights standards: The Japanese experience, by YUJI IWASAWA. 12. The role of human rights treaty standards in domestic law The Southern African experience, by JOHN DUGARD. 13. Uses and abuses of the treaty reporting procedure: Hong Kong between two systems, by ANDREW BYRNES. 14. The United States and the international human rights treaty system: For export only? by Stefanie Grant. C. Regional and sectoral comparisons. 15. Reporting in the Inter-American system of human rights protection , by ANTONIO AUGUSTO CANCADO TRINDADE. 16. Lessons from the reporting system of the European Social Charter, by DAVID HARRIS. 17. The role of reporting in international environmental treaties: Lessons for human rights supervision, by DANIEL BODANSKY. D. Common challenges for the treaty bodies: 18. The problem of overlapping among different treaty bodies, by ERIC TISTOUNET. 19. Bodies of knowledge: A diversity promotion role for the UN High Commissioner for Human Rights, by CRAIG SCOTT. 20. Treaty bodies responding to states of emergency: The case of Bosnia and Herzegovina, by MICHAEL O'FLAHERTY. 21. Ensuring effective supervisory procedures: The need for resources, by ELIZABETH EVATT. 22. Servicing and financing human rights supervision, by MARKUS SCHMIDT. E. Looking to the future: 23. Beyond 'them' and 'us': Putting treaty body reform into perspectivem, by PHILIP ALSTON.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rapporter = state reports = raportit
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* apartheid = apartheid = rotusorto
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* dödskö = death row = kuolemanjono
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* ECJ = ECJ = ECJ
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* soft law = soft law = soft law
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* IT = IT = IT
* ratificering = ratification = ratifiointi
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* val = elections = vaalit
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rätt till strejk = right to strike = lakko oikeus
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto
* tortyr = torture = kidutus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* kvinnor = women = naiset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* ICJ = ICJ = ICJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Bangladesh / Barbados / Bosnia-Herzegovina / Burundi / Canada / China / Denmark / Estonia / Finland / Germany / Hong Kong / Iceland / India / Israel / Jamaica / Japan / Latvia / Liberia / Lithuania / Namibia / Netherlands / New Zealand / North Korea / Northern Ireland / Norway / Papua New Guinea / Peru / Philippines / Poland / Russian Federation / South Africa / Sweden / Trinidad and Tobago / United Kingdom / Uruguay / Former Yugoslavia / Zaire / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; Climate change convention; ESC; ECHR; CAT; Genocide convention; ICCPR; ICCPR-OP; ICESCR; UN charter; CRC; Montreal protocol; UDHR;

 
50. Bailey, Peter : Bringing human rights to life, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bringing human rights to life / Bailey, Peter, xi, 270 p.. - Sydney : The Federation Press, 1993.

ISBN 1-86287-103-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I : Group Rights - Indigenous Peoples, Minorities and Self-Determination : 1. The Aborigines of Noonkanbah, the Penan of Sarawak and the Maori of Orakei - The Rights of Indigenous Peoples. 2. Bangladesh, East Timor and Lithuania - The Struggle for Nationhood - The Right of Peoples to Self-Determination. 3. The Amish of Wisconsin and the French Speakers of Belgium - The Rights of Minorities. II : "Life" Problems - Euthanasia, Privacy and the Environment : 4. Baby J and Karen Quinlan : The Right to Life (1) - Euthanasia for Persons Who Cannot Make Their Own Choices. 5. The Cases of Debbie and Mrs Janet Adkins : The Right to Life (2) - Euthanasia for Persons Capable of Choosing. 6. The Cases of Jane Roe and James Malone : The Right to Privacy. 7. The Chernobyl Disaster and the Forest-Dwellers of Brazil - The Right to a Sustainable Environment. III : Achieving Equality - Discrimination and Affirmative Action : 8. Nelson Mandela and Martin Luther King : Combating Racial Discrimination. 9. The Cases ofDonka Najdovska, Lynette Aldridge and Johnson Controls : Sex Discrimination and Affirmative Action. 10 . The Cases of Awet Josef of Eritrea and the Gillick Children - The Rights of Children. IV : Liberty and Security for Individuals : 11. The Cases of Monica Mignone and Patient Vera : Personal Rights to Liberty and Security in Times of Emergency. 12. The Cases of Karen Green and Joseph Brodsky - The Right to Work. 13. Tiananmen Square and the Case of the Austrian Doctors - The Right to Peaceful Protest. 14. The Cases of the IRA Suspects and of Jeffrey Cosan - The Right not to be Subjected to Torture or Degrading Forms of Treatment V: Ways of Advancing Rights : 15. Ways of Advancing Rights. VI. Concluding Comment : 16. The Human Rights Enterprise.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* abort = abortion = abortti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* barn = children = lapset
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* tortyr = torture = kidutus
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* feminism = feminism = naisasialiike
* folkmord = genocide = kansanmurha
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ILO = ILO = ILO
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* maorer = Maori people = maorit
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* muslimer = Muslims = muslimit
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ACHPR; Declaration on euthanasia; ICESCR; ICCPR; ECHR; CRC; AMR; CEDAW; UDHR;

 
51. Kleijkamp, Gerda : Family life and family interests, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Family life and family interests : a comparative study of the influence of the European convention of human rghts on Dutch / Kleijkamp, Gerda, xi, 409 p.. - Hague : Kluwer law, 1999.

ISBN 90-411-1136-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The European convention on human rights. 2. The United States constitution. 3. Comparative analysis and conclusions of part one. 4. Dutch filiation law. 5. American filiation law. 6. Comparative analysis and conclusions of part two. 7. Compliance of Dutch filiation law with the European convention and of California, New York and Texas filiation law with the United States constitution. 8. Comparative analysis and conclusions regarding the influence of the European convention on Dutch family law and the influence of the United States constitution on family law and on filiation law inparticular, in California, New York and Texas.

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ECJ = ECJ = ECJ
* abort = abortion = abortti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* insemination = insemination = keinohedelmöitys
* biologiskt föräldraskap = biological parenthood = biologinen vanhemmuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* barn = children = lapset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* kloning = cloning = kloonaus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* embryologi = embryology = sikiöoppi
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* äktenskap = marriage = avioliitto
* blodprov = blood tests = verikokeet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Netherlands

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1136-0

 
52. Eryilmaz, Bedri : Arrest and detention powers in English and Turkish law and practice in the light of the European convention on human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Arrest and detention powers in English and Turkish law and practice in the light of the European convention on human rights / Eryilmaz, Bedri - ( International studies in human rights ; vol. 61), xxxix, 431 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1999.

ISBN 90-411-1269-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. An overview of arrest and detention provisions and pertinent evaluative standards. 2. Arrest and detention powers in English and Turkish laws as laid down in books. 3. Arest and detention powers in English and Turkish laws as implemented in practice. 4. Arrest and detention standards in the convention and the assessment of the extent to which English and Turkish laws and practices comply. 5. Remedies against the abuse of arrest and detention powers in English and Turkish laws and under the convention. 6. Conclusions and some recommendations for future reforms.

INDEX WORDS:
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* terrorism = terrorism = terrorismi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* polis = police = poliisi
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* tortyr = torture = kidutus
* offer = victims = uhrit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

NOTE (GENERAL): ECHR; CAT

 
53. Aarre, Hans Eide : Livssynsfrihet og menneskerettigheter, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Livssynsfrihet og menneskerettigheter / Aarre, Hans Eide, 159 p.. - Oslo : Cappelen Akademisk Forlag, 1997.

ISBN 82-456-0298-1

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* autonomi = autonomy = autonomia
* hädelse = blasphemy = herjaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki valtiosääntö
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / USA / Norway

NOTE (GENERAL): ECHR-9; ECHRP-1-2;

 
54. Scheinin, Martin : The right to enjoy a distinct culture, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to enjoy a distinct culture : indigenous and competing uses of land / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The jurisprudence of human rights law : a comparative interpretive approach / Orlin, T.; Rosas, A.; Scheinin, M. (eds.), p. 159-222. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2000.

ISBN 952-12-0593-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* indianer = Indians = intiaanit
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* samer = Sami = saamelaiset
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* OAS = OAS = OAS
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* romer = Roma = romanit
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / New Zealand / Malaysia / Finland / Norway / canada / USA

NOTE (GENERAL): ICCPR-25-27; ECHR; ICCPR-OP; ACHPR; Convention on indigenous and tribal population (ILO convention no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
55. Ghandhi, P.R. : The Human Rights Committee and the right of individual communication, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Human Rights Committee and the right of individual communication : law and practice / Ghandhi, P.R., xxiv, 522 p.. - Ashgate : Dartmouth, 1998.

ISBN 1-85521-768-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. Introduction 2. The Human Rights Committee. 3. The operation of the individual communication procedure. 4. Inadmissibility ratione personae. 5. Inadmissibility ratione loci. 6. Inadmissibility ratione temporis. 7. Inadmissibility ratione materiae. 8. Non-substantiation and no claim under article 2 of the Optional Protocol. 9. Anonymity, abuse of the right of submission and no 'fourth instance'. 10. Inadmissibility under article 5(2)(a) of the Optional Protocol. 11. Inadmissibility under article 5(2)(b) of the Optional Protocol. 12. Fundamental procedural issues. 13. Final views of the Committee. 14. Reservations. 15. Final remarks.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* kommissionen för de mänskliga rättigheterna (fn) = Commission on Human Rights (UN) = ihmisoikeustoimikunta (YK)
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* dödskö = death row = kuolemanjono
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* censur = censorship = sensuuri
* samer = Sami = saamelaiset
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Netherlands / Finland / Germany / France / Italy / Norway / Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR (full text); ICCPR-OP (full text); ICCPR-2OP; CERD; ICESCR; CAT; Canadian charter of rights and freedoms; CDE; IMT charter; Vienna convention on the law of treaties; UDHR;

URL http://www.ashgate.com/index2.cfm?visitingfrom=RestOfWorld

 
56. Schermers, Henry G. : Acceptance of international supervision of human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Acceptance of international supervision of human rights / Schermers, Henry G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Leiden journal of international law : vol. 12; no. 4., p. 821-832. - Leiden : Leiden University. Faculty of Law, 1999. - ISSN 0922-1565

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The present article traces the developments with respect to questions of admissi bility of claims brought before the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights by private individuals. It would appear that over the years, the Com mission and Court have dealt with an increasing number of cases, and have extended the scope of the infringement they permitted themselves to make on the domestic jurisdiction of states members to the European Convention of Human Rights.

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-10-11; ECHRP-11;

 
57. King, Toby : Ensuring human rights review of inter-governmental acts in Europe, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ensuring human rights review of inter-governmental acts in Europe / King, Toby

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 25; no. 1 ., p. 79-88. - London : Sweet & Maxwell, 2000. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This article exemplifies and discusses the role of the European Ombudsman as a source of novel administrative norms. It first presents the writer's general view of ombudsmen as sources of rule making. It then briefly addresses contextual back- ground factors which indicate that the Ombudsman's rule developing role was probably intended and arguably evident. The article then analyses in more detail the Ombudsman's general tools and methods for exercising a rule making impact. Two instructive examples are given: Article 226 procedures and Community contracting. An attempt to evaluate aspects of the Ombudsman's practice then follows. Finally the article submits points for reflection to actors in the European Union legal field.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHRP-1-1; TEU;

 
58. English, Rosalind (ed.) : An introduction to human rights and the common law, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

An introduction to human rights and the common law / English, Rosalind (ed.) ; Havers, Philip QC, xxix, 266 p.. - Oxford : Hart publ., 2000.

ISBN 1-84113-032-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 2.The convention and the human rights act : a new way of thinking, by Philip Havers and Neil Garnham. 3. Costs, conditional fees and legal aid, by Guy Mansfield QC. 4. Horizontality : the application of human rights standards in private disputes, by Jonathan Cooper. 5. Remedies, by Rosalind English. 6. General common law claims and the human rights act, by Richard Booth. 7. Bringing and defending a convention claim in domestic law : a practical exercise, by Philippa Exercise. 8. The impact of the convention on medical law, by Philip Havers and Neil Sheldon. 9. Clinical negligence and personal injury litigation, by Robert Qwen, sarah lambert and Caroline Neenan. 10. Environmental rights, by David Hart. 11. Confidentiality and defamation, by Rosalind English. 12. Mental health, by jeremy Hyan. 13. Bibliograhy and guide to sources, by Qwain Thomas.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* tortyr = torture = kidutus
* asyl = asylum = turvapaikka
* AIDS = AIDS = AIDS
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* missaktning inför domstol = contempt of court = tuomioistuimen halventaminen
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* val = elections = vaalit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* romer = Roma = romanit
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* kurder = Kurds = kurdit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* äktenskap = marriage = avioliitto
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* slaveri = slavery = orjuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / New Zealand / Sweden / Turkey / USA

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

 
59. Murray, Rachel : The African Commission on Human and Peoples' Rights and international law, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The African Commission on Human and Peoples' Rights and international law / Murray, Rachel, xxiii, 316 p.. - Oxford : Hart publ., 2000.

ISBN 1-84113-122-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Theoretical issues. 2. Evolution of the African charter and status of ratification. 3. The notion of the state. 4. The issue of personality. 5. The dichotomy of laws applicable in times of war and peace. 6. The amicable/judicial dichotomy.

INDEX WORDS:
* OAU = OAU = OAU
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* barn = children = lapset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* soft law = soft law = soft law
* reservationer = reservations = varaumat
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* OAU = OAU = OAU
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* tortyr = torture = kidutus
* rapporter = state reports = raportit
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

NOTE (GENERAL): ACHPR; CEDAW; ECHR; ICESCR; UDHR; UN charter;

 
60. Kilkelly, Ursula : The child and the European convention on human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The child and the European convention on human rights / Kilkelly, Ursula - ( Programme on international rights of the child), xiv, 353 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1999.

ISBN 1-84014-704-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Court of Human Rights has developed several interprets CONTENTS:. 1. The application of the European convention to children. 2. Definition and status of the child. 3. Juvenile justice and detention. 4. Education. 5. Identity. 6. Participation rights. 7. Life, health and health care. 8. Abuse and neglect. 9. Definition and treatment of the family. 10. Immigrant and refugee children. 11. Custody and contact. 12. Alternative care. 13. Adoption.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt till namn = right to name = oikeus nimeen
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* hälsovård = health care = hyvinvointivaltio
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* offer = victims = uhrit
* invandring = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* barnavård = child care = lastenhoito
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-2; ICCPR; ICESCR; Hague convention; European convention on custody; AMR; ESC; European convention on the adoption of children; UDHR;

[Next]


24.11.1999