[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Modeen, Tore') results in 112 hits


[Previous]

51. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Terhi Hermanson, Lääkäri terveydenhuollon hallinnossa / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 18 (1990) s. 79-80.

52. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Aimo Ryynänen, Kunnan tehtävien lakisääteistäminen / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, 125 (1990) s. 444-445.

53. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Dansk historia / Tore Modeen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 5, s. 332-334.

54. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Socialvårdsklientens ersättningsplikt / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, 125 (1990) s. 18-27.

55. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Chronique administratif : Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'Administration publique 12 (1990) s. 383-396.

56. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  L'adminstration de l'enseignement : Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'administration publique 13 (1991) s. 63-73. Även i: Charles Debbasch (ed.), L'administration de l'enseignement.

57. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Chronique : La Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'administration publique 13 (1991) s. 301-312.

58. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Dualite des juridictions en Finlande et en Suede / Tore Modeen.
- In: Revue francaise de droit administratif, ISSN 0763-1219, 7 (1991) s. 875-876.

59. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Gedanken über das Problem: Sicherheit durch Recht : Beispel Finnland / Tore Modeen.
- In: Europa ethnica, ISSN 0014-2492, (1991) s. 198-203.

60. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Hälso- och sjukvårdsförhållandet, särskilt beträffande myndighetsutövning / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, 127 (1991) s. 181-195.

61. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Högsta domsmakten i äldre tider / Tore Modeen.
- In: Finsk tidsskrift, ISSN 0015-248X, (1991) s. 333-342.

62. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunens hälso- och sjukvård / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 19 (1991) s. 565-573.

63. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kunnan sosiaaliavustuksista / Tore Modeen. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1991. - 185 s. - (Suomen lakimiesliiton kirjasarja, ISSN 0585-9530 ; n:o 105).
ISBN 951-640-548-7
64. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Legal aspects of the non-profit sector in Finland / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus = Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, 10 (1991) s. 357.

65. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La liberte religieuse dans le systeme scolaire finlandais / Tore Modeen.
- In: Revue francaise de droit administratif, ISSN 0763-1219, 7 (1991) s. 67-69.

66. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Med kärlek till svenska språket / Tore Modeen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) s. 502-505.

67. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Officiell svenska i Finland / Tore Modeen.
- In: Svensk juristtidning, ISSN 0039-6591, 76 (1991) s. 565-573.

68. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Les particularites des systemes de contentieux administratif en Finlande et en Suede / Tore Modeen.
- In: Adminstration, politique : melanges en l'honneur d'Athos G. Tsoutsos. - Aten, 1991, s. 335-341.

69. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Problem vid decentralisering av offentlig verksamhet / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidsskrift, ISSN 0029-1285, 72 (1991) s. 356-364.

70. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Björkholm, Mikaela; Rosas, Allan, Ålandsöarnas demilitarisering / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1991) s. 92-93.

71. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Lallukka, Seppo, The East Finnic minorities in the Soviet Union / Tore Modeen.
- In: Europa ethnica, ISSN 0014-2492, 48 (1991) s. 166-168.

72. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Westerhäll, Lotta, Den svenska socialrätten / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) s. 120-121.

73. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ulkomaalaiset vaikutteet Suomen kunnallishallinnon kehityksessä / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 19 (1991) s. 559-567.

74. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The Åland islands question / Tore Modeen.
- In: Ethnic groups in international relations / ed. by Paul Smith. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 153-167. - (Comparative studies on non-dominant ethnic groups in Europe, ISSN 1850-1940 ; vol. 5).
ISBN 0-8147-7914-X
75. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Administration et fonctionnement de la justice / Tore Modeen.
- In: Aunnuaire Européen d'administration publique : 1991 14 (1992) s. 275-281.

76. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Chronique sur la Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'Administration publique : 1991 14 (1992) s. 461-472.

77. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Gedanken über das Problem Sicherheit durch Recht : Beispel Finnland / Tore Modeen.
- In: Europa ethnica, ISSN 0014-2492, 48 (1991) s. 198-203.

78. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Internationella institutet för förvaltningsvetenskaper / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidskrift, ISSN 0029-1285, 73 (1992) s. 295-298.

79. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Lääkärin vahingonkorvausvastuu / Tore Modeen.
- In: Finlands läkartidning = Suomen lääkärilehti, ISSN 0039-5560, 47 (1992) s. 2924-2926.

80. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Russisch-Karelien / Tore Modeen.
- In: Europa ethnica, ISSN 0014-2492, 49 (1992) s. 151-154.

81. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Sveriges nya kommunallag sedd med finländska ögon mot bakgrunden av två böcker / Tore Modeen.
- In: Förvaltningsrättslig tidskrift, ISSN 0015-8585, 55 (1992) s. 413-429.

82. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Scandinavie / Tore Modeen.
- In: Dictionnaire constitutionel / publ. sous la dir de Olivier Duhamel et Yves Meny . - Paris : Presses univeritaires de France, 1992,
ISBN 2-13-044256-0
83. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Skyddet av patientens kroppsliga integritet i hälso och sjukvården / Tore Modeen.
- In: Finlands läkartidning = Suomen lääkärilehti, ISSN 0039-5560, (1992) s. 3043-3045.

84. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Skyddet av patientens personliga integritet i hälso- och sjukvården / Tore Modeen.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6959, 128 (1992) s. 197-215.

85. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Svensk förvaltningspolitik / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidskrift, ISSN 0029-1285, 73 (1992) s. 366-372.

86. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ulkomaiset vaikutteet Suomen kunnallishallinnon kehityksessä / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 19 (1992) s. 559-567. Sammandrag: Utländska inflytanden på kommunalförvaltningens utveckling i Finland.

87. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Utformningen av finlandssvenskarnas konstitutionella status / Tore Modeen.
- In: De lege årsbok / Juridiska fakulteten i Uppsala 2 (1992) s. 413-429.

88. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Valvonta ja kurinpitomenettely terveydenhuollossa / Tore Modeen.
- In: Sairaalaliitto tiedotta, ISSN 0358-2868, (1992) 4, s. 15-19.

89. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Verwaltungsrechtliche Freiheitsbeschränkungen in Finnland und die europäische Menschenrechtskonvention : Vortrag vor dem Europa-Institut der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, den 16. April 1991 / Tore Modeen. - Saarbrüchen, 1991. - 9 s. - (Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut / Universität des Saarlandes).

90. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  L'avenir des minorités dans une Europe plus unie / Tore Modeen.
- In: Kleine Nationen und etnische Minderheiten in Umbruch Europas : Ergebnisse der internationalen wissenschaftlichen Konferenz in Maribor, Slovenien, 3.-5. Februar 1992 / edited by Silvo Devetak, Sergei Flere, Gerhard Seewann. - München : Slavica Verlag Anton Kovac, 1993, s. 76-79. - (Ethnica et nationes ; Bd. 1).
ISBN 3-927077-04-6
91. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  The case of Swedish ethnic group in Finland / Tore Modeen.
- In: Ethnic groups and language rights / edited by Sergij Vilfan. - New York (N. Y.) : New York U. P., cop. 1993, s. 250-270. - (Comparative studies on governements and non-dominant ethnic groups in Europa, 1850-1940 ; vol. 3).
ISBN 0-8147-8763-0
92. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Chronique : Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire Europeen d'administration publique : 1992, ISSN 0221-5918, 15 (1993) s. 323-338.

93. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La compétence générale de la commune et son controle par l'Etat / Tore Modeen.
- In: Annuaire des collectivités locales : l'anne 1992 de ladministration locale. - Paris : Libraries techniques, 1993, s. 395-401.
ISBN 2-7111-2280-8
94. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Le droit de la famille en Finlande / Tore Modeen.
- In: Le droit de la famille en Europe : son évolution depuis l'antiquite jusqu'a nos jours / publiés sous la direktion de Roland Ganghofer. - Strasbourg : Presses Universitaires des Strasbourg, 1992, s. 175-181. - (Publications de la Maison des Sciences de l'Homme de Strasbourg ; no 7).

95. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La Finlande scandinave : influences suédoises et scandinaves sur le développement du droit finlandais / Tore Modeen.
- In: Revue internationale de droit comparé, ISSN 0035-3337, (1993) s. 785-794.

96. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  La force juridique des droits ethniques : experiences finlandaises / Tore Modeen.
- In: Problems of constitutional development : essays in memory of Professor Istvan Kovacs / edited by Attila Racs. - Budapest : Akademiai Kiado, 1993, s. 109-116.
ISBN 963-056543-9
97. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Foreign influences on administrative research in Finland : a historical survey / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus = Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, 12 (1993) s. 138-139 .

98. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Från Jeanne d'Arc till Camus / Tore Modeen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) s. 309-310.

99. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Förvaltningsrättsvetenskapens uppkomst i Finland / Tore Modeen.
- In: Festskrift till Jacob W.F. Sundberg / . - Stockholm : Juristförlaget, 1993, s. 141-149.
ISBN 91-7598-587-X
100. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Le Général de Gaulle vu par un Finlandais / Tore Modeen.
- In: Espoir / l'Institut Charles de Gaulle (1993) 89, s. 86-88.

[Next]