[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Rosas, Allan') results in 100 hits


1. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen
  Europa : gamla drömmar förverkligas i ny form / Allan Rosas.
- In: Politicus (1988) s. 28-29.

2. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen
  The juridical force of economic, social and cultural rights : some Finnish examples / H. Karapuu.
- In: Mennesker og rettigheter : Nordic journal of human rights, ISSN 0800-0735, ( 1988) 6, s. 36-42.

3. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Ove Bring, Nedrustningens folkrätt / Allan Rosas.
- In: Retfaerd : nordisk juridisk tidskrift, ISSN 0105-1121, (1988) 2, s. 102-105.

4. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  (Book note on) Ove Bring, Nedrustningens folkrätt / Allan Rosas.
- In: Journal of peace research, ISSN 0022-3433, 25 (1988) s. 201.

5. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finländsk säkerhetspolitk / Allan Rosas.
- In: utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen. - Stockholm : SAMAK (Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommittee), 1988, s. 27-45.
ISBN 95-532-0254-6
6. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Från herrklubb till universitet / Allan Rosas.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 210-215.

7. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Guidelines for human rights reporting : political democracy / Allan Rosas.
- In: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, 6 (1988) s. 23-24.

8. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Humanistiseen integraatioon? : Suomen ihmisoikeuskultturi vaatii ulkoisia ärsykkeitä / Allan Rosas.
- In: Ydin, ISSN 0356-357X, (1988) 4, s. 22-23.

9. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ihmisoikeuksien kansainvälinen suojelu / Allan Rosas.
- In: Ihmisoikeudet : tavoitteista todellisuuteen / /toim. Helena Allahwerdi. - /Hki/ : Suomen YK-liitto, 1988, s. 11-13.

10. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration : general comments / Allan Rosas.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 31-38.
ISBN 951-9498-31-1
11. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in Finland / Allan Rosas.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 86-108.
ISBN 951-9498-31-1
12. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 335 s. : ill.
ISBN 951-9498-31-1
13. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Institutional arrangements for five public services in six countries / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 27-58. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
14. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter / Allan Rosas.
- In: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism / utg. av Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter. - Åbo : Åbo Akademi, 1988 , s. 1-8. Delar av texten på norska.
ISBN 951-649-466-8
UDC 323.118(042):342.7(100), 342, 323.1, 327, 396
15. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter : med beaktande av flyktingarnas ställning / Allan Rosas.
- In: Flyktingboken / red.: Margherita Zilliacus. - /Hfors/ : Folkets bildningsförbund, 1988, s. 107-116.
ISBN 951-95455-5-7
16. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus : kommenttipuheenvuoro / Allan Rosas.
- In: Lukeeko hätä lakia / Kaarlo Touri. - Hki : Helsingin yliopisto, 1988, s. 147-154. - (Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja. D, ISSN 0785-4129 ; 5).
ISBN 951-45-4865-3
17. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kollektiv säkerhet i Europa / Allan Rosas.
- In: Fredsposten, ISSN 0357-2250, (1988) 5-6, s. 42-45.

18. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Miten käy julkisen sektorin? / Allan Rosas.
- In: Turun sanomat 7.6.1988 s. Alakerta.

19. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Mot en partikulär Östersjörätt.
- In: Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet : tendenser, läge, framtidsperspektiv / Pertti Joenniemi, Unto Vesa (red.). - Tammerfors : Freds- och konfliktforskningsinstitutet, 1988, s. 141-145. - (Forskningsrapport, ISSN 0355-5550 ; nr. 35).
ISBN 951-706-088-2
UDC 355/359, 327
20. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Nationaler Stil oder funktionaler Imperativ? : Institutionelle Arrangements für fünf Aufgabenbereiche in sechs Ländern / C. Hood...et al..
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 61-103.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
21. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  De nordiska ländernas människorättspolitik inom FN / Allan Rosas.
- In: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt / /julk./ Pohjoismaisen oikeuden instituutti = Institutet för nordisk rätt = The Institute for Nordic Law. - Hki Rovaniemi : Lakimiesliiton kustannus Pohjoismaisen oikeuden instituutti, 1988, s. 8-21. - (Juridica Lapponica, ISSN 0783-4144 ; 4). Abstracts.
ISBN 951-640-375-1
UDC 323.1, 342
22. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs und Kooperation der nordeuropäischen Länder / Allan Rosas.
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 324-337.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
23. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs and nordic co-operation / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 224-234. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
24. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs in Finland / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 120-133. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
25. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs in Finnland / Allan Rosas.
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 185-201.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
26. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Niklas Bruun & Olli Mäenpää & Kaarlo Tuori, Uusi virkamiesoikeus / Allan Rosas.
- In: Juridiska föreningen i Finland. Tidskrift, ISSN 0040-6953, 124 (1988) s. 310-311.

27. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset ja Suomi / Allan Rosas.
- In: Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja Suomi : seminaari Helsingissä 4.12.1987 / Kristian Myntti (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988, s. 73-80. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 260). Kansi- ja selkänimeke: TSS-oikeudet ja Suomi.
ISBN 951-649-456-0
UDC 342.7(485), 342
28. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  /Book note on/ Lauri Hannikainen, Premtory norms (Jus Cogens) in international law / Allan Rosas.
- In: Journal of peace research, ISSN 0022-3433, 26 (1989) s. 107-108.

29. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  /Book note on/ Martti Koskenniemi, From apology to utopia. The structure of international legal argument / Allan Rosas.
- In: Journal of peace research, ISSN 0022-3433, 26 (1989) s. 435-436.

30. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Human rights as a part of the development policy of like minded donor countries / Allan Rosas.
- In: Human rights in developing countries : 1989 yearbook / ed. by Manfred Nowak and Theresa Swinehart. - Kehl : N.P. Engel, 1989, s. 31-36.

UDC 342.7(1-772):058
31. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  International safeguard of human rights / Allan Rosas.
- In: Approaches to human rights teaching : materials for schools / ed. by Helena Allahwerdi & Liisa Jääskeläinen. - Hki 1989 s. 16-20. - (Publications of the Finnish National Commission for Unesco ; 47).

32. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kehitysyhteistyö ja ihmisoikeudet : piloottitutkimus / Allan Rosas. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 37 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 286). (Projektet Finland och de mänskliga rättigheterna ; nr 22).
ISBN 951-649-597-4
33. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Merkkiteos kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa : rec. av Martti Koskenniemi, From apology to utopia. The structure of international legal argument / Allan Rosas.
- In: Ulkopolitiikka = Utrikespolitik, ISSN 0501-0659, 26 (1989) s. 43-45.

34. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The Nordic countries and the international protection of human rights / Allan Rosas.
- In: Nordic journal of international law, ISSN 0902-7351, 57 (1988) s. 424-441.

35. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Stat, statsmakt, statsförvaltning : några konstitutionella iakttagelser / Allan Rosas.
- In: Juhlakirja Jaakko Pajula : I osa: Ihminen ja yhteiskunta. - Hki : Kansaneläkelaitos, 1989, s. 337-360.
ISBN 951-669-264-8
UDC 321, 364.4, 368, 364, 615
36. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Puolettomuuden oikeudelliset ulottuvuudet / Allan Rosas.
- In: Suomen puolueettomuuden tulevaisuus / toim. Raimo Väyrynen. - Porvoo : WSOY, 1990, s. 44-65.
ISBN 951-0-16350-3
UDC 341.214(480), 327
37. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Democracy and human rights / Allan Rosas.
- In: Human rights in a changing East-West perspective / ed. by Allan Rosas, Jan Helgesen. - London : Pinter publ, 1990, s. 17-57. - (TAPRI studies in international relations).

UDC 342.7(4+73), 341.234(=1-82), 341.32
38. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Economic, social and cultural rights in Finland / Allan Rosas.
- In: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Allan Rosas, ed. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1990, s. 195-223.
ISBN 951-640-509-6
UDC 341, 342
39. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in the Finnish pensions administration / Allan Rosas.
- In: Indirect public administration in the fields of education and pensions : les domaines de l'education et des pensions / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 60-80.
ISBN 951-9498-57-5
UDC 351/354, 371, 368/369, 351.851, 37.014, 331.25, 351/354:373:331.25
40. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The implementation of international humanitarian law in Finland / Lauri Hannikainen & Allan Rosas.
- In: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Allan Rosas, ed. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1990, s. 264-294.
ISBN 951-640-509-6
UDC 341, 342
41. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Introduction / Allan Rosas, Tore Modeen.
- In: Indirect public administration in the fields of education and pensions : les domaines de l'education et des pensions / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 15-19. Resume en francais.
ISBN 951-9498-57-5
UDC 351/354, 371, 368/369, 351.851, 37.014, 331.25, 351/354:373:331.25
42. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sverigefinnarnas folkrättsliga ställning / Allan Rosas och Kristian Myntti.
- In: Oikeus, ISSN 0356-4037, 11 (1990) s. 78-91.

43. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Bro eller utpost? / Allan Rosas.
- In: Att välja väg : Finlands roll i Europa / red.: Marianne Carlsson...et al. - /Hfors/ : Söderström, 1991, s. 293-297.
ISBN 951-52-1352-5
44. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  A declaration on minimum humanitar standards / Allan Rosas, Theodor Meron.
- In: American journal of international law, ISSN 0002-9300, 85 (1991) s. 375-381.

45. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Democracy, human rights, good governement, participatory development / Allan Rosas.
- In: Development co-operation and process towards democracy : Nordic Seminar organized by the Advisory Board for Economic Relations Between Finland and Developing Countries 21-22 October 1991, Hanasaari, Finland / ed. by Catariina Krause and Allan Rosas. - Hki : FINNIDA, 1991, s. 4-11.
ISBN 951-47-5763-7
46. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  "Eastern" and "Western" human rights policies : facing a new deal / Allan Rosas .
- In: European security and cultural values / I. S. Andreeva and Unto Vesa (eds.). - Tampere : Tampere Peace Research Institute, 1991, s. 161-182. - (Research report/Tampere Peace Research Institute, ISSN 0355-5550 ; no. 45).
ISBN 951-706-108-0
47. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Evaluering av Institutt for menneskerettigheter / Eivind Smith...et al. - Oslo : Norges allmenvitenskaplige forskningsråd. Rådet for samfunnvitenskapelig forskning RSF, 1991. - 84 s.
ISBN 82-7216-709-3
48. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finis Finlandiae? / Allan Rosas.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) s. 373-378.

49. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Human rights in Peru / Allan Rosas.
- In: Human rights in developing countries : a yearbook on human rights in countries recieving Nordic aid : 1990 / prepared by a project group. - Copenhangen : Akademisk Forlag, 1991, s. 302-339.

50. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Human rights obligations : a Finnish perspective / Allan Rosas.
- In: Perspectives of an all-European system of human rights protection : the role of the Council of Europe, the CSCE, and the European Communities : proceedings and recommendations of an International Conference, Poznan, Poland, 8-11 October 1990 / Edited by: Zdzislaw Kedzia, Anna Korula, Manfred Nowak. - Kehl : Engel, 1991, s. 235-247. - (All-European yearbook (AEHRYB) ; 1).
ISBN 3-88357-098-2

[Next]