[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Svenska institutionen') results in 129 hits


[Previous]

51. Nyholm, Leif / Svenska institutionen
  Småstadsspråk i Nyland : en diskussion och ett exempel / Leif Nyholm.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 33 (1991) s. 89-104.

52. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Finlandssvenska dialekter / Peter Slotte.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 6. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1991, s. 293.
ISBN 91-7024-619-X
53. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Om svensk språkfärdighet hos en- och tvåspråkiga skolelever i Finland / Marketta Sundman.
- In: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 73-84. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
54. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språk och skolval i en österbottnisk kuststad : rec. av Fjalar Finnäs, Barnens språk i tvåspråkiga familjer och valet av skolspråk / Marketta Sundman.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1991) 2, s. 61-63.

55. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Igenkännandets glädje / Sonja Vidjeskog.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 33 (1991) s. 115-131.

56. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik i grundskolan / Erik Andersson.
- In: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 256-278.
ISBN 951-553-691-X
57. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Kompendium i grammatik och allmän språkvetenskap : instuderingsmaterial för inträdesprovet i främmande språk / Erik Andersson. - Åbo : Åbo akademi. Humanistiska fakulteten, 1992. - 142 s. : ill. Läromedel i kompendieform.
ISBN 951-650-056-0
58. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om konstruktionsväxling : varför säga det annorlunda? / Erik Andersson.
- In: Nordens språk i Baltikum : konferense for laere og sendelektorer ved Baltiska universiteter, Riga 26.-30. november 1991. - Oslo : Nordiskt språksekreteriat, 1992, s. 35-60. - (Nordisk språksekretariat rapporter ; 18).

59. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Ordföljsprinciper i de nordiska språken / Erik Andersson.
- In: Nordens språk i Baltikum : konferense for laere og sendelektorer ved Baltiska universiteter, Riga 26.-30. november 1991. - Oslo : Nordiskt språksekreteriat, 1992, s. 18-34. - (Nordisk språksekretariat rapporter ; 18).

60. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Alla nordbor minoriteter i Europa? / Christer Lauren.
- In: Språk i Norden : årskrift for Nordisk språksekretariat og språknemndene i Norden = Sprog i Norden : 1992 / red. av Ståle Löland...et al. - Köbenhavn : Gyldendal, 1992, s. 37-43. - (Nordisk språksekretariats skrifter, ISSN 0108-8270 ; 13).
ISBN 87-00-13279-9
61. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Bom i runometern : nyöversatt Kanteletar / Christer Lauren.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 39 (1992) 4, s. 72-74.

62. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Definition och andra sätt att förklara begrepp / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 43-52. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

63. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Finlandssvensk jubileumskonferens / Christer Lauren.
- In: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1992) 4, s. 10-13.

64. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Introduktion / Christer Lauren.
- In: En modell för språk i daghem och skola : språkdidaktik i Canada, Katalonien och Finland = Language aquisition at kindergarten and school / Christer Laurén (red.). - Vasa : Vasa universitet, 1992, s. 7-12. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1992, 2).
ISBN 951-683-437-X
65. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språk för känsla och tanke : svenska språknämndens 50-årsjubileum / Christer Lauren.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1992) 1, s. 22-23.

66. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan i olika språkmiljöer / Christer Lauren.
- In: En modell för språk i daghem och skola : språkdidaktik i Canada, Katalonien och Finland = Language aquisition at kindergarten and school / Christer Laurén (red.). - Vasa : Vasa universitet, 1992, s. 13-21. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1992, 2).
ISBN 951-683-437-X
67. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkvårdens traditioner / Christer Laurén.
- In: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 24-27.
ISBN 951-553-691-X
68. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Statusrapport om fackspråk och terminologi i Europa och Norden / Heribert Picht, Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 237-254. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

69. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologilaeren og dens anvendelse / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 7-18. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

70. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologiska skolor / Christer Lauren.
- In: Terminologiläran och dess relationer till andra områden, nordisk forskarkurs i Mariehamn, Åland september 1990 / /Christer Laurén...et al./. - Stockholm : Nordterm, 1992, s. 217-236. - (Nordterm, ISSN 1100-9659 ; 4).

71. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Lågtyskt inflytande på fsv. -an, -ning, -else? / Bengt Loman.
- In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, (1992) s. 199-206.

72. Nyholm, Leif / Svenska institutionen
  Esperanto i jämförelse / Leif Nyholm.
- In: The Nordic language and modern linguistics 7 : proceedings of the Seventh International Conference of Nordic and General Linguistics in Torshavn, August 7-11, 1989 / eds. Jonna Louis-Jensen, Johan Hendrik W. Poulsen. - Torshavn : Föroya Fro skaparfelag, 1992, s. 475-482.

73. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Dialektordböcker. Sveriges dialekter : rec. av Ordbok över Sveriges dialekter. Häfte 1 / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1992) 4, s. 18-19.

74. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ny norsk-svensk ordbok : /rec. av Norstedts norsk-svenska ordbok/ / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1992) 2, s. 16-17.

75. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Svenska dialekter och svensk dialektforskning i Finland / Peter Slotte.
- In: Årsberetning 1990-1991 / Selskab for nordisk filologi, ISSN 0108-822X, s. 52-63 .

76. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Svenska som andraspråk i Finland / Marketta Sundman.
- In: Första forskarsymposiet om Nordens språk som andra språk / utg. av Monica Axelsson och Åke Viberg. - Stockholm : Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning, 1992, s. 82-101.

77. Wijk-Andersson, Elsie / Svenska institutionen
  Kan som-satsers bestämda substantivkorrelat se ut hur som helst i svenskan? / Elsie Wijk-Andersson.
- In: Första forskarsymposiet om Nordens språk som andra språk / utg. av Monica Axelsson och Åke Viberg. - Stockholm : Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning, 1992, s. 294-303.

78. Wijk-Andersson, Elsie / Svenska institutionen
  Varför utelämnas inte adjektivets bestämda artikel? / Elsie Wijk-Andersson.
- In: Svenskans beskrivning 19 : förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 2-3 april 1992 / utgivare Staffan Hellberg...et al. - Lund : Lund University Press, 1992, s. 299-307. - (Scandinavian university books).

79. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad svensk satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1993. - 192 s. - (Ord och stil ; 24).
ISBN 91-7382-700-2
80. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Hur låter svenskan i dag? / Erik Andersson.
- In: Muntliga färdigheter : Hanaholmens kulturcentrum 27-28 mars 1993. - Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1993, s. 25-37. - (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret, ISSN 0789-8673 ; 35).

81. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  En syntaktisk definition av svenskans pronomen / Erik Andersson.
- In: Språk och social kontext / red. av Ann-Marie Ivars.... - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1993, s. 215-227. - (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0172 ; 15).
ISBN 951-45-6305-0
82. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråk : form, innehåll, funktion / Christer Laurén. - Lund : Studentlitteratur, 1993. - 186 s. : tab.
ISBN 91-44-34371-X
83. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråksforskningens traditioner / Christer Laurén.
- In: Fagspråk i Norden : rapport fra en konferanse i Lund 4.-6. desember 1992. - Oslo : Nordisk språksekretariat, 1993, s. 9-28. - (Nordisk språksekretariats rapporter ; 19).

84. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kaikille päiväkotilapsille kolme kieltä / Christer Laurén.
- In: Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta : tutkittua ja tärkeäksi havaittua varhaiskasvatuksessa / toim. Mikko Ojala. - Helsinki : Lastensuojelun keskusliitto, 1993, s. 231-238. - (Julkaisu / Lastensuojelun keskusliitto, ISSN 0358-5557 ; 91).
ISBN 951-9423-97-4
85. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Klassische Sprachen und Termini : eine Studie zu vier schwedischen Technolekten / Christer Laurén.
- In: Ausgewählte Texte zur Terminologie / H. Picht, C. Laurén (Hg.). - Wien : TermNet, 1993, s. 457-469. - (IIFT Infoterm).

86. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsprojektets kontext / Christer Laurén.
- In: Yhteistyön yliopisto, ISSN 0780-6329, (1993) s. 59-67.

87. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Vergleich der Terminologischen Schulen / Christer Laurén.
- In: Ausgewählte Texte zur Terminologie / H. Picht, C. Lauren (Hg.). - Wien : TermNet, 1993, s. 493-536. - (IIFT Infoterm).

88. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Allsköns makt / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 4, s. 18-20.

89. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ny norsk-svensk ordbok : / Peter Slotte .
- In: Nordisk kontakt, ISSN 0302-2447, (1993) 9, s. 90-91.

90. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ortnamnsproblem i våra bygder / Peter Slotte.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 18-36.

91. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Personnamn i tiden : / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 3, s. 20-22.

92. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  [Rev. of] Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen / Peter Slotte.
- In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, 81 (1993) s. 198-201.

93. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Vägvisare till hundraåriga SAOB : / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 1, s. 19-22.

94. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Normalfrasens struktur i svenskan och finskan / Marketta Sundman.
- In: Språk och social kontext / red. av Ann-Marie Ivars.... - Helsingfors : Helsingfors universitet, 1993, s. 169-189. - (Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B, ISSN 0358-0172 ; 15).
ISBN 951-45-6305-0
95. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Om tvåspråkiga barn och deras språkbehärskning / Marketta Sundman.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) s. 3-7.

96. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Relationen mellan svensk och finsk språkfärdighet hos tvåspråkiga barn i Finland / Marketta Sundman.
- In: Problem, process, product in language learning : papers from the Stockholm - Åbo conference 21-22 October 1992 / edited by Björn Hammarberg. - Stockholm : Stockholm university. Department of linguistics, 1993, s. 146-156.
ISBN 91-7153-130-0
97. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Forskningsprojektet Finlandssvenska stadsmål : diskussion av problem och metoder / Lotte Gullmets-Wik, Sonja Vidjeskog.
- In: Svenskan i Finland 2 : seminariet i Jyväskylä 6-7 nov 1992 / Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.). - Jyväskylä : Jyväskylä universitet, 1993, s. 41-55. - (Meddelande från Institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet. ; 9).
ISBN 951-34-0065-4
98. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Vävterminologin i en österbottnisk dialekt : ett begreppsområde under utveckling / Sonja Vidjeskog. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 162 s. : ill., kart. - (Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för Nordisk filologi ; 34).
ISBN 951-650-227-X
99. Widjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Hemvävningen i ett kulturhistoriskt perspektiv / Sonja Widjeskog.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 5-17.

100. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Grammatik från grunden : en koncentrerad satslära / Erik Andersson. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 1994. - 192 s. - (Ord och stil ; 24). 2. uppl.
ISBN 91-7382-700-2

[Next]