[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Åbo Akademis bibliotek') results in 126 hits


[Previous]

51. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Biblioteksvetenskap och informatik / Mariam Ginman, Marita Rajalin.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3 : Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 45-51.
ISBN 952-9616-39-5
52. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Slumpen skördar : en case study i nedskärningar / Marita Rajalin.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 26 (1993) 6, s. 177-179.

53. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Sotilaspoikia ja lottatyttöjä / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1993) 1, s. 32-39.

54. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Hettan av en personlighet : [rec. av Ernst Brunner, Edith och Ulla Evers, Hettan av en Gud. En studie av skapandetemat hos Edith Södergran] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 2-3, s. 143-148.

55. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Nils Storås bibliografi intill maj 1993 / Siv Storå.
- In: Resurser, strategier, miljöer : etnologiska uppsatser / av Nils Storå ; >. - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 327-347. Festskrift till Nils Storå 29.5.1993.
ISBN 951-650-221-0
56. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Verklighet och myt : berättandets problem hos Merete Mazzarella / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 2-3, s. 84-97.

57. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  75 år forskarutbildning vid Åbo Akademi / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 197-217.
ISBN 952-9616-31-7
58. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  75-årshistorik och biografier : linjedragningar och förverkligande / Solveig Widén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 4, s. 209-219.

59. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Disputationer 1974-92 : kronologisk förteckning <över> doktorsavhandlingar i pedagogik hälsovård / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 208.
ISBN 952-9616-39-5
60. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademi / Solveig Widén.
- In: Sukutieto, ISSN 0788-1673, (1993) 3, s. 8.

61. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Humanistiska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 28-32.
ISBN 952-9616-22-8
62. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Kemisk-tekniska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 165-168.
ISBN 952-9616-30-9
63. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 4: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 25-34.
ISBN 952-9616-30-9
64. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Statsvetenskapliga och Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens disputationer 1962-1968 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 40-44.
ISBN 952-9616-39-5
65. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Stiftelsen för Åbo Akademi / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 22-38.
ISBN 952-9616-31-7
66. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Teologiska fakultetens disputationer 1968-1992 : kronologisk förteckning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 286-288.
ISBN 952-9616-22-8
67. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademis bibliotek / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 103-126.
ISBN 952-9616-31-7
68. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademis förvaltning / Solveig Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 1: verksamhetens bakgrund och förutsättningar / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 70-102.
ISBN 952-9616-31-7
69. Erkkilä, Ann-Christine / Åbo Akademis bibliotek
  En undersökning av Fennica-utlåningen vid fem friexemplarsbibliotek / Ann-Christine Erkkilä.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 27 (1994) 1, s. 14-19.

70. Hällström, Catherine af / Åbo Akademis bibliotek
  Kvinnliga fotografer i Finland 1859-1879 = Naisvalokuvaajia Suomessa 1859-1879 / Catherine af Hällström.
- In: Museinytt = Museotiedote, ISSN 0780-8224, (1994) augusti, s. 33-34. Nainen - Qwinnan : specialnummer inför Nordiskt Forum 1.-6.8.1994.

71. Hällström, Catherine af / Åbo Akademis bibliotek
  Edward Westermarckin valokuvia Marokosta / Catherine af Hällström.
- In: Musta taide : photomagazine, ISSN 0788-2467, (1994) 4, s. 64-66. Suomalaisia valokuvia Afrikasta 1890-1990.

72. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Festskrifter, minnesskrifter och personbibliografier ägnade lärare och tjänstemän vid Åbo Akademi och Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1918-1993 : förteckning / sammanst. av Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 100 s. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 22).
ISBN 951-650-380-2
73. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Den finländska tidsskriftsbibeln / Olof Mustelin.
- In: Tecken i tiden : om nordiska kulturtidskrifter / redaktion: Inga-Britt Blindh. - Stockholm : Statens kulturråd, 1994, s. 29-32.
ISBN 91-85602-87-6
74. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  "Från tidevarhvarf till tidehvarf : Arbetets vänner i Åbo / av Olof Mustelin. - Åbo : Arbetets vänner i Åbo, 1994. - 100 s. : ill.
ISBN 952-90-5470-X
75. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Förord / [Olof Mustelin].
- In: Kårliv under 75 år : Åbo Akademis studentkår / Johanna Aminoff-Winberg. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1994, s. 5-6.
ISBN 951-90-5231-6
76. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Om vem skrivs det biografier? / Olof Mustelin.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1994) nr 2, s. 3-7.

77. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Anni Blomqvist i dubbelexponering / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 131-144.

78. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Halva Hagar i hamn : [rec. av] Roger Holmström, Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945. Schildts förlag / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 155-159.

79. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Om verkliga och tänkta linjedragningar för Åbo Akademis 75-årshistorik : en replik / Solveig Widén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 161-164.

80. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästfruns ställning och roll i församlingarna i det svenska riket på 1700-talet : en skiss / Solveig Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, (1994) s. 57-68.

81. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Registrering av handskrifter i Finland särskilt på Åbo Akademis bibliotek / Solveig Widén.
- In: Handskriftsamlingar i Norden : en konferens om tillgänglighet : Stockholm 25 och 26 oktober 1993 / rapport sammanställd av Ingrid Svensson. - Stockholm : Kungliga biblioteket, 1994, s. 20-25. - (Rapport / Kungliga biblioteket, ISSN 0349-8131 ; nr 21).

82. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademi 1918-1993 : presentation av en historik / Solveig Widén.
- In: Matrikel 1994 / Åbo akademiker r.f. ; sammanställd av Berit Ketti och Ulla Achrén. - [Åbo] : [Åbo akademiker], 1994, s. 65-75.

83. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  De bibliotheca ordinanda : om F.W. Pippings dissertation av år 1819 / Olof Mustelin.
- In: Mundus librorum : kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia = bok- och lärdomshistoriska uppsatser = essays on books and the history of learning : kirja- ja oppihistoriallisia tutkielmia = bok- och lärdomshistoriska uppsatser = essays on books and the history of learning / [editores: Leena Pärssinen, Esko Rahikainen]. - Helsinki : [Helsingin yliopiston kirjasto], 1996, s. 243-255. Även i särtryck. Juhlakirja Esko Häklin täyttäessä 60 vuotta 30. marraskuuta 1996. - S. 427-475: Esko Häkli : bibliografia 1959-1996 / laatinut Kristina Nyman.
ISBN 951-45-7499-0 (inb.) 951-45-7500-8 (oinb.)
84. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Einar Pontàn i Göteborg och Italien / Olof Mustelin.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1996) nr 2, s. 2-10.

85. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Eirik Hornborg och vinterkriget / Olof Mustelin.
- In: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 335-358. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
86. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Eirik Hornborgs farväl till Svenska litteratursällskapets styrelse / Olof Mustelin.
- In: Källan : Svenska litterastursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, årg. 3 (1996 ) 2, s. 41-43.

87. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Ernst Lagus och grundläggningen av Svenska litteratursällskapet / Olof Mustelin .
- In: Källan : Svenska litterastursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, årg. 3 (1996 ) 1, s. 4-6.

88. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Från Lappvik till Karun : [rec. av Yvonne Hoffman, De fyra portarna] / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1996) 2, s. Puntari s. 7.

89. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Mer än en "hästbok" : [rec. av Heddi Böckman, Sandras ponny] / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1996) 2, s. Puntari s. 8.

90. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Återseende med Sandra : [rec. av Heddi Böckman, Sandra och vildros] / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1996) 4, s. Puntari s. 11.

91. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Evert Huldén : reception och position / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 2-3, s. 121-132.

92. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Hagar Olsson levandegjord - som person och författare : [rec.] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 5, s. 308-313.

93. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Åttio år Edith Södergran : verk och reception 1916-1995 : en bibliografi / sammanställd av Carita Backman och Siv Storå. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet, 1996. - 224 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 606).
ISBN 951-583-035-4
94. Ekberg, Anders / Åbo Akademis bibliotek
  Ett mångsidigt författarskap : Jan-Magnus Janssons tryckta skrifter 1937-1996 : bibliografi / sammanställd av Anders Ekberg och Ann-Charlotte Thomasfolk. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 194 s. : portr. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 24).
ISBN 951-650-892-8
95. Erkkilä, Ann-Christine / Åbo Akademis bibliotek
  Nordiskt fackföreningsmöte för arkiv-, biblioteks- och museisektorn / Ann-Christine Erkkilä.
- In: Acatiimi, ISSN 1455-1608, 1 (1997) 4, s. 25.

96. Hällström, Catherine af / Åbo Akademis bibliotek
  På vei til det digitale bibliotek : rapport från seminariet "På vei til det digitale bibliotek" i Mo i Rana i Norge 21-23.5.1997 och några tankar kring temat digitalt bibliotek / Catherine af Hällström.
- In: Nordinfo-nytt, ISSN 0356-9624, 3-4 (1997) s. 43-48.

97. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  En bibliografi växer fram : om tillkomsten av Ernst Estlanders "Ofärdsårens politiska litteratur" / av Olof Mustelin. - Åbo : [Åbo Akademi], 1995. - 51 s. : portr. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 23).
ISBN 951-650-638-0
98. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  En bok om Houtskär : 1 : Bygdens öden till slutet av 1800-talet / [medverkande: Tapani Tuovinen ... et al.]. - [Houtskär] : Houtskärs kommun, 1997. - 267 s. : ill., kart.
ISBN 952-90-9370-5
99. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Bokhistorisk bibliografi : [rec. av Suomen kirjahistorian bibliografia 1488-1850 : luettelo ennen vuotta 1991 ilmestyneistä kirjahistoriallisista julkaisuista = Bibliografi över Finlands bokhistoria 1488-1850 : förteckning över bokhistoriska publikationer utgivna före 1991 / [työryhmä = arbetsgrupp: Tapani Boman, Sirkka Havu, Anna-Maija Pietilä] ; [toimittaja = redaktör: Anna-Maija Pietilä]. Helsinki = Helsingfors, 1993] / Olof Mustelin.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 80 (1995) 1, s. 109-112.

100. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Finlands nationalbibliografi 1488-1700 : [rec. av Suomen kansallisbibliografia 1488-1700 / toimittaneet = redigerad av = Redaktion: Tuija Laine & Rita Nyqvist. - Helsinki, 1996] / Olof Mustelin.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, årg. 82 (1997) 2, s. 237-241.

[Next]