[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Modeen, Tore') results in 112 hits


1. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  L'administration publique indirecte : la notion / Tore Modeen.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 21-30.
ISBN 951-9498-31-1
2. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  /Diskussionsinlägg/ / Tore Modeen.
- In: Les autorités administratives indépendantes / Dir. Claude Colliard. - /Paris/ : PUF, 1988, s. 286-287. - (Les Voises du droit).
ISBN 2-13-041734-5
3. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Euroopan kunnallisen itsehallinnon yleissopimus / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 16 (1988) s. 171-180.

4. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Euroopan neuvosto ja Suomen kunnallishallinto / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnallislehti, ISSN 0039-5544, 73 (1988) 16, s. 50-51.

5. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Garantier för kommunal självstyrelse / Tore Modeen.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, 73 (1988) s. 20-21.

6. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 335 s. : ill.
ISBN 951-9498-31-1
7. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Inleiding in het Finse recht / Tore Modeen.
- In: Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek / D. Kokkini-Iatridou (red.). - Dewenter : Kluver, 1988, s. 303-310.
ISBN 90-268-1843-2
8. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Itsehallinto ja kuntien väliset erot Ruotsissa / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnat, ISSN 0586-8971, 67 (1988) s. 53.

9. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunernas socialvårdande verksamhet / Tore Modeen. - Åbo : /Åbo akademi/. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 24 s - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 270).
ISBN 951-649-511-7
10. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Läkarens straffrättsliga ansvar / Tore Modeen.
- In: Finlands läkartidning=Suomen lääkärilehti, ISSN 0039-5560, 43 (1988) s. 1097-1100.

11. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ny statstjänstemannalag i Finland / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidsskrift, ISSN 0029-1285, 69 (1988) s. 107-113.

12. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Om gränserna för det offentligas möjligheter att överlämna förvaltningsuppgifter åt de enskilda / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidskrift, ISSN 0029-1285, 69 (1988) s. 222-237.

13. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ranskan julkishallinnon vuosikirjat / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus=Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, (1988) 6, s. 323.

14. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ranskan kunnat ja yritysten tukeminen / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnat, ISSN 0586-8971, 67 (1988) s. 38-39.

15. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Bertil Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp I / Tore Modeen.
- In: Lakimies, ISSN 0023-7361, 86 (1988) s. 556-558.

16. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Donald Söderling, Olof Pettersson, Svensk förvaltningspolitik / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus=Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, (1988) 6, s. 226-227.

17. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Kerstin Kolam, Lokala organ i Norden / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 16 (1988) s. 76.

18. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Socialvårdsorganisationen i kommunerna / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1988) 16, s. 85-114. Suomenkielinen yhteenveto. Yhteenveto.

19. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Tankar kring Åbo Akademi / Tore Modeen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 176-182.

20. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Vers un modele européen d'administration publique : la Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire eurpéen d'administration publique 10 / Ed. du CNRS : CNRS, 1988, s. 379-393.
ISBN 2-222-04165-1
21. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Aktuella frågor beträffande förvaltningsrättslig forskning / Tore Modeen.
- In: Förvaltningsforskning = Hallinon tutkimus, ISSN 0359-6680, 7 (1989) s. 214-217.

22. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Chronique administratif : Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'Administration publique 11 (1989) s. 295-306.

23. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finlande : le droit de l'audovisuel / Tore Modeen.
- In: Revue francaise de Droit administratif, ISSN 0763-1219, 5 (1989) s. 497-499.

24. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finlands och Sveriges rätt : en samling uppsatser / av Tore Modeen. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989. - 132 s. Summary: Finnish and Swedish law.
ISBN 951-9498-42-7
UDC 342(480)(485), 340
25. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Den finländska kommunalförvaltningsreformen 1865-1873 : mot bakgrunden av den svenska reformen 1862 / Tore Modeen.
- In: Kommunalrätt i utveckling : historisk bakgrund och utvecklingstendenser i Finland och Sverige / utg. av Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget i Lund, 1988, s. 55-66. - (Skrifter ; nr 103).
ISBN 91-544-2031-8
UDC 342(480+485)
26. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Les Finnois d'ingrie / Tore Modeen.
- In: Fédéralisme, régionalisme, et droit des groupes ethniques en Europe / hommage a Guy Hérayd. - Wien : Braumüller, 1989, s. 251-261. - (Ethnos ; 30).

27. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Den kommunala socialomsorgen och dess mottagare : rättsutvecklingen / Tore Modeen.
- In: Kommunalvetenskaplig tidskrift = Kunnallistieteellinen aikakauskirja, ISSN 0356-3669, 16 (1989) s. 214-217.

28. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Det kommunala utkomstskyddet : kommunernas rörelsefrihet begränsas / Tore Modeen.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1989) 2, s. 26-28.

29. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Länderbericht : Nordische Staaten / Tore Modeen.
- In: Die Eurpäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung : Entstehung und Bedeutung : Länderbericht und Analysen / von Franz-Ludwig Knemeyer (hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1989, s. 174-186.
ISBN 3-7890-1753-1
30. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Les privatisations en Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'Administration publique 11 (1989) s. 201-207.

31. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La protection des droits de l'homme : l'administration regionale et locale la Finlande et le bicentennaire de la revolution Francaise / Tore Modeen. - Hki : Universite de Helsinki, 1989. - 26 s. - (Publications de l'institut du droit public. C, ISSN 0357-0355 ; 23).
ISBN 951-45-5085-4
UDC 342, 351/354, 930
32. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Kommittebetänkande 1987:3. Självstyrelselag för Åland; Lars D. Eriksson, Urpo Kangas, Ålandsfrågan / Tore Modeen.
- In: JFT, ISSN 0040-6953, (1988) s. 308-310.

33. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Lena Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet / Tore Modeen.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, 52 (1989) s. 47-49.

34. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The relationship between NGO's and government in Finland / Tore Modeen. - Åbo : Åbo akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1989. - 16 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 290).
ISBN 951-649-607-5
UDC 353/354
35. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The rights to private school education : on the interpretation of secs. 79 and 82 of the Finnish form of Government Act / Tore Modeen.
- In: Scandinavian studies in law, ISSN 0355-6093, 32 (1989) s. 211-242.

36. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Socialrättslig myndighetsutövning och tvångsmässig socialomsorg i kommun / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, 125 (1989) s. 165-187.

37. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sosiaalisten palvelujen oikeudellinen aspekti / Tore Modeen.
- In: Sosiaalinen aikakauskirja = Social tidskrift, ISSN 0038-1594, 82 (1989) s. 41.

38. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sverige förbereder en ny kommunallag / Tore Modeen.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1989) 1, s. 34-35.

39. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Om socialt bistånd av kommunen / Tore Modeen. - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 1990. - 198 s. - (Finlands juristförbunds skriftserie, ISSN 0585-9530 ; nr 104).
ISBN 951-640-488-X
UDC 349
40. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Förfarandet i socialvården / Tore Modeen.
- In: Tidskriften utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1990) s. 386-401.

41. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunallagsjubileum : kommunala självstyrelsen fyllde 125 år / Tore Modeen.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1990) 2, s. 14-18.

42. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunal socialrätt / Tore Modeen.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1990) 12, s. 12-14.

43. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Om socialrätt : allmänna synpunkter / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 18 (1990) s. 24-32.

44. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Jämförande rätt / Tore Modeen.
- In: Europeisk rätt i utveckling : festskrift utgiven i anledning av Juristklubben Codex' 50-års jubileum. - Hfors : Eurokommunikation, 1990, s. 128-133.
ISBN 952-90-2056-2
45. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Tarvitaanko hallintolääkäreitä? / Tore Modeen.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, 45 (1990) s. 1630-1632.

46. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La transparance administrative en Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuare Europeen d'Adminstration publique 12 (1990) s. 135-142.

47. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Samhällets barn- och ungdomsskydd : jämförelse mellan rättsutvecklingen i Finland och i Sverige / Tore Modeen.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, 53 (1990) s. 179-189.

48. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Reform of medical liability law : liability or insurance? / Tore Modeen.
- In: The Finnish national reports to the XIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Montreal, 19-24 August 1990 / ed. by Kaarina Buure-Hägglund, Heikki E. S. Mattila, Karla Kilpeläinen. - Hki : University of Helsinki, 1990, s. 18-34. - (Studia juridica Helsingiensia, ISSN 0491-2748 ; 14).
ISBN 951-45-5424-8
49. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public adminstration in Finland : school and university administration / Tore Modeen.
- In: Indirect public administration in the fields of education and pensions : les domaines de l'education et des pensions / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 27-41. Resume en francais.
ISBN 951-9498-57-5
UDC 351/354, 371, 368/369, 351.851, 37.014, 331.25, 351/354:373:331.25
50. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Suomen ensimmäinen kunnallissäädös = Finlands äldsta kommunalförfattning / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 18 (1990) s. 96-102.

[Next]