[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)') results in 82 hits


[Previous]

51. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Årsrapport och instruktion : tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset, Wrangelska palatset, Riddarholmen i Stockholm, den 6-7 juni 1992 / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 88 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 93).

52. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Environmental impairment liability in admiralty : a note on compensable damage under U.S. law / Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akedemis förlag, 1992. - 234 s.
ISBN 952-9616-18-X
53. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Questions on private international maritime law / Peter Wetterstein.
- In: Uniwesytet Gdanski. Wydizial prawa i administracji. Zeszyty naukowe. Studia iuridica maritima, ISSN 0860-374X, (1992) 2, s. 175-186.

54. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  The raison d'etre of limitation of liability / Peter Wetterstein.
- In: Prawo morskie = Maritime law : /utg. av Polska Akademia Oddzial W Gdansku/, ISSN 0860-7338, tom 5 (1991) s. 131-135.

55. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Recent trends in the development of international civil liability / Peter Wetterstein.
- In: Nordic journal of international law, ISSN 0902-7351, vol. 60 (1991) s. 49-71.

56. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om doktrinen : avskedsföreläsning 29.9.1993 / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 28 s. - (Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; nr 98).
ISBN 91-87112-98-5
57. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Tystnadsspiralen : ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 194 s. - (Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; nr 96).
ISBN 91-87112-96-5
58. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Årsrapport och instruktion : tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset, Norges Höyesterett i Oslo den 12-13 juni 1993 / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1993. - 89 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 97).
ISBN 91-87112-77-9
59. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ympäristövahinkojan korvaaminen / Peter Wetterstein.
- In: Defensor legis, ISSN 0356-262X, (1993) 5-6, s. 308-326.

60. Mikkola, Heli / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  European institutions : basic instruments : compendium / Heli Mikkola. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - Var. pag - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 11).

61. Ulfvens, Niklas / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Råd till uppgörare av juridiska skrivarbeten : kompendium / Timonen - Långkvist - Ulfvens. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 77 s - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 7). Läromedel i kompendieform.

62. Sandvik, Björn / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Broadening the scope of compensation for damage to natural resources : what can we learn from U.S. Law / Björn Sandvik. - Oslo : Nordisk institutt for sjörett, 1995. - 40 s. - (Marius, ISSN 0332-7868 ; 218).

63. Sandvik, Björn / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Säljarens kontrollansvar / Björn Sanvik. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1994. - 219 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 424).
ISBN 951-650-477-9
64. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Contract law and international trade / Hannu Honka.
- In: International market change and the law / edited by Jukka Mähönen. - Turku : Turku Law School, 1996, s. 7-97.
ISBN 951-29-0817-4
65. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  EC competition law on multimodal transport : recent developments / Hannu Honka.
- In: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

66. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  European union shipping policies / Hannu Honka.
- In: United States shipping policies and the world market / ed. by William A. Lovett . - London : Quorum Books, 1996, Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-89930-945-3
67. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Questions on maritime safety and liability especially in view of the Estonia disaster / Hannu Honka.
- In: Essays in honour of Hugo Tiberg, professor of maritime law / Peter Wetterstein, Anders Beijer. - Stockholm : Juristförlaget, 1996,
ISBN 91-7598-767-8
68. Lönnfors, Henry / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Avdrag för fastställd förlust i näringsverksamhet / Henry Lönnfors.
- In: The art and science of decision-making / ed. by Pirkko Pirkko Walden ... [et al.]. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1996, s. 151-161. In honour of Christer Carlsson.
ISBN 952-9616-72-4
69. Sandvik, Björn / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Miljöskadestånd : några utvecklingstrender i miljöskaderätten / Björn Sandvik.
- In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1996-1997) nr. 2, s. 394-426.

70. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Farliga förbindelser : vägtransportörens ansvar för försvunnet gods / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 439-452. S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

71. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Harmonisation of Nordic law : is it needed? / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Essays in honour of Hugo Tiberg, professor of maritime law / Peter Wetterstein, Anders Beijer. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 557-570.
ISBN 91-7598-767-8
72. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sukupuoli ja markkinat : seksuaalisen väkivallan seuraukselle määrätty hinta / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1996) s. 122-132.

73. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Säljarens ansvar för utfästelser / Peter Wetterstein.
- In: Festskrift till Jan Ramberg / [redaktionskommitté: Ulf Bernitz ...et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1996, s. 475-487. S. 511-523: Förteckning över Jan Rambergs juridiska skrifter 1963-1996 / av Ann Charlotte Edenman.

74. Sandvik, Björn / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Direkt- och indirekt förlust enligt "moment-22" i köprätten / Björn Sandvik.
- In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, 133 (1997) H. 4, s. 256-277.

75. Sandvik, Björn / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Harm and reparation in international treaty regimes : an overview / Björn Sandvik and Satu Suikkari.
- In: Harm to the environment : the right to compensation and the assessment of damages / edited by Peter Wetterstein. - Oxford : Clarendon Press, 1997, s. 57-71.
ISBN 0-19-826274-4
76. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Compensation for damage to the environment under civil liability conventions / Peter Wetterstein.
- In: The environment in an extended Europe : the Scandinavian experience and views from around Europe : the 1996 Environmental Law Conference, University of Surrey, Guildford, UK : conference proceedings / [the Environmental Law Conference ; conference director: Rosalind Malcolm]. - [Guildford] : Department of Linguistic and International Studies and Centre for Environmental Strategy, [1996], s. 187-207.

77. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Harm to the environment : the right to compensation and the assessment of damages / edited by Peter Wetterstein. - Oxford : Clarendon Press, 1997. - 263 s.
ISBN 0-19-826274-4
78. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Jurisdiction and conflict of laws under the new rules on carriage of goods by sea / Peter Wetterstein.
- In: New carriage of goods by sea : the Nordic approach including comparisons with some other jurisdictions / Hannu Honka (ed.). - Åbo : Åbo Akademi University. Institute of Maritime and Commercial Law, 1997, s. 319-342.
ISBN 952-12-0042-1
79. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Oil pollution and pure economic losses / Peter Wetterstein.
- In: Annuaire de droit maritime et océanique, ISSN 1259-4962, Tome XIV (1996) s. 37-53.

80. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  A proprietary or possessory interest : a conditio sine qua non for claiming damages for environmental impairment? / Peter Wetterstein.
- In: Harm to the environment : the right to compensation and the assessment of damages / edited by Peter Wetterstein. - Oxford : Clarendon Press, 1997, s. 29-54.
ISBN 0-19-826274-4
81. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden / Johan Schelin. - Uppsala, 1997 / Peter Wetterstein.
- In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1997-98) nr. 2, s. 567-577.

82. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Reflektioner om HNS-konventionen / Peter Wetterstein.
- In: Festskrift till Jan Ramberg : på 65-årsdagen den 1 februari 1997 / redaktionskommitté: Ulf Bernitz...[et al.]. - Stockholm : Juristförlaget, 1997, s. 443-457.
ISBN 91-39-20010-8