[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hertzberg, Lars') results in 63 hits


[Previous]

51. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om arbetets värden / Lars Hertzberg.
- In: Dialoger, ISSN 0283-5207, (1996) 36, s. 8-14.

52. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om depressionens obeskrivbarhet / Lars Hertzberg.
- In: Begrepp om hälsa : filosofiska och etiska perspektiv på livskvalitet, hälsa och vård / [K. V. M. Fulford ... [et al.] ; under red. av Kristian Klockars & Bernt Österman. - Stockholm : Liber, 1995, s. 224-239.
ISBN 91-634-1405-8
53. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  [Rev. of] Kjell S. Johannessen, Rolf Larsen and Knut Olav Åmås (eds.) Wittgenstein and Norway / Lars Hertzberg.
- In: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 19 (1996) s. 193-197.

54. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Den goda viljan? / Lars Hertzberg.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1997) 3, s. 4-8.

55. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Homo oeconomicus and the real world / Lars Hertzberg, Ralf Eriksson.
- In: Essays on the methodology and ethics of economics / Ralf Eriksson. - Åbo : Åbo Akademi University Press, 1997, s. 37-60. Diss. : Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-80-5
56. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Hopp för mänskligheten / Lars Hertzberg.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1996) 4, s. 11-13.

57. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Kommentti Pirkko Siltalan artikkeliin Psykosomatiikka / Lars Hertzberg.
- In: Keskusteleva psykologia / toimittajat: Pekka Robert Sundell, Helena Tikkanen. - Helsinki : Tulevaisuuden ystävät, 1997, s. 62-63.
ISBN 951-95690-2-2
58. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Onko psykosomaattisissa ilmiöissä jotakin paradoksaalista? / Lars Hertzberg.
- In: Keskusteleva psykologia / toimittajat: Pekka Robert Sundell, Helena Tikkanen. - Helsinki : Tulevaisuuden ystävät, 1997, s. 51-58.
ISBN 951-95690-2-2
59. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Rationalismen - en vidräkning / Lars Hertzberg.
- In: Värdetraditioner i nordiskt perspektiv : rapport från ett symposium i Helsingfors / Göran Bexell, Henrik Stenius (red.). - Lund : Lund University Press, 1997, s. 159-171. - (Lund studies in ethics and theology ; 4).

60. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vad uttrycker ett leende? / Lars Hertzberg.
- In: Filosofi i et nordlig landskap : Jakob Meløe 70 år / red. av Anniken Greve og Sigmund Nesset. - Tromsø : Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1997, s. 195-204. - (Ravnetrykk / Universitetbiblioteket i Tromsøs skriftserie, ISSN 0804-4554 ; nr 12).
ISBN 82-91378-13-4
61. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Var Wittgenstein moralfilosof? / Lars Hertzberg.
- In: Filosofisk tidskrift, ISSN 0348-7482, (1997) 1, s. 3-16.

62. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Voices of the will / Lars Hertzberg.
- In: Commonality and particularity in ethics / ed. by Lilli Alanen, Sara Heinämaa and Thomas Wallgren. - Basingstoke : Macmillan, 1997, s. 75-94. - (Swansea studies in philosophy).
ISBN 0-333-68838-4
63. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Was Wittgenstein a moral philosopher? / Lars Hertzberg.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, 51 (1997) s. 144-155.