[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen institution=('Psykologiska institutionen') gav 334 träffar


[Föregående]

51. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  EAMDA:n psykososiaalinen työryhmä Belgiassa : tiimityöstä tukimuoto / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Porras, ISSN 0359-2928, (1989) 1, s. 15-16.

52. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Scary and aggressive fantasies, dreams and nightmares in the TV viewing : aggresssion relationship / V. Viemerö, S. Paajanen.
- Ingår i: International Society for Research on Aggression, 5th European conference, Szombathely, Hungary, June 25-30. 1989 : abstract. - Budapest : Hungarian academy of science. Institute for psychology, 1989, s. 110.

53. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Viestinnän etiikka / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Ihmisenkokoinen koulu : eettinen kasvatus koulun uskontokasvatuksessa / toimituskunta: Kalevi Tamminen, päätoim....et al. - Hki : Lasten keskus, 1989, s. 100-111. - (Uskonnonpedagogisen instituutin vuoskirja ; 1989).
ISBN 951-626-777-7
UDK 37.0, 23/28, 372.82, 372.817
54. Bergbom, Barbara / Psykologiska institutionen
  The relationship between the acceptance of Hindu thought and personality variables : a cross cultural study / Kaj Björkqvist, Nils G. Holm & Barbara Bergbom.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 108-153. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
55. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Fristående studier i psykologi : motivationspsykologi / Kaj Björkqvist, Karin Österman. - Åbo : Kurscentralen vid Åbo Akademi, 1990. - 29 s.

UDK 378.14
56. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Fristående studier i psykologi : psykologins grunder / Kaj Björkqvist. - Åbo : Kurscentralen vid Åbo Akademi, 1990. - 13 s.

UDK 378.14
57. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Fristående studier i psykologi : socialt beteende / Kaj Björkqvist. - Åbo : Kurscentralen vid Åbo Akademi, 1990. - 13 s. : diagr.

UDK 378.14
58. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Four dimensions determining the attribution of aggression to behaviour : sex differences regarding the acceptance of instrumental and emotional aggression / Kaj Björkqvist, Marianne Lindström, Marina Pehrsson.
- Ingår i: Aggressive behavior, ISSN 0096-140X, 16 (1990) s. 120.

59. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Om aggressionens ursprung : teoretiska synpunkter / Kaj Björkqvist.
- Ingår i: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 42 (1990) 4, s. 233-249.

60. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Bellona, ön med världsrekord i dråp / Kaj Björkqvist.
- Ingår i: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 42 (1990) 4, s. 308-310.

61. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Psykologisia tutkimuksia naissukupuolen aggressiivisuudesta / Kaj Björkqvist, Kirsti Lagerspetz & Ari Kaukiainen.
- Ingår i: Naistutkimus, ISSN 0784-3644, 3 (1990) 3, s. 4-15.

62. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Aggressionen och dess ursprung / Kaj Björkqvist.
- Ingår i: Våldet i samhället : hälso- och sjukvårdens förebyggande möjligheter. - Stockholm : Socialstyrelsen, 1990, s. 43-57.
ISBN 91-7584-207-6
63. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  The relationship between the acceptance of Hindu thought and personality variables : a cross cultural study / Kaj Björkqvist, Nils G. Holm & Barbara Bergbom.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 108-153. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
64. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  World rejection, world affirmation, and goal-displacement : some aspects of change in three new religious movements of Hindu origin / Kaj Björkqvist.
- Ingår i: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 79-99. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
65. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  School absences, school achievements and personality traits of the haemophilic child / B. Kvist, M. Kvist & J. Rajatie.
- Ingår i: Scandinavian journal of social medicine, ISSN 0300-8037, 18 (1990) s. 125-132.

66. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Mice selectively bred for an open field activity increase after maze learning in mice / B. Kvist & R.-K. Selander.
- Ingår i: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0306-5564, 31 (1990) s. 128-138.

67. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Home-cage open-field ambulation after maze learning in mice / B. Kvist & R.-K. Selander.
- Ingår i: Perceptual and motor skills, ISSN 0031-5125, 70 (1990) s. 355-360.

68. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Representations of dimensional models of similarity / H. Eisler & R. Lindman.
- Ingår i: Representations of dimensional models of similarity : selected papers of the Cenetennial Symposium in honour of Gustav Theodor Fechner / H.-G. Geissler (ed.). - Toronto : Hogrefe & Huber, 1990, s. 165-171.

69. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Mood as a determinant of drinking / Ralf Lindman.
- Ingår i: Alcoholism and other dependencies : World Psychiatric Association, Regional symposium proceedings, Warsaw, Poland 22-25 November 1987 / eds.: Andrzej Piotrowski, Stefan Leder, Barbara Gawronska. - Warsaw : Polish Psychiatric Association, 1989, s. 93-95.

70. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Serum testosterone, cortisol, glucose, and ethanol in males arrested for family violence / Ralf Lindman...et al.
- Ingår i: Pharmacology and toxicology, ISSN 0901-9922, 67 (1990) Suppl. 1, s. P1. XX Annual Nordic Meeting on Biological Alchohol Research. - Även i: Alchoholism 14(1990)2, s. 311 (5th Congress of the International Society for Biomedical Research on Aggression, June 19-25, 1990, Toronto, Canada).

71. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Persooonallisuus ja ikääntyminen : testipsykologinen kuva 70-vuotiaista suomalaista / Carl-Erik Mattlar, Hans Helenius.
- Ingår i: Psykologia 90 : Helsinki 8.-10.1.1990 : abstraktit. - Hki : Suomen psykologinen seura, 1989, s. 117.
ISBN 951-96008-6-8
UDK 159.9
72. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Quality of sleep and psychological projective methods : a short review / Carl-Erik Mattlar and Erkki Kronholm.
- Ingår i: Nordisk forskning om sömn : 4. Nordiska sömnforskningskongressen den 30-31.3.1990 i Åbo vid Folkpensionsanstaltens Central för Rehabilitering / red. Markku T. Hyyppä. - Åbo : Folkpensionsanstalten. Centralen för rehabiliteringsforskning, 1990, s. 26-45. - (Folkpensionsanstaltens publikationer. ML, ISSN 0355-483X ; 98).
ISBN 951-669-308-3
73. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Quality of sleep and projective methods / Carl-Erik Mattlar.
- Ingår i: Revue de psychologie appliquee, ISSN 0035-1709, 40 (1990) 2, s. 165-178. På franska på sidorna 179-181.

74. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Raskaus ja psyyke / Pirkko Niemelä.
- Ingår i: Äitiyshuollon käsikirja / toimittanut Mikko Vienonen. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990, s. 9-16.
ISBN 951-37-0011-9
UDK 618, 612, 364
75. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Fristående studier i psykologi : psykologi som vetenskap / Pekka Niemi. - Åbo : Kurscentralen vid Åbo Akademi, 1990. - 17 s.

UDK 378.14
76. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Eye movements during repeated reading of a text / J. Hyönä, P. Niemi.
- Ingår i: Acta psychologica, ISSN 0001-6918, 73 (1990) s. 259-280.

77. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Semantic errors in a deep dyslexic / M. Laine, P. Niemi, J. Niemi, P. Koivunselkä-Sallinen.
- Ingår i: Brain and language, ISSN 0093-934X, 38 (1990) s. 207-214.

78. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Recent explorations into the etiology of reading difficulties : insights from language and cognition / P. Niemi.
- Ingår i: International journal of disability, development and education, ISSN 1034-912X, 37 (1990) s. 17-28.

79. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Kognitiotiede Suomessa : rec. av A. Hautamäki (toim.), Kognitiotiede. Helsinki, Gaudeamus, 1988 / Pekka Niemi.
- Ingår i: Psykologia, ISSN 0355-1067, 25 (1990) s. 336-338.

80. Sandnabba, Kenneth / Psykologiska institutionen
  Aggression in male mice, with differences in the hereditarily determined disposition for aggressive behavior, after early exposures to intermale aggression / Kenneth Sandnabba.
- Ingår i: Aggressive behavior, ISSN 0096-140X, 16 (1990) s. 100-101.

81. Sandnabba, Kenneth / Psykologiska institutionen
  Difference between aggressive and non-aggressive mice in odour signals and marking behaviour / Kenneth Sandnabba.
- Ingår i: Chemical signals in vertebrates : 5 / eds.: D. W. Macdonald, D. Muller-Schwartze and S.E. Natynczuk. - Oxford : Oxford University Press, 1990, s. 459-464.

82. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Företag möter förändringar : ideologiskt ledarskap och j-i-T-ledning / Guje Sevon.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1990, s. 69-74. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892). Även i: Ekonomiska samfundets tidsskrift, ISSN 0013-3183, 43(1990)3, s. 219-225 .

83. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  Safety in Ruukki : perceptions of safety in a Fnnish muncipality / Guje Sevon.
- Ingår i: Annales universitatis Mariae Curie-Skodowska : section H, ISSN 0459-9586, 22 ( 1990) 3, s. 19-39.

84. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Kansainvälistä tutkimustoimintaa lihassairaiden psykososiaalisessa kentässä / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Porras, ISSN 0359-2928, (1990) 1, s. 10-12.

85. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Internationell forskning beträffande de muskelhandikappades psykosociala ställning / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Porras, ISSN 0359-2928, (1990) 6, s. 40-41.

86. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Lapset ja taikalaatikko / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Terveys 2000, ISSN 0782-3789, (1990) 12, s. 24-27.

87. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Television merkityksestä aikamme lapselle ja nuorelle / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Oikeus turvallisuuteen : perusturvallisuuden elementtien tarkastelua. - Jyväskylä : Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus, 1990, s. 9-17. - (Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja, ISSN 0787-7161 ; 2).

88. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Kouluväkivalta ja yksilön turvallisuuskysymys / Vappu Viemerö.
- Ingår i: Oikeus turvallisuuteen : perusturvallisuuden elementtien tarkastelua. - Jyväskylä : Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus, 1990, s. 18-23. - (Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja, ISSN 0787-7161 ; 2).

89. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Aggressive behavior related to self-confidence / V. Viemerö...et al.
- Ingår i: IX biennal world meeting, International Society for Aggression : The Banff Centre, Banff, Alberta, Canada, June 12 - 17, 1990 : proceedings. - Banff : International Society on Aggression, 1990,

90. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- Ingår i: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

91. Forstén, Nina / Psykologiska institutionen
  34 adopterade barn i Finland / Nina Forstén.
- Ingår i: Internationella adoptioner : var befinner sig forskningen och vilka nya områden behöver undersökas? : Sätra bruk den 14-16 januari 1991 : rapport från en holländsk-nordisk konferens anordnad av Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor och Allmänna Barnhuset : rapport / Christina Zaar. - Solna : Statens nämnd för internationella adoptioner, 1991, s. 46-47.

92. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Aggression : the dominant psychological response in children with malignant disease / S. B. M. Kvist.../et al./.
- Ingår i: Psychological reports, ISSN 0033-2941, 68 (1991) s. 1139-1150.

93. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- Ingår i: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

94. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Open-field parameters and maze learning-sensitive open-field ambulation in mice / R.-K. Selander, S. B. M. Kvist.
- Ingår i: Perceptual and motor skills, ISSN 0031-5125, 73 (1991) s. 811-824.

95. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Perceptions of problematic events and quality of care among patients and parents after successful therapy of the child's malignant disease / S. B. M. Kvist.../et al./.
- Ingår i: Social science and medicin, ISSN 0277-9537, 33 (1991) s. 249-256.

96. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Tillfrisknade leukemibarns och deras föräldrars erfarenheter av cancervården / S B M Kvist.../et al./.
- Ingår i: XI Nordiske kongress i sosialmedisin : program, abstracts, deltagerliste : Geilo, Norge 23-25. juni 1991. - Oslo : Universitetet i Norge. Institutgruppe for samfunnsmedicin. Institutt for sosialmedicin, 1991, s. nr. 53.

97. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Alcohol and dyadic interactions of high dominant and low dominant women / Ralf Lindman...et al.
- Ingår i: Kön, rus och disciplin : en nordisk antologi / red. Margaretha Järvinen & Pia Rosenqvist. - Hfors : Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD), 1991, s. 226. - (NAD-publikation, ISSN 0358-7024 ; nr 20).
ISBN 951-47-5326-7
98. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Department of Psychology, Åbo Akademi University / Pekka Niemi.../et al./.
- Ingår i: Psychology at the Finnish universities 1980-1990 / ed. board: Klaus Helkama.../et al./. - Hki : The Finnish Psychological Society, 1991, s. 121-129 . - (Acta psychologica Fennica, ISSN 0515-3115 ; 12).

99. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Interrater agreement when assessing alexithymia using the drawing completion test (Wartegg Zeichentest) / C.-E. Mattlar...et al..
- Ingår i: Psychotherapy and psychosomatics, ISSN 0033-3190, 56 (1991) s. 98-101.

100. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Mental well-being of good sleepers in a randon population sample / M. T. Hyyppä, E. Kronholm and C.-E. Mattlar.
- Ingår i: British journal of medical psychology, ISSN 0007-1129, 64 (1991) s. 25-34.

[Följande]