[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Holm, Nils G.') gav 76 träffar


[Föregående]

51. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Hans Åkerberg in memoriam / Nils G. Holm.
- Ingår i: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 3 (1994) s. 200.

52. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  An integrated role theory for the psychology of religion : concepts and perspectives / Nils G. Holm.
- Ingår i: The psychology of religion : theoretical approaches / ed. by Bernard Spilka and Daniel N. McIntosh. - Boulder : Westview, 1997, s. 73-85.
ISBN 0-8133-2946-9
53. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Introduction] / Nils G. Holm, J. A. Belzen.
- Ingår i: Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 11-15. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
54. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Kyrkorum och upplevelse / Nils G. Holm.
- Ingår i: Konsten och kyrkan / föredrag av Nils G. Holm och Martin Lind. - Linköping : Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift, 1997, s. 17-27.

55. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Människans symboliska verklighetsbygge : en psykofenomenologisk studie / Nils G. Holm. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 151 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 40).
ISBN 952-12-0106-1
56. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Parantuminen ja eheytyminen / Nils G. Holm.
- Ingår i: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4870, Vol. 8 (1995) s. 38-54.

57. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Parental influence on religiosity / Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 79-88. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
58. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Psychology of religion : towards a synthesis for a challenging discipline / Nils G. Holm.
- Ingår i: Taking a step back : assessments of the psychology of religion / ed. by Jacob A. Belzen and Owe Wikström. - Uppsala : Uppsala univ, 1997, s. 97-109. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et sociologia religionum, ISSN 0283-149X ; 13).
ISBN 91-554-4018-5
59. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Psychosis and religion / Nils G. Holm, Pertti Järvinen.
- Ingår i: Religion, psychopathology and coping / ed. by Halina Grzymala-Moszczynska and Benjamin Beit-Hallahmi. - Amsterdam : Rodopi, 1996, s. 263-268. - (International series in the psychology of religion ; 4).
ISBN 90-420-0101-1 90-5183-626-0
60. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Rebellion against religious upbringing / Kaj Björkqvist & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 89-96. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
61. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rec. av] Tage Kurtén, Tillit, verklighet och värde : begreppsliga reflexioner kring livsåskådningar hos fyrtioen finska författare. Nora : Nya Doxa, 1995 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Temenos, ISSN 0497-1817, 31 (1995) s. 270-273.

62. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rec. av] The function of myth in Akan healing experience : a psychological inquiry into two traditional Akan healing communities / Desmond Ayim-Aboagye. - Uppsala, 1993 / Nils G. Holm.
- Ingår i: Svensk religionshistorisk årsskrift : Vol. 6 : 1997 / [Svenska samfundet för religionshistorisk forskning]. - Stockholm : Svenska Samfundet för Religionshistorisk forskning, [1998], s. 233-234.
ISBN 91-973063-1-2
63. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion i det multikulturella Bomarsund / Nils G. Holm.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 5, s. 278-288.

64. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion och aggression / Nils G. Holm.
- Ingår i: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 3, s. 3-6. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

65. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religion och våld / Nils G. Holm.
- Ingår i: Fredsposten, ISSN 0357-2250, Årg. 70 (1996) 1, s. 4-7.

66. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. - 274 s. : diagr., tab. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
67. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsychologie gestern und heute : einige Entwicklungslinien / Nils G. Holm.
- Ingår i: Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, s. 15-27. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
68. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religionspsykologin som vetenskapsområde idag / Nils G. Holm.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1996 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1996, s. 31-43. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

69. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Religious symbols and role taking / Nils G. Holm.
- Ingår i: Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995, s. 129-151. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
70. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Role theory and religious experience / Nils G. Holm.
- Ingår i: Handbook of religious experience / Ralph W. Hood, ed. - Birmingham, Ala. : Religious Education, 1995, s. 397-420.
ISBN 0-89135-094-2
71. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Sundén's role theory - an impetus to contemporary psychology of religion / Nils G. Holm & J. A. Belzen (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 151 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 27).
ISBN 951-650-499-X
72. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Vorwort = Preface / Nils G. Holm.
- Ingår i: Religionspsychologie gestern und heute : plurale Ansätze / hrsg. von Nils G. Holm, Erwin Möde, Heinrich Petri. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, s. 7-13. - (Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724 ; Bd 22).
ISBN 3-525-62354-2
73. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World-view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom, Nils G. Holm.
- Ingår i: Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, 21 (1994) s. 185-207.

74. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World view and personality / Kaj Björkqvist, Barbara Bergbom & Nils G. Holm.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 13-28. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
75. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  The world view of the Åland Islanders / Nils G. Holm, Kaj Björkqvist & Barbara Bergbom.
- Ingår i: World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 59-75. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1
76. Holm, Nils G. / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  World views in modern society : empirical studies on the relationship between world view, culture, personality, and upbringing / red. Nils G. Holm and Kaj Björkqvist. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 125 s. : diagr., tab. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 29).
ISBN 951-650-758-1