[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Biblio: söktermen namn=('Illman, Karl-Johan') gav 86 träffar


[Föregående]

51. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Sollamo R., (toim.) Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1992) s. 153-154.

52. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Vincent, M. Mellan ord och tystnad. Stockholm 1991 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) 1, s. 70.

53. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Westermann, C. Die Klagelieder. Forschungsgeschichte und Auslegung. Neukirchen 1990 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1992) s. 69.

54. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Religionens roll i Mellanösternkonflikten / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Politik och religion : vägar till befrielse eller våldsutövning / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1992, s. 79-99. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 23).
ISBN 951-650-042-0
55. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Antisemitismens återkomst / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 5, s. 268-276.

56. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Exegetik / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 289-305.
ISBN 952-9616-22-8
57. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judar / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 225-226.
ISBN 91-7024-619-X
58. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judisk historia / Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 290 s. : ill., kart. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 14). 5 korr. och utökade uppl.
ISBN 951-650-269-5
59. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Kabbala / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 10. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 321.
ISBN 91-7024-619-X
60. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Kristendomen är mera syster än dotter till judendomen / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nya budbäraren (1993) 4, s. 9-10.

61. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Kristna och judar : från ersättningsteologi till dialog / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, 98 (1993) s. 491-498.

62. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Bertil Albrektson, Helmer Ringgren, En bok om Gamla testamentet / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 85-86.

63. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Bo Jonson, Ursprunget. En bibelteologisk kommentar till första Moseboken. Stockholm 1992 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 86.

64. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Eduard Nielsen, Abrahams historie. En historisk-kritisk kommentar till Genesis 11,26-25,11. Köpenhavn / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 86.

65. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Georg Klein, Utvägen. Stockholm 1992 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 99-100.

66. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Joachim Israel, Martin Buber, Dialogfilosof och sionist. Stockholm 1992 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) s. 94-97. Även i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 6, s. 565-568.

67. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judendomen i ljuset av dess högtider / Karl-Johan Illman. - Åbo : Åbo akademi, 1992. - 229 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 24). 2. bearb. o. korr. uppl. - Läromedel.
ISBN 951-650-412-4
68. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Martin Buber : dialogisen ajattelun isä.
- Ingår i: Logos : [utg. av] Ortodoksinen ylioppilasliitto (1994) 3-4, s. 12-13.

69. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Göran Larsson, Uppbrottet. Bibelteologisk kommentar till Andra Moseboken. Verbum: Sthlm 1993. 342 s. / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, (1993) 2, s. 184.

70. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Mikael Enckell, I den frågandes själ? Essäer i judiska ämnen. Söderströms, Helsingfors 1993 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, 14 (1993) 2, s. 182-184.

71. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Vad gör en exeget? / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1994 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1994, s. 27-37. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

72. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  I Jobs tecken : Europa och judarna : [festskrift till Karl-Johan Illman] / Karl-Johan Illman. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 216 s. : portr. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 31). S. 207-216: Karl-Johan Illman: Publications 1962-1996.
ISBN 951-650-872-3
73. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Israel som projekt och parabel : [rec. av Göran Rosenberg, Det förlorade landet. - Stockholm, 1996] / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 241-242 (1997) H. 6-7, s. 409-412.

74. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Job's radicalism and god's replies / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Approaches to ancient Judaism : New Series : Vol. 9 / ed. by Jacob Neusner. - Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1996, s. 43-60. - (South Florida studies in the history of Judaism ; no. 136).
ISBN 0-7885-0254-9
75. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judisk historia / Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 316 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 14). 7 utökade uppl.
ISBN 951-650-512-0
76. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judisk historia / Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 290 s. : kart. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 14). 6. korr. uppl. S. 260-274: Bibliografi.
ISBN 951-650-512-0
77. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Minnet av förintelsen / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 10, s. 582-592.

78. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Piirteitä antisemitismin historiasta / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Ikkuna juutalaisuuteen : historia, usko, kulttuuri / toimittanut Jouni Turtiainen ; työryhmä: Reijo E. Heinonen ... [et al.]. - Helsinki : Yliopistopaino, 1995, s. 102-115.
ISBN 951-570-231-3
79. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Distans och relation : bidrag till en filosofisk antropologi / Martin Buber ; i översättning och med efterskrift av Pehr Sällström. - Ludvika, 1997 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies, ISSN 0348-1646, Vol 17 (1996) 1-2, s. 160-161.

80. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Handbuch der Orientalistik : 1 Abt., 16. Bd. : Judaism in late antiquity. part 1 : The literary and archaeological sources/ edited by Jacob Neusner. - Leiden, 1995 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Svensk exegetisk årsbok, ISSN 1100-2298, 61 (1996) s. 134-136.

81. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Suffering and sin : interpretations of illness in the individual complaint Psalms / Fredrik Lindström. - Stockholm, 1994 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1995) 5, s. 468-469.

82. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Sabbatianism / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 16 : rok-smu. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1995, s. 179. Omslagstitel: NE.
ISBN 91-7024-620-3 (halvfranskt bd) 91-7024-619-X (konstl 91-7024-621-1 (helfranskt bd)
83. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Satmar / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 16 : rok-smu. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1995, s. 275. Omslagstitel: NE.
ISBN 91-7024-620-3 (halvfranskt bd) 91-7024-619-X (konstl 91-7024-621-1 (helfranskt bd)
84. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Sefarder / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 16 : rok-smu. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1995, s. 340. Omslagstitel: NE.
ISBN 91-7024-620-3 (halvfranskt bd) 91-7024-619-X (konstl 91-7024-621-1 (helfranskt bd)
85. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Sefirot / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 16 : rok-smu. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1995, s. 340. Omslagstitel: NE.
ISBN 91-7024-620-3 (halvfranskt bd) 91-7024-619-X (konstl 91-7024-621-1 (helfranskt bd)
86. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rec. av] Dust, wind and agony : character, speech and genre in Job / Michael Cheney. - Stockholm, 1994 / Karl-Johan Illman.
- Ingår i: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, (1995) nr 3, s. 129-131.