[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='compensation' results in 356 hits


[Previous]

 
31. Lag om införande av miljöbalken, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lag om införande av miljöbalken : Delbetänkande av miljöskyddskommitten / ; Miljö- och naturresursdepartementet - (SOU ; No. 66) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13401-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Main library

 
32. Det allmännas skadeståndsansvar, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Det allmännas skadeståndsansvar : Betänkande av kommitten för översyn av det allmännas skadeståndsansvar / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 35) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13374-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Germany / Switzerland / Austria / France / USA / United Kingdom

LIBRARY LOCATION: Main library

 
33. Miljöbalk, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Miljöbalk : Huvudbetänkande av miljöskyddskommitten, del 1 / ; Miljö- och naturresursdepartementet - (SOU ; No. 27) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0373-250x

ISBN 91-38-13320-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* OECD = OECD = OECD
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
34. Miljöbalk, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Miljöbalk : Huvudbetänkande av miljöskyddskommitten, del 2 / ; Miljö- och naturresursdepartementet - (SOU ; No. 27) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13321-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
35. Genteknik - en utmaning, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Genteknik - en utmaning : Betänkande av genteknikberedningen / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 82) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13147-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* genetik = genetics = genetiikka
* forskning = research = tutkimus
* etik = ethics = etiikka
* EG = EC = EY
* OECD = OECD = OECD
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
36. Ersättning för kränkning genom brott, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ersättning för kränkning genom brott : Delbetänkande av kommitten om ideell skada / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 84) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13149-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / USA / Germany / United Kingdom / Italy

NOTE (GENERAL): Bilaga: Rättsfall om ersättning för kränkning genom brott (ideell skada) i olika länder

LIBRARY LOCATION: Main library

 
37. Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö / ; Social- och hälsovårdministeriet = Sosiaali- ja terveysministeriö - (Komittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 35) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 6745 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain työsyrjintää koskevia säännöksiä esitetään täydennettäväksi siten, että kiellettyä syrjintää olisi myös työtekijän työolosuhteiden tai palvelusuhteen ehtojen heikentäminen sen johdosta, että työntekijä on vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuksiinsa tai syrjintäkieltoihin. Työnantajat velvoitettaisiin toimimaan niin, ettei kukaan työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* familj = family = perhe
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
38. Papamichalopoulos v. Greece, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Papamichalopoulos v. Greece : European Court of Human Rights A/260-B /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights reports : Vol. 16(5)., p. 440-461. - London : European Law Centre, 1993. - ISSN 0260-4868

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
39. Maier, Harold G. : Exgratia payments and the Iranian airline tragedy, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Exgratia payments and the Iranian airline tragedy / Maier, Harold G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 83(2)., p. 325-331. - New York : The American Society of International Law, 1989. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / Iran : 6357 / 7327

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
40. Mendelson, M.H. : What price expropriation?, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

What price expropriation? : compensation for expropriation : the case law / Mendelson, M.H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 79., p. 414-420. - New York : The American Society of International Law, 1985. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
41. Vagts, Detlev F. : Coercion and foreign investment rearrangements, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Coercion and foreign investment rearrangements / Vagts, Detlev F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 72., p. 17-36. - New York : American Society of International Law, 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* utländsk egendom = foreign property = ulkomainen omaisuus

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
42. Seidl-Hohenveldern, Ignaz : Austrian practice on Lump Sum compensation by treaty, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Austrian practice on Lump Sum compensation by treaty / Seidl-Hohenveldern, Ignaz

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 70., p. 763-777. - New York : American Society of International Law, 1976.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Western Europe : 8213 / 8200

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
43. van Boven, Theo ... [et al.] : Seminar on the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violation of human rights and fundamental freedoms, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Seminar on the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violation of human rights and fundamental freedoms / van Boven, Theo ... [et al.] - (SIM special ; no. 12), vii, 264 p.. - Utrecht : Netherlands Institute of Human Rights, 1992.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: A. The practice of international organizations and bodies. The UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances / Toine van Dongen -- Victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms arising from the illegal invasion and occupation of Kuwait by Iraq / Larisa Gabriel -- Position of Americas Watch, on the right of victims of gross violations of human rights to reparations and on measures to prevent such violations / Juan E. Méndez -- Normes internationales du travail et droit à réparation / Loic Picard -- Reparations for victims of violations of international humanitarian law / Ameur Zemmali -- B. National law and practice. A perspective from India / Upendra Baxi -- Uganda / Edward Khiddu-Makubuya -- The experience of Chile / Cecilia Medina Quiroga -- The situation in Poland / Anna Michalska -- The experience of Argentina / Emilio F. Mignone -- The Federal Republic of Germany / Karl Josef Partsch -- The rights to restitution, compensation and rehabilitation in a post apartheid South Africa / Jeremy Pickering -- United States : background paper on the right to compensation for unlawful arrest or detention / Michael Posner -- The Philippines / René V. Sarmiento -- C. Special issues. The right to reparation for human rights violations and Islamic culture(s) / Abdullahi An-Na'im -- Impunity of perpetrators / Alejandro Artucio -- Preliminary reflections from a psychological perspective / Yael Danieli --

INDEX WORDS:
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* offer = victims = uhrit
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* EG = EC = Ey

NOTE (MEETINGS): Conference, Maastricht, [19920311-19920315], [C]

LIBRARY LOCATION: s SIM

 
44. Part I, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part I : the legal setting /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Impunity and human rights in international law and practice / Roht-Arriaza, N. (ed.), p. 13-70. - New York : Oxford U. P., 1995.

ISBN 0-19-508136-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Punishment, redress and pardon : theoretical and psychological approaches, by Naomi Roht-Arriaza. 2. Sources in international treaties of an obligation to investigate, prosecute and provide redress, by Naomi Roht-Arriaza. 3. Nontreaty sources of the obligation to investigate and prosecute, by Naomi Roht-Arriaza. 4. Special problems of a duty to prosecute : derogation, amnesties, statutes of limitation and superior orders, by Naomi Roht-Arriaza.

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* tortyr = torture = kidutus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Chile

NOTE (GENERAL): UDHR-8; ICCPR-2; UN charter; CAT; Genocide convention; Inter-American convention on the forced disappearance; CERD; AMR-25;

 
45. Udskrift af dombogen for Östre landsret, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Udskrift af dombogen for Östre landsret : bind 1-2 /, 502 p.. - Copenhagen : Östre Landsret, 1999.

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* NATO = NATO = NATO
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* skadestånd = compensation = korvaus
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Greenland Thule

NOTE (GENERAL): Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
46. Murdoch, Jim : Safeguarding the liberty of the person, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Safeguarding the liberty of the person : recent Strasbourg jurisprudence / Murdoch, Jim

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 42; no. 3., p. 494-522. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1993. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

NOTE (GENERAL): ECHR-5

 
47. van Boven, Theo : The right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms / van Boven, Theo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The living law of nations : essays on refugees, minorities, indigenous peoples and the human rights of other vulnerable groups in memory of Atle Grahl-Madsen / Alfredsson, G.; Macalister-Smith, P. (eds.), p. 339-355. - Kehl am Rhein : N. P. Engel, 1996.

ISBN 3-88357-114-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* rapporter = state reports = raportit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* fångar = prisoners = vangit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = korvaus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; CERD; ICCPR-OP; ICCPR-2-9; UDHR-8; Declaration on the elimination of all forms of racial discrimination-6; AMR-6; ACHPR-21; ECHR-5; CAT-14; Hague conventions; Convention concerning indigenous peoples and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169);

 
48. Karlsen, Gunnar M. (ed.) : Conflict dynamics and human rights problems, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Conflict dynamics and human rights problems / Karlsen, Gunnar M. (ed.) - ( Human rights report ; no. 6), 96 p.. - Oslo : Norwegian Institute of Human Rights, 1996. - ISSN 0804-0672

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Asbjorn Eide : Application of universally accepted human rights on the situation of the Kurds. 2. Gudmundur Alfredsson : Implementation of minority rights by the United Nations. 3. Erik Mose : The European convention on human rights and the European torture convention

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kurder = Kurds = kurdit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* demokrati = democracy = demokratia
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rapporter = state reports = raportit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin

NOTE (MEETINGS): Oslo seminar on the human rights situation in areas inhabited by Kurdish groups in Turkey, Iran, Iraq and Syria, Oslo, [19950922-19950925], [C]

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR-14; ECPT; CAT; Vienna declaration and program of action; UN charter; Declaration on friendly relations; Framework convention for the protection of minorities; CERD; CRC; Declaration on race and racial prejudice;

 
49. Barnpornografifrågor, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Barnpornografifrågor : innehavskriminalisering m.m. : betänkande av Barnpornografiutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU ; 29), 406 p.. - Stockholm : Fritzes, 1997. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20527-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset
* IT = IT = IT
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* prostitution = prostitution = prostituutio
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
50. Efter Estonia, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Efter Estonia : rapport av Utredningen för vägledningen efter Estoniakatastrofen / ; Inrikesdepartementet - (SOU ; no. 189), 205 p.. - Stockholm : Fritzes, 1997. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20483-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* polis = police = poliisi
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
51. Pasqualucci, Jo. M. : Victim reparations in the Inter-American human rights sytem, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Victim reparations in the Inter-American human rights sytem : a critical assessment of current practice and procedure / Pasqualucci, Jo. M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : vol. 18; no. 1., p. 1-58. - Ann Arbor, MI : University of Michigan Law School, 1996. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

NOTE (GENERAL): AMR;

 
52. Morgan, Jane ... [et al.] : Protection of and compensation for victims of crime, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protection of and compensation for victims of crime / Morgan, Jane ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Criminal justice in Europe : a comparative study / Fennell, P. ... [et al.], p. 301-318. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825807-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* polis = police = poliisi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

NOTE (GENERAL): ECHR-6; European convention on the compensation of victims of violent crime;

 
53. Guatemala , 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Guatemala : nunca más [=never again] / - (REMHI [=Recuperación de la Memoria Histórica]) - Guatemala : D. R. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998.

ISBN [84-8377-431-3]

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* terror = terror = terrori
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* tortyr = torture = kidutus
* massaker = massacre = verilöyly
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* katolicismen = Catholicism = katolilaisuus
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = korvaus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* amnesti = amnesty = armahdus

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / Latin America

NOTE (GENERAL): AMR-1; Inter-American convention to prevent and punish torture; ICCPR-2; CAT; Declaration on the protection of all persons from enforced disappearance and the principles for the effective prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions;

URL http://www.guateconnect.com/odhagua/infremhi/default.htm

 
54. Parker, Karen : Compensations for Japan's world war II war-rape victioms, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Compensations for Japan's world war II war-rape victioms / Parker, Karen ; Chew, Jennifer F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Hastings international & comparative law journal : vol. 17; 497., p. 497-549., 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sexslavar = sex slaves = seksiorjat
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* våldtäkt = rape = raiskaus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea / Japan

NOTE (GENERAL): Slavery convention; Hague conventions; Convention no. 29 concerning forced labour; Convention for the suppression of the white slave traffic; Convention for the suppression of the traffic in women and children; UN charter; UDHR; Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
55. Park Hsu, Yvonne : "Comfort women" from Korea, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Comfort women" from Korea : Japan's world war II sex slaves and the legitimacy of their claims for reparations / Park Hsu, Yvonne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pacific rim law and policy journal : vol. 2; no. 1., p. 97-129. - Seattle, Washington : University of Washington. School of Law, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sexslavar = sex slaves = seksiorjat
* prostitution = prostitution = prostituutio
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* våldtäkt = rape = raiskaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea / Japan

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Convention for the suppression of the traffic in women and children; Charter of the international military tribunal (IMT charter) ; Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOline Law Journal Library

 
56. Junkkari, Tuuli : State liability - a tool to narrow the gap between the European Union and its citizens, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

State liability - a tool to narrow the gap between the European Union and its citizens / Junkkari, Tuuli

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law [=FYBIL] : 1997 : vol. 8 / Koskenniemi, M. (ed. in chief), p. 366-384. - Hague : Kluwer Law, 1999. - ISSN 0786-6453

ISBN 90-411-1130-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* IGC = IGC = IGC
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
57. Kuhnle, S : Basic historical trends in European social security, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Basic historical trends in European social security / Kuhnle, S

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nordic model of social security in a European perspective = Le modele nordique de sécurité sociale dans une perspective européenne - (European Institute of Social Security [=EISS yearbook] ; 1994), p. 5-24. - Leuven : Academic Publ. Co [=Acco], 1995.

ISBN 90-334-3395-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* socialförsäkring = social insurance = sosiaalivakuutus
* ILO = ILO = ILO
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Sweden / Denamrk / Austria / New Zealand

 
58. von Schorlemer, Sabine : Stolen art, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Stolen art / von Schorlemer, Sabine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) = Jahrbuch für internationales Recht : 1998 : vol. 41, p. 317-343. - Berlin : Duncker & Humblot, 1999. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-0900-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* ICJ = ICJ = ICJ
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

NOTE (GENERAL): Hague convention concerning laws and customs of war on land; UNESCO convention on the protection of cultural property;

 
59. Seidl-Hohenvelders, Ignaz : Aliens, property, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Aliens, property / Seidl-Hohenvelders, Ignaz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Encyclopdia of public international law : vol. 8 : human rights and the individual in international law - international economic relations / Bernhardt, R. (chief ed.), p. 20-23. - Amsterdam : Elsevier Science publ., 1985.

ISBN 0-444-87911-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ULKOMAALAISET
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1; Charter of economic rights and duties of states;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Randelzhofer, Albrecht (ed.) : State responsibility and the individual , 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State responsibility and the individual : reparation in instances of grave violations of human rights / Randelzhofer, Albrecht (ed.) ; Tomuschat, Christian (ed.), xiii, 296 p.. - Hague : Martinus Nijhoff, 1999.

ISBN 90-411-1147-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Individual reparation claims in instances of grave human rights violations : the position under general international law, by Christian Tomuschat. 2. Individual reparation claims under the international covenant on civil and political rights : the practice of the Human Rights Committee, by Eckart Klein. DISCUSSION (Part 1). 3. Compensation for human rights violations : the practice of the past decade in the Americas, by W. Michael Reisman. 4. Individual reparation claims under the European convention on human rights, by Matti Pellonpää. DISCUSSION (Part 2). 5. International obligations to provide for reparation claims?, by Ricardo Pisillo-Mazzeschi. 6. Reparation for human rights violations committed by the apartheid regime in South Africa, by Lovell Fernandez. DISCUSSION (Part 3). 7. The United Nations Compensation Commission, by Norbert Wühler. 8. The legal position of the individual under present international law, by Albrecht Randelzhofer. DISCUSSION (Part 4.) 9. Rehabilitation and compensation of victims of human rights violations suffered in East Germany (1945-1990), by Bardo Fassbender. DOCUMENTS:. Basic principles and guidelines on the right to reparation for victims of gross violations of human rights and international humanitarian law (UN doc.E/CN.4/1997/104)

INDEX WORDS:
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* reservationer = reservations = varaumat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* kommissionen för de mänskliga rättigheterna (fn) = Commission on Human Rights (UN) = ihmisoikeustoimikunta (YK)
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* judar = Jews = juutalaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* sexslavar = sex slaves = seksiorjat
* EG = EC = EY
* GATT = GATT = GATT
* tortyr = torture = kidutus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* apartheid = apartheid = rotusorto
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* NGO = NGO = NGO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (MEETINGS): International colloquium, Berlin, [19980926-19980928],[C]

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; CAT-13-14; ICCPR-14; ICCPR-OP; ICCPR-2OP; ILC Draft code of crimes against the peace and security of mankind; OAS charter; AMR; AMR-10; CERD-6;

[Next]


24.11.1999