[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='perusoikeudet' results in 1010 hits


[Previous]

 
61. Sullivan Donna J. : Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination. / Sullivan Donna J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 82., p. 487-520. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR, ICCPR, Declaration on the elimimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
62. Frowein, Jochen Abr. : Die Verpflichtungen erga omnes im Völkerrecht und ihre Durchsetzung, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Verpflichtungen erga omnes im Völkerrecht und ihre Durchsetzung / Frowein, Jochen Abr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 241-262. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus

 
63. Kirilova Eriksson, Maja : Skydd av mänskliga rättigheter,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Skydd av mänskliga rättigheter : det interamerikanska systemet / Kirilova Eriksson, Maja - (Studies in international law ; No. 6), 136 p.. - Uppsala : Iustus Förlag - ISSN 0348-4718

ISBN 91 7678 095 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

 
64. Nuorvala, Aarne : Valtiosääntökeskustelu alkaa , 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Valtiosääntökeskustelu alkaa / Nuorvala, Aarne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimiesuutiset - Juristbladet : No. 4., p. 5-8. - Helsinki : Suomen lakimieslitto - Finlands juristförbund ry (D), 1974.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Valtiosääntökomitean välimietintö luovutettiin oikeusministeri Louekoskelle 5.4.-74.Mietinnön luovutustilaisuudessa komitean puheenjohtaja, Aarne Nuorvala lausui, että välimietinnön tarkoituksena on olla perustan poliittisen puolueiden ja muiden lausunnonantajien kannanotoille.Kirjoitus on presidentti Nuorvalan puhe kokonaisuudessaan.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
65. Hannum, Hurst : Current developments , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current developments : the Strassbourg declaration on the right to leave and return / Hannum, Hurst

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 432-434. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR-13 ; ICCPR-12

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
66. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
67. Viljanen, Veli-Pekka : Hallitusmuodon perusoikeusluvun taustasta ja syntyvaiheista., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Hallitusmuodon perusoikeusluvun taustasta ja syntyvaiheista. / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomalainen oikeusajattelu murroksessa (1905-1925) : suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP)-projektin päätösseminaarin (7-8.9.1989) alustukseet / Jyränki, A.; Manninen, S. (eds.) - (SOAP (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet) ; No. 7), p. 17-26. - Turku : Oikeustieteellinen tiedekunta ; Turun Yliopisto, 1990. - ISSN 0781-1411

ISBN 951 880 407 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
68. Jyränki, Antero : Suomalainen oikeusajattelu murroksessa (1905-1925) , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomalainen oikeusajattelu murroksessa (1905-1925) : suomalaisen oikeusajattelun perusteet / Jyränki, Antero ; Manninen, Sami - (SOAP (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet) ; No. 7), 107 p.. - Turku : Oikeustieteellinen tiedekunta ; Turun Yliopisto, 1990. - ISSN 0781-1411

ISBN 915 880 407 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
69. Human rights in Iraq , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Iraq : a Middle East Watch /, 235 p.. - New York : Human Rights Watch (D), 1990.

ISBN 0 929692 470

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* kurder = Kurds = kurdit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq : 7328

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
70. Heinonen, Liisa : Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeuksista Suomessa / Heinonen, Liisa, 138 p.. - s.l.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma koostuu seuraavista luvuista: 1. Perusoikeudet 2. Kansalaisuuden saaminen ja menettäminen 3. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 4. Oikeus päästä julkisiin virkoihin 5. Taloudelliset oikeudet 6. Sosiaaliset etuudet 7. Asiakirjajulkisuus 8. Ahvenanmaata koskevat erityissäännökset

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
71. Hallberg, Pekka : Vilken betydelse har de konstitutionella grundrättigheterna i förvaltningsrättsliga ärenden , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vilken betydelse har de konstitutionella grundrättigheterna i förvaltningsrättsliga ärenden = The significance of the constitutional basic rights in administrative cases (T) / Hallberg, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p. 491-499. - Helsinki, 1985.

ABSTRACT: Författaren granskar hur grundlagskontrollen ordnas i allmänhet i Finland, varefter han undersöker utgående från HFD:s avgöranden hur grundrättigheterna tillämpas i praktiken samt betydelsen av ett statsförfattningsrättsligt perspektiv för gränsdragningen i behörighetsfrågor och lagtolkning.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Referat vid nordiskt förvaltningsrättsligt seminarium i Helsingfors, (19850819)

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
72. Kari, Merja : Perusoikeuksien välitön soveltaminen virkamiestoiminnassa, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Perusoikeuksien välitön soveltaminen virkamiestoiminnassa / Kari, Merja, 106 p.. - Tampere : Tampereen yliopisto : Hallintotieteen laitos (D), 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka paljon viranomaistoiminnassa on sovellettu päätöksenteossa perusoikeussäännöksiä. Tässä tarkoituksessa on käyty lävitse korkeinpien oikeuksien, KKO:n ja KKO:n ennakkoratkaisut vuosilta 1948-1977 sekä ylinpien laillisuusvalvontaelinten, valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen kertomukset samalta ajanjaksolta. Kyseiseltä ajalta löytyi yhteensä vain 37 päätöstä, joiden osalta saattoi katsoa vedotun johonkin perusoikeuteen. Eniten tällaisia päätöksiä oli KHO:n toiminnassa. Se oli soveltanut perusoikeuksia 21 kertaa. KKO ja oikeusasiamies olivat kumpikin vedonneet johonkin perusoikeuteen 7 kertaa, oikeuskansleri vain 2. Voidaan siis sanoa, että viranomaistoiminnassa on perusoikeuksien soveltaminen ollut varsin vähäistä.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Tampere, 1979

 
73. Lausunto valtiosääntökomitealle, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lausunto valtiosääntökomitealle /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimiesuutiset - Juristbladet : No. 12., p. 21-39. - Helsinki : Suomen lakimieslitto - Finlands juristförbund ry (D), 1974.

LANGUAGE: SWE / FIN

ABSTRACT: Valtiosääntökomitea on pyytänyt lausuntoa Suomen lakimiesliitolta komitean välimietinnöstä 1974 / 27. Kirjoitus on lakimiesliiton esittämä lausunto valtiosääntökomitealle.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

 
74. Alkema, Evert Albert : The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights. / Alkema, Evert Albert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 33-45. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
75. Granshof van der Meersch, Walter J. : Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme. / Granshof van der Meersch, Walter J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 201-220. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on the Law of Treaties -31,-5;ECHR

 
76. Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 7-15. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* tortyr = torture = kidutus
* rasism = racism = rasismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
77. Donner, Andre M. : Transition, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transition / Donner, Andre M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 145-148. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta

 
78. Jan D. Meyer : Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jan D. Meyer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 125.129. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-60; ESC-32; ICESCR-5;-2; Vienna convention on the law of treaties

 
79. Jan D. Meyer : Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jan D. Meyer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 125-129. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6; -60; ESC-32; ICESCR 5-2; Vienna convention on the law of treaties;

 
80. Klebes, Heinrich : Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly / Klebes, Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 307-316. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* demokrati = democracy = demokratia
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal / Spain / Liechtenstein : 8242 / 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-1; -3; -8; -9; -10; -11; -25

 
81. Kiss, Alexandre : Une institution d'enseignement et de recherche dans le domaine des droits de l'homme , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Une institution d'enseignement et de recherche dans le domaine des droits de l'homme : l'institutinternational des droits de l'homme / Kiss, Alexandre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 301-306. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* information = information = tiedotus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

NOTE (GENERAL): UDHR;EDHR

 
82. Jacot-Guillarmod, Oliver : L'arbitage prive face a l'article 6/1 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'arbitage prive face a l'article 6/1 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jacot-Guillarmod, Oliver

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 281-294. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6-1

 
83. Gölcüklü, Feyyaz : Quelques principes fondamentaux de la nouvelle constitution de la republique de Turquie (1982) et la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quelques principes fondamentaux de la nouvelle constitution de la republique de Turquie (1982) et la convention europeenne des droits de l'homme / Gölcüklü, Feyyaz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 231-258. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR

 
84. Eduardo Garcia de Enterria : Valeur de la jurisprudence de la cour europeenne des droits de l'homme en droit espagnol, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Valeur de la jurisprudence de la cour europeenne des droits de l'homme en droit espagnol / Eduardo Garcia de Enterria

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 221-230. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

 
85. Schermers, Henry G. : The international protection of the right of property, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international protection of the right of property / Schermers, Henry G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 565-580. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inkomst = income = tulot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1

 
86. Salcedo, Juan Antonio Carrillo : Souverainete des Etats et droits de l'homme en droit international contemporain, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et droits de l'homme en droit international contemporain / Salcedo, Juan Antonio Carrillo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 91-95. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* sanktioner = sanctions = pakotteet

 
87. de Salvia, Michel : L'elaboration d'un "ius commune" des droits de l'homme et des libertes fondamentales dans la perspective de l'unite europeenne, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'elaboration d'un "ius commune" des droits de l'homme et des libertes fondamentales dans la perspective de l'unite europeenne : l'auvre accomplie par la Commission et la Cour Europeenne des Droits de l'Homme / de Salvia, Michel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 555-563. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* integration = integration = yhdentyminen
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-3;-60

 
88. Raymond, Jean : L'article l du protocole additionnel et les rapports entre particuliers, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'article l du protocole additionnel et les rapports entre particuliers / Raymond, Jean

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 531-538. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-1;-8;-13

 
89. de Deus Pinheiro Farinha, Joao : L'article 15 de la convention, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'article 15 de la convention / de Deus Pinheiro Farinha, Joao

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 521-529. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krig = war = sota
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-15;-19

 
90. Peukert, Wolfgang : Human rights in international law and the protection of unborn human beings, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in international law and the protection of unborn human beings / Peukert, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 511-519. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* barn = children = lapset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* abort = abortion = abortti
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of the child; AMR-4; ICCPR-6; ECHR-2;-3;-8;-12;-64

[Next]


24.11.1999