[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Hertzberg, Lars') gav 63 träffar


1. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Humanisten bör bli expert på dialog / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Åbo underrättelser 25.5.1988

2. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Introduction / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Perspectives on human conduct / ed. by Lars Hertzberg and Juhani Pietarinen. - Leiden : Brill, 1988, s. 1-5. - (Philosophy of history and culture, ISSN 0922-6001 ; Vol. 1).
ISBN 90-04-08937-3
UDK 17
3. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  On the attitude of trust / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Inquiry, ISSN 0020-174X, 31 (1988) s. 307-322.

4. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Perspectives on human conduct / ed. by Lars Hertzberg and Juhani Pietarinen. - Leiden : Brill, 1988. - 176 s. - (Philosophy of history and culture, ISSN 0922-6001 ; Vol. 1).
ISBN 90-04-08937-3
UDK 17
5. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Platoniska och aristoteliska drag i samtida anglosachsisk moralfilosofi / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Antikkens moraltaenkning : foredrag : Platonselskabet, Nordiskt selskab for antikkens idétradition, Symposium på Schaeffergården, Kobenhavn, den 30. maj - 2. juni 1987 / Rapporten er redigert af Ulf Hamilton Clausen. - Kobenhavn : Institut for klassisk Filologi. Kobenhavns Universitet, 1988, s. 155-171.

6. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Tieteen arvovalta ja ihmisen ammatit / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Tieteen kirot ja siunaukset : Edistyksen päivät 87-seminaariraportti / toim. Jaana Venkula. - /Hki/ : Edistyksellinen tiedeliitto, 1988, s. 35-54. - (Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisusarja, ISSN 0781-8831).
ISBN 951-99968-1-8
7. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vad är en mänsklig rättighet? / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism / utg. av Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter. - Åbo : Åbo Akademi, 1988 , s. 9-16. Delar av texten på norska.
ISBN 951-649-466-8
UDK 323.118(042):342.7(100), 342, 323.1, 327, 396
8. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Hoidon etiikka ja ihmisen arvo / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Hoitotiede 1988 : Pro Nursing ry:n vuosikirja / toimituskunta: Ulla Tuomaala...et al. - Turku : Pro Nursing, 1989, s. 39-49. - (Julkaisusarja. A, ISSN 0784-5898 ; 2).
ISBN 952-90048-8-5
UDK 616
9. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Maailma katsottavana / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Hajoava ja yhdentyvä maailmankuva : 8. Suomi tulevaisuudessa -seminaari Kaupunkiopisto, Espoo, 12-13.11.1988 / Pekka Robert Sundell (utg.). - Hki : Tulevaisuuden ystävät, 1989, s. 16-23.

UDK 304, 14
10. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Mietteitä perhehoitajalaista / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1989) 5, s. 404-406.

11. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om våra bilder av vetenskapen / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 233-243.

12. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  The kind of certainty is the kind of language-game / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Wittgenstein: attention to particulars : essays in honour of Rush Rhees (1905-89) / ed. by D. Z. Phillips and Peter Winch. - London : Macmillan, 1989, s. 92-111.
ISBN 0-333-51237-5
UDK 082 Rhees:800.1:1
13. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  On moral nescessity / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Value and understanding : essays for Peter Winch / ed. by Raimond Gaita. - London : Routledge, 1990, s. 102-117.
ISBN 0-415-04150-3
UDK 082 Winch:17
14. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Wittgenstein and the sharing of language / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Wittgenstein - towards a re-evaluation : proceedings of the 14th International Wittgenstein-Symposium, centenary celebration 13th to 20th August 1989, Kirchberg am Wechsel (Austria) 1-3 : vol 1 / eds. Rudolf Haller and Johannes Brandl. - Vienna : Hölder-Pichler-Tempsky, 1990, s. 47-56. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; Bd 19/1-3).
ISBN 0-7923-0983-9
UDK 1(091) Wittgenstein
15. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om Ludwig Wittgenstein och den judiska bakgrunden / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 179-195. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDK 29, 296.1
16. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om att urskilja människan i en människa / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Imod forstandens forhekselse : en bog om Wittgenstein / Steen Brock & Hans-Jörgen Schantz (red.). - Aarhus : Modtryk, 1990, s. 63-74.
ISBN 87-7394-155-7
UDK 1(091)Wittgenstein
17. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vaikka itse Jumala olisi vilkaissut sieluihimme, hän ei olisi voinut nähdä sieltä, kenestä puhumme / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Ajatus, ISSN 0002-2918, 46 (1989) s. 146-153.

18. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vårdetik och människovärde / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 6, s. 366-380.

19. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Yhteisön tärkeys Wittgensteinin myöhäisajattelussa / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Tiede & edistys, ISSN 0356-3677, (1989) 3, s. 219-222.

20. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Artificial intelligence and the empiricist picture of thought / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Artificial intelligence, culture and language : on education and work / ed. by Bo Göranzon, Magnus Florin. - New York : Springer-Verlag, 1990, s. 9-12. - (Artificial intelligence and society serie).
ISBN 0-387-19573-4
21. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Mitä on tieteellinen kasvatus? / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Kasvatus - tiedettä vai taidetta? : kasvatusfilosofian symposiumi Jyväskylän yliopistossa 7.4.1989 / (toim.) Matti Kosonen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, 1990, s. 21-30. - (Julkaisu/Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, ISSN 0357-5101 ; 44).
ISBN 951-680-411-x
22. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om människan, empirismen och den artificiella intelligensen / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Dialoger, ISSN 0283-5207, (1989) 10, s. 63-70.

23. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Imagination and the sense of identity / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Human beings / ed. by David Cockburn. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991, s. 143-155. - (Royal institute of philosophy lecture series ; 29).
ISBN 0-521-42245-0
24. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  [Rec. av] Stanley Cavell, Themes out of school. Effects and causes / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 14 (1991) s. 81-85.

25. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Commentary on Mark H. Bickhard and Robert L. Campbell: Some foundational questions concerning language studies / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Journal of pragmatic, ISSN 0378-2166, 17 (1992) s. 461-465.

26. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Kring idén om en professionell etik / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 99-119. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
27. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Miestutkijoiden mielipiteitä naistutkimuksesta : /svenskspråkigt enkätsvar på om kvinnoforskning/ / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1992) 2, s. 34-35.

28. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Primitive reactions : logic or anthropology / Lars Hertzberg.
- Ingår i: The Wittgenstein legacy / ed. Peter A. French, Theodore E. Uehling, Jr and Howard K. Wettstein. - Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame, 1992, s. 24-39. - (Midwest studies in philosophy ; 17).
ISBN 0-268-01394-2
29. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Raimond Gaita: God and evil: an absolute conception : critical notice / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 15 (1992) s. 357-371.

30. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Rationalismen, rotlösheten och människans behov / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 5, s. 266-280.

31. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Filosofi / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 51-67.
ISBN 952-9616-22-8
32. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om värdet av värden / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Skolans värdegrund. - Helsingfors : Förbundet Hem och skola i Finland, cop. 1993, s. 4-11.
ISBN 951-96918-0-4
33. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Rationalismen, rotlösheten och människans behov / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Landet som icke är? : om det moderna livets patologier och möjligheter / Mikael Forss (red.). - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1993, s. 9-32. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 22). Omarb. version av artikeln.
ISBN 951-650-254-7
34. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  [Rec. av] R. A. Sharpe, Making the human mind / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 16 (1993) s. 93-98.

35. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Öppet och dolt hos Wittgenstein / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 1, s. 65-67.

36. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  The limits of experience / Lars Hertzberg. - Helsinki : Philosophical Society of Finland, 1994. - 293 s. - (Acta philosophica Fennica, ISSN 0355-1792 ; vol. 56).
ISBN 951-9264-22-1
37. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om tillämpad etik och moralisk förundran : [rec. av Torbjörn Tännsjö, Vårdetik (2. uppl.) och manipulerat liv: från konception till obduktion] / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) 18, s. 476-485.

38. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vom Elend angewandter Ethik / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Bertelsmann Briefe, ISSN 0005-9455, (1994) H. 132, s. 16-18.

39. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Finns det åsikter i moralen? / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Filosofisia tienviittoja Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi / Sami Pihlström, Martti Kuokkanen ja Gabriel Sandu (toim.). - [Helsinki] : Helsingin yliopisto, 1995, s. 56-60. - (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, ISSN 0357-4172 ; 1995, 3).
ISBN 951-45-7104-5
40. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Företal / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Essäer om Wittgenstein / utg. under red. av Lars Hertzberg. - Stockholm : Thales, 1992, s. 7-9.
ISBN 91-87172-38-0
41. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Hur tänker du? : filosofiska frågor / Bertel Wahlström, Lars Hertzberg. - [Esbo] : Editum, 1995. - 93 s. : ill. - (Sofia).
ISBN 951-50-0708-9
42. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Moral, moralism och annat : svar till Torbjörn Tännsjö / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) 4, s. 193-196.

43. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om förståelse och dess gränser / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, (1995) 1-2, s. 107-112.

44. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  On being moved by desire / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 18 (1995) s. 250-263.

45. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Rev. of Peter Winch, Trying to make sense / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Theoria, ISSN 0040-5825, 54 (1992) s. 153-160.

46. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  What a waste! / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Economic value and ways of life / ed. by Ralf Eriksson and Markus Jäntti. - Aldershot : Avebury, 1995, s. 103-112.
ISBN 1-85972-076-5
47. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Wittgenstein on the nature of aesthetic remarks / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Nordisk estetisk tidskrift, ISSN 0284-7698, 8 (1992) s. 45-59.

48. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Filosofin - en misskänd vetenskap / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Det evigt mänskliga : humanismen inför 2000-talet / redaktör: Anders Björnsson. - Stockholm : Ordfront, 1996, s. 244-261. - (Svenska humanistiska förbundets skriftserie ; 108).
ISBN 91-7324-510-0
49. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Is religion a product of wishful thinking? / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Can religion be explained away? / edited by D.Z. Phillips. - New York : St. Martin's Press : Basingstoke : Macmillan Press, 1996, s. 49-65.
ISBN 0-312-15966-8 0-333-62065-8
50. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Mitä hymyssä piilee? / Lars Hertzberg.
- Ingår i: Tunteet / toimittaneet Ilkka Niiniluoto ja Juha Räikkä. - Helsinki : Yliopistopaino, 1996, s. 237-250. 3. uppl. 1997.
ISBN 951-570-285-2

[Följande]