[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('freedom of opinion') results in 31 hits


[Previous]

 
31. Anttila, Outi (toim.) : Yhdenvertaisuuslaki kommentein, 2019
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Anttila, Outi (toim.) ; Ojanen, Tuomas (toim.), xviii, 514 p. - Helsinki : Alma Talent, 2019.

ISBN 978-952-14-3568-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I YLEINEN OSA. 1. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina. 2. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuuslain tausta. II YHDENVERTAISUUSLAIN SÄÄNNÖKSET. 1 Lain tarkoitus (Juha Lavapuro). 2 Soveltamisala (Juha Lavapuro). 3 Suhde muuhun lainsäädäntöön (Juha Lavapuro). 4 Määritelmät (Juha Lavapuro). 5 Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila). 6 Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 7 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Marjo Ylhäinen). 8 Syrjinnän kielto (Outi Anttila ja Liisa Nieminen) 9 Positiivinen erityiskohtelu (Liisa Nieminen ja Tuomas Ojanen). 10 Välitön syrjintä (Outi Anttila). 11 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (Outi Anttila). 12 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 13 Välillinen syrjintä (Outi Anttila). 14 Häirintä (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen9. 15 Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen). 16 Vastatoimien kielto (Marjo Ylhäinen). 17 Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (Marjo Ylhäinen). 18 Valvontaviranomaiset (Juhani Kortteinen). 19 Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 20 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 21 Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (Hanna Kiiskinen). 22 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta (Marjo Ylhäinen). 23 Hyvitys (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 24 Hyvityksen määrä (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 25 Syrjivät ehdot (Hanna Kiiskinen). 26 Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus (Hanna Kiiskinen). 27 Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen (Outi Anttila). 28 Todistustaakka (Outi Anttila). 29 Voimaantulo (Juhani Kortteinen). III ERITYINEN OSA. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä (Outi Anttila ja Marjo Ylhäinen). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vaikutus yhdenvertaisuuslain soveltamisessa (Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen).

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* arbete = labour = työ
* diskriminering inom undervisningen = discrimination in education = syrjintä opetuksessa
* åldersrasism = age discrimination = ikäsyrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* språk = language = kieli
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* familj = family = perhe
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* hälsa = health = terveys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* flerfaldig diskriminering = multiple discrimination = monitahoinen syrjintä
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* gottgörelse = reparation = hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999