[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Holm, Nils G.') gav 76 träffar


1. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Joel Pettersson och religionen / Nils G. Holm.
- Ingår i: Horisont, ISSN 0439-5530, (1988) 4, s. 31-38.

2. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religion in the nordic countries : introduction / Nils G. Holm.
- Ingår i: Social compass, ISSN 0037-7686, 35 (1988) 1, s. 5-13.

3. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religionens lås och nycklar / Nils G. Holm.
- Ingår i: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1988) 4, s. 19-22.

4. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Report from a conference on comparative religion at Marburg 15-18 June, 1988 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Temenos, ISSN 0262-4524, 24 (1988) s. 159-161.

5. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  .
- Ingår i: Social compass, ISSN 0037-7686, 35 (1988) 1, Red. Nils G. Holm.

6. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Andliga väckelser i skärgården / Nils G. Holm.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 9-15.

7. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Attityder till kremering i Finland / Nils G. Holm.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 3, s. 210-212.

8. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Jumalan lapsenlapset ja muita ilmiöitä uskonnonpsykologian tutkimuskentältä / Nils G. Holm.
- Ingår i: Vartija, ISSN 0783-033X, (1989) 4, s. 164-169.

9. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  [Rec. av] Helen Ralston, Christian Ashrams, A new religious movement in contemporary India. 1987 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 304-308.

10. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  [Rec. av] Thorleif Pettersson, Bakom dubbla lås. En studie av små och långsamma värderingsförändringar. Stockholm 1988 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 4, s. 224-227.

11. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Två norska doktorsavhandlingar : rec. av Sigmund Harbo, Barndomserfaringer og voksentro. Stavanger 1987, Ole Gunnar Winsnes, E' du rel'giös eller...?" Tronsheim 1988 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Tidskrift for kirke, religion og samfunn, ISSN 0802-0167, 2 (1989) 1, s. 55-60.

12. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Verksamhetens och organisationens utveckling / Nils G. Holm, Bertil Söderlund.
- Ingår i: Tro och liv : Fria missionsförbundet hundra år / Boris Björklund...et al.. - Hfors : Fria missionsförbundets förlag, 1989, s. 4-55.
ISBN 952-90079-0-6
UDK 28, 26, 284.9(480)
13. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  The relationship between the acceptance of Hindu thought and personality variables : a cross cultural study / Kaj Björkqvist, Nils G. Holm & Barbara Bergbom.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 108-153. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
14. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Moni tuntee johdatusta / Nils G. Holm.
- Ingår i: Tiede 2000, ISSN 0358-1039, 10 (1990) 6, s. 24-28.

15. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Introduction / Nils G. Holm.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 7-24. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
16. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Moderna människors livsåskådning / Nils G. Holm.
- Ingår i: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 7-25.
ISBN 951-9498-78-8
17. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Einführung in die Religionspsychologie / Nils G. Holm. - München : Reinhardt, 1990. - 159 s. - (Uni-Taschenbücher ; 1592).
ISBN 3-497-01212-2
18. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Ekenäs Friförsamling 100 år : minnesord / nedtecknade av Bertil Söderlund och Nils G. Holm. - /Ekenäs/ : /Ekenäs friförsamling/, 1991. - 60 s. : ill.

19. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Empirisk forskning i religion / Nils G. Holm.
- Ingår i: Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz, professor emeritus, den 1 juli 1986 / utg. av Louise Bäckman, Ulf Drobin och Per-Arne Berglie. - Löberöd : Plus Ultra, 1991, s. 205-214.
ISBN 91-8668-44-7
20. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Gud lånar drag av pappa / Nils G. Holm.
- Ingår i: Forskning och framsteg, ISSN 0015-7937, (1991) 2, s. 9-12.

21. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Helande / Nils G. Holm.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 1, s. 46-47.

22. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Inledning / Nils G. Holm.
- Ingår i: Islam i forskningens ljus / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 9-16. - (Religionshistoriska skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 21).
ISBN 951-649-885-X
23. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Pentecostalism : conversion and charismata / Nils G. Holm.
- Ingår i: The international journal for the psychology of religion, ISSN 1050-8619, 1 ( 1991) 3, s. 131-151.

24. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religion in Finland and the Scandinavian model / Nils G. Holm.
- Ingår i: Social compass, ISSN 0037-7686, 38 (1991) 1, s. 9-15.

25. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Humanisten som entreprenör / Bengt Stenlund, Nils G. Holm.
- Ingår i: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 19-22.
ISBN 952-9616-10-4
26. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Introduction / Nils G. Holm.
- Ingår i: Politik och religion : vägar till befrielse eller våldsutövning / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1992, s. 7-8. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 23).
ISBN 951-650-042-0
27. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Kognitive und emotionale Aspekte religiöser Erziehung / Nils G. Holm.
- Ingår i: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, (1992) s. 11-18.

28. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  [Rec. av] Sven Harvardson, Samfund och samhälle. Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext / Nils G. Holm.
- Ingår i: Kyrkohistorisk årsskrift : 1992 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1992, s. 295-296. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1992,1).
ISBN 91-85582-33-6
29. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Sundén's role theory and glossolalia / Nils G. Holm.
- Ingår i: Psychology of religion, personality, problems, possibilities / ed. by H. Newton Malony. - Grand Rapids : Baker Book House, 1992, s. 215-222. - (Psychology and christianity ; 5).
ISBN 0-810-6268-3
30. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Svenska predikantskolan i Ekenäs / Nils G. Holm.
- Ingår i: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 107-118.
ISBN 952-9616-10-4
31. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Tradition, upbringing, experience : a research program for the psychology of religion / Nils G. Holm.
- Ingår i: Psychology of religion, personality, problems, possibilities / ed. by H. Newton Malony. - Grand Rapids : Baker Book House, 1992, s. 223-230. - (Psychology and christianity ; 5).
ISBN 0-810-6268-3
32. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Vem var William Branham? / Nils G. Holm.
- Ingår i: Kyrkans ungdom - Människovännen, ISSN 0356-6692, 14 (1991) 9, s. 15-17.

33. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Forskning rörande religiositeten och religiösa samfund / Nils G. Holm.
- Ingår i: Atlas över Finland : samfund och medborgaraktivitet. - Helsingfors : Lantmäteristyrelsen, cop. 1992, s. 15. Atlasen finns även svensk och engelsk version.
ISBN 951-48-0521-6
34. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Introduction / Nils G. Holm.
- Ingår i: Teaching islam in Finland / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 11-20. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 26).
ISBN 951-650-292-X
35. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  L'islam dans les manuels finlandais d'éducation religieuse / Nils G. Holm.
- Ingår i: Dialogue Arabo-Scandinave : etudes réunies et édités / par Tuomo Melasuo. - Tampere : Institut de recherche de la paix a Tampere, 1993, s. 183-192. - (Rapport de recherche / Tapri ; no 51). Colloque "Dialogue arabo-scandinave" organisé l'Institut finlandais a Paris en avril 1992.
ISBN 951-706-120-X
36. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  [Rec. av] L. B. Brown, The psychology of religion : an introduction / Nils G. Holm.
- Ingår i: The international journal for the psychology of religion, ISSN 1050-8619, 3 ( 1993) 4, s. 257-259.

37. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Relationerna mellan de religiösa samfunden / Nils G. Holm.
- Ingår i: Atlas över Finland : samfund och medborgaraktivitet. - Helsingfors : Lantmäteristyrelsen, cop. 1992, s. 13. Atlasen finns även svensk och engelsk version.
ISBN 951-48-0521-6
38. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionshistoria : en introduktion med textläsning / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi. Religionshistoriska institutionen, 1993. - 320 s. : ill., kart. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 25).
ISBN 951-650-226-1
39. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionshistoria / Nils G. Holm.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 226-232.
ISBN 952-9616-22-8
40. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religionspsykologins grunder / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi. Religionshistoriska institutionen, 1993. - 181 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 23). 3. rev uppl.
ISBN 951-649-487-0
41. Holm, Nils G. / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (religionshistoria)
  Religion and mental health : a case study of the Finnish-Swedish popular writer Joel Pettersson / Nils G. Holm.
- Ingår i: Religion, personality and menthal health / Lawrence B. Brown, editor. - New York : Springer-Verlag, 1994, s. 42-49. - (Recent research in psykoogy).
ISBN 0-387-97773-2 3-540-97773-2
42. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Alkohol och religion / Nils G. Holm.
- Ingår i: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 5, s. 4-7. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

43. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Apokalyptik - religiös och profan / Nils G. Holm.
- Ingår i: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 4, s. 5-9. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

44. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Att sjunga om och om igen... / Nils G. Holm.
- Ingår i: Mixturen : musiktidning från Frikyrkliga studieförbundet, ISSN 0345-8105, 1 ( 1995) s. 24-25.

45. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Biodiversitetsforskning med humanistisk inriktning / Nils G. Holm.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1997) 3, s. 46.

46. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  A cross-cultural investigation of world view : student samples from ten countries / Barbara Bergbom, Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 29-46. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
47. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Extas, trans och tungotal / Nils G. Holm.
- Ingår i: Mänskliga gränsområden : om extas, psykos och galenskap / Lars Bergquist ... [et al.] ; red. Johan Cullberg, Karin Johannisson, Owe Wikström. - Stockholm : Natur och kultur, 1996, s. 35-59. Boken bygger på en serie föredrag hållna på ett symposium, Psykosen ur ett humanistiskt perspektiv, ordnat av Forskningsrådsnämnden.
ISBN 91-27-05831-X
48. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  The familiar and the unfamiliar in the world religions : challenges for religious education today / ed. Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi University, 1997. - 240 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 34).
ISBN 951-650-873-1
49. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Gränslöst / Nils G. Holm, Marianne Zimmer. - [Helsingfors] : Söderström, 1994. - 149, [1] s.
ISBN 951-52-1533-1
50. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Gräsbeckska väckelsen i Houtskär / Nils G. Holm.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1997) 2, s. 16-18.

[Följande]