[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='liikkumisvapaus' results in 767 hits


[Previous]

 
61. Euroopan talousalue (ETA), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan talousalue (ETA) : sopimuksen keskeinen sisältö /, 14 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1991.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* EES = EEA = ETA

 
62. Barav, Ami (ed.) : Yearbook of European law 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of European law 1990 : 10 / Barav, Ami (ed.) ; Wyatt, D. A. (ed.) ; Wyatt, Joan (ed.), xv, 659 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0-19-825705-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles:. 1.Hondius, Frits W.: Legal aspects of the movement of persons in Greater Europe, p. 291-308. 2. Clapham, Andrew: A human rights policy for the European Community, p. 309-366. 3. Cornish, W.R.: Intellectual property, p. 469-480. 4. Bartsch, Hans-Jürgen: Council of Europe, p. 493-534. 5. Warbrick, Colin: The European Convention on Human Rights, p. 535-594.

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR-5-6-8-10-12-37; ESC; ECHRP-1-I

 
63. Greve, Hanne Sophie : Cambodia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Cambodia / Greve, Hanne Sophie

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 56-97. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Cambodia

NOTE (GENERAL): CERD; CEDAW; ICCPR; ICESCR; Geneva Conventions

 
64. Stokke, Hugo : India, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

India / Stokke, Hugo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 144-189. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CERD; Genocide-Convention

 
65. Zwamborn, Marcel : Suriname, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Suriname / Zwamborn, Marcel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 286-315. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Suriname / South america : 6454 / 6400

 
66. Ekern, Stener : Nicaragua, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Nicaragua / Ekern, Stener

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 258-285. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central america : 6245 / 6200

 
67. Oloka-Onyango, Joe : Uganda, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Uganda / Oloka-Onyango, Joe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 316-355. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Uganda / East Africa : 5263 / 5200

 
68. Breum, Martin : Namibia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Namibia / Breum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 222-257. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Southern Africa : 5446

 
69. Gutto, Shadrack B. : Mozambiqiue, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Mozambiqiue / Gutto, Shadrack B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 190-221. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Mozambique / Southern Africa : 5445

 
70. Samnöy, Åshild : Zimbabwe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Zimbabwe / Samnöy, Åshild

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 380-426. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern africa : 5467 / 5400

 
71. Williams, Douglas : Zambia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Zambia / Williams, Douglas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 356-379. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Zambia / Southern africa : 5466 / 5440

 
72. Viet Nam, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Viet Nam : arrests of political prisoners, 1990-1991 /, 18 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* journalister = journalists = lehtimiehet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

TIME PERIOD: 1990-1991

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam : 7553

NOTE (GENERAL): ICCPR-9

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
73. ?????, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

????? /, 107 p.. - New York : Human Rights Watch Committee, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* perestrojka = perestroika = perestroika
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

TIME PERIOD: 1988-1989

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
74. Destroying ethnic identity, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Destroying ethnic identity : the Turks of Greece /, 57 p.. - New York, 1990.

ISBN 0 929692 70 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* turkar = Turks = turkkilaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / Turkey : 8227 / 8248

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
75. Maes, Marie-Elisabeth : Building a people's Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Building a people's Europe : 1992 and the social dimension : the facts, the proposals and the legislation / Maes, Marie-Elisabeth, viii, 104 p.. - London : Whurr publ., 1990.

ISBN 1 87033 285 7

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter

 
76. van Empel, M. (ed.) : Leading cases on the law of the European Communities, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Leading cases on the law of the European Communities / van Empel, M. (ed.). - 5th ed.., xxv, 730 p.. - Deventer : Kluwer law and Taxation publ., 1990.

ISBN 90 6544 235 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): På pärmen: Europa Institute.University of Amsterdam

 
77. Lundberg, Erik : Den europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Den europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare / Lundberg, Erik, 23 p.. - Turku/Åbo : The Finnish University, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
78. Sehe, Jean-Claude : A guide to working in a Europe without frontiers, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A guide to working in a Europe without frontiers / Sehe, Jean-Claude, 253 p.. - Brussels : ESCS - EEC - EAEC, 1988.

ISBN 92 825 8067 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
79. Indivisible human rights , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indivisible human rights : the relationship of political and civil rights to survival, subsistence and poverty /, 76 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 084 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fattigdom = poverty = köyhyys
* hunger = famine = nälkiintyminen
* censur = censorship = sensuuri
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar (Burma) / Kenya / Thailand / Brazil / West Bank (Palestine) Occupied Territories / Philippines / Mauritania / Sudan / India / Indonesia / East Africa

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
80. Lundberg, Erik : Den Europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den Europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare / Lundberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen lait ja Euroopan Yhteisö / Kiikeri, M. (ed.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja.Kokoomateosten sarja C.), p. 201-224. - Turku : Turun Yliopisto, 1992. - ISSN 0784-090x

ISBN 951 880 836 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EU = EU = EU
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* asyl = asylum = turvapaikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; Schengen agreement USE Schengen convention; Dublin agreement USE Dublin convention; Refugee convention

 
81. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1978-1979 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 193-257. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* PLO = PLO = PLO
* direktiv = directives = direktiivit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands / Egypt / Israel / Turkey / North Africa : 6113 / 8238

NOTE (GENERAL): Refugee convention; CERD

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
82. Santesson, Helena : 1.EG:s sociala dimension : gränslösa rättigheter?, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

1.EG:s sociala dimension : gränslösa rättigheter? : 2. Den sociala tryggheten inom EG för migrerande arbetstagare / Santesson, Helena ; Paskalia, Vicki - ( Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk Rätt vid Stockholms Universitet ; No. 5), 135 p.. - Stockholm : Stockholms Universitet, 1991. - ISSN 1101-7732

ISBN 91 7598 406 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ILO = ILO = ILO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
83. A troubled year : Haitians in the Dominican Republic , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A troubled year : Haitians in the Dominican Republic /, 47 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1992.

ISBN 1 56482 082 09 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Dominican Republic / Caribbean countries / Latin America / USA : 6129 / 6100

NOTE (GENERAL): ICCPR-12; AMR-22

LIBRARY LOCATION: IMR

 
84. Lonbay, Julian : Free movement of persons , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Free movement of persons : recognition of qualifications and working conditions / Lonbay, Julian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 41., p. 212-215. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1992. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
85. Weiler, Joseph H.H. : Thou shalt not oppress a stranger , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Thou shalt not oppress a stranger : on the judicial protection of the human rights of non-EC nationals : a critique / Weiler, Joseph H.H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law (EJIL) = Journal europeen de droit international : No. 3 (1)., p. 65-91. - München : C.H.Beck, 1992. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Introduction:. In this article I examine the manner in which the European Court of Justice has interpreted the limits to its human rights jurisdiction in cases concerning non-EC nationals. So far the Court has interpreted these limits narrowly. This whole area has now become socially, politically and ethically most delicate. I think the current jurisprudence is unsatisfactory both in its reasoning and its results. I also think that it is important for symbolic, and not only practical reasons, that the voice of the European Court, within the proper bounds of the judicial function, should be particularly pure. I shall therefore try and demonstrate why the case-law is `wrong' and in need of review.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

URL http://www.ejil.org/

 
86. de Rouw, A. C. J. : Some aspects of the right to leave and to return with special reference to Dutch law and practice, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Some aspects of the right to leave and to return with special reference to Dutch law and practice / de Rouw, A. C. J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 45-72. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2961 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Netherlands Antilles : 8238 / 6113

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHRP-4-1

 
87. Swart, A.H.J. : The legal status of aliens , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal status of aliens : clauses in Council of Europe instruments relating to the rights of aliens / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 3-64. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European migrant workers convention; ESC; European convention on establishment

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
88. Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö = Betänkande avgivet av arbetsgruppen för reformering av utlänningslagen / - (Komiteanmietintö = kommittebetänkande ; No. 7), 89 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1989. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1237 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningsförordning = alien's decree = ulkomaalaisasetus
* pass = passport = passi
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* asyl = asylum = turvapaikka
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Summary in Swedish.ECHR;

LIBRARY LOCATION: The Main library / The institute

 
89. McBride, Dale R. : Haig v. Agree , 1983
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Haig v. Agree : a decisive victory for governmental regulation of Americans in international travel / McBride, Dale R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): California Western international law journal : No. 13(1)., p. 144-167. - San Diego : California Western School of Law, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

 
90. Ricca, Sergio : International migration in Africa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International migration in Africa : legal and administrative aspects / Ricca, Sergio, xii, 190 p.. - Geneva : ILO, 1989.

ISBN 92 2 106501 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Refugee convention; OAU refugee convention; Additional protocols to the Geneva conventions;

[Next]


24.11.1999