[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('Euroopan ihmisoikeustuomioistuin') results in 2780 hits


[Previous]

 
31. Rosenne, Shabtai : Developments in the law of treaties 1945-1986, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Developments in the law of treaties 1945-1986 / Rosenne, Shabtai, 35,535 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1989.

ISBN 0 521 33318 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* reservationer = reservations = varaumat
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* FN = UN = YK
* OAS = OAS = OAS
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ECHR

LIBRARY LOCATION: Civil law

 
32. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1987 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law : no. 58. - p. 455-496 - Oxford : Clarendon Press, 1988.

ISBN 0 19 825619 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* val = elections = vaalit
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6 (1)-26-50

 
33. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1988 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1988 : vol. 59. - p. 365-408 - Oxford : Clarendon Press, 1989. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825408 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-P1-1

 
34. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1989, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1989 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1989 : no. 60. - p. 507-568 - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 825431 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-10

 
35. Harris, David J. : Decisions on the European convention on human rights during 1979, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1979 / Harris, David J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law. - p. 257-272 - ( ; No. 50) - Oxford : Clarendon Press, 1979.

ISBN 0 19 825360 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-10; ECHRP-1-1;

 
36. Kolbert, C.F. : Decisions on the European convention on human rights during 1981, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1981 / Kolbert, C.F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law. - p. 335-352 - ( ; No.52) - Oxford : Clarendon Press, 1982. - ISSN 0068-2691

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-50

 
37. Harris, David J. : Decisions on the European convention on human rights during 1980, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1980 / Harris, David J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law. - p. 329-342 - ( ; No.51) - Oxford : Clarendon Press, 1980. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825386 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-12-50

 
38. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1983, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1983 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1983 : no. 54, p.313-346. - Oxford : Clarendon Press, 1983. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825508X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-50

 
39. Kolbert, C.I. : Decisions on the European convention on human rights during 1982, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Decisions on the European convention on human rights during 1982 / Kolbert, C.I.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1982 : no 53, p.307-323. - Oxford : Clarendon Press, 1983. - ISSN 0068-2691

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-50; ECHR-P1-1

 
40. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1984, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Decisions on the European convention on human rights during 1984 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1984 : no. 55, p.363-398. - Oxford : Clarendon Press, 1985. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825520 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-50; ECHR-P1-1

 
41. Merrills, J.G. : Decisions on the European convention on human rights during 1985, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Decisions on the European convention on human rights during 1985 / Merrills, J.G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1985 : no. 56, p.335-362. - Oxford : Clarendon Press, 1986. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825547 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-14;

 
42. Merrills, J.G : Decisions on the European convention on human rights during 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Decisions on the European convention on human rights during 1986 / Merrills, J.G

REFERENCE TO GENERIC UNIT: British year book of international law 1986 : no. 57, p.445-476. - Oxford : Clarendon Press, 1987. - ISSN 0068-2691

ISBN 0 19 825604 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-6-10-50; ECHRP-1-1

 
43. Danelius, Hans : Europadomstolen och den svenska rättsordningen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Europadomstolen och den svenska rättsordningen / Danelius, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : No. 74., p. 653-670. - Stockholm : Sveriges Advokatsförbund, 1989. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-5; ECHRP-1-1;

 
44. Strasser, Wolfgang : The European convention on human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European convention on human rights : some reflections on its role in the light of the practice of the conventin organs / Strasser, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Austrian-Soviet round-table on the protection of human rights / Matscher, F.; Wolfram, K. (eds.) - (Publications of the Austrian Human Rights Institute ; 4), p. 77-110. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1992.

ISBN 3 88357 103 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (MEETINGS): Conference held by the Austrian Human Rights Institute in co-operation with the Institute of International and Foreign Public Law (Salzburg) and the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the USSR (Moscow), Salzburg, (19900508-19900510), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR;

 
45. Boyle, Kevin : Europe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Europe : the Council of Europe, the CSCE and the European Community / Boyle, Kevin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Guide to international human rights practice / Hannum, H. (ed.); International Human Rights Law Group. - 2nd. ed.., p. 133-158. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 1410 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* FN = UN = YK
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ECPT; ESC; Declaration of fundamental rights for EC citizens

 
46. Warbrick, Colin : Coherence and the European Court of Human Rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Coherence and the European Court of Human Rights : the adjudicative background to the Soering case / Warbrick, Colin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(4)., p. 1073-1096. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHRP-8; ECHR-25

 
47. Claude, Richard P. (ed.) : Human rights in the world community, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the world community : issues and action / Claude, Richard P. (ed.) ; Weston, Burns H., xiv, 376 p.. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1989.

ISBN 0 8122 1283 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massaker = massacre = verilöyly
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ILO = ILO = ILO
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; ADRD; ACHPR; CERD; ECHR; Genocide-convention; ICCPR; ICESCR; Refugee convention; UN charter

 
48. Greenberg, Jack : Race, sex and religious discrimination in international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Race, sex and religious discrimination in international law / Greenberg, Jack

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the world community : issues and action / Claude, R.P.; Weston; B.H. (eds.), p. 84-95. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1989.

ISBN 0 8122 1283 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; CERD; CEDAW; ECHR

 
49. Frowein, Jochen Abr. : The European convention on human rights as the public order of Europe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European convention on human rights as the public order of Europe / Frowein, Jochen Abr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Collected courses of the Academy of European Law : the protection of human rights in Europe / Clapham, A.; Emmert, F. (eds.) - (Academy of European Law (AEL) ; No. 1 (2)), p. 267-358. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1644 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tortyr = torture = kidutus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* val = elections = vaalit
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* abort = abortion = abortti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; UN charter

 
50. Clapham, Andrew (ed.) : Collected courses of the Academy of European Law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected courses of the Academy of European Law : the protection of human rights in Europe = Recueil des cours de l'Academie de droit Européen / Clapham, Andrew (ed.) ; Emmert, Frank - (Academy of European Law (AEL) ; No. 1 (2)), 364 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1644 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): ECHR

 
51. Clapham, Andrew (ed.) : Collected courses of the academy of European Law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected courses of the academy of European Law : European Community law = Recueil des cours de l'Academie de droit Européen / Clapham, Andrew (ed.) - ( Academy of European Law (AEL) ; No. 1 (1)), 367 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
52. Jennings, Robert : Oppenheim's international law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oppenheim's international law : volume 1 : peace : introduction and part 1 / Jennings, Robert ; Watts, Arthur. - 9th ed.., lxxxvi, 554 p.. - Harlow : Longman, 1992.

ISBN 0 582 50108 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* NGO = NGO = NGO
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kurder = Kurds = kurdit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Genocide-convention; Geneva conventions; ECHR; UN charter; ICCPR; ICESCR; ESC

 
53. Weiner, Merle H. : Fundamental misconceptions about fundamental rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental misconceptions about fundamental rights : The changing nature of women's rights in the EEC and their application in the United Kingdom / Weiner, Merle H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard international law journal : No. 31., p. 565-610. - Cambridge : Cambridge University, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* kvinnor = women = naiset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
54. Committee of Experts : Reform of the control system of the European convention on human rights, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reform of the control system of the European convention on human rights / Committee of Experts

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human Rights Law Journal (HRLJ) : No. 14(1-2)., p. 31-49. - Kehl am Rhein : N.P. Engel, 1993. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR

 
55. O'Reilly, James (ed.) : Human rights and constitutional law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and constitutional law : essays in honour of Brian Walsh / O'Reilly, James (ed.), xx, 366 p.. - Dublin : The Round Hall Press, 1992.

ISBN 0 947686 80 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* slaveri = slavery = orjuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / USA / Australia / Belgium / France / Germany / Italy / Luxembourg / Spain / Sweden : 8231 / 6357 / 9012 / 8214 / 8223 / 8233 / 8235 / 8245 / 8246

NOTE (GENERAL): American declaration of independence; ECHR; ESC; AMR; European convention on extradition; ICCPR; ICESCR; CAT; Refugee-convention; UN charter

 
56. Delmas-Marty, Mireille (ed.) : The European convention for the protection of human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention for the protection of human rights : international protection versus national restrictions / Delmas-Marty, Mireille (ed.) ; Chodkiewicz, Christine (ed.) - (International studies in human rights ; No. 19 ), xiii, 346 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1283 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* abort = abortion = abortti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* prostitution = prostitution = prostituutio
* pornografi = pornography = pornografia
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* tolkning = interpretation = tulkinta
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* olaglig arrestering = unlawful arrest = laiton pidätys
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / France / Greece / Spain / Portugal / Italy / The Netherlands / Sweden / Switzerland / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR

 
57. Human rights at the dawn of the 21st century, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights at the dawn of the 21st century : proceedings : interregional meeting organised by the Council of Europe in advance of the World Conference on Human Rights /, 131 p.. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1993.

ISBN 92 871 2293 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are : . Theme 1: Implementation of human rightss, including the prevention of human rights violations. 1. Domestic institutions and action as the primary means of implementation, presentation by Tanja Petovar, p. 16-26. 2. The role and functioning of international machinery, presentation by Rodolfo Mattarollo, p. 26-40. 3. Promotion of human rights and prevention of human rights violations, presentation by Ian Martin, p. 41-58. Theme 2: Democracy, development and human rights. 1. Imprtance of the inter-play between economical, social and cultural rights and civil and political rights, presentation by Philip Alston, p. 59-82. 2. The place of development in the protection of human rights, presentation by Neelan Tiruchelvam, p. 83-96. 3. relation between human rights, democracy and development, presentation by Madeleine Ramaholimihaso, p. 97-112.

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* demokrati = democracy = demokratia
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* NGO = NGO = NGO
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Conference, Palais de l'Europe, Strasbourg, (19930128-19930130), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; AMR; ECPT; ESC; ICESCR; CAT; Geneva conventions

 
58. Eriksson, Jari : ETA-säännökset ja hallituslainkäytön muutokset, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

ETA-säännökset ja hallituslainkäytön muutokset / Eriksson, Jari, 94 p.. - Turku : Tutun Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 1993.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Turku, (1993)

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
59. Bardonnet, Daniel (ed.) : The peaceful settlement of international disputes in Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The peaceful settlement of international disputes in Europe : future prospects = Le reglement pacifique des différends internationaux en Europe : perspectives d'avenir / Bardonnet, Daniel (ed.), xxii, 678 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 7923 1573 1

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: The articles are : . First part. 2. Minorités et conflits ethniques en Europe, by G. Héraud, p. 41-56. 3. Protection internationale des droits de l'homme et répression des crimes individuels internationaux, by P. Leuprecht, p. 57-68. 4. Thge circulation of persons and services, by R. Plender, p. 69-92. 5. International investments disputes, by A. Broches, p. 93-114. Second part; B. 1. Le systeeme de Strasbourg. - Les recours interétatiques dans le systeme de la convention européenne des droits de l'homme, by L.-E. Pettiti, p. 331-396. 2. Le systeme de Strasbourg. - Réformes a apporter au systeme, by J.A. Carrillo Salcedo, p. 397-414. 3. Le role de la cour de justice des communautés Européennes dans le Reglement des différends entre les états membres, by F. Capotorti, p. 415-439. Second part; C. 2. the integration of Central and Eastern European states into a common European system for the peaceful settlement of disputes, by A. Yankow, p. 447-456. 5. Evolution of the position of Czechoslovakia in relation to the obligatory jurisdiction of the World Court, by V. Kopal, p. 497-508. 6. Les changements politiques survenus en Europe Centrale et de l'Est et les différends touchant spécialment la Hongrie, by V. Lamm, p. 509-529. Third part. 1. La CSCE et la transformation des relations internationales en Europe, by V.-Y. Ghebali, p. 529-566. 2. The CSCE and the protection of national minorities, by S. Vukas, p. 567-580. 3. La CSCE et les droits de l'homme, by M. Krafft, p. 581-592. 5. Third-party element in the peaceful settlement of international disputes in the framework of the CSCE process, by J. Mrazek, p. 609-626.

INDEX WORDS:
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia / Hungary / Eastern Europe

NOTE (MEETINGS): Workshop, the Hague = Colloque, La Hage, (19900906-19900908), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
60. Davidson, Scott : The Inter-American Court of Human Rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Inter-American Court of Human Rights / Davidson, Scott, xxiii, 217 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1992.

ISBN 1 85521 234 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rätt till genmäle = right to reply = oikeus vastaukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD; UN charter; OAS charter; ECHR; ICCPR; CERD; CEDAW; ACHPR; UDHR

[Next]


24.11.1999