[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Konsthistoriska institutionen') results in 73 hits


[Previous]

51. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Träkapellet i lägerkastellet / Knut Drake.
- In: Medeltida husbyggande : symposium i Lund, november 1989 / red.: Jan-Erik Augustsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1992, - (Lund studies in medieval archaeology, ISSN 0283-6874 ; 9).

52. Lindberg, Bo Ossian / Konsthistoriska institutionen
  Antologi om måleriteknik / /övers. med inledning och notkommentar/ Bo Ossian Lindberg. - Lund : Institutionen för konstvetenskap, 1992. - 186 s.

53. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Gallen-Kallela, Akseli / Rolf Nummelin.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd : Bd 7 : fredl-gral / [divisionschef o. chefred.: Kari Marklund]. - Höganäs : Bra Böcker, cop. 1992, s. 309. Omslagstitel: NE.

54. Ringbom, Sixten / Konsthistoriska institutionen
  Direkte und indirekte Rede im Bild / Sixten Ringbom.
- In: Zeitschrift für Semiotik, ISSN 0170-6241, 14 (1992) 1-2, s. 29-40.

55. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Bevara medeltidskunskaperna / Åsa Ringbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 594-599.

56. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Early christianization of the the Åland islands? / Åsa Ringbom.
- In: Medieval Europe 1992 : a conference on medieval archaeology in Europe, 21st-24th September 1992 at the University of York... : vol. 6: religion and belief. - York : Medieval Europe, 1992, s. 143-150.

57. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Finlands förhistoria och och medeltid äntligen på svenska : (rec. av Torsten Edgren, Lena Törnblom, Finlands historia I) / Åsa Ringbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 600-603.

58. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Medieval Europe 1992 / Åsa Ringbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) h. 10, s. 603-606.

59. Drake, Knut / Konsthistoriska institutionen
  Die Baugeschichte der Burg Turku vor 1400 / Knut Drake.
- In: Castella maris Baltici 1 / . - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1993, s. 27-36.
ISBN 91-22-01566-3
60. Kotkavaara, Kari / Konsthistoriska institutionen
  Myöhäiset venäläiset ikonit : sympoosiumi Valamossa 2.-6.8.1993 / Kari Kotkavaara.
- In: Aamun koitto, ISSN 0355-9009, (1993) 18, s. 23-25.

61. Lindberg, Bo Ossian / Konsthistoriska institutionen
  Leonardo och Norden / Bo Ossian Lindberg.
- In: Leonardos broar / presenterad av Carlo Pedretti ; i samproduktion mellan Malmö stad och IBM Svenska AB. - Florens : Giunti, 1993, s. 24-39. Utställning: Malmö Rooseum 29 oktober 1993 - 31 januari 1994, Stockholm Kulturhuset 12 mars - 28 augusti 1994, Göteborg, Maskinhallen 24 september 1994 - 8 januari 1995.

62. Lindberg, Bo Ossian / Konsthistoriska institutionen
  Om utehåll och innehåll i bilder / Bo Ossian Lindberg.
- In: Bildterapi, ISSN 0281-1294, (1993) 1-2, s. 4-11.

63. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Stiftelsens för Åbo Akademi konstsamling / Rolf Nummelin.
- In: Galleria Academica Aboensis / . - <Åbo> : Åbo konstmuseum, 1993, s. 10-12. - (Åbo konstmuseums publikationer ; 1993, 1).
ISBN 952-9576-01-3
64. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Altarskåpet i Hammarland : rekonstruktion och ikonografi / Åsa Ringbom.
- In: Det iconographiske blik : festskrift till Ulla Haastrup / red. og tilrettelaegning Susanne Wenningsted-Torgard. - Köpenhavn : Falcon, 1993, s. 111-118.
ISBN 87-88802-07-8
65. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Konsthistoria med konstteori / Åsa Ringbom.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 139-155.
ISBN 952-9616-22-8
66. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Naturvetenskapliga dateringsmetoder och Ålands kyrkor / Åsa Ringbom.
- In: Juhlakirja joka omistetaan Kalevi Pöykölle hänen 60-vuotispäivänään 9. lokakuuta 1993 = Festskrift tillägnad Kalevi Pöykkö på hans 60-årsdag den 9 oktober 1993 / redaktionskommitté Jukka Ervamaa, Tellervo Hellin, Eeva Maija Viljo. - Helsingfors : Föreningen för konsthistoria, 1993, s. 27-35. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia ; 14).
ISBN 951-95275-6-7
67. Rolf Nummelin / Konsthistoriska institutionen
  Postmodernistisk konstessäistik : Tom Sandqvist, Bilden är i bilden. Estetisk teori och praktik i det postmoderna fältet. Brutus Östlings förlag Symposion. Stockholm/Stenhag 1992. ISBN 91-7139-181-2 / Rolf Nummelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 509-511.

68. Lindberg, Bo Ossian / Konsthistoriska institutionen
  Sixten Ringbom 1935-1992 / Bo Ossian Lindberg.
- In: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 9-31. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
69. Nummelin, Rolf / Konsthistoriska institutionen
  Bibliography of Sixten Ringbom 1935-1992 / Rolf Nummelin.
- In: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 355-374. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
70. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Elias Brenners finska fornminnesinventering / Åsa Ringbom.
- In: ICO = Iconographisk post, ISSN 0106-1348, (1995) 3, s. 1-34.

71. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Motivics and Mariology : Maria in Sole in St. Michael's church of Finström / Åsa Ringbom.
- In: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 273-287. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
72. Ringbom, Åsa / Konsthistoriska institutionen
  Ålands kyrkor : Hammarland och Eckerö / Åsa Ringbom och Christina Remmer. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse/museibyrån, 1995. - 300 s. : ill., färgill., diagr.
ISBN 951-8946-41-8
73. Waenerberg, Annika / Konsthistoriska institutionen
  Goethe und Kandinsky oder visuelle Motive und abstrakte Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Annika Waenerberg.
- In: Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995, s. 339-353. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3