[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Storå, Nils') gav 60 träffar


[Föregående]

51. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Wolter Ehn 1931-1994 / Nils Storå.
- Ingår i: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, 73 (1995) s. 66-67.

52. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Anpassning, variation och förändring : maritim antropologi i Skärgårdshavet / Nils Storå.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1996) 4, s. 3.

53. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  The cultural history of north Norway : (review of Nordnorsk kulturhistorie 1-2. Oslo 1994) / Nils Storå.
- Ingår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 26 (1996) s. 151-152.

54. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Strategier kring slumpen : pärlfisket i finländsk belysning / Nils Storå.
- Ingår i: Flodpärlmusslan : rapport från tvärvetenskapligt seminarium om flodpärlmusslan, Margaritana margaritifera, hållet i Jokkmokk 13-14 augusti 1992 / arrangerat av Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum och Kungliga Vetenskapsakademien. - Jokkmokk : Ájtte, 1995, s. 157-165. - (Duoddaris, ISSN 1100-6854 ; 7).
ISBN 91-87636-56-5
55. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Åland : folkkultur / Nils Storå.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 20. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, 1996, s. 336.
ISBN 91-7024-619-X
56. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fisket och landhöjningen i Östra Kvarken : Kyroälvprojektet i kulturekologisk belysning / Nils Storå.
- Ingår i: Bottnisk kontakt VIII : maritimhistorisk konferens, Piteå museum, 9-11 februari 1996 / [redaktör Britta Wännström]. - Piteå : Piteå museum, 1997, s. 96-99.
ISBN 91-87486-13-X
57. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kommers och karneval : fiskmarknaden som mötesplats / Nils Storå.
- Ingår i: Budkavlen 1997, ISSN 0302-2447, Årg. 76 (1997) s. 5-16.

58. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kulturspridning : diffusion och kommunikation i mittnordisk belysning / Nils Storå.
- Ingår i: Kultursamanhengar i Midt-Norden : tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar : førelesingar ved eit symposium i Levanger 1996 / [redaktør: Steinar Supphellen] ; arrangør: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, i samarbeid med Midtnordenkomiteen. - Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1997, s. 7-25. - (Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Konferenser, ISSN 0348-1433 ; 38). (Skrifter / Det kongelige norske videnskabers selskab ; 1, 1997).
ISBN 91-7402-270-9 82-519-1375-6
59. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Jägaren och makterna : samiska och finska björnceremonier / Carl-Martin Edsman. - Uppsala, 1994 / Nils Storå.
- Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv : 1996, ISSN 0347-1837, (1997) s. 208-209.

60. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sjömannen - från livsform till yrke / Nils Storå och Kim Montin (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - (Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, ISSN 0359-2138 ; nr 20).
ISBN 952-12-0034-0