[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('environmental law') results in 116 hits


[Previous]

 
31. Berglund, Marko (ed.) : International environmental law-making and diplomacy review 2004, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International environmental law-making and diplomacy review 2004 / Berglund, Marko (ed.), x, 223 p.. - Joensuu : Joensuu University, 2005. - ISSN 1795-6706

ISBN 952-458-664-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DIPLOMACY AND GOVERNANCE. PART II : INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW-MAKING AND REGIMES. PART III:. COMPLIANCE. PART IV : SPEGAL THEME: WATER. PART V : INTERACTIVE EXERCISE. INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND GOVERNANCE : WHERE NEXT?

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* NGO = NGO = NGO
* UNEP = UNEP = UNEP
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
32. Berglund, Marko (ed.) : International environmental law-making and diplomacy review 2004, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

International environmental law-making and diplomacy review 2004 / Berglund, Marko (ed.), x, 223 p.. - Joensuu : University of Joensuu, 2005. - ISSN 1795-6706

ISBN 952-458-664-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* UNEP = UNEP = UNEP
* NGO = NGO = NGO
* traktatkompetens = treaty-making competence = kelpoisuus solmia sopimuksia
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rätt till vatten = right to water = oikeus veteen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.joensuu.fi/unep/envlaw/review2004/2004ReviewPartI.pdf (full text)

 
33. Bell, Stuart : Environmental law, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Environmental law / Bell, Stuart ; McGillvray, Donald. - 6th ed.., lxviii, 910 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2006.

ISBN 0-19-926056-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. PART I: INTRODUCTORY THEMES:. 1. What is Environmental Law? A Brief Introduction. 2. History and Challenges. 3. Values, Principles and Environmental Law. 4. Sources of Environmental Law. 5. The Administration of Environmental Law and Policy. Part II: INTEGRATED THEMES :. 6. International Environmental Law. 7. European Environmental Law. 8. Environmental Regulation. 9. Environmental Crime. 10. Public Participation. 11. Private Law and Environmental Protection. PART III: SECTORAL COVERAGE:. 12. Local Controls. 13. Town and Country Planning. 14. Environmental Assessment. 15. Waste Management. 16. Air Pollution and Air Quality. 17. Contaminated Land. 18. Water Pollution and Water Quality. 19. Disposal of Waste to Sewers. 20. Integrated Pollution Prevention and Control. 21. Nature Conservation. 22. Landscape Management.

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* ECJ = ECJ = ECJ
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* genetik = genetics = genetiikka
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* tolkning = interpretation = tulkinta
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR; Aarhus convention; Basel convention; Berne convention; Bonn convention; Cartagena biosafety protocol; Chicago convention; Convention on biological diversity; Convention on climate change; Espoo convention; ICJ statute; Kyoto protocol; Rio declaration; Stockholm declaration; Convention on the law of the sea; UDHR; Vienna convention on the law of treaties; World charter fornature; Sofia protocol;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-926056-7

 
34. Buss, Doris (ed.) : International law, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law : modern feminist approaches / Buss, Doris (ed.) ; Manji, Ambreena, xi, 303 p.. - Oxford : Hart Publ., 2005.

ISBN 1-84113-427-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1 Introduction, Doris Buss and Ambreena Manji. 2 Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century, Christine Chinkin, Shelley Wright and Hilary Charlesworth. 3 International Human Rights and Feminisms:When Discourses Keep Meeting, Karen Engle. 4 Feminism Here and Feminism There: Law, Theory and Choice, Thérèse Murphy. 5 Austerlitz and International Law: A Feminist Reading at the Boundaries, Doris Buss. 6 Disconcerting ‘Masculinities’: Reinventing the Gendered Subject(s) of International Human Rights Law, Dianne Otto. 7 The ‘Unforgiven’ Sources of International Law: Nation-Building,Violence and Gender in the West(ern), Ruth Buchanan and Rebecca Johnson. 8 ‘The Beautyful Ones’ of Law and Development, Ambreena Manji. 9 Feminist Perspectives in International Economic Law, Fiona Beveridge. 10 Transcending the Conquest of Nature and Women: A Feminist Perspective on International Environmental Law, Annie Rochette. 11 The United Nations and Gender Mainstreaming: Limits and Possibilities, Sari Kouvo. 12 Women’s Rights and the Organization of African Unity and African Union: The Protocol on the Rights of Women in Africa, Rachel Murray. 13 Sexual Violence, International Law and Restorative Justice, Vesna Nikolic-Ristanovic.

INDEX WORDS:
* feminism = feminism = naisasialiike
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* sexuellt våld = sexual violence = seksuaalinen väkivalta
* FN = UN = YK

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?sc=1-84113-427-9

 
35. Linderfalk, Ulf (ed.) : Folkrätten i ett nötskal, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätten i ett nötskal / Linderfalk, Ulf (ed.), 198 p.. - Lund : Studentlitteratur, 2006.

ISBN 91-44-00873-2

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Contents:. 1. Folkrätten, staten & statens suveränitet. 2. Folkrättens källor. 3. Statsjurisdiktion och immunitet. 4. Havsrätt. 5. Traktaträtt. 6. Tolkningen av traktater. 7. Statsansvar. 8. Fredlig lösning av internationella tvister. 9. Mänskliga rättigheter - särskilt om Europakonventionen. 10. Internationell flyktingrätt. 11. Internationell miljörätt. 12. Internationell handelsrätt. 13. Internationellt våld. 14. Humanitär rätt.

INDEX WORDS:
* stater = states = valtiot
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

NOTE (GENERAL): UN charter, ECHR, Vienna convention on the law of treaties

URL http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/2474?artnr=32560-01

 
36. Ojanen, Tuomas (toim.) : EU-oikeuden perusteita II, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

EU-oikeuden perusteita II : aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia / Ojanen, Tuomas (toim.) ; Haapea, Arto - (Evolutio legis), xx, 507 p.. - Helsinki : Edita Publishing Oy, 2007.

ISBN 978-951-37-4996-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. Johdanto (Arto Haapea, Tuomas Ojanen). - EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia määrittävät periaatteet (Tuomas Ojanen). I osa Sisämarkkina- ja kilpailuoikeus. 1 luku Henkilöiden vapaa liikkuvuus (Allan Rosas). 2 luku Tavaroiden vapaa liikkuvuus EU-oikeuden nykytilassa (Tuomas Ojanen). 3 luku Palvelujen tarjoamisen vapaus (Mikko Huttunen). 4 luku Sijoittautumisoikeus erityisesti yhtiöiden kannalta (Jukka Mähönen). 5 luku Euroopan unionin Kilpailuoikeus (Petri Kuoppamäki). II osa Aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. 6 luku Eurooppalaistuva ympäristöoikeus (Anne Kumpula). 7 luku Euroopan unionin työoikeus (Niklas Bruun). 8 luku Sosiaaliturva ja henkilöiden liikkuvuus Euroopan unionissa (Maija Sakslin). 9 luku Eurooppavero-oikeus (Janne Salminen & Matti Urpilainen). 10 luku Eurooppalaistuva rikosoikeus (Kimmo Nuotio). 11 luku Eurooppalaistuva yksityisoikeus - näkökohtia integraation vaikutuksista erityisesti varallisuusoikeudessa (Eva Tammi-Salminen).

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* beskattning = taxation = verotus
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

NOTE (GENERAL): TEU, EEC-treaty

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-4996-5&RowNum=9

 
37. Ulfstein, Geir (ed.) : Making treaties work, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Making treaties work : human rights, environment and arms control / Ulfstein, Geir (ed.) ; Marauhn, Thilo ; Zimmermann, Andreas, xxxv, 427 p.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

ISBN 0-521-87317-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Introduction. Part I. International Human Rights:. 1. Dispute resolution, compliance control and enforcement in human rights law A. Zimmerman. 2. The International Covenant on Civil and Political Rights Martin Scheinin. 3. The European Convention on Human Rights Mark Villiger. 4. The European Convention on the Prevention of Torture (ECPT) compared with the United Nations Convention against Torture (UN-CAT) and its Optional Protocol (O PCAT) Renate Kicker. Part II.International Environmental Law:. 5. Dispute resolution,compliance control and enforcement in international enviro nmental law Geir Ulfstein. 6. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Rosalind Reeve. 7. The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution Tuomas Kukkanen. 8. The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) Veit Koester. 9. The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention)Ti mo Koivurova. Part III: International arms control:. 10. Dispute resolution, compliance control and enforcement of international arms control law Thilo Marauhn. 11. The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Chemical Weapons Convention) Lisa Tabassi. 12. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)and the IAEA safeguards agreements Laura Rockwood. 13. The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa Convention) Kathleen Lawand. Part IV. General Comments:. 14. Dispute resolution Andreas L. Paulus. 15. Compliance control Jutta Brunnée. 16. Enforcement Christian J. Tams.

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* vapen = weapons = aseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet

NOTE (GENERAL): UN charter, Vienna convention on the law of treaties, ECHR, ICCPR, AMR, ACHPR, CAT, Espoo convention on environmental impact assessment, Aarhus convention, Convention on the prohbition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction

URL https://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521873178

 
38. Kiss, Alexandre : Guide to international environmental law, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Guide to international environmental law / Kiss, Alexandre ; Shelton, Dinah, xv, 313 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

ISBN 978-1-57105-344-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Chapter I. Introduction to International Law. Chapter II. The Development of International Environmental Law. Chapter III. International Actors and Stakeholders. Chapter IV. Multilateral Environmental Agreements. Chapter V. Common (Customary?) Legal Principles. Chapter VI. Common Legal Requirements and Implementing Measures. Chapter VII. The Substance of International Environmental Law. Chapter VIII. Environmental Protection in Other Subject Areas of International Law.

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=28360

 
39. Westra, Laura : Environmental justice & the rights of indigenous peoples, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Environmental justice & the rights of indigenous peoples : international & domestic legal perspectives / Westra, Laura, x, 352 p.. - London : Earthscan, 2008.

ISBN 978-1-84407-485-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Foreword by Bradford W. Morse. Part I: Basic Issues, Principles and Historical Background: 1. The Rights of Indigenous Peoples: Eco-footprint Crime and the ‘Biological/Ecological Integrity Model’ to Achieve Environmental Justice. 2. Cultural Integrity and Ecological Integrity: The Interface and International Law. 3. Cosmopolitanism and Natural Law for the Recovery of Individual and Community Rights. Part II: Selected Examples From Domestic and International Case Law : 4. Indigenous Peoples and Minorities in International Jurisprudence and the Responsibility of the World Bank. 5. The United States and Indigenous Peoples: Some Recent ATCA Jurisprudence. 6. First Nations of Canada and the Legal and Illegal Attacks on their Existence. Part III: Justifying Genocide: Principles and Reality: 7. Genocide and Eco-crime: The Interface. 8. Aboriginal Rights in Domestic and International Law, and the Special Case of Arctic Peoples. Part IV: Some Modest Proposals for Global Governance: 9. Indigenous Human Rights and the Obligations of State and Non-State Actors. 10. Governance for Global Integrity: Present Instruments, Trends and Future Goals. Index

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ekobrott = eco-crimes = ympäristörikos
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* NGO = NGO = NGO
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* nedsmutsning = pollution = saastuminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): AMR; Biodiversity convention; Canadian charter of rights and freedoms; CERD; ICCPR; ICESCR; CRC; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ECHR; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Rio declaration; UN charter;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

SHELF CODE: Arbetsmaterial

URL http://www.earthscan.co.uk/?tabid=423

 
40. Dashwood, Alan (ed.) : Law and practice of EU external relations,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law and practice of EU external relations : salient features of a changing landscape / Dashwood, Alan (ed.) ; Maresceau, Marc

ISBN 978-0-521-89923-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I. Constitutional and Institutional Questions: 1. Direct effect and interpretation of international agreements in the recent case law of the European Court of Justice by Francis Jacobs; 2. Defining competence in EU external relations: lessons from the Constitutional Treaty, by Marise Cremona; 3. Article 47 TEU and the relationship between first and second pillar competences, by Alan Dashwood; 4. EC Law and UN Security Council resolutions – in search of the right fit, by Piet Eeckhout; 5. Fundamental rights and the interface between second and third pillar, by Eleanor Spaventa; 6. The EU as a party to international agreements: shared competences? Mixed responsibilities?, by Ramses Wessel; 7. Will the common commercial policy be impeded by non-ratification of the Constitutional Treaty? by Peter-Christian Müller-Graff; 8. The extent to which the EC legislature takes account of WTO obligations: jousting lessons from the European Parliament, by Jacques Bourgeois and Orla Lynskey. Part II . Bilateral and Regional Approaches: 9. The relations between the EU and Switzerland, by Christine Kaddous; 10. The relations between the EU and Andorra, San Marino and Monaco, by Marc Maresceau; 11. The EU’s Neighbourhood Policy towards Eastern Europe, by Christophe Hillion; 12. The four common spaces: new impetus to the EU-Russia strategic partnership?, by Peter Van Elsuwege; 13. The EU’s Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle East: a new geopolitical dimension of the EU’s proximity strategies, by Erwan Lannon; 14. The EU’s transatlantic relationship, by Günter Burghardt. Part III. Selected Substantive Areas: 15. With eyes wide shut: the EC strategy to enforce intellectual property rights abroad, by Inge Govaere; 16. EU environmental law and its green footprints in the world, by Kirstyn Inglis.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttre förbindelser = external relations = ulkosuhteet
* EU = EU = EU
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* CFSP = CFSP = CFSP
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* migration = migration = siirtolaisuus
* NATO = NATO = NATO
* icke-spridning av kärnvapen = non-proliferation of nuclear weapons = ydinaseiden leviämisen estäminen
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* beskattning = taxation = verotus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* WTO = WTO = WTO
* WHO = WHO = WHO
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Congo / Croatia / Andorra / San Marino / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Estonia / Georgia / Germany / Iceland / Iraq / Iran / Italy / Israel / Latvia / Lebanon / Lithuania / Macedonia / Monaco / Morocco / New Zealand / Pakistan / Poland / Romania / Switzerland / South AFrica / Spain / USSR / Sudan / Sweden / USA

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; Treaty of Lisbon; TEU; ToA; Aarhus convention; Convention on biological diversity; Vienna convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521899239

 
41. Grover, Velma I (ed.) : Climate change, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Climate change : five years after Kyoto / Grover, Velma I (ed.), xv, 455 p.. - Enfield : Science publ., 2004.

ISBN 1-57808-326-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Kyoto protocol;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
42. Bell, Stuart : Environmental law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Environmental law / Bell, Stuart ; McGillvray, Donald. - 7th. ed.., lxii, 783 p.. - Oxford : Oxford U.P., 2008.

ISBN 978-0-19-921102-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* nedsmutsning = pollution = saastuminen
* EG = EC = EY
* vattenförorening = pollution of water = vesien saastuminen
* miljöbrott = environmental crimes = ympäristörikos
* deltagande = participation = osallistuminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): EC treaty; SEA; TEU; Treaty of Lisbon; ToA; Aarhus convention; cartagena biosafety protocol; ICJ statute; Rio declaration; ICC statute; Stockholm declaration; Framework convention on climate change; UDHR; Vienna convention on the law of treaties; ECHR;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
43. Brown Weiss, Edith (ed.) : Reconciling environment and trade, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Reconciling environment and trade / Brown Weiss, Edith (ed.) ; Jackson, John H. ; Bernasconi-Osterwalder, Nathalie. - 2. ed.., xi, 716 p.. - Leiden : Brill , 2008.

ISBN 978-1-57105-370-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: Ch. 1: The framework for environment and trade disputes / by Edith Brown Weiss and John H. Jackson. PART I : PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT : THE CASE OF TOBACCO CONTROL:. Ch. 2 :The Thai cigarettes case : a current critique / by Young Duk Park. CH. 3: Evolution of the "necessary test" of Article XX(b) : from Thai cigarettes to the present / by Patricio E. Leyton. Ch. 4: Taxation to control tobacco in developing states / by Kristyn Noeth. Ch. 5: The WHO framework convention on tobacco control and trade-related protocols / by Benjamin C. Adams. PART II: AIR POLLUTION:THE REFORMULATED GASOLINE CASE:. Ch. 6. Unsolved problems and implications for the Chapeau of GATT Article XX after the reformulated gasoline case / by Kenichiro Urakami. Ch. 7: Reconciling U.S. regulatory procedure with the WTO reformulated gasoline case / by Christopher John Duncan. Ch. 8: Characterizing air as an exhaustible natural resource / by Victoria H. Imperiale. Ch. 9: Conserving "exhaustible natural resources" : the role of precedent in the GATT Article XX(g) exception / by Lewis Briggs. PART III: FOOD SAFETY: THE BEEF HORMONES CASE:. Ch. 10: The European Union’s position on agriculture after the WTO appellate body’s decision in beef hormones / by Charles F. De Jager. Ch.11: Fine-tuning WTO jurisprudence and the SPS agreement to improve trade integration and harmonization / by Regine Neugebauer. Ch.12: Assessing the standard of review for trade-restrictive measures in the sanitary and phytosanitary agreement / by Christopher Bisgaard. CH. 13: Food labeling : free trade, consumer choice, and accountability / by Katy Eiseman. PART IV: COMMERCIAL FISHING AND ENDANGERED SPECIES: THE SHRIMP-TURTLE CASE:. Ch. 14: Complying with the WTO shrimp-turtle decision / by Renata Benedini. Ch. 15: Unilateral environmental measures after the WTO appellate body’s shrimp-turtle decision / by Paul O’Brien. CH. 16: Considering the biology of the sea turtles in the WTO dispute settlement process / by Hannah Gillelan. Ch. 17: Explaining U.S. policy on shrimp-turtle : an international business / by Peter Chessick. CH. 18: Shrimp and turtles : what about environmental embargoes under NAFTA? / by Andres Rueda. PART V: ENVIRONMENTAL RISKS AND BIOSAFETY : GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS-A FUTURE CASE:. Ch. 19: Compatibility of GMO import regulations with WTO rules / by Vicente Paolo B. Yu III. CH. 20: To label or not to label : leveling the trading field / by Athita Komindr. Ch. 21: The Cartagena protocol on biosafety : a multilateral approach to regulate GMOs / by Nathalie Bernasconi-Osterwalder.

INDEX WORDS:
* WTO = WTO = WTO
* WHO = WHO = WHO
* beskattning = taxation = verotus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* genetik = genetics = genetiikka
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* IMF = IMF = IMF
* IMO = IMO = IMO
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys

NOTE (GENERAL): Cartagena protocol on biosafety; Convention on trade in endagered species; Framework convention on climate change; Rio declaration; Stockholm declaration; Framework convention on tobacco control; Vienna convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=28363

 
44. Turner, Stephen J. : A sustainable environmental right, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A sustainable environmental right : an examination of the legal obligations of decision-makers towards the environment / Turner, Stephen J. - (Energy and environmental law & policy series : supranational and comparative apspects ; vol. 1), xxiii, 284 p.. - Alphen an den Rijn : Kluwer Law, 2009.

ISBN 978-90-411-2815-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* WTO = WTO = WTO
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ECHR; ICCPR; ICESCR; UDHR; Vienna convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

URL http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041128158&name=A-Substantive-Environmental-Right%3a-An-Examination-of-the-Legal-Obligations-of-Decision-makers-towards-the-Environment

 
45. Buffard, Isabelle ... [et al.] : International law between universalism and fragmentation, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law between universalism and fragmentation : Festschrift in honour of Gerhard Hafner / Buffard, Isabelle ... [et al.], xlvi, ; 30000 a Pages 3000 ; 26000 g Distributor ; 26000 y Telecommunications 26000 f Address ; xlvi, 1083 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-04-16727-8

LANGUAGE: ENG, FRE, GER

ABSTRACT: CONTENTS:. INTRODUCTION:. 1 Einige persönliche Bemerkungen zu Gerhard Hafner, von Hans Winkler. 2 Gerhard Hafner: Porträt eines österreichischen Völkerrechtlers, von Franz Cede. I. FRAGMENTATION AND THEORY OF INTERNATIONAL LAW:. 3. Une relecture de la théorie des sous-systèmes en droit international, par Isabelle Buffard. 4. Hierarchy in International Law within the Context of Its Fragmentation Zdzislaw Galicki. 5. Hard Law Strikes Back – How the Recent Focus on the Rule of Law Promotes Compliance with Norms in International Relations, by Axel Marschik. 6. The Concept of International Community in International Law: Theory and Reality, by Pemmaraju Sreenivasa Rao. 7. The Proliferation of International Dispute Settlement Mechanisms: The Threat of Fragmentation vs. the Promise of a More Effective System? Some Refl ections From the Perspective of Investment Arbitration, by August Reinisch. 8. Boundaries of Justice? An International Law Approach, by Daniel Thürer. II: BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW:. 9. Rechtliche Hegung von Gewalt zwischen Theorie und Praxis, von Michael Bothe. 10. The Three Cores of Aggression, by Antonio Remiro Brotóns. 11. Intergenerational Equity Revisited, by Malgosia Fitzmaurice. 12. Democratization: Supply-Stimulated or Demand-Induced?, by Rein Müllerson. 13. The Principle of Non-Discrimination in International Economic Law: A Conceptual and Historical Sketch, by Friedl Weiss. 14. The Prohibition to Use Force after Sixty Years of Abuse, by Karl Zemanek. III: SOURCES INCLUDING CODIFICATION OF INTERNATIONAL LAW:. 15. The Pacta Sunt Servanda Rule in the Vienna Convention on the Law of Treaties: A Pillar and its Safeguards, by Christina Binder. 16. Variations on the Theme of ‘Soft International Law’, by Hanspeter Neuhold. 17. The Rule of Law, Codifi cation and the Role of Gerhard Hafner, by Ferdinand Trauttmansdorff. 18. The General Assembly and the International Law Commission: What Happens to the Commission’s Work and Why?, by Michael Wood. IV: SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW AND IMMUNITIES:. 19. Implications of the Independence of Kosovo for International Law, by Wolfgang Benedek. 20. The Merits and Defects of the 2004 UN Convention on State Immunity: Gerhard Hafner’s Contribution to its Adoption by the United Nations, by Hazel Fox. 21. The International Customary Law Nature of Immunity from Measures of Constraint for State Cultural Property on Loan, by Andrea Gattini. 22. La création de l’Etat d’Israël à la lumière du droit international, par Marcelo G. Kohen. 23. Legal Personality or not – The Recent Attempts to Improve the Status of the OSCE, by Helmut Tichy & Ulrike Köhler. 24. In the Twilight Zones of the State, by Christian Tomuschat. 25. Some Peculiarities of the UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: a Footnote on the Codifi cation Technique, by Tullio Treves. 26. Responsibility of States and Individuals for Genocide and other International Crimes, by Vladimir-Djuro Degan. 27. Individuelle versus Staatenverantwortlichkeit im Zusammenhang mit Völkermord, by Frank Höpfel. 28. The International Criminal Court – International Humanitarian Law at Work, by Hans-Peter Kaul. 29. ‘Irrelevance of Offi cial Capacity’ – Article 27 Rome Statute Undermined by Obligations under International Law or by Agreements, Article 98?, by Otto Triffterer. 30. The Crime of Aggression: Custom, Treaty and Prospects for International Prosecution, by Elizabeth Wilmshurst. VI: HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW:. 31. L’application du droit international général par la Cour européenne des droits de l’homme, par Lucius Caflisch. 32. Nationality and the Protection of Property under the European Convention on Human Rights, by Ursula Kriebaum. 33. Vom Weltstrafrecht zum Weltzivilrecht oder vom Internationalen Strafgerichtshof zum Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte? Überlegungen am Beispiel der Folterbekämpfung, von Manfred Nowak. 34. De-Regulating Humanitarian Aid: The Need for New Norms and Interpretations, by Jordan J. Paust. 35. The Concept of ‘Responsibility to Protect’ as an Emerging Norm Versus ‘Humanitarian Intervention', by Árpád Prandler. 36. Der Einfl uss der Menschenrechte auf das Völkerrecht: ein Entwurf, von Bruno Simma. 37. Extraterritorial Application of Human Rights Treaties – The Case of Israel and the Palestinian Territories Revisited, by Andreas Zimmermann. VII : LAW OF THE SEA AND THE ENVIRONMENT:. 38 Landlocked Developing Countries and the Law of the Sea, by James L. Kateka. 39. International Environmental Regulations – Is a Comprehensive Body of Law Emerging or is Fragmentation Going to Stay?, by Gerhard Loibl. 40. Using Judicial Bodies for the Implementation and Enforcement of International Environmental Law, by Thomas A. Mensah. 41. Liability for Environmental Damage in Antarctica: Supplement to the Rules on State Responsibility or a Lost Opportunity?, by Rüdiger Wolfrum. VIII INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT 42. Anglo Saxon and Continental Approaches to Pleading Before the ICJ Aspects des modes continentaux et Anglo-Saxons de plaidoiries devant la C.I.J., by James Crawford & Alain Pellet. 43. Argentinien vs Uruguay – Ein Mehrfrontenkampf, von Waldemar Hummer. 44. The 2007 Nicaragua v. Colombia Territoral and Maritime Dispute (Preliminary Objections) Judgment: A Landmark in the Sound Administration of International Justice, by Barbara Kwiatkowska. 45. Some Thoughts on Compliance with International Obligations, by Markus A. Reiterer. 46. What is a Legal Dispute?, by Christoph Schreuer. 47. The Judicial Functions of the International Court of Justice, by Stephan Wittich. IX EUROPEAN LAW 48. The ‘Second Pillar’ in a Union without Pillars – A New Quality of the Common Foreign and Security Policy with the Treaty of Lisbon?, by Hubert Isak. 49. Naiades and Beyond: Stand und Perspektiven der geplanten „Modernisierung der Organisationsstruktur“ für die Binnenschifffahrt in Europa, by Richard Regner. 50. Struggle for Exclusiveness: The ECJ and Competing International Tribunals, by Kirsten Schmalenbach. 51. Quelle est l’identité de l’Europe?, par Wolfgang Graf Vitzthum.

INDEX WORDS:
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* CFSP = CFSP = CFSP
* ECJ = ECJ = ECJ
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* reservationer = reservations = varaumat
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* personligt straffansvar = individual criminal responsibility = yksilöllinen rikosvastuu
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* aggression = aggression = hyökkäys
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* tolkning = interpretation = tulkinta
* diplomatiskt skydd = diplomatic protection = diplomaattinen suoja
* självständighet = independence = itsenäisyys
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* nationalitet = nationality = kansalaisuus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* NATO-bombning = NATO bombing = NATOn pommitus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen

NOTE (GENERAL): UN charter-103; Genocide convention; ICC statute; ICCPR-25; Convention on state immunity; ECHRP-1; Convention on the law of the sea;

 
46. Marsden, Simon : Strategic environmental assessment in international and European law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Strategic environmental assessment in international and European law / Marsden, Simon, xv, 330 p.. - London : Earthscan, 2008.

ISBN 978-1-88407-489-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction: SEA and the Law. Part I: International Law: 2. An Overview of International Law. 3. International Environmental Law. 4. The Espoo and Aarhus Conventions. 5. The SEA Protocol. 6. SEA and the Conservation Conventions. Part II: European Law:. 7. An Overview of European Law. 8. European Environmental Law. 9. The EIA and other Horizontal Directives. 10. The SEA Directive. 11. Relationship between the SEA, EIA and other Related Directives. 12. Comparisons and Conclusions. Index

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* information = information = tiedotus
* EU = EU = EU
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* beslutsfattande = decision making = päätöksenteko
* ECJ = ECJ = ECJ
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* NGO = NGO = NGO
* OECD = OECD = OECD
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* förorening = pollution = saastuminen
* CFSP = CFSP = CFSP
* EFTA = EFTA = EFTA
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* OECD = OECD = OECD
* WTO = WTO = WTO
* WHO = WHO = WHO
* IMF = IMF = IMF

NOTE (GENERAL): Aarhus convention; ECHR; TEU; Vienna convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

 
47. Bosselmann, Klaus : The principle of sustainability, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The principle of sustainability : transforming law and governance / Bosselmann, Klaus, x, 242 p.. - Aldershot : Ashgate, 2008.

ISBN 978-0-7546-7355-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NGO = NGO = NGO
* förorening = pollution = saastuminen
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): Earth charter; ACHPR; ToA; AMR; Biosafety protocol; Climate change convention; Convention on biological diversity; Convention on the law of the sea; Convention for the protection of the world cultural and natural heritage; Johannesburg declaration; Rio declaration; Stockholm declaration; TEU; UDHR;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

 
48. Langford, Malcolm (ed.) : Social rights jurisprudence, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social rights jurisprudence : emerging trends in international and comparative law / Langford, Malcolm (ed.), xv, 687 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2009 .

ISBN 978-0-521-67805-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I. Overview:. 1. The justiciability of social rights: from practice to theory, by Malcolm Langford. 2. The challenges of crafting remedies for violations of socio-economic rights, by Kent Roach. 3. The right to legal aid in social rights litigation, by Andrea Durbach. PART II. Select National Jurisdictions:. 4. South Africa, by Sandra Liebenberg. 5. India, by S. Muralidhar. 6. South Asia, by Iain Byrne and Sara Hossain. 7. Colombia, by Magdalena Sepúlveda. 8. Argentina, by Christian Courtis. 9. Brazil, by Flavia Piovesan. 10. Venezuela, by Enrique Gonzalez. 11. Canada, by Martha Jackman and Bruce Porter. 12. The United States, by Cathy Albisa and Jessica Schultz. 13. Hungary, by Malcolm Langford. 14. France, by Laurent Pech. 15. United Kingdom, by Jeff A. King. 16. Ireland, by Aoife Nolan. PART III. Regional Procedures and Jurisprudence:. 17. African regional human rights system, by Danwood Mzikenge Chirwa. 18. The inter-American commission on human rights, by Tara J. Melish. 19. The inter-American court of human rights, by Tara J. Melish. 20. European court of human rights, by Luke Clements and Alan Simmons. 21. The European committee of social rights, by Urfan Khaliq and Robin Churchill. 22. European Court of Justice, by Philippa Watson. PART IV. International Human Rights Procedures and Jurisprudence:. 23. Committee on economic, social and cultural rights: past, present and future, by Malcolm Langford and Jeff A. King. 24. Committee on the elimination of racial discrimination, by Nathalie Prouvez. 25. Human rights committee, by Martin Scheinin. 26. Committee on the elimination of discrimination against women, by Leilani Farha. 27. Committee on the rights of the child, by Geraldine Van Bueren. PART V. Special Topics:. 28. The international labor organization, by Colin Fenwick. 29. Liability of multinational corporations, by Sarah Joseph. 30. The World Bank inspection panel, by Dana Clark.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* lämplig bostad = adequate housing = sopiva asunto
* ILO = ILO = ILO
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* IMF = IMF = IMF
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnor = women = naiset
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* afrikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = African Court of Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ICESCR; CEDAW; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107); The worst forms of child labour (ILO convention no. 182); CRC; Protocol of San Salvador; ACHPR;

 
49. Hiskes, Richard P. : The human right to a green future, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The human right to a green future : environmental rights and intergenerational justice / Hiskes, Richard P., x, 171 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 2009.

ISBN 978-0-521-69614-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Environmental human rights and intergenerational justice. 2. Emergent human rights, identity, harms and duties. 3. Reflexive reciprocity and intergenerational environmental justice. 4. Cosmopolitan ethics, communal reciprocity, and global environmentalism. 5. Toward a global consensus on environmental human rights. 6. Human rights as inheritance: instituting intergenerational environmental justice. 7. Conclusion: environmental justice and the emergent future of human rights.

INDEX WORDS:
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* feminism = feminism = naisasialiike
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* IMF = IMF = IMF
* nationalism = nationalism = nationalismi
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* totalitarism = totalitarianism = totalitarismi
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): Aarhus convention; Kyoto protocol; ACHPR; Almaty declaration; CRC; Declaration on the rights of minorities; ICCPR; ICESCR; Rio declaration; Vienna declaration and programme of action; UDHR;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521696142

 
50. Brickey, Kathleen F. : Environmental crime, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Environmental crime : law, policy, prosecution / Brickey, Kathleen F., xxviii, 386 p.. - New York : Aspen publ., 2008.

ISBN 978-0-7355-6249-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Table of Contents Chapter 1. Environmental Crime. Chapter 2. Mens Rea. Chapter 3. Individual and Organizational Liability. Chapter 4. Water Pollution. Chapter 5. Air Pollution. Chapter 6. Hazardous Waste. Chapter 7. Hazardous and Toxic Substances. Chapter 8. Conventional Criminal Statutes. Chapter 9. Enforcement.

INDEX WORDS:
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* miljövård = environmental protection = ympäristönsuojelu
* vattenförorening = water pollution = vesien saastuminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.aspenpublishers.com/Product.asp?catalog%5Fname=Aspen&category%5Fname=&product%5Fid=0735562490&Mode=SEARCH&ProductType=D

 
51. Birnie, Patricia : International law and the environment, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and the environment / Birnie, Patricia ; Boyle, Alan ; Redgwell, Catherine. - 3. ed.., xxxvi, 851 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2009.

ISBN 978-0-19-876422-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. International law and the environment. 2. International governance and the formulation of environmental law and policy. 3. Rights and obligations of states concerning protection of the environment. 4. Interstate enforcement: state responsibility, treaty compliance, and dispute settlement. 5. Non-state actors: environmental rights, liability, and crimes. 6. Climate change and atmospheric pollution. 7. The law of the sea and protection of the marine environment. 8. International regulation of toxic substances. 9. Nuclear energy and the environment. 10. International watercourses: environmental protection and sustainable use. 11. Conservation of nature, ecosystems, and biodiversity. 12. Conservation of migratory and land-based species and biodiversity. 13. Conservation of marine living resources and biodiversity. 14. International trade and environmental protection.

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* actio popularis = actio popularis = actio popularis
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* djurens rättigheter = animals' rights = eläinten oikeudet
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* miljöbrott = environmental crimes = ympäristörikos
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NGO = NGO = NGO
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* kärnenergi = nuclear energy = ydinenergia
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): UDHR; ACHPR; ECHR; ICCPR; ICESCR; ICRW; Reykjavik declaration on responsible fisheries; Convention on the protection of the Rhine; Protocol to the London dumping convention;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
52. Schrijver, Nico : The evolution of sustainable development in international law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The evolution of sustainable development in international law : inception, meaning and status / Schrijver, Nico - (Pocketbooks of the Hague Academy of International Law), 265 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008.

ISBN 978-90-04-17407-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* NIEO = NIEO = UKTJ
* rätt till utveckling = right to development = oikeus opetukseen
* WTO = WTO = WTO
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fattigdom = poverty = köyhyys
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* NGO = NGO = NGO
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNEP = UNEP = UNEP

NOTE (GENERAL): World charter for nature; ECHR; TEU;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
53. Björksten, Jenni : Försiktighetsprincipens folkrättsliga status - med utgångspunkt i en diskussion om rättskällor, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Försiktighetsprincipens folkrättsliga status - med utgångspunkt i en diskussion om rättskällor / Björksten, Jenni, ii, 106 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskakliga fakulteten, 2008.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* EG-rätt = EC-law = EY-oikeus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* internationell miljörätt = international environmental law = kansainvälinen ympäristöoikeus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* WTO = WTO = WTO
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / Finland / USA

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, 2008 [T]

NOTE (GENERAL): Stockholm declaration; Rio declaration; Consolidated versions of the Treaty on European Union; Kyoto protocol; Biodiversity convention; Cartagena protocol; World charter for nature; ICJ statute;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
54. Ebbesson, Jonas (ed.) : Environmental law and justice in context, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Environmental law and justice in context / Ebbesson, Jonas (ed.) ; Okowa, Phoebe, xii, 483 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2009.

ISBN 978-0-521-87968-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Introduction: dimensions of justice in environmental law, by Jonas Ebbesson. Part I. The Notion of Justice in International Law:. 2. The second cycle of ecological urgency: an environmental justice perspective, by Richard Falk. 3. Describing the elephant: international justice and environmental law, by Dinah Shelton. 4. Law, justice and rights: some implications of a global perspective, by William Twining. 5. Gender and environmental law and justice?: thoughts on sustainable masculinities, by Hanne Petersen. Part II. Public Participation and Access to the Judiciary:. 6. Participatory rights in natural resource management: the role of communities in South Asia, by Jona Razzaque. 7. Public participation and the challenges of environmental justice in China, by Qun Du. 8. Environmental justice through courts in countries in economic transition, by Stephen Stec. 9. Environmental justice through environmental courts?: lessons learned from the Swedish experience, by Jan Darpö. 10. Environmental justice in the European Court of Justice, by Ludwig Krämer. 11. Environmental justice through international complaints procedures?: comparing the Aarhus Convention and the North American Agreement on Environmental Cooperation, by Malgosia Fitzmaurice. Part III. State Sovereignty and State Borders:. 12. Environmental justice in situations of armed conflict, by Phoebe Okowa. 13. Sovereignty and environmental justice in international law, by André Nollkaemper. 14. Piercing the state veil in the pursuit of environmental justice, by Jonas Ebbesson. Part IV. North-South Concerns in Global Contexts: 15. Competing narratives of justice in north-south environmental relations: the case of ozone layer depletion, by Karin Mickelson. 16. Climate change, global environmental justice and international environmental law, by Jutta Brunée. 17. Justice in global environmental negotiations: the case of desertification, by Bo Kjellén. Part V. Access to Natural Resources:. 18. Distributive justice and procedural fairness in global water law, by Ellen Hey. 19. Environmental justice in the use, knowledge and exploitation of genetic resources, by Philippe Cullet. 20. Law, gender and environmental resources: women's access to environmental justice in east Africa, by Patricia Kameri-Mbote. Part VI. Corporate Activities and Trade:. 21. The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and international contexts, by Hans Christian Bugge. 22. Corporate activities and environmental justice: perspectives on Sierra Leone's mining, by Priscilla Schwartz. 23. Environmental justice and international trade law, by Nicolas de Sadeleer.

INDEX WORDS:
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* beslutsfattande = decision making = päätöksenteko
* demokrati = democracy = demokratia
* ökenspridning = desertification = aavikoituminen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* EU = EU = EU
* genetiska resurser = genetic resources = geneettiset varat
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* islam = Islam = islaminusko
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* OECD = OECD = OECD
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* NATO = NATO = NATO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Bolivia / Brazil / Bulgaria / Congo / China / Denmark / East Africa / East Timor / Egypt / Finland / Germany / Greenland / Iraq / Iran / Ireland / Kenya / Liberia / Mongolia / Norway / Pakistan / Portugal / Russian Federation / Sierra Leone / South Asia / South Korea / Spain / Sri Lanka / Tanzania / Uganda / Ukraine / United Kingdom / USA / Viet Nam

NOTE (GENERAL): Aarhus convention; Charter of economic rights and duties of states; UN charter; Convention on biological diversity;ICESCR; Espoo convention; Kyoto protocol; Montreal protocol; Framework convention on climate change; Rio declaration; Stockholm declaration; World charter of nature;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

 
55. Bastmeijer, Kees (ed.) : Theory and practice of transboundary environmental impact assessment, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Theory and practice of transboundary environmental impact assessment / Bastmeijer, Kees (ed.) ; Koivurova, Timo - (Legal aspects of sustainable development ; vol. 1), xxi, 397 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2008. - ISSN 1875-0923

ISBN 978-90-04-16479-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter 1: Transboundary Environmental Impact Assessment: An Introduction, by Kees Bastmeijer and Timo Koivurova. PART I: TRANSBOUNDARY EIA BETWEEN STATES:. Chapter 2: The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, by Wiecher Schrage. Chapter 3 : Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea, by Rie Tsutsumi & Kristy Robinson. Chapter 4 : Transboundary Environmental Impact Assessment: The Nordic Environmental Protection Convention, by Timo Koivurova. Chapter 5: Transboundary Environmental Impact Assessment in North America: Obstacles and Opportunities, by Neil Craik. Chapter 6 : Assessment of Transboundary Environmental Impacts in Developing Countries: The Case of Central America, by Marianela Cedeño. PART II: EIA IN INTERNATIONAL AND SHARED AREAS Chapter 7 : Environmental Impact Assessment in the Bay of Bengal Sub Region in South Asia, by Daud Hassan. Chapter 8 : Implementing Guidelines for Environmental Impact Assessment in the Arctic, by Timo Koivurova. Chapter 9 : Environmental Impact Assessment in Antarctica, by Kees Bastmeijer and Ricardo Roura. Chapter 10 : Environmental Impact Assessment and the International Seabed Authority, by Gwénaëlle Le Gurun. Chapter 11 : Environmental Impact Assessment in the Space Sector, by Lotta Viikari. PART III: TRANSBOUNDARY EIA AND FINANCIAL INSTITUTIONS : Chapter 12: The World Bank and Environmental Impact Assessment, by Jean-Roger Mercier. Chapter 13 : Implementing the Espoo Convention: An International Financial Institution Perspective, by Elizabeth Smith. Chapter 14 : The Equator Principles: A Voluntary Approach by Bankers, by Leonie Schreve. PART IV: CONCLUSIONS: Chapter 15 : Conclusions: Globalisation of Transboundary Environmental Impact Assessment, by Kees Bastmeijer and Timo Koivurova.

INDEX WORDS:
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EBRD = EBRD = EBRD
* NGO = NGO = NGO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* globalisering = globalisation = toteuttaminen
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* turism = tourism = turismi
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNDP = UNDP = UNDP
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* globalisering = globalisation = globalisaatio

NOTE (GENERAL): Espoo convention; Rio declaration; Nordic environmental protection convention;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=26104

 
56. Nilsson, Annika : Introduktion till EU:s miljörätt, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduktion till EU:s miljörätt / Nilsson, Annika. - 3. uppl.., 79 p.. - Stockholm : Santerus förlag, 2009.

ISBN 978-91-7359-030-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* information = information = tiedotus
* EU = EU = EU
* luftföroreningar = air pollution = ilmansaasteet
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Miljörätt

URL http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=2059

 
57. Klip, André : European criminal law, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European criminal law : an integrated approach / Klip, André - (Ius communitatis series ; vol. 2), xv, 531 p.. - Antwerp : Intersentia, 2009.

ISBN 978-90-5095-772-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CHAPTER 1.INTRODUCTION. PART I. THE LEGAL ORDER OF THE UNION:. CHAPTER 2. INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE EUROPEAN UNION. CHAPTER 3. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF UNION LAW. PART II. CRIMINAL LAW IN THE EUROPEAN UNION:. CHAPTER 4. EUROPEAN SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW. CHAPTER 5. EUROPEAN CRIMINAL PROCEDURE. CHAPTER 6. EUROPEAN SENTENCING AND PENITENTIARY LAW. PART III. EUROPEAN CO OPERATION AND EUROPEAN ENFORCEMENT:. CHAPTER 7. BILATERAL CO?OPERATION IN CRIMINAL MATTERS. CHAPTER 8. MULTI?LATERAL CO?OPERATION AND DIRECT ENFORCEMENT. PART IV. THE CHALLENGES OF EUROPEAN CRIMINAL LAW:. CHAPTER 9. RETHINKING EUROPEAN CRIMINAL LAW.

INDEX WORDS:
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* EU = EU = EU
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; Schengen agreement; ECHR; Treaty of Lisbon; TEU; ECPT; CAT; CRC;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=100630

 
58. Kinley, David (ed.) : Human rights and corporations, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and corporations / Kinley, David (ed.) - (The international library of essays on rights), xix, 540 p.. - Aldershot : Ashgate, 2009.

ISBN 978-0-7546-2742-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Introduction. PART I: Framing the Relationship:. 1. Human rights and multinationals: is there a problem?, by Peter Muchlinski. 2. The amorality of profit: transnational corporations and human rights, by Beth Stephens. 3. Human rights codes for transnational corporations: what can the Sullivan and MacBride principles tell us?, by Christopher McCrudden. 4. Business and human rights, by David Weissbrodt. 5. Multinational corporations and the ethics of global responsibility: problems and possibilities, by Mahmood Monshipouri, Claude E. Welch Jr and Evan T. Kennedy. 6. Human rights: the emerging norm of corporate social responsibility, by Claire Moore Dickerson. PART II: Conceptual Perspectives:. 7. Protecting human rights in a globalized world, by Dinah Shelton. 8. Corporations and human rights: a theory of legal responsibility, by Steven R. Ratner. 9. Meta-regulation: legal accountability for corporate social responsibility, by Christine Parker. PART III: Practice, Problems and Potential:. 10. The sangam of foreign investment, multinational corporations and human rights: an Indian perspective for a developing Asia, by Surya Deva. 11. The UN human rights norms for corporations: the private implications of public international law, by David Kinley and Rachel Chambers. 12. Engage, embed, and embellish: theory versus practice in the corporate social responsibility movement, by John M. Conley and Cynthia A. Williams. 13. Separating myth from reality about corporate responsibility litigation, by Harold Hongju Koh. 14. The interface between globalisation, corporate responsibility and the legal profession, by Halina Ward.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* CSR = CSR = CSR
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* statsansvar = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ILO = ILO = ILO
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* NGO = NGO = NGO

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Draft code of crimes against the peace and security of mankind; London charter; Nuremberg charter; UN trafficking protocol; ICCPR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ICESCR;

URL http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calcTitle=1&title_id=8561&edition_id=10327

 
59. Stephens, Tim : International courts and environmental protection, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International courts and environmental protection / Stephens, Tim - (Cambridge studies in international and comparative law), xliii, 410 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2009.

ISBN 978-0-521-88122-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Introduction. Part I: International Courts and Environmental Governance:. 1. The patchwork of jurisdictions; 2. Institutions of international environmental governance; 3. International courts and environmental governance. Part II. Judicial Development:. 4. Transboundary environmental damage; 5. Freshwater resources and ecosystems; 6. Marine wildlife and ecosystems. Part III. Contemporary Challenges:. 7. Public interest proceedings; 8. Jurisdictional coordination; 9. Fragmentation of international environmental law; 10. The future of international environmental litigation.

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* NGO = NGO = NGO
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* kärnvapenprov = nuclear test = ydinkoe
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* WTO = WTO = WTO

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Australia / Belgium / Brazil / Canada / Czechoslovakia / Chile / Germany / Greece / Hungary / Iceland / Ireland / Japan / Malaysia / Netherlands / New Zealand / Norway / Slovakia / Switzerland / United Kingdom / USA / Uruguay

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; ICCPR-OP; AMR; Nordic convention on the protection of the environment; ACHPR; Vienna convention for the protection of the ozone layer; Montreal protocol; Protocol of San Salvador; Basel convention; Agenda 21; Framework convention on climate change; Convention on biological diversity; Kyoto protocol; ToA; Cartagena protocol;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

 
60. Dunoff, Jeffrey L. (ed.) : Ruling the world, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ruling the world : constitutionalism,international law and global governance / Dunoff, Jeffrey L. (ed.) ; Trachtman, Joel, xvi, 414 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2009.

ISBN 978-0-521-73549-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I. What Is Constitutionalism Beyond the State?:. 1. A functional approach to global constitutionalism, by Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman; 2. The mystery of global governance, by David Kennedy; 3. The international legal system as a constitution, by Andreas Paulus. Part II. The Constitutional Dimensions of Specific International Regimes:. 4. The UN charter – a global constitution?, by Michael Doyle; 5. Rediscovering a forgotten constitution: notes on the place of the UN charter in the international legal order, by Bardo Fassbender; 6. Reframing EU constitutionalism, by Neil Walker; 7. The politics of international constitutions: the curious case of the WTO, by Jeffrey L. Dunoff; 8. Constitutional economics of the WTO, by Joel P. Trachtman. Part III. Cross Cutting Issues:. 9. Human rights and international constitutionalism, by Stephen Gardbaum; 10. The cosmopolitan turn in constitutionalism: on the relationship between national constitutional law and constitutionalism beyond the state, by Mattias Kumm; 11. Constitutional heterarchy: the centrality of conflict in the United States and Europe, by Daniel Halberstam; 12. Courts and pluralism: essay on a theory of judicial adjudication in the context of legal and constitutional pluralism, by Miguel Poiares Maduro; 13. Whose constitution(s)? International law, constitutionalism and democracy, by Samantha Besson.

INDEX WORDS:
* konstitutionalism = constitutionalism = valtiosääntöistäminen
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* WTO = WTO = WTO
* IMF = IMF = IMF
* NGO = NGO = NGO
* OECD = OECD = OECD
* OAS = OAS = OAS
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terror = terror = terrori
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* WHO = WHO = WHO
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; Vienna convention on consular relations; Vienna convention on diplomatic relations; AMR; Canadian charter of fundamental rights and freedoms, CEDAW; CERD; Comprehensive nuclear test ban treaty; ECHR; EU constitution; Genocide convention; ICCPR; ICESCR; Kyoto protocol;

URL http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521514392

[Next]


24.11.1999