[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Sociologiska institutionen') results in 130 hits


[Previous]

51. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Om kvinnors sjuklighet / Elianne Riska.
- In: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 28 (1991) s. 5-13.

52. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Det preventiva hälsoarbetet och kvinnans ställning / Elianne Riska.
- In: Retfaerd, ISSN 0105-1121, 14 (1991) 52, s. 50-58.

53. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Är psykofarmakabruk en form av kvinnokontroll? / Elianne Riska.
- In: Kön, rus och disciplin : en nordisk antologi / red. Margaretha Järvinen & Pia Rosenqvist. - Hfors : Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning, 1991, s. 85-98. - (NAD-publikation, ISSN 0358-7024 ; nr. 20).
ISBN 951-47-5326-7
54. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Översikt av Olle Lundbergs Den ojämlika ohälsan / Elianne Riska.
- In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 28 (1991) s. 114-117.

55. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rev. of] Julian Illicki, Den föränderliga identiteten : om identitetsförändringar hos den yngre generationer polska judar som invandrade till Sverige under åren 1968-1972 / Susan Sundback.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 12 (1991) 2, s. 173-176.

56. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Utträdet ur Finlands lutherska kyrka : kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 369 s. : tab. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-81-8
57. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Westermarck samfundet som språkrör för den moderna sociologin / Kirsti Suolinna och Olli Lagerspetz.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) H. 1, s. 24-36.

58. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Nordic cooperation in women's studies / Solveig Bergman.
- In: Women's studies quarterly, ISSN 0732-1562, 20 (1992) nr. 3-4, s. 58-67.

59. Ettorre, Elizabeth / Sociologiska institutionen
  Kung alkohol och utbölingen narkotika / E. Ettorre.
- In: Nordisk alkoholtidskrift, ISSN 0789-6069, vol. 9 (1992) 3, s. 121-122.

60. Ettorre, Elizabeth / Sociologiska institutionen
  Women and substance abuse / E. Ettorre. - Basington : Macmillan, 1992. - 204 s. - (Women in society).
ISBN 0-333-48311-1
61. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Terveydenhuollon kriisi / Elianne Riska.
- In: Terveyssociologia / Antti Karisto, Eero Lahelma ja Ossi Rahkonen (toim.). - /Porvoo/ : WSOY, 1992, s. 69-77.
ISBN 951-0-17520-X
62. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Expressions of aggression in the life stories of aged women / J.-E. Ruth, P. Oberg.
- In: From conflict to cooperation : multidisciplinary studies on aggression in animals and humans, September 6-11, 1992 : X world meeting if ISRA, International Society for Research on Aggression, September 6-11, 1992. - Siena : Istitutio di Fisilogia Umana, 1992, s. 133-146.

63. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rev. of] Johan Lundborg, Ideologiernas och religionernas död. En analys av Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik. Nora 1991 / Susan Sundback.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 547-551.

64. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  [Rev. of] W. Erhard R. Wiehn (Hrsg), Juden in der Soziologie. Konstantz 1989, 344 s. / Susan Sundback.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 13 (1992) 1, s. 55-57.

65. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Evaluering av Edvard Westermarcks och Hilma Granqvists forskning kring övergångsriter / Kirsti Suolinna.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 5-8.

66. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Hederns krav : [rec. av Matti Kortteinen, Kunnian kenttä : suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hämeenlinna, 1992] / Kirsti Suolinna.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 6-7, s. 380-382.

67. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  I Westermarcks fotspår / Tommy Lahtinen och Kirsti Suolinna.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 36.

68. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Kvinnors avskildhet och värdighet i en muslimsk by : [rec. av Eva Evers Rosander, Women in a borderland : managing muslim identity where Morocco meets Spain. Stockhom, 1991. (Stockholm studies in social anthropology)] / Kirsti Suolinna.
- In: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3644, (1992) 3, s. 67-68.

69. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Tre oroshärdar i blickpunkten : [rec. av Nils G. Holm (red.), Politik och religion. Åbo, 1992. (Religionsvetenskapliga skrifter nr. 23)] / Kirsti Suolinna.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 555-557.

70. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The gendered character of professions in the field of nutrition / Elianne Riska .
- In: Regulating markets, regulating people : food and nutrition policy / Unni Kjaernes...et al. - Oslo : Novus Press, 1993, s. 171-184.
ISBN 82-7099-211-9
71. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The medical profession in the Nordic countries / Elianne Riska.
- In: The changing medical profession : an international perspective / edited by Frederic Hafferty, John McKinlay. - New York : Oxford U. P., 1993, s. 150-161.
ISBN 0-19-507592-7
72. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Minor tranquillizers in the Nordic countries / edited by Elianne Riska...et al. - Helsinki : Nordic Council for Alcohol and Drug Research, 1993. - 178 s. : ill.
ISBN 951-47-7832-4
73. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psychotropics, sociology and women : are the halcion days of the malestream over? / Elizabeth Ettore, Elianne Riska.
- In: Sociology of health and illness, ISSN 0141-9889, 15 (1993) s. 503-524.

74. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  [Rev. of] M. Moran & R. Wood, States, regulation and the medical profession / Elianne Riska.
- In: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 30 (1993) s. 145-147.

75. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Sociologi / Kirsti Suolinna, Elianne Riska.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 141-152.
ISBN 952-9616-39-5
76. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Kognitio ja vanheneminen : älykkyys, oppiminen ja muistitoiminta / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
77. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Livsloppsformer och åldrande i Finland / P. Öberg, J.-E. Ruth.
- In: Livslöp blant gamle i Norden / Kar Waerness, Jan-Erik Ruth, Lars Tornstam (red.). - Oslo : Norsk gerontologisk institutt, 1993, - (Rapport / Norsk gerontologisk institutt ; 1993, 2).

78. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Persoonallisuus, elämänhallinta ja elämäntapa / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
79. Ruth, Jan Erik / Sociologiska institutionen
  Tulevaisuuden ikäntyneet / J.-E. Ruth.
- In: Vanhuus ja mielenterveys / toimituskunta: Matti Isohanni, Pekka Tienari, Kalle Achté. - Porvoo : WSOY, 1993,
ISBN 951-0-18636-8
80. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  The religion of northern Finland / Kirsti Suolinna.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 29 (1993) s. 1-8.

81. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Rituals of passage in islamic folkculture : a comparison between studies by Edward Westermarck and Hilma Granqvist / Kirsti Suolinna.
- In: Westermarck et la societe marocaine / [coordinateurs: Rahma Bourqia, Mokhtar Al Harras]. - Rabat : Université Mohammad V. Faculé des lettres et de sciences humaines, 1993, s. 43-51. - (Colloques et séminaires / Université Mohammed V. Faculté des lettres et de sciences humaines ; no 27).
ISBN 9981-825-11-5
82. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Sociologi / Kirsti Suolinna, Elianne Riska.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 141-152.
ISBN 952-9616-39-5
83. Peltonen, Raili / Sociologiska institutionen
  Sosiaalinen tuki, elämänhallinta ja koettu terveys keski-ikäisillä naisilla / Raili Peltonen. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1994. - 241 s. : ill., diagr., tab. - (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, ISSN 0584-1402 ; 54). Diss.: åbo Akademi. - Sammandrag.
ISBN 951-9228-20-9
84. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psychotropic drugs : long-term use, dependency and the gender factor / Elizabeth Ettore, Timo Klaukka, Elianne Riska.
- In: Social science and medicine, ISSN 0277-9536, 39 (1994) 17, s. 1667-1673.

85. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Nation and gender reflected in Scandinavian religiousness / Susan Sundback.
- In: Scandinavian values : religion and mortality in the Nprdic countries / ed. by Thorleif Pettersson and ole Riis. - Uppsala : Uppsala university, 1994, s. 129-150. - (Acta universitatis Upsaliensis. Psychologia et sociologia religionum ; 10).
ISBN 91-554-3411-8
86. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  Religionen som etnisk faktor bland finlandssvenskarna / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 42 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 420). (Rapport / Finlandssvenska kulturindikatorer ; 4).
ISBN 951-650-449-3
87. Sundback, Susan / Sociologiska institutionen
  TV-tittandet och den finlandssvenska identiteten / Susan Sundback. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 36 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 419). (Rapport / Finlandssvenska kulturindikatorer ; 3).
ISBN 951-650-448-5
88. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  The relationship between Edward Westermarck and Abdessalam El-Baqqali / Kirsti Suolinna.
- In: Suomen antropologi = Antropologi i Finland, ISSN 0355-3930, vol. 19 (1994) 4, s. 51-55.

89. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Två kriser inom finländsk sociologi / Kirsti Suolinna, Olli Lagerspetz.
- In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 31 (1994) 1, s. 3-20.

90. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Feministisk motkultur och kvinnomakt : "nya" kvinnorörelser och en studie av feminismen i Västtyskland / Solveig Bergman. - Åbo : Åbo Akademi. Sociologiska institutionen, 1995. - 213 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 432). Lic. avh.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-573-2
91. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Har den nordiska kvinnoforskningen en egen profil? / Solveig Bergman.
- In: Brooar : till Roger Broo på 50-årsdagen / [arbetsgruppen ... Gunilla Hedman ... [et al.]. - [Helsingfors] : Delegationen för Svenska kulturfonden, 1995, s. 34-41.
ISBN 951-9211-37-3
92. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Kvinnlig motmakt? / Solveig Bergman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 2-3, s. 152-155.

93. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Organisering av kvinnoforskning i Norden - med utblick mot Europa / Solveig Bergman.
- In: Viljan att veta och viljan att förstå : kön, makt, och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande / av Utredningen om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, 1995, s. 119-140. - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 110).
ISBN 91-38-20075-9
94. Bergman, Solveig / Sociologiska institutionen
  Structural conditions for women's movements / Solveig Bergman.
- In: Travelling through European feminisms : cultural and political practices : contributions to a WISE workshop, Paris 8-10 October 1993 / ed. Ghaiss Jasser, Mieke Verloo, Margit van der Steen. - Utrecht : WISE, 1995, s. 9-26.
ISBN 90-801574-2-2
95. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Gendered moods : psychotropics and society / Elizabeth Ettore, Elianne Riska. - London : Routledge & Kegan, 1995. - 177 s. : tab.
ISBN 0-415-08214-5
96. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  The medical profession in the Nordic countries : medical uncertainty and gender-based work / Elianne Riska, Katarina Wegar.
- In: Health professions and the state in Europe : psychotropics and society / ed. by Terence Johnson, Gerry Larkin and Mike Saks. - London : Routledge & Kegan, 1995 , s. 200-212.
ISBN 0-415-10630-3 0-415-10631-1
97. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Psykofarmakareklam i nordiska läkartidskrifter / Elianne Riska.
- In: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5097, 32 (1995) s. 19-27.

98. Riska, Elianne / Sociologiska institutionen
  Theu don't care : unemployed physicians in the Nordic countries / Elianne Riska .
- In: International journal of health services, ISSN 0020-7314, 25 (1995) s. 259-269.

99. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Abdessalam El-Baqqali, informateur et ami d'Edvard Westermarck / Kirsti Suolinna.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 31 (1995) s. 1-12.

100. Suolinna, Kirsti / Sociologiska institutionen
  Onko Jumalalla äidinsydän? : [rec. av Kristina, Nilsson, Den himmelska föräldern : ett studium av kvinnans betydelse i och för Lars Levi Laestadius teologi och förkunnelse. Uppsala, 1988] / Kirsti Suolinna.
- In: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3644, (1989) 3, s. 65-66.

[Next]