[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='immigrants' results in 378 hits


[Previous]

 
61. Feller, Erika : Carrier sanctions and international law, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Carrier sanctions and international law / Feller, Erika

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 1; no. 1., p. 48-66. - Oxford : Oxford U. P., 1989. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Convention on territorial asylum

 
62. Invandrare och minoriteter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 5-6., p. 2-67. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1993. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are a.o.:. 1. Lennart Ilke : Människans lott och levndasöde : Schwarz under luppen. 2. Gunnar Jervas : Perspektivet som kom bort : sändarstaternas avsikter och behov nonchaleras i svnesk flyktingpolitik. 3. Matyas Szabo : Ihåligt svenskt medborgarskap. 4. I väntan på en ny lagstiftning : intervju med justitieminister Gun Hellsvik, intervjuare David Schwarz. 5. Påhl Ruin : Nyansera journalistiken. 6. Lilian Levin : Pyramiden som vände. 7. Jörgen Baek Simonsen : Muslimska skolor i Danmark : en utmaning. 8. Zdzislaw Chobot : Emancipationens pris. 9. Nina Ljungquist : Ett folk i fyra länder. 10. Hugh Beach : Kränkande politik. 11. Pekka Aikio : Mot större jämställdhet. 12. Steinar Pedersen : Kulturell likvärdighet.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
63. Invandrare och minoriteter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 3-39. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1993. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Jonas Widgren : Världsmigrationens framtid. 2. Tomas Hammar : Riktning syd-nord. 3. Ylva Brune : Vi och dom. 4. Birgitta Löwander : Massmediernas konstruerade värld. 5. Hedvig Ekerwald : Om humorns ståndpunkt. 6. Terje B. Englund : Slovakien : nästa oroshärd? 7. Kjell Herberts : Varför måste alla finnar lära sig svenska?. 8. Tomas Hammar : Forskning om förintelsen.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* rasism = racism = rasismi
* nationalism = nationalism = nationalismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* EG = EC = EY
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Eastern Europe

 
64. Invandrare och minoriteter, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 2., p. 1-36. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1992. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. David Schwarz : Etniska strejker. 2. Joy Mahlasela : En sydafrikansk betraktelse : på nåd och onåd. 3. Christian Råbergh : Social ingenjörskonst eller frivilliga krafter?. 4. Solveig Ekblad : Migration och välbefinnande. 5. Hugh Beach : Den svenska samepolitiken. 6. Harald Runblom : Debatt om invandrarforskning : viktiga uppgifter. 7. Ann-Charlotte Sandstedt : En bortglömd grupp : krigsskadade flyktingar. 8. Eva Norinder : Göteborgsmodellen för hörselskadade.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* migration = migration = siirtolaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
65. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-35. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. David Schwarz : Det låga valdeltagandet. 2. Björn Gustafsson : Utlänningarnas försörjning. 3. Sioma Zubicky : Ärr för hela livet. 4. Mieczyslaw Gorski : (Den tyska minoriteten - en chock för polackerna) : Bilden av en fiende. 5. Judit Horvath-Lindberg intervjuar Judit Toth : Ungersk flyktingpolitik. 6. Henrik Persson : Stamfolk i Indien. 7. Birger Winsa : Tornedalsk tvåspråkighet.

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommunalval = municipal elections = kunnallisvaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Sweden / Poland / Hungary

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
66. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 6., p. 2-27. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. David Schwarz : Allt är inte rasism. 2. Reza Banakar : Debatt på låtsas. 3. Aila Aune : Minoritetsbeteendets fördelar. 4. Anne Sofie Roald : Islamisk utbildningsmodell. 5. Henrik Persson : Den mänskliga miljön. 6. Einar Heimisson : Islands grymma ansikte.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasism = racism = rasismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* islam = Islam = islaminusko
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* judar = Jews = juutalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Latin-America / Iceland

 
67. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 4-5., p. 3-102. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1.David Schwarz : Etnicitet som stigma. 2. Karin Sharma : Kulturkrockar. 3. Enrique Bustos : Identitetsförlust. 4. Leo Eitinger : Adekvat tilpasning öker tryggheten. 5. Magnus Kihlbom : Psykiatrins roll i asylärenden. 6. Saleh Oweini : I väntan på asyl. 7. Roland Jacobsson intervjuar Luis Pavez : Mot passivitet : en flykting berättar. 8. Ulla-Stina Söder, Eva Entrena : Personlighet och utbrändhet. 9. Per Borgå : Skuldkulturer - skamkulturer. 10. Monica Löfwander : Sjukvård över språkgränser. 11. Hartmut Apitzsch, Luis Ramos-Ruggiero : Dialog med förhinder. 12. Danuta Wasserman, Barbro Sollbe : Självmord. 13. David Gaunt, Welat Songur, Erik Olsson : Åldrandets vedermödor. 14. Vera Andersson : Primärvårdens möjligheter. 15. Ann-Mari Lagercrantz : Samlevnadsfrågor. 16. Hannelotte Kindlund : Sjukskrivning och förtidspensionering. 17. Margareta Brandell-Forsberg : Flyktingbarn - riskbarn. 18. Anders Hjern : Familjens situation. 19. Orlando Mella : Hemlandstrauma och mottagningsstress. 20. Judith Beermann Zeligson, Chava Savosnick : Intill sjunde släktled. 21. Marianne Cederblad : Sverige - adoptionsland. 22. Ingela Palmer : Läkande kraft. 23. Charles Westin : Tortyr. 24. Sten W. Jakobsson, Hans Peter Söndergaard : Utanför mänskliga upplevelser. 25. Svante Larsson : Arbetsrehabilitering. 26. Ingar Högberg, Lars Jonsson : En idé med framtid. 27. Marianne Freyne-Lindhagen :Efter att dörren öppnats.

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* självmord = suicide = itsemurha
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
68. Invandrare och minoriteter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-36. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1990. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are :. 1. Reza Banakar : Lagens dilemma. 2. Johanna Parikka : Stackars invandrare. 3. Gunnar Edrén : Missriktad reform. 4. Mari Balint : Svenska attityder. 5. Matti Laukkanen : Stora risker med schablonbidrag. 6. Agneta Karlsson : Två livsstilar. 7. Tue Magnussen : Etnisk konflikt utmanar EG. 8. Inger Agger, Sören Buus Jensen : Psykosocialt arbejde i Chile.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EG = EC = EY
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* muslimer = Muslims = muslimit

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
69. Invandrare och minoriteter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 1. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1990. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Laila Freivalds intervjuas av David Schwarz : Det lettiska är för mig det globala. 2. Annick Sjögren : En miljon utvandrare. 3. Mats Hennius : Tack för visat intresse. 4. Ampe Meyerhöffer : Uppföljning av SFI-reformen. 5. Gun Zackarias : Drogkulturen. 6. Jane Brodin, Marianne Lindberg : Adoptivbarn med handikapp. 7. Jörgen Wurtz Sörensen : Danskerne og de fremmede. 8. Kirsten Just Jeppesen : Andregenerationsinvandrere. 9. Mando Dalianis : Inbördeskrigets konsekvenser. 10. Lettland går mot frihet.

INDEX WORDS:
* muslimer = Muslims = muslimit
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Sweden / Latvia

 
70. Lin-Yuan, Yihua : The model of place utility revisited, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The model of place utility revisited / Lin-Yuan, Yihua ; Kosinski, Leszek A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 1., p. 49-70. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: China

 
71. Icduygu, Ahmet : Facing changes and making choices, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Facing changes and making choices : unintended Turkish immigrant settlement in Australia / Icduygu, Ahmet

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 1., p. 71-94. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* turkar = Turks = turkkilaiset

 
72. Tatsoglou, E. : The Greek immigrant family in the United States and Canada, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Greek immigrant family in the United States and Canada : transition from an "Institutional" to a "Relational" form (1945-1970) / Tatsoglou, E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 30; no. 2., p. 155-174. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1992. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece / USA / Canada

 
73. Culture conflict revisited, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Culture conflict revisited : Fraud by Vietnamese physicians in the United States /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 30; no. 2., p. 201-224. - Geneva : International Organization for Migration = IOM, 1992. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* vietnameser = Vietnamese = vietnamilaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
74. Papademetriou, Demetrios G. : Illegal Mexican migration in the United States and US responses, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Illegal Mexican migration in the United States and US responses / Papademetriou, Demetrios G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : special issue : vol. 31; no. 2/3., p. 314-348. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1993. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mexikaner = Mexicans = meksikolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
75. Morokvasic, M. : Roads to independence, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Roads to independence : self-employed immigrants and minority women in five European states / Morokvasic, M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : special issue : vol. 29; no. 3 vol. 31; no. 2/3., p. 407-420. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1991. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

 
76. Kurian, G. : South Asians in Canada, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

South Asians in Canada / Kurian, G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : special issue : vol. 29; no. 3 vol. 31; no. 2/3., p. 421-434. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1991. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Caribbean Countries

 
77. Pohjola, A. : Social networks - help or hindrance to the migrant, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Social networks - help or hindrance to the migrant / Pohjola, A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : special issue : vol. 29; no. 3 vol. 31; no. 2/3., p. 435-444. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1991. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

 
78. Ngo, Hang-Yue : The economic role of immigrant wives in Hong Kong, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The economic role of immigrant wives in Hong Kong / Ngo, Hang-Yue

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 3 vol. 31; no. 2/3., p. 403-424. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

 
79. Lewinter, Myra : Elderly Turkish immigrants access to and future use of health and social services in Copenhagen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Elderly Turkish immigrants access to and future use of health and social services in Copenhagen / Lewinter, Myra ; Gezgin, Kerin ; Kesmez, Selim S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : quarterly review : vol. 32; no. 4 vol. 31; no. 2/3., p. 499-512. - Geneva : International Orgnaization for Migration = IOM, 1994. - ISSN 0200-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* turkar = Turks = turkkilaiset
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

 
80. Invandrare & minoriteter, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare & minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-32. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1995. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ali Najib : Invandrarföretag : inte bara pizzerior och kiosker. 2. Annick Sjögren : Integration förutsätter maktdelning. 3. Ulf Tjäder : Sju av tio av utländsk härkomst. 4. Maria Leissner intervjuas av David Schwarz : Diskrimineringen på arbetsmarknaden vårt största invandrarpolitiska problem. 5. Jonas Alwall : En oundviklig skilsmässa. 6. Jarmo Lainio : Språkets mångfald. 7. Mehmet Eskin : Självmordsbeteende i två kulturer.

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* självmord = suicide = itsemurha

 
81. Kymlicka, Will : Multicultural citizenship, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights / Kymlicka, Will, 280 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-827949-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* HCNM = HCNM = HCNM
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages; CEDAW; CERD; Declaration on the rights of minorities

 
82. Jaakkola, Magdalena : Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet / Jaakkola, Magdalena - ( Työpoliittinen tutkimus ; 101), 102 p.. - Helsinki : Työministeriö, 1995. - ISSN 0787-9458

ISBN 951-735-028-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* rasism = racism = rasismi
* AIDS = AIDS = AIDS
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kurder = Kurds = kurdit
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): Abstract in English;, CERD

 
83. Part II : the new Europe - East and West, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part II : the new Europe - East and West /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationalism, racism and the rule of law / Fitzpatrick, P. (ed.), p. 75-148. - Dartmouth : Aldershot, 1995.

ISBN 1-85521-554-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Law and the constitution of the "immigrant" in Europe : a UK policy perspective, by Abdul Paliwala. 2. Paradoxes of European citizenship, by Roel de lange. 3. Whose rights, what people, which community : the rule of law as an instrument of oppression in the new Latvia, by Bill Bowering. 4. Socio-legal transformation and racial tensions in Chech society in the 1989-93 period, by Jiri Priban.

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* rasism = racism = rasismi
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* EU = EU = EU
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* romer = Roma = romanit

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Chech Republic

NOTE (GENERAL): ECHR; TEU

 
84. Comparative assessment of the legal instruments implemented in the various member states of the European Communities to combat all forms of discrimination racism and xenophobia and incitement to hatred and racial violence,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Comparative assessment of the legal instruments implemented in the various member states of the European Communities to combat all forms of discrimination racism and xenophobia and incitement to hatred and racial violence : Danish report /, 103 p.. - Copenhagen : Danish Center of Human Rights

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* antisemitism = anti-Semitism = antisemitismi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* hemspråksundervisning = mother tongue instruction = kotikieliopetus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ratificering = ratification = ratifiointi

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CEDAW; CDE; Convention on the leagl status of stateless persons; Convention of reduction of statelessness;

 
85. Cuba, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cuba : improvements without reform / - (Human Rights Watch : Americas watch ; vol. 7; no. 10), 34 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT;

 
86. Consideration of reports submitted by states perties under article 40 of the covenant, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states perties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Slovenia /, 4 p.. - New York : United Nations, 1994.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.40

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
87. United Kingdom, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

United Kingdom : summary of human rights concerns /, 29 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* tortyr = torture = kidutus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* kvinnor = women = naiset
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* IRA = IRA = IRA
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Wales

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; ICCPR-OP.Includes the fourth periodic report of the UK to HRC

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
88. Exclusion, equality before the law and non-discrimination, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Exclusion, equality before the law and non-discrimination /, ii, 194 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1995.

ISBN 92-871-2714-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. I.1. Exclusion, equality before the law and non-discrimination, by marie-Therese Join-Lambert. 2. - the point of view of the international lawyer, by Michael Banton. 3. - the point of view of the judge, by Alberto Sciolla-Lagrange. 4. - the point of view, of the victim, by Xavier Emmanuel. 5. - the point of view of the policeman, by Roger Bouiller. 6. - the point of view of the local authority, by Bengt Mollstedt. II. Exclusion, equality before the law and non-discrimination : old people, economically disadvantaged people, the unemployed, report by Graham Room. III. Exclusion, equality before the law and non-discrimination : physically and mentally disabled persons, AIDS patients, report by Maria Rita Saulle. IV. Exclusion, equality before the law and non-discrimination : aliens, immigrants, gypsies and other travellers, report by Gerd-Heinrich Kemper. V. General report, by Jean-Michel Belorgey

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* AIDS = AIDS = AIDS
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* romer = Roma = romanit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Czech Republic / France / Romania / United Kingdom / Italy / Sweden / Germany

NOTE (MEETINGS): Proceedings : seminar, Taormina-Mare (italy), [19940929-19941001], [C]

NOTE (GENERAL): Czech charter of fundamental rights and freedoms; ECHR-8-10-12-14-16; Vienna declaration; ESC; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
89. preface by Glenys Kinnock : The gender perspective, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The gender perspective / preface by Glenys Kinnock, 163 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1995.

ISBN 92-871-2822-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* demokrati = democracy = demokratia
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
90. Collinson, Sarah : Europe and international migration, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europe and international migration / Collinson, Sarah. - rev. ed.., xiv, 210 p.. - London : Pinter, 1994.

ISBN 1-85567-297-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* emigration = emigration = maastamuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): European migrant workers convention; EEC-treaty; TEU;

[Next]


24.11.1999