[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='eläke' results in 31 hits


[Previous]

 
31. Hirvelä, Päivi : Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön / Hirvelä, Päivi ; Heikkilä, Satu, xxxvii, 934 p.. - Helsinki : Edita, 2013.

ISBN 978-951-37-6339-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Valitusten tutkiminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. 2. Oikeus elämään. 3. Kidutuksen kielto. 4. Orjuuden ja pakkotyön kielto. 5. Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. 6. Oikeus oikeudenmukainen oikeudenkäyntiin. 7. Ei rangaistusta ilman lakia. 8. Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta. 9. Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus. 10. Sananvapaus. 11. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. 12. Oikeus avioliittoon. 13. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon. 14. Syrjinnän kielto. 15. Omaisuuden suoja. 16. Kielto syyttää ja rangaista kahdesti (ne bis in idem). 17. Tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* skilsmässa = divorce = avioero
* pension = pension = eläke
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* självmord = suicide = itsemurha
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* tortyr = torture = kidutus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* barn = children = lapset
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* romer = Roma = romanit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* socialskydd = social protection = sosiaaliturva
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* offer = victims = uhrit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (GENERAL): ECHR; ECPT; ESC; Revised ESC;

LIBRARY LOCATION: VIB

URL http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-6339-8&RowNum=1


24.11.1999