[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('access to court') results in 360 hits


[Previous]

 
31. Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ireland v.United Kingdom : 1. decision of 29th April 1976 ; 2. judgment of 18th January 1978. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 25), 141 p.. - Köln : Carl Heymann, 1978.

ISBN 3 452 18459 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* IRA = IRA = IRA
* terrorism = terrorism = terrorismi
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland / United Kingdom : 8231 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-1-3-5(1,2,3,4)-6-14-15-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
32. Case of Foti and others: judgment of 21 Nowember 1983 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Foti and others: judgment of 21 Nowember 1983 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 69), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19876 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
33. Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of X v.United Kingdom : judgment of 5th November 1981. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 46), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19054 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
34. Deweer case : judgment of 27th February 1980., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Deweer case : judgment of 27th February 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 35), 34 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18807 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,2,3)-26,-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Case of Zimmermann and Steiner: judgment of 13th July 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Zimmermann and Steiner: judgment of 13th July 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 66), 15 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19679 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* oikeustapaukset = =

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
36. Eckle case: judgment of 21th June 1983 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eckle case: judgment of 21th June 1983 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 65), 20 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19625 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Minelli case: judgment of 25th March 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minelli case: judgment of 25th March 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 62), 23 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19539 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6(2)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ben Yaacoub case : judgment of 27th November 1987 ; Case of H. v.Belgium : 1. decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 30th November 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 127), 64 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21197 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-48

LIBRARY LOCATION: IMR

 
39. Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Albert le Compte: 1. decision of 28th May 1982; 2. judgment of 10th February 1983; 3. decision of 10th February. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 58), 29 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19493 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6-11

 
40. Kostovski case : 1. decision of 23.May 1989 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 20th November 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kostovski case : 1. decision of 23.May 1989 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 20th November 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 166), 28 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21804 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
41. Bezicheri case : judgment of 25th October 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bezicheri case : judgment of 25th October 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 164), 19 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21781 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* kränkningar = violations = loukkaukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fångar = prisoners = vangit
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-5(2)-5(4)-6-9-10-11-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
42. Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 162), 53 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21773 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-6-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Soering case : 1. decision of 26th January 1989 (relinquishment of jurisdiction) ; 2. judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 161), 83 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21644 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fångar = prisoners = vangit
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West Germany : 8251 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-3-6(1)-6(3)-13-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
44. Bricmont case ; judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bricmont case ; judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 158), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21642 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurister = lawyers = lakimiehet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Canada : 8214 / 6322

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
45. Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Union alimentaria Sanders sa case : judgment of 7th July 1989. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 157), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21641 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. Eriksson case : judgment of 22nd June 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eriksson case : judgment of 22nd June 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 156), 61 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21634 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* barnavård = child care = lastenhoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-50; ECHRP-1-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
47. Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hauschildt case : 1. decision of 26th September 1988 2. judgment of 24th May 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 154), 42 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21592 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
48. Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tre traktörer AB case : judgment of 7th July 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 159), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21684 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-13-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
49. Buck case : judgment of 29th March 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Buck case : judgment of 29th March 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 150), 40 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21566 0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
50. Capuano case: Baggetta case: Milasi case: judgments of 25th June 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Capuano case: Baggetta case: Milasi case: judgments of 25th June 1987. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 119), 52 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21025 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6-48

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. Case of Lechner and Hess: judgment of 23th April 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Lechner and Hess: judgment of 23th April 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 118), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20956 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
52. Case of Ettl and others; case of Erkner and Hofaner; Poiss case; judgments of 23th of April 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Ettl and others; case of Erkner and Hofaner; Poiss case; judgments of 23th of April 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 117), 125 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20955 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
53. Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Monnell and Morris: judgment of 2nd March 1987. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 115), 46 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20947 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-14

 
54. Unterpertinger case: judgment of 24th November., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unterpertinger case: judgment of 24th November. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 110), 31 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 20849 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att förhöra vittnen = examination of witnesses = todistajat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1,3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
55. Case of O. v. the United Kingdom ; case of H. v. the United Kingdom ; decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction) ; judgments of 8th July 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of O. v. the United Kingdom ; case of H. v. the United Kingdom ; decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction) ; judgments of 8th July 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 120), 78 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21059 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* barnomsorg = child welfare = lastenhuolto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
56. Case of W. v. the United Kingdom ; case of B. v. the United States ; case of R. v. the United Kingdom ; decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction) ; judgments of July 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of W. v. the United Kingdom ; case of B. v. the United States ; case of R. v. the United Kingdom ; decision of 23rd October 1986 (relinquishment of jurisdiction) ; judgments of July 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 121), 139 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21060 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* barnomsorg = child welfare = lastenhuolto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8; ECHR-6(1)-8-13-50; ECHR-6(1)-8-13-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
57. Baraona case : judgment of 8th July 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Baraona case : judgment of 8th July 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 122), 31 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21086 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
58. Lutz case ; Englert Case ; Nölkenbockhoff case ; 1. decision of 29 November 1986 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgments of 25 August 1987., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lutz case ; Englert Case ; Nölkenbockhoff case ; 1. decision of 29 November 1986 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgments of 25 August 1987. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 123), 91 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 21120 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6(2);ECHR-6(2)-26ECHR-6(2)-25

LIBRARY LOCATION: IMR

 
59. Cases : Feldbrugge; De Cubber; Gillow; Erkner and Hofauer; Poiss; Bozano (judgments concerning application of Article 50)., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cases : Feldbrugge; De Cubber; Gillow; Erkner and Hofauer; Poiss; Bozano (judgments concerning application of Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 124), 48 p.. - Köln : Carl Heymann, 1987.

ISBN 3 452 211511 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Belgium / United Kingdom / Austria / France : 8238 / 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
60. Pudas case : judgment of 27th October 1987 ; Bodein case : judgment of 27th October 1987., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pudas case : judgment of 27th October 1987 ; Bodein case : judgment of 27th October 1987. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 125), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21155 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-13-50;ECHR-6(1)-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999