[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='hätätilalainsäädäntö' results in 37 hits


[Previous]

 
31. Scheinin, Martin : Tuomioistuimet ja perustuslaki, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomioistuimet ja perustuslaki / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : no. 26; 1., p. 1-3. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1997. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
32. Jyränki, Antero : Pitkän prosessin päätös?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pitkän prosessin päätös? : perustuslaki 2000-mietinnön ja sen valmisteluvaiheiden arviointia / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : no. 26; 3., p. 239-255. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1997. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = Eu = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
33. Jyränki, Antero : Perusoikeuksien historiasta Suomessa, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien historiasta Suomessa = On history of fundamental rights and freedoms on Finland / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 94 (5-6)., p. 739-752 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1996. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
34. Scheinin, Martin : Poikkeuslait ja perustusoikeusuudistus, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Poikkeuslait ja perustusoikeusuudistus / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : no. 94 (5-6)., p. 816-831 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1996. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* inskränkningar = derogations = poikkeukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
35. Hallberg, Pekka : I. JOHDANTO : Perusoikeusjärjestelmä, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

I. JOHDANTO : Perusoikeusjärjestelmä / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 31-58. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* ILO = ILO = ILO
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Denmark / Netherlands / Austria / Germany

NOTE (GENERAL): ECHR; Magna Carta; French declaration of human rights;

 
36. Tuori, Kaarlo : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22) 667, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22) 667 / Tuori, Kaarlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 667-674. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
37. Hautamäki, Veli-Pekka : Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta : oikeusvertaileva tutkimus perustuslain tulkinnan auktoritatiivisista instituutioista ja niiden käyttämästa argumentaatiosta Suomessa ja Norjassa / Hautamäki, Veli-Pekka - ( Suomalainen lakimiesyhdistyksen julkaisuja : A-sarja ; no. 232), xxxii, 291 p. . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2002. - ISSN 0356-7206

ISBN 951-855-195-2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Johdanto. 2. Teoreettiset lähtökohdat analyyttisen vertailukehikon rakentamiseksi. 3. Perustuslain auktoritatiivisen tulkinnan historiallinen konteksti. 4. Valtiosäännön sisältö Suomessa ja Norjassa. 5. Peruruslain auktoritatiivinen tulkinta Suomessa. 6. Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta Norjassa. 7. Vertailu ja johtopäätökset.

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* grundlagsutskottet = constitutional law committee = perustuslakivaliokunta
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

URL http://www.lakimies.org/kirjat/kirjat.htm#A232


24.11.1999