[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen institution=('Etnologiska institutionen') gav 195 träffar


[Föregående]

51. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Herzogin Cecilie : the life and times of a four-masted barque / by Basil Greenhill and John Hackman. - London : Conway Maritime, 1991. - 224 s.
ISBN 0-85177-556-X
52. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  The concept of toys / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Children's folklore review, ISSN 0739-5558, 14 (1991) Fall,

53. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Folkkulturens skepnader : till folkdräktens genealogi / Bo Lönnqvist. - /Hfors/ : Schildts, 1991. - 199 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; volym 2).
ISBN 951-50-0519-1
54. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Musikrörelsens visuella gestalt : en kulturantropologisk analys / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Musik - sång - fest 1891-1991 : de finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / red.: Fabian Dahlström...et al ; bildred.: Kitty von Wright. - Vasa : Finlands svenska sång och musikförbund, 1991, s. 30-43.
ISBN 952-90-2928-4
55. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Topelius och julen : en litteraturantropologisk studie / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Svenska folkskolans vänners kalender 1991, ISSN 0357-1068, 105 (1991) s. 13-28.

56. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Vad är finlandssvensk mat / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Finlandssvenska matboken / /utgiven av/ Finlands svenska Marthaförbund. - Hfors : Schildt, 1991, s. 9-22.
ISBN 951-50-0525-6
57. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Anna-Maria Åström & Maud Sundman, Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) s. 108-109.

58. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Gyrid Högman, Den åländska kvinnans historia / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-218X, (1991) s. 295-298.

59. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fiskarklass i ett finländskt östersjöperspektiv : /föredragskommentar/ / Nils Storå.
- Ingår i: Nordatlantiske foredrag. - Torshavn : Nordurlandahuisid i Föroyum, 1991, s. 105-107. - (Annales societatis scientiarum faeroensis. Supplementum ; XV).

60. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Helmer Tegengren / Nils Storå.
- Ingår i: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 197-218.
ISBN 951-9498-94-X
61. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Isens kognitiva värld : kring skärgårdsbornas "kulturella vetande" / Nils Storå .
- Ingår i: Norveg, ISSN 0029-3601, 34 (1991) s. 67-79.

62. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kring gästgivargården Enigheten i Föglö / Nils Storå.
- Ingår i: Gammalt och nytt från Föglö (1991) s. 8-10.

63. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  "Rucksack Russians" in Finland : peddling and culture contact / Nils Storå.
- Ingår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1991) s. 74-96.

64. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Ålands nordiska midsommar / Nils Storå.
- Ingår i: Midsommar. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse, 1991, s. 9-12. - (Glimtar ur Ålands folkkultur, ISSN 0782-0011 ; 6).
ISBN 951-8946-20-5
65. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Herzogin Cecilie : en fyrmastbark och hennes värld / Basil Greenhill och John Hackman. - Borgå : Söderström, 1992. - 224 s. : ill.
ISBN 951-52-1388-6
66. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Dockan i gränslandet / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Vår lösen : Kristen kulturtidskrift, ISSN 0346-4679, (1992) nr 4, s. 243-245. Utg. av Stiftelsen Vår lösen.

67. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Finlandssvenskt traditionsmönster / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 6-7, s. 388-394.

68. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  God Jul! / Bo Lönnqvist. - /Helsingfors/ : Schildt, 1992. - 115 s. : ill.
ISBN 951-50-0576-0
69. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Gustavianskt liv : en blick på paradoxernas teaterscen / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Kustaa III:n aikaan = Från tredje Gustafs dagar / red. Kari Paavo-Kokki. - Heinola : Heinolan kaupunginmuseo, 1992, s. 16-22. - (Heinolan kaupunginmuseon julkaisuja = Heinola stadsmuseums publikationer ; nr 1).
ISBN 951-96631-0-X
70. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Hem, barn, ting / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Hus, hjem og innbo : forskningsstatus - forskningsstrategier. - Oslo : Norges allmenvitenskapelige forskningsråd, 1992, s. 121-127. - (Museumsnettverket ; 1).
ISBN 82-7216-807-3
71. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Den industrialiserade människan / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 9-11.

72. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Kaupunki käsitteenä ja näyttämönä / Bo Lönnvist.
- Ingår i: Elämän kohtauspaikka / toimittanut Kimmo Kajaste ; julk. Suomen kaupunkiliitto. - Helsinki : Kirjayhtymä, 1992, s. 25-32.
ISBN 951-26-3774-X
73. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Prolog: att tänka antropologiskt ; Epilog: Att skriva kultur ; ungdomars antropologiska analys av sin närmiljö / Bo Lönnqvist.
- Ingår i: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 1, s. pärmens insida, s. 24. Tema: Det höga och det låga i kulturen. Antropologiska studier i den urbana världen.

74. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Ting, rum och barn : historisk-antropologiska studier i kulturella gränser och gränsöverskridande / Bo Lönnqvist. - Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1992. - 429 s. - (Kansantieteellinen arkisto = Etnologiskt arkiv, ISSN 0355-1830 ; 38).
ISBN 951-9057-048
75. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Gift eller ogift? : åländska kvinnors giftermålsmönster / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 42-52.

76. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Tyskspråkig etnologi och folkloristik under 1980-talet i jämförelse med forskningsutvecklingen i Norden : nordisk forskarkurs i Uppsala 23-28 september 1991 / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 82-83.

77. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  Fremtidsscenarier i nordisk biblioteksdebat : en anmeldelse (af) Bibliotek och framtiden. Framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress / red. Romulo Enmark / Ole Rud Nielsen.
- Ingår i: Biblioteksarbejde, ISSN 0106-2514, (1992) nr 36, s. 57-61, 63-64.

78. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987. I-II. Helsinki 1989-1990. I: Arkeologia. Archaeology. 1989. xxvi, 149 s. ISBN 951-717-545-0 II: Perinnetieteet. Ethnology and folkloristics. 1990. xix, 623 s. ISBN 951-717-629-5. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. 494 / Ole Rud Nielsen.
- Ingår i: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 78 (1992) 2, s. 51-52.

79. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Arne Appelgren 1902-1991 / Nils Storå.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 80-81.

80. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  East Karelian peddlers in Finland : rec. av Mervi Naakka-Korhonen & Maiju Keynäs, Halpa hinta, pitkä mitta. Vienankarjalainen laukkukauppa / Nils Storå.
- Ingår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1992) s. 20-22.

81. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Five ethnologies : the rise of Finnish ethnology from a Finland-Swedish point of view / Nils Storå.
- Ingår i: Pioneers : the history of Finnish ethnology / edited by Matti Räsänen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992, s. 85-102. - (Studia Fennica. Ethnologica, ISSN 1235-1954 ; 1).
ISBN 951-717-679-1
82. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Isvintrar på Enklinge / Nils Storå.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1992) 1, s. 36-41.

83. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Vinterns tjänliga isar : om isen som resurs / Nils Storå.
- Ingår i: Svenska landsmål och svenskt folkliv : 1991, ISSN 0347-1837, (1992) s. 115-133.

84. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Purjelaivojen suurvarustaja Gustaf Erikson : talonpoikaispurjehduksesta purjelaivaosakeyhtiöön / John Hackman.
- Ingår i: Navis Fennica : Suomen merenkulun historia : osa 1: puuruuhista syvänmeren purjelaivoihin / sunnitellut ja toim. Erkki Riimala. - Porvoo : WSOY, cop. 1993 , s. 342-359.
ISBN 951-0-18912-X
85. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Lindqvist, Beatriz: Drömmar och vardag i exil. Om chilenska flyktingars kulturella strategier. Helsingborg 1991 / Anna-Liisa Kuczynski.
- Ingår i: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 75-77.

86. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Etnologi vid Åbo Akademi : en kort beskrivning utgående från seminariearbetet på grundnivå / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Informaatio, ISSN 0356-5696, (1993) 2, s. 5-7.

87. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Britta Lundgren, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 77-78.

88. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Kulturella perspektiv 1 och 2 / Monica Nerdrum.
- Ingår i: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 142-144.
ISBN 91-22-01592-2
89. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Eisstrassen, Eisfahrer und volkstümliche Eiskunde : Kulturberührungen im nördlichen Ostseeraum / Nils Storå.
- Ingår i: Colloquium balticum ethnographicum : Wege und Teilnehmer ethnisch-kultureller Kontakte in der Ostseeregion / herausgeben von Saulvedis Cimermamis. - Riga : Zinate, 1993, s. 119-121.
ISBN 5-7966-1008-2
90. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Lettland : folkkultur / Nils Storå.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 12. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 240.
ISBN 91-7024-619-X
91. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Litauen : folkkultur / Nils Storå.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 12. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 358.
ISBN 91-7024-619-X
92. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Nordisk etnologi / Nils Storå.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 191-208. Även som: Nordic ethnology. Ingår i: Åbo Akademi University. research and departments. English summaries, s. 35-36.
ISBN 952-9616-22-8
93. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Resurser, strategier, miljöer : etnologiska uppsatser / av Nils Storå ; >. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 347 s. : ill., kart., tab. Festskrift till Nils Storå 29.5.1993.
ISBN 951-650-221-0
94. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Utvärdering av FOK-programmet / utvärderingsgrupp: Margaretha Biörnstad, Nils-Arvid Bringerus, Nils Storå. - Oslo : Norges forskningsråd, 1993. - 55, 20 s. - (Rapport 930331).
ISBN 82-12-00167-9
95. Airo, Marina / Etnologiska institutionen
  Everyday life among the Swedish-speakers / Marina Airo.
- Ingår i: Everyday life and ethnicity : urban families in Loviisa and Võru 1988-91 / ed. by Anna Kirvesnummi, Matti Räsänen & Timo J. Virtanen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994, s. 99-135. - (Studia Fennica. Ethnologica, ISSN 1235-1954 ; 2).
ISBN 951-717-769-0
96. Airo, Marina / Etnologiska institutionen
  The Swedish language source material / Marina Airo.
- Ingår i: Everyday life and ethnicity : urban families in Loviisa and Võru 1988-91 / ed. by Anna Kirvesnummi, Matti Räsänen & Timo J. Virtanen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994, s. 34-36. - (Studia Fennica. Ethnologica, ISSN 1235-1954 ; 2).
ISBN 951-717-769-0
97. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Börman, Jan-Erik, Slutseglat. Den finländska sjöfartens villkor 1920-1950. Helsingfors 1987 / John Hackman.
- Ingår i: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1988) 3, s. 617-618.

98. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  Åland som sjöhistoriskt specialområde / John Hackman.
- Ingår i: Sjöhistorisk årsskrift för Åland : 1989-90. - Mariehamn : Ålands Nautical Club, 1994, s. 97-104.
ISBN 952-90-2529-7
99. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  Kust- och fiskarkvinnornas betydelse för kustkulturen / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Skärgård, ISSN 0356-9381, 17 (1994) 2, s. 27-33.

100. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rec. av] Jill Onsér-Franzèn. Kulturernas kamp : nordisk forskarkurs i Uppsala 23-28 september 1991 / Monica Nerdrum.
- Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 111-112.

[Följande]