[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Svenska institutionen') results in 129 hits


[Previous]

101. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1994. - 192 s. - (Ord och stil ; 24). 2. uppl.
ISBN 91-7382-700-2
102. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Meningsfull grammatik i skolan : planering av grammatikundervisningen / Jeanette Slotte och Erik Andersson.
- In: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 115-128. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
103. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Respons på Freunds & Sundqvists recension / Erik Andersson.
- In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, N.F. 3 (1994) s. 177-186.

104. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Swedish / Erik Andersson.
- In: The Germanic languages / ed. by Ekkehard König and Johan van der Auwera. - London, New York : Routledge, 1994, s. 271-312. - (Routledge reference). (Routledge family descriptions).
ISBN 0-415-05768-X
105. Fant, Clary / Svenska institutionen
  Samtalet är grunden för all språkfärdighet : undervisning i muntlig kommunikation / Clary Fant.
- In: Vårt bästa arv : modersmålet i skolans läroplan / Agneta Wickman-Skult (red.). - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1994, s. 65-72. - (Utbildning i utveckling ; 3).
ISBN 951-47-9549-0
106. Häkkinen, Kaisa / Svenska institutionen
  Hur Agricola var påverkad av svenskan / Kaisa Häkkinen.
- In: Folkmålsstudier : 35 / genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte. - Åbo : Föreningen för nordisk filologi, 1994, s. 57-80.
ISBN 952-90-6042-4
107. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  [Rev. of] Uppländska - språkprov med kommentar / Ing-Marie Loman.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 72 (1993) s. 112-113.

108. Mulvad, Ruth / Svenska institutionen
  Hvordan laere dansk - når man dog kan svensk? : om undervisning i dansk i Finland / Rut Mulvad.
- In: Rapport från seminariet att undervisa nordiskt i Finland : Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, 29-30.10.1993 / redigerad av Jette Eriksen-Benrós. - Vaasa : Vaasan yliopisto, 1994, s. 25-33. - (Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia, ISSN 0788-6667 ; 183).
ISBN 951-683-516-3
109. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Bengt Loman 1923-1993 / Marketta Sundman.
- In: Folkmålsstudier : 35 / genom Ann-Marie Ivars, Peter Slotte. - Åbo : Föreningen för nordisk filologi, 1994, s. 9-16.
ISBN 952-90-6042-4
110. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Kaksikielisyys ja vähemmistökieli / Marketta Sundman.
- In: Ensikielenä suomalaiskieli / toim. Kirsti Toiviainen ja Jorma Toiviainen. - Turku : Turun yliopisto, 1994, s. 60-70. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 46). Suomalaikielten omaksumistutkimuksen 1. seminaari Turussa ja Askaisissa 27.-30.8.1992. 2, seminaari Turussa ja Nauvossa 23.26.1993.
ISBN 951-29-0217-6
111. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species och artikelbruk : är det något man kan lära ut / Marketta Sundman.
- In: Ideer, impulser, information, ISSN 0782-6958, (1994) 10, s. 19-28.

112. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Suomenruotsalaiset ja kaksikielisyys / Marketta Sundman.
- In: Ensikielenä suomalaiskieli / toim. Kirsti Toiviainen ja Jorma Toiviainen. - Turku : Turun yliopisto, 1994, s. 87-99. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 46). Suomalaiskielten omaksumistutkimuksen 1. seminaari Turussa ja Askaisissa 27.-30.8.1992, 2. seminaari Turussa ja Nauvossa 23.-26.9.1993.
ISBN 951-29-0217-6
113. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkighet i skolan : en undersökning om språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga grundskolelever i Finland / Marketta Sunström. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 179 s. : ill., diagr., tab. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi ; nr 1).
ISBN 951-650-482-5
114. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Finlandssvensk språkvård som minoritetsstrategi / Erik Andersson, Mikael Reuter .
- In: Språk i Norden 1997 : årsskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden = Sprog i Norden 1997 / redigert av Ståle Løland ... [et al.]. - Oslo : Novus, 1997, s. 78-92.
ISBN 82-7433-033-1
115. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om svenskans historia / Erik Andersson.
- In: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1997) 2, s. 21-24.

116. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Svenska rörelseverb och måladverbial / Erik Andersson.
- In: Svenskan i Finland : 4 : Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25-26 april 1997 / redigerade av Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 35-50. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1237-8445 ; nr 3).
ISBN 952-12-0071-5
117. Haapamäki, Saara / Svenska institutionen / Project
  Grammatikens berättelser / Saara Haapamäki.
- In: Kielten kuulossa : Kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995 / toimittaneet Minna-Riitta Luukka, Aila Mielikäinen & Paula Kalaja. - Jyväskylä : Korkeakoulujen kielikeskus, 1996, s. 23-32.
ISBN 951-34-0737-3
118. Haapamäki, Saara / Svenska institutionen
  "Språk de e som snöre" : en studie av tjugo kurders svenska språkfärdighet / Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - viii, 211, [23] s. : ill., tab. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1237-8445 ; nr 2). Omarbetad version av licentiatavhandling (1994). Sammanfattning.
ISBN 951-650-633-X
119. Haapamäki, Saara / Svenska institutionen
  Svenskan i Finland : 4 : Föredrag vid fjärde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Åbo 25-26 april 1997 / redigerade av Saara Haapamäki. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - [6], 265 s. : ill., tab. - (Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1237-8445 ; nr 3).
ISBN 952-12-0071-5
120. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Den här boken har vi förtjänat! : [rec.] / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 3, s. 11-23.

121. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Kaksikielisyys, kielitaito ja kognitiivinen kehitys / Marketta Sundman.
- In: Monikielinen Suomessa / toimittaneet Ritva Takkinen & Marja-Leena Haapanen. - Helsinki : Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys, 1995, s. 34-43. - (Suomen logopedis-foniatrisen yhdistyksen julkaisuja, ISSN 0356-696X ; 28). Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n koulutuspäivät Helsingissä 3.-4.1995 .
ISBN 951-95160-9-3
122. Sundman. Marketta / Svenska institutionen
  [Rev. of] Prepositioner i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska / Taina Juurakko. - Jyväskylä, 1996 / Marketta Sundman.
- In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, (1997) 7, s. 184-190.

123. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  [Rev. of] Suomi-ruotsi : opiskelusanakirja / Ilse Cantell ... [et al.]. - Porvoo, 1995 & Ruotsi-suomi : opiskelusanakirja / Anja Sarantola, Tauno Sarantola. - Porvoo, 1995 / Marketta Sundman.
- In: LexicoNordica, ISSN 0805-2735, 3 (1996) s. 315-333.

124. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species i jämförande perspektiv : svenska och finska / Marketta Sundman.
- In: Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning : Umeå den 2-3 december 1993 / utg.: Anders Holmberg & Kent Larsson. - Lund : Lund U.P, 1994, s. 350-359. - (Svenskans beskrivning ; 20).
ISBN 91-7966-278-1
125. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Species och artikelbruk hos avancerade inlärare av svenska / Marketta Sundman.
- In: Tredje forskarsymposiet om Nordens språk som andraspråk i Jyväskylä 24.-25.3. 1995 / red. av Maija Kalin och Sirkku Latomaa. - Jyväskylä : Jyväskylä universitet, 1995, s. 220-229. Övrig titel: Nordens språk som andraspråk.
ISBN 951-34-0695-4
126. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkiga barn i Finland : vad visar forskningen? / Marketta Sundman.
- In: Medlemsblad /Föreningen för tvåspråkiga familjer (1995) nr 3, s. 4.

127. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkiga helsingforsare - vinnare eller förlorare? : [rec.] / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1997) 1, s. 13-17.

128. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Vad vet forskarna om tvåspråkigheten i skolan? / Marketta Sundman.
- In: Grönskande språköar : rapport från de svenskspråkiga minoritetsskolornas seminarium i Tammerfors 20.-21.4.1995 / Agneta Wickman-Skult (red.). - [Helsingfors] : [Utbildningsstyrelsen], [1995], s. 23-30.
ISBN 951-719-420-X
129. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Lär dig läsa - en uppgift för livet / Sonja Vidjeskog.
- In: Lärlust, ISSN 1238-6200, (1997) 4, s. 10-11. Utg. av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.